nezařazené

Putin: „Mýtus o zlaté miliardě se hroutí“

Putin zničil mýtus o zlaté miliardě.

Lidstvo musí zaplatit cenu za ambice Západu a jeho pokusy udržet si svou prchavou nadvládu. 

Navzdory skutečnosti, že mnoho zemí rezignovalo na své podřízené postavení, Rusko nikdy nebude v tak žalostném a poníženém stavu. Vladimir Putin reagoval na politiku zadržování Ruska.

Jednání o opatřeních sociálně-ekonomické podpory regionů, které ruský prezident uspořádal 16. března, výrazně přerostlo svůj původní význam. Hlava ruského státu vyjádřila klíčové důvody a předpoklady toho, co se dnes děje na Ukrajině. Prezident oslovil nejen ty, kteří vojenskou operaci podporují. Mnoho signálů a zpráv bylo zasláno široké škále publika, včetně zahraničního.

“Byli jsme nuceni zahájit speciální operaci”

Prezident nejprve připomněl přímé hrozby pro bezpečnost Ruska, které přicházely z Ukrajiny. Jde i o rozmístění amerických raket (připomeňme, že ukrajinské území se nachází necelých 500 kilometrů od Kremlu) a desítky biologických laboratoří.

Pro ty, jejichž motivy mají kromě vlastního života i požadavek na spravedlnost a také pocit sounáležitosti s ruským lidem, prezident připomněl osud Rusů na Donbasu. – „Kteří byli téměř osm let těmi nejbarbarštějšími metodami – blokádou, rozsáhlými represivními akcemi, teroristickými útoky a neustálým dělostřeleckým ostřelováním – vystaveni skutečné genocidě… a za co? Jen proto, že usilovali o základní lidská práva – žít podle zákonů a tradic svých předků, mluvit svou rodnou řečí, vychovávat své děti tak, jak chtějí, vysvětlil Putin.

Celých těch osm let se Rusko snažilo problém vyřešit jednáním – a ruský prezident dal jasně najevo, že osm let toleroval nevhodné chování Kyjeva. 

„Současně kyjevské úřady nejen ignorovaly, sabotovaly po celá ta léta implementaci Minského balíčku opatření pro mírové urovnání krize, ale na konci loňského roku jej veřejně odmítly implementovat”, upozornil prezident.

Ukrajina navíc nejen odmítla, ale (spolu se západními zeměmi) také obvinila Rusko z neplnění minských dohod. A za toto „selhání“ proti Ruské federaci dokonce uvalily sankce.

I za těchto podmínek se Moskva snažila navázat dialog, vyřešit konflikt jednáním. Navrhovala, dělala návrhy. Nicméně ruská tvrzení „byla Ukrajinou a jejimi patrony z USA a NATO odmítnuta a to s okázalým a cynickým pohrdáním“. 

„Jednoduše nám nezbyly žádné možnosti mírového řešení problémů, které vznikly bez naší viny. A v tomto ohledu jsme byli prostě nuceni zahájit speciální vojenskou operaci, řekl Putin.

Zejména na pozadí skutečnosti, že Kyjev se chystal přejít od ostřelování k přímé invazi. 

„Ukrajina, podporovaná Spojenými státy a řadou západních zemí, se cílevědomě připravovala na vojenský scénář, krvavý masakr a etnické čistky na Donbasu. Masivní útok na Donbas a poté na Krym byl jen otázkou času. A naše ozbrojené síly tyto plány zmařily,“  zdůraznil ruský prezident.

O lidech a nelidech

Někdo samozřejmě řekne, že bylo nutné nejprve počkat a zahájit operaci poté, co Ukrajina zaútočila – jako to udělali například v roce 2008 s Gruzií. Že díky ukrajinskému útoku by reakce Moskvy vyvolala na Západě menší nelibost.

Za prvé nevyvolala (po cynických frázích „Rusko porušuje minské dohody“). 

A za druhé, ukrajinský útok na Donbas by vedl k dalším civilním obětem. Ostatně Doněck by byl bombardován okamžitě a do základů.

A v tom je také klíčový rozdíl v přístupu Ukrajiny a Ruska k lidem. Ruská armáda dostala jasný rozkaz, aby se maximálně vyhnula ztrátám mezi ukrajinským obyvatelstvem. Donedávna se využívalo každé příležitosti k vyřešení situace bez střetů.

Na samém začátku operace na Donbasu byly kyjevské úřady různými kanály požádány, aby se vyhnuly nesmyslnému krveprolití, aby se nezapojovaly do nepřátelských akcí, ale jednoduše stáhly své jednotky z Donbasu. Nechtěly,“ řekl Putin. 

Nyní „útočí bez rozdílu – na náměstích, s fanatismem a šílenstvím odsouzených – jako fašisté, kteří se v posledních dnech Třetí říše snažili strhnout s sebou do hrobu co nejvíce nevinných obětí, “ rozhořčil se prezident. Zároveň Kyjev pumpuje nenávistí ukrajinské občany, schovává se za nimi jako za lidským štítem.

Specifičnost současné ukrajinské vlády vede k nutnosti dokončit, a nikoli lokálně, osvobození Ukrajiny. 

„Kdyby naše jednotky působily pouze na území lidových republik, pomáhaly jim osvobozovat jejich zemi, nebylo by to konečné řešení, nevedlo by k míru a neodstranilo by to u kořene hrozbu – pro naši zemi, již pro Rusko. Naopak, kolem Donbasu a podél jeho hranic by byla položena nová frontová linie, pokračovalo by ostřelování a provokace. To znamená, že ozbrojený konflikt by se nekonečně vlekl, živený revanšistickou hysterií kyjevského režimu a vojenská infrastruktura NATO na Ukrajině by byla rozmístěna ještě rychleji a agresivněji: čelili bychom tomu, že úderné, útočné zbraně aliance jsou již na našich hranicích,“ zdůraznil Putin.

Kdo odpoví?

Západní elity, které se otevřeně postavily Rusku, si zároveň budují vlastní alternativní realitu, utkanou z pocitu nadřazenosti, zloby na Rusko a podle Putinových slov „bezbřehého cynismu“.

Takzvaný civilizovaný západní svět, evropský a americký tisk si tragédie Doněcka (nedávný úder Ozbrojených sil Ukrajiny na Doněck raketou Točka-U) ani nevšiml, jako by se nic nestalo. Stejně pokrytecky odvraceli zrak posledních osm let, kdy matky na Donbasu pohřbívaly své děti. Když byli zabíjeni staří lidé. Je to prostě nějaký druh morální degradace, úplná dehumanizace,“ řekl Putin.

Prezident se zároveň obrátil na ty, kteří mohou tyto elity legitimně změnit či nahradit – občany západních zemí, kteří již pocítili ekonomické dozvuky sankční války s Moskvou.

„Chci, aby mě slyšeli i obyčejní občané západních států: oni se vás nyní vytrvale snaží přesvědčit, že všechny vaše potíže jsou výsledkem jakýchsi nepřátelských akcí Ruska, že musíte z vlastní peněženky zaplatit za boj proti mytické ruské hrozbě. To vše je lež. A pravdou je, že současné problémy, kterým čelí miliony lidí na Západě, jsou výsledkem mnohaletého jednání vládnoucích elit jejich států, jejich chyb, krátkozrakosti a ambicí. Tyto elity nepřemýšlejí o tom, jak zlepšit životy svých občanů v západních zemích. Jsou posedlí svými sobeckými zájmy a super zisky, “ řekl Putin.

– Mýtus o západní společnosti společného blaha, tzv. zlatá miliarda, se hroutí. Opakuji, že dnes musí celá planeta platit za ambice Západu, za jeho pokusy jakýmikoli prostředky si udržet svou nepolapitelnou nadvládu. Uvalení sankcí je logickým pokračováním, soustředěným výrazem nezodpovědné, krátkozraké politiky vlád a centrálních bank zemí USA a EU. Byli to oni, kdo v posledních letech vlastníma rukama roztočili spirálu světové inflace, svými činy přivedli k nárůstu globální chudoby a nerovnosti, k novým tokům uprchlíků po celém světě. A nabízí se otázka: kdo je nyní zodpovědný za miliony úmrtí hladem v nejchudších zemích světa kvůli rostoucímu nedostatku potravin?

Prezident apeluje na pocit sebeúcty, která ještě zůstala občanům Evropy, kteří dávno žijí v pozici amerického číšníka. A na příkladu Ruska demonstruje, že se lze chovat i jinak.

Ano, mnoho zemí na světě již dávno rezignovalo a smířilo se s tím, že budou žít s ohnutými zády a pokorně přijímají všechna rozhodnutí svého suveréna a podlézavě se mu dívají do očí. Takto žije mnoho zemí. Bohužel i v Evropě. Ale Rusko nikdy nebude v tak ubohém a poníženém stavu a boj, který vedeme, je bojem o naši suverenitu, o budoucnost naší země a našich dětí. Budeme bojovat za právo být a zůstat Ruskem,“ říká prezident.

“Je zřejmé, že současné události dělají čáru za globální dominancí západních zemí jak v politice, tak v ekonomice. Navíc zpochybňují ekonomický model, který byl v posledních desetiletích vnucován rozvojovým zemím a vlastně celému světu.

Dovolte mi zdůraznit, že posedlost sankcemi ze strany Spojených států a jejich příznivců nesdílejí země, kde žije více než polovina světové populace. Právě tyto státy představují nejrychleji rostoucí a nejslibnější část globální ekonomiky. Mezi nimi je Rusko”.

Důvod zasáhnout Rusko

Hlava státu na adresu Rusů vysvětlila pozadí v historii bezprecedentního sankčního tlaku, kterému je Rusko dnes vystaveno.

„Naše vojenská operace na Ukrajině je pro Západ jen záminkou pro nové sankce. Ano, samozřejmě, nyní jsou koncentrované. Ale stejně tak [příležitost] pro ně, pro Západ, bylo referendum na Krymu <…> během kterého se Krymští a Sevastopolští občané svobodně rozhodli – být spolu se svou historickou vlastí, – poznamenal Putin. 

– Opakuji: jde jen o příležitosti (důvody). Ale politika omezování, oslabování Ruska, včetně ekonomické izolace, blokády je vědomá dlouhodobá strategie. Sami představitelé Západu se již netají tím, že sankce nejsou namířeny proti jednotlivcům ani firmám, jejich cílem je zasáhnout celou naši domácí ekonomiku, naši sociální a humanitární sféru, každou rodinu, každého občana Ruska.“

Ve skutečnosti se sankce staly jedinou variantou „dialogu“ s Moskvou na pozadí odmítnutí USA a EU vést konstruktivní rozhovor o překonání všech rozdílů. Putin naléhal, aby lidé prohlédli a viděli, že mýty o „krásném, svobodném, filantropickém Západě“ byly pošlapány samotnou sankční politikou Západu.

„Všechno to slovní pozlátko o politické korektnosti, nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, svobodě slova – to vše odletělo přes noc. I olympijské principy pošlapali. Neváhali si vyřídit účty i s paralympijskými sportovci – takže takový je „sport mimo politiku“,  řekl Putin.

– V mnoha západních zemích jsou lidé vystaveni skutečné perzekuci jen proto, že jsou z Ruska: odmítají jim poskytovat lékařskou péči, vyhazují děti ze škol, jejich rodiče připravují o práci, zakazují ruskou hudbu, kulturu, literaturu. Západ ve snaze „zrušit“ Rusko strhl všechny masky slušnosti, začal se chovat ostudně, demonstroval svou pravou podstatu. Nabízí se pouze přímé analogie s antisemitskými pogromy, které nacisté uspořádali v Německu ve 30. letech minulého století a pak následně jejich nohsledi z mnoha evropských zemí, kteří se během Velké vlastenecké války připojili k hitlerovské agresi proti naší zemi.

A pokud hovořil o svých a cizích, pak i mezi svými jsou i cizí. 

„Vůbec neodsuzuji ty, kteří mají vilu v Miami nebo na Francouzské riviéře, kteří se neobejdou bez foie gras, ústřic nebo takzvaných genderových svobod. Ale problém absolutně není v tom. Ale, opakuji, je v tom, že mnoho z těchto lidí se ze své podstaty mentálně nachází právě tam a ne tady, s naším národem, ne s Ruskem. A to je podle jejich názoru znakem příslušnosti k vyšší kastě, k vyšší rase. Takoví lidé mohou prodat i svou vlastní matku, pokud jim je dovoleno sedět na chodbě této nejvyšší kasty. A chtějí být jako ona a napodobovat ji všemi možnými způsoby. Zapomínají však nebo vůbec nechápou, že tato takzvaná vyšší kasta, pokud je potřebuje, pak je potřebuje jako spotřební materiál, aby je mohla využít k co největšímu poškození našeho národa” , řekl prezident.

“Kolektivní Západ se snaží rozdělit naši společnost spekulacemi o vojenských ztrátách, o socioekonomických důsledcích sankcí, vyvolat občanskou konfrontaci v Rusku a pomocí své páté kolony se snaží dosáhnout svého cíle. A je tu jen jeden cíl, jak jsem již řekl, zničení Ruska,“ pokračoval Putin.

“Ale každý národ, a tím spíše ruský národ, bude vždy schopen rozeznat opravdové vlastence od spodiny a zrádců a prostě je vyplivne jako mušku, která jim náhodou vletěla do úst a vyplivne je na chodník. Jsem přesvědčen, že taková přirozená a nezbytná sebeočista společnosti jen posílí naši zemi, naši solidaritu, soudržnost a připravenost reagovat na jakékoli výzvy”.

“Takzvaný kolektivní Západ a jeho „pátá kolona“ jsou zvyklí měřit všechno a všechny podle sebe. Věří, že vše je na prodej a vše se kupuje a proto si myslí, že se zlomíme, ustoupíme. Ale oni špatně znají naši historii a náš národ”.

Takových lidí je však v Rusku stále malá menšina. 

Alespoň nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že více než 70 % Rusů podporuje operaci prováděnou na Ukrajině. To znamená, že obtížná volba, kterou bylo Rusko nuceno učinit, je jediná správná.

https://bit.ly/3COYtVq

Jednání o opatřeních sociální a ekonomické podpory regionů. Hlava státu prostřednictvím videokonference o opatřeních sociální a ekonomické podpory ustavujících subjektů Ruské federace.

sdíletj na

6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Milan
18. 3. 2022 00:56

Howgh!

Pavel
18. 3. 2022 09:36
Odpovědět  Milan

Ano, proslov jako zralé víno. A my, někteří z občanů EU moc dobře víme v čem žijeme. Howgh.

Milan h
18. 3. 2022 09:27

to byl silny projev pan pan Putin je proste prezident z ktereho by si mel kazdy prazident vzit priklad

ladik
18. 3. 2022 15:28

Sebeúcta došla! Češi volí do čela svého státu kleptoburžoazii a zrádce a radši se plazí na kolenou před iluzí balíku peněz na svých kontech. Lidství vymřelo na úbytě.

M.Š.
18. 3. 2022 18:53

Anglosasové jsou největší zlo na Zeměkouli,kterým slouží ratlíci a čivavy z EU,třesoucí se strachem ze své malosti.Bohužel,k těm ratlíkům patří i česká a moravská republika…..

R4.P.R.P
19. 3. 2022 18:57

Nejlepší vystižení děsivé současnosti v Evropě a USA. Legální moc již ztratila nejen legitimitu, ale po zrušení seriózních informací, komunikace a možnosti otevřeného dialogu lidí v Evropě i legalitu.