nezařazené

Proč jsou “sedmička” (G7) a “dvacítka” (G20) pouze obrazovkou globálního řízení?

A jak se postavit na odpor oligarchické transformace světového řádu?

Konání summitu G20 v Ósace oživilo informační pole, a vyvolává diskusi o tom, co přesně je skupina G20, jakož i další elitní „skupiny“ současnosti, zejména „skupina sedmi“ (G7), které se často staví i proti OSN.

O všem hezky popořádku. Strukturu systému globálního řízení ve svých dílech odhalil velký ideolog globalizmu Jacques Attali, bývalý šéf Evropské banky pro obnovu a rozvoj, poradce Françoise Mitterranda a ekonomický mentor současného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. 

V „novém světovém pořádku“, o kterém poprvé veřejně hovořil a vyzval k jeho založení George W. Bush,
ve zprávě Kongresu USA v roce 1990, J. Attali odvodil tři složky „světového řádu“ – sakrálnost, síla a peníze.

Za „světový řád sakrální“, notoricky známého „nového světového náboženství“, vytvořeného na základě integrace různých náboženských a konfesních systémů a dogmat, – „odpovídá“ Vatikán, který již v letech 1962–1965 na Druhém vatikánském koncilu připravil pro toto ekumenický základ, uznal judaismus “starším bratrem” křesťanství (koncept židovsko-křesťanství). 
V roce 1977 se objevila pátá zpráva Římskému klubu Erwina Laszlo „Cíle pro lidstvo“, ve které byla uvedena „hierarchie světových náboženství“ vedená judaismem.

Dalším důležitým krokem ve vývoji ekumenického procesu bylo přijetí Ekumenické charty v roce 2001;… 
Toto je velké a samostatné téma. 
Můžeme jen říci, že historie ekumenismu sahá až do poloviny XIX. století a ekumenická organizace získala v roce 1948 jednotnou organizační formu, kdy byla na kongresu v Amsterdamu, který se nazývá „protestantský Vatikán“, vytvořena Světová rada církví (SRC, World Council of Churches).

„Světový řád síly, moci“ je eufemismem pro politické řízení, jejíž moderní systém začal v první polovině 70. let, kdy vznikla Tripartitní komise. 
Stručný popis je následující. 
Na konci 19. století, na vrcholu moci Britského impéria, začaly vznikat myšlenky rozšířit britský model na celý svět. Přísně vzato se tyto myšlenky poprvé objevily mnohem dříve, v 17. století, na pozadí protestantské reformace v Anglii, kde ji navrhl poradce Alžběty I. John Dee. 

Resuscitace těchto ideí ve viktoriánské éře je spojována se jménem Cecil Rhodes, provokatérem a žhářem Anglo-Búrské války – na jeho počest byla pojmenována Rhodesia a diamantový monopol – De Beers. 
Rhodes – zakladatel Společnosti Kulatého stolu (1891), uvnitř které po jeho smrti, kolem jeho  nástupce Alfreda Milnera v letech 1910-1911 vznikl „úzký kruh“ – Kulatý stůl.

Po první světové válce, kdy se plány na přeměnu Společnosti národů na „světovou vládu“ zhroutily s Velkým říjnem v Rusku, anglosaské elity ve hře pokračovaly. 

V letech 1919-1921 byl Kulatý stůl přeměněn na Britský, od roku 1926 Královský institut mezinárodních vztahů (KIMV nebo v současné interpretaci, Chatham House).

Zároveň na druhé straně Atlantiku vznikla Rada pro zahraniční vztahy. 
To je elitní anglosaská banda “dirigentů” podporujících “nový řád”, jehož součástí byla organizace Velké hospodářské krize s nástupem Hitlera k moci. 

Po neúspěchu i ve Druhé světové válce se plánovalo nejen evropské rozdělení, ale i úplná nadvláda a diktatura anglosasů – elity anglosaského světa začaly „sbírat“ pod sebe tu část Evropy, která byla pod jejich kontrolou:
Marshallův plán, Západoevropská unie, NATO, Evropská unie uhlí a oceli.

V neveřejné sféře v letech 1952-1954 zde vznikl klub Bilderberg (skupina). 
Svazek Královského institutu mezinárodních vztahů a Rady pro zahraniční vztahy v tomto systému je jádrem „pyramidy“ globálního řízení. 

Bilderberg na něj nabalil nižší, nejširší spektrum evropských elit. 
Následným „nabalením“ na „jádro“ byla Trilaterální komise, která doplnila sjednocení anglosasů a západoevropanů také o Japonce a od roku 2000 celkově o asijsko-pacifickou složku.

Ústředí Rady, Bilderbergu, Trilateralů (Trilaterální komise – TK) – vše je v sídle fondu Carnegie ve Washingtonu. Všechny tři struktury celá desetiletí vedl David Rockefeller. 
Komunita „David Rockefeller Fellows“ se stále odráží na oficiálních stránkách TK. 
Stejně jako „pilotní“ regiony a projekty prezentované na webových stránkách Rockefeller Brothers Foundation, které úžasně opakují řadu témat a programů OSN:
Čína, západní Balkán, respektive demokracie, udržitelný rozvoj, budování míru, rockového umění a kultury.

A teď zaměříme pozornost na dvě věci. 
Za prvé:
„Velká sedmička“ (G7) není mezinárodní organizace, nemá ani chartu ani jiné instalační dokumenty. 
Toto není “klub vyvolených”. A co tedy? 
„Sedmička“ je hlásná trouba Trilaterální komise a každý rok se schází na výročním zasedání. 
Rozhodnutí, která se v pozadí objevují, nebo, řekněme, doporučení G7, se dělají ve veřejné sféře.

Což opět dokazuje jak loutkoví západní vůdci tančí na melodii stínových konceptuálních center, tak nesmyslnost bytí Ruska v G7. Tato „sedmička“ v současnosti nerozhoduje o nejdůležitějších otázkách finančního a ekonomického řízení.

A druhá věc:
ustavujícím dokumentem pro celý systém „světového řádu moci“ je druhá zpráva pro Římský klub Mihajla Mesarovice-Eduarda Pestela „Lidstvo na křižovatce, neboli Lidstvo v bodu zvratu“ (1974). 

Představuje „deseti-regionální model“ mezinárodní dělby práce:
západní jádro světového systému v něm zůstává jádrem a zbytek periferie je prostě periferií. 
Deset regionů je spojeno do tří bloků pod kontrolou anglosaských elit (Královský institut mezinárodních vztahů a Rada pro zahraniční vztahy), anglosaských + evropských (Bilderberg) + japonských, stejně jako dalších asijských (Trilaterální komise).

Jedinou zemí, která je v tomto modelu roztržena mezi dvěma bloky – Evropou a Asií – je Rusko. 
Proto ruská účast v „sedmičce“ na postranní židli tedy není ani „sebeuspokojením“, jako účastí na sebezničení. Svého času se zrodila formule „Evropa z Lisabonu do Vladivostoku “ na oplátku za „Evropu od Atlantiku do Uralu“, kterou formuloval Charles de Gaulle, a kde mělo končit rozdělené Rusko.

„Světový řád síly“, podle vzorce prvního ředitele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, je namířen „proti Rusku“ a staví se „na úkor Ruska a jeho fragmentů“. 

Odsud je i “lakmusový papírek” pravosti údajně nových časů a trendů, které údajně “zanechávají v minulosti” starý, elitářský model globalizace. 
Ochotně tomu můžeme uvěřit, ale teprve tehdy a pokud Trilaterální komise buď přestane existovat, nebo změní formát, řekněme na „čtyřstrannou“, ve které se objeví „ruský a post-sovětský“ blok, a Eurasijská hospodářská komise bude zařazena do Hospodářské a sociální rady OSN. 
Ačkoliv to není pozorováno, ale všechny přednášky o „globalizaci pro všechny“ jsou šumem s cílem zklidnit veřejné mínění.

Nyní o „světovém řádu peněz“, což je jediná věc, která je ozvučena ve veřejném poli, je na očích.
Ale ne úplně. 
Na očích – pouze G20, stejně jako skupina MMF a Světové banky, které jsou úzce spjaty s „dvacítkou“ na jedné straně a OSN na straně druhé. 
V G20 jsou vlastně MMF a Světová banka 21. a 22. účastníkem oficiálně pozvaní na všechna setkání a v OSN jsou to specializované partnerské agentury.

Proto postavit se proti G20 a OSN není dobré:
jedná se o různé struktury s různými úkoly, které jsou vázány na jedno hlavní jádro, které s jejich pomocí provádí svou linii jak v OSN tak v G20.

Tak … a od tohoto bodu, jak se říká, půjdeme podrobněji – postupně odhalovat základy systému globálního řízení ekonomických záležitostí a jeho propojení se systémem globálního politického řízení.

Předtím, než se dostaneme k myšlence, co je to G20, musíme začít s Washingtonským konsenzusem. 
To je v prvé řadě soubor liberálních monetaristických „pravidel globální hry“ a za druhé soubor specifických institucí. Jakých? 

V první řadě jde o jediné ministerstvo financí na světě, samozřejmě americké a vedoucí emitenti centrálních bank hlavních rezervních měn – dolaru, libry a eura: Fed, Bank of England a ECB.

A takzvaná „světová centrální banka“ je kolektivním sdružením MMF, skupiny Světové banky a Basilejské banky pro mezinárodní zúčtování (BIS). 

Již jsme se zmínili o vztahu MMF a Světové banky s G-20 na jedné straně a OSN na straně druhé. 
Oni jsou na očích, to je tvář “světové centrální banky”. Jádrem je Basilej BIS, která se ve veřejné sféře na rozdíl od MMF a Světové banky vůbec nevyskytuje – prostě vůbec.

O „Washingtonském konsenzu“ se dnes sotva mluví. Ale nezemřel, jak si mnozí myslí. 
Dobrým příkladem je bouřlivá reakce Západu na trolling Vladimíra Putina o vyčerpání liberalismu. 
Ještě jasněji. 
V roce 2010 se na summitu G-20 v Soulu objevil Soulský konsenzus. 
Na rozdíl od “Washingtonského”, nikoli liberální, ale sociálně demokratický.

Někteří ten trik neprohlédli. 
První v této sérii byl výkonný ředitel MMF Dominique Strauss-Kahn, který v dubnu 2011 tyto nápady pozvedl jako štít, za což ovšem brzy „narazil“…. a byl tady příběh s černou pokojskou. 
To znamená, že „Soulský konsenzus“ se ukázal být živou návnadou pro vysoce postavené elitáře. 
“Dirigenti”, kteří ho předhodili, nechtěli nic změnit, ale vypustili v „Soulu“ oficiální rozhodnutí “dvacítky”, aby vyčíslili příznivce změn…. To znamená, že použili G20 – vhodněji vyjádřeno „pro delikátní účely“.

Basilejský BIS byl vytvořen v roce 1930 Haagskou dohodou na základě Švýcarské bankovní charty pro projekt německých reparací Západu za první světovou válku. Když je však Hitler po třech letech zrušil, banka rychle přešla na financování nacistického režimu. Finančníci západních „demokracií“ a Třetí říše v ní úspěšně spolupracovali po celou dobu války a v ekonomice samotného Hitlerova Německa vévodily dvě  významná průmyslová sdružení – IGFarbenindustrie a Vereinigte Stahlwerke.

Formálně, byly v držení Němců, byly umístěné v Německu, ale mezi akcionáři dominovali Američani a Britové, a řídící korporace byly lokalizovány ve Spojených státech. 

Není to žádná náhoda, že po válce, nejprve byly „ztracené“ archivy obou těchto chobotnic, schopné propustit světlo nejen na dojemné obchodní spojení západu s nacismem, ale také na jejich neoddělitelné spojení. 
Mezitím je rozdělili na části. Konce se tak skrývají, a to není jediný příklad.

Dnes je Basilejská BIS „centrální bankou centrálních bank“, které jsou všechny centrální banky podřízeny prostřednictvím příslušných smluv s vládami údajně suverénních zemí. 

Přemýšlel někdo, odkud pochází liberální dogma o „nezávislosti“ centrálních bank? 
Právě odtud, …pokud jste „nezávislí“ na svých vládách, pak se podrobujete cizím. 

A proč myslíte, že BIS neleze na přední stránky novinových stránek? 
Právě proto – peníze milují ticho a vnější řízení národních peněz a emisí – tím více. 
Provádí se různými prostředky – s pomocí Basilejských dohod («Basilej-1», «-2», «-3»), stejně jako prostřednictvím téže „dvacítky“, ve struktuře které jsou odpovídající složky.

Patří všechny centrální banky do Basilejského klubu v BIS? 
Ne, ne všechny – dvě hlavní výjimky: Severní Korea a Sýrie. Je potřeba komentáře? 
Rusko je v tomto klubu od doby „sedmi bankéřů, od roku 1996: peníze byly velmi zapotřebí k volbě Jelcina.

BIS měla deset zakladatelů:

  • pět států – Belgii, Británii, Francii, Německo a Itálii – které tvořily správní radu banky,
  • čtyři soukromé zakladatele – americké banky úzce spojené s Fedem
  • a jednu japonskou soukromou banku. 

Na tomto základě jsou vytvořeny řídící struktury BIS, z nichž (pozor!) se později objevila i „dvacítka“.

Šéfové pěti centrálních bank zakládajících zemí, pět zástupců velkého bankovního byznysu, které jmenovali,
a také po jednom zástupci centrálních bank Švédska, Švýcarska a Nizozemska – to je výbor ředitelů BIS. 
Osm jeho členů představuje přední centrální banky spojenými se státy, dalších pět jsou velcí soukromí bankéři. Odtud začíná integrace státního a soukromého bankovnictví a dále pak uvidíme, kdo je v tomto svazku tím hlavním.

Představenstvo ředitelů je spolu se Spojenými státy, Kanadou a Japonskem tzv. G10 – „Skupina deseti“ (i když má jedenáct členů, ale nazývá se „desítkou“, protože švýcarské zastoupení je neformální, jako „domácí tým“
a listina stejného jména z roku 1930). ).

A teď pozor – dvě aritmetické akce. 
První. 
Z jedenácti členů „desítky“ se odečítají Švédsko, Švýcarsko, Nizozemsko a Belgie, – zbývá sedm. 
A druhá:
k této sedmičce, to jest ve skutečnosti k výboru ředitelů BIS mínus Belgie jsou přidány země “druhého řádu”
s “největší ekonomikou”. 
Pět členů BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika). 
A také Austrálie, Argentina, Indonésie, Mexiko, Turecko, Saúdská Arábie a Jižní Korea. 
Dostaneme se na devatenáct.

Dvacátý mandát má EU, a 21. a 22. mandát – „mimo soutěž“, jak si pamatujeme, pochází ze specializovaných partnerských institucí OSN – MMF a Světové banky. 
Jejich účast v „globální centrální bance“ je v závorce, stejně jako třetí účastník – BIS. 
Je to pochopitelné: jak může zasedat ve „dvacítce“, jestliže ta pochází jejího z lůna, a je jí řízena? 
Navíc ze dvou stran: .. jak centrálními bankami Basilejského klubu, tak „viditelnou částí“ „světové centrální banky“ – MMF a Světové banky.

A co dostáváme? 
Ukazuje se, že skupina G20 má jádro – země „prvního řádu“, tj. Zakladatele a další členy představenstva BIS,
jakož i G10,…. a periferii – nevlastní děti ze zemí „druhého řádu“. 

Vzhledem k tomu, že členy Basilejského klubu jsou všichni!!! kromě Pchjongjangu a Damašku,
BIS a obecněji i „světová centrální banka“ jsou instancemi, které objednávají „hudbu“.

Na tuto hudbu tančí zbytek, navzdory velikosti – například čínské a indické ekonomiky. 
Úvahy… v určitém okamžiku „převzít kontrolu“. Svatá naivita! Dokud se vedle tohoto systému institucí neobjeví jiná alternativa, nepodaří se zemím „druhého řádu“ nic, nic co by se „chytilo“.

Smysl systému s jádrem a periferií je jednoduchý a cynický. Rozhodnutí jsou přijímána v jádru a periferie vyzvou, aby je skrze sebe udržovaly a přidaly jim zdání konsenzusu, „odpovídající širokým zájmům“.

Na okamžik obrátíme pozornost:
mezi G7 a G20 není nic společného, ​​navzdory účasti figurantů první skupiny ve skupině druhé. 
G7 je nástrojem (nikoli institucí) globálního řízení a je přílohou Trilaterální komise. 
G-20 již není nástrojem, nýbrž plnohodnotnou globální řídící institucí, doplněk BIS a obecně „světové centrální banky“. 

Oba typy řízení jsou spojeny prostřednictvím OSN a jejích „nových“ institucí, které vznikly po zničení SSSR a jsou spojeny s „udržitelným rozvojem“ a „budováním míru“.

Ale my teď nebudeme zacházet do této  džungle – to je samostatný problém. 
Jenom zdůrazníme, že eroze OSN v důsledku nárůstu počtu řadových členů nezpůsobuje žádnou krizi:
…..velikost nic neovlivňuje a nic nemění. 
A co ovlivní a změní? Opět jen vytvoření paralelního světového systému.

Proč neprošla myšlenka Johna McCaina o „Lize demokracií“? 
Vzhledem k tomu, že na Západě také umí a přemýšlejí, adekvátněji než posedlý senátor, tak si uvědomili, že s jejím vznikem dojde k odloučení od stávajícího systému institucí v čele s OSN, která by bez dozoru byla rychle privatizována Čínou a Ruskem.

Co se týče tvrzení o reformě Rady bezpečnosti OSN, je vše mnohem složitější, než se zdá. 
V prosinci 2004 byla zveřejněna zpráva „Bezpečnější svět: naše společná odpovědnost“ (dokument OSN A/59/565); Lhůty pro řešení této otázky jsou do roku 2020. Informace o jejich odstranění z pořadu jednání nebyly hlášeny.

Další věc je, že Rusko a Čína jsou proti reformě Rady bezpečnosti a nyní Indie po summitu SŠO v Biškeku přestala trvat na svém stálém členství. Lze tedy dosáhnout pokroku. 
Čekáme a sledujeme:
pokud dojde k pokroku, objeví se nová zpráva, nazvána pod záštitou generálního tajemníka OSN. 
K tomu, aby se objevila, bude vytvořena nová pracovní skupina, která bude oficiálně vyhlášena a informace se objeví na internetových stránkách OSN. Zatím neexistuje nic takového:
dokumentární fakta, na rozdíl od konspiračních teorií, jsou tvrdohlavé věci.

A tak G20, která je produktem BIS, je tedy spojena s OSN prostřednictvím MMF a Světové banky. 
Jinými slovy, je pod úplnou kontrolou „světové centrální banky“, bez které OSN nefunguje. 

Mimochodem, G20 nebyla vytvořena v roce 2008, kdy se konal její první „protikrizový“ summit ve Washingtonu, ale v roce 1999. Ale tehdy ve formátu hlav centrálních bank a ministerstev financí, což opět jasně ukazuje závislost na BIS. V roce 2008 byla skupina jednoduše převedena do podoby hlav států a předsedů vlád, což dokazuje umělou povahu vypuknutí tehdejší krize, pod kterou jak se ukázalo, dříve vytvořili a přivedli mezinárodní instituce.

V roce 2009 na summitu G20 v Londýně se v její struktuře objevila FSB (Rada pro finanční stabilitu – Financial Stability Board). Toto je zmíněná záložka ve “dvacítce” ze strany Basileje. 
V BIS je úzce spjata s Basilejským výborem pro bankovní dohled, který vznikl v roce 1974 a který je zase ovládán skupinou G10 jejímž základem je výbor ředitelů BIS. 
To znamená zeměmi “prvního řádu”, kde “druhému řádu” není povoleno vůbec nic..

Jednou ročně, v listopadu, vydává FSB seznamy bank, které jsou „příliš velké“, než aby mohly „prasknout“, a příslušná emisní střediska jim pomáhají s čerpanými penězi (programy QE). Při bližším zkoumání se ukazuje, že pomoc je poskytována jednomu a tomu samému seznamu bank, které jsou zahrnuty v řadě bankovních sítí, jejichž existence není skrytá, ale není ani inzerována.

Kromě seznamu FSB existují čtyři takové sítě, což je opět samostatné téma. 

  • Jedna globální s centrem v Londýně, zaneprázdněná kontrolou ceny zlata. To je bývalá “zlatá pětka”, nyní, od roku 2015, “třináctka” s účastí tří státních bank z Číny. 
  • Dvě sítě v Evropě: soukromá Inter-Alpha Group of Banks, řízená klanem Rothschildů a Kulatý stůl EU pro finanční služby (EFSR). 
  • Ještě jedna síť – – Financial Services Forum – ve Spojených státech.

Všechny sítě jsou vzájemně provázány a jsou tvořeny bankami zastupujícími zájmy všech hlavních finančních oligarchických klanů a skupin, včetně Vatikánu.
Ale pozor. Součástí struktury BIS a G-20 je FSB. Nominálně je tvořen vládami. 
Pomoc prostřednictvím jejich zařazení na seznam je však poskytována soukromým bankám, na které, jako by na příkaz velitele (nicméně, proč „jak“?), se uvolňuje štědrý déšť rezervních emisí. Co je to?

A to je to…..  Propletení „soukromé“ vlny se „státní“ je principem globálního řízení věcí veřejných, jehož prostřednictvím jsou emisní centra nucena sloužit soukromým zájmům. 
Připomeňme si, jak ve struktuře ředitelů BIS jsou centrální a soukromé komerční banky. 

Ale to není vše. BIS má (formálně nevstupující do ní) část svého konceptuálního centra – „Skupinu třiceti“ (G30) nebo „třicítka“, ve které jsou přibližně stejně rozděleni ex-hlavy centrálních bank, včetně rezervních emisních center a soukromých bankéřů.

Kromě toho je běžnou praxí, že končící “centrální bankéři” při odchodu obdrží “megapadák” – křesla
v představenstvech soukromých bank, a prolínají s nimi osobní zájmy. 
To jest právě ve “třicítce” se státní zájmy dávají pod soukromé. 
A vše, co dělá BIS při správě a řízení centrálních bank, je vyvíjeno a iniciováno „třicítkou“.

Zhruba řečeno, pokud je BIS vnějším centrem vzhledem ke G20, pak G30 je stejné vnější centrum vzhledem
k samotnému BIS. To znamená, že globální finanční a měnový systém v rámci existujícího světového systému je pod „spolehlivou“ kontrolou oligarchie. 

A zbytek struktur „světové centrální banky“ – MMF a skupiny Světové banky – rozšiřuje oligarchickou kontrolu na OSN a jejími institucemi a podporuje globalizační agendu s pomocí, jak již bylo zmíněno, „udržitelného rozvoje“ a „budování míru“.

To je celý základ světového modelu, který nelze opravit. Může být buď zničen ve světové válce, nebo, pokud se obáváme o planetu a lidi, kteří na ní žijí, můžeme ji obejít pomocí paralelního, alternativního světového systému globální diarchie, který existoval během první studené války.

Ještě jedna poznámka o tom, jak soukromé zájmy kontrolují státy. 
Velká trojka mezinárodních ratingových agentur – S & P, Moody’s, Fitch – vydává ratingy ekonomickým subjektům a zemím, kterými se investoři následně řídí. 
Agentury jsou soukromé, ale od jejich hodnocení závisí státy. 
Pokud dříve bylo nutné zavést tanky do nežádoucí země, nyní stačí snížit její rating.

A opět – není možné se zachránit v rámci existujícího světového systému. 

Rusko nemá žádné vnější dluhy, ale ruské společnosti jich mají dostatek, včetně těch se spoluúčastí státu.
Rusko potřebuje vlastní ratingové agentury, ale protože všechna místa na Olympu ve stávajícím světovém systému jsou již obsazena „Velkou trojkou“, pak bude takový nástroj možný pouze v paralelním světovém systému s vlastním systémem souřadnic.

A závěrem. 
V koho konečných zájmech pracuje celý systém globálního řízení – v ekonomice i mimo ni? 
Otevřete jakýkoliv portál se strukturou akciového kapitálu předních nadnárodních bank a společností. 
A velmi rychle bude jasné, že vlastníci všech jsou stejní – „institucionální investoři“ a „podílové investiční fondy“ deseti až patnácti stejných společností. 
Bez ohledu na rozsah podnikání a národní identitu konkrétních společností.

Zde je jejich seznam:
Capital Group, Vanguard, BlackRock, State Street, FMR, JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays, AXA, Bank of New-York Mellon Corp. a pár dalších. 

To jsou koneční příjemci světové ekonomiky, nebo spíše koneční příjemci jsou jejich skuteční vlastníci,
ke kterým se prokopat – přes propletenec systému falešných “vlastníků” – mohou jenom speciální služby,
…. a zřejmě ne ke všem.

To však znamená pouze to, že celá takzvaná „tržní“ ekonomika ve skutečnosti není řízena žádnou „sedmičkou“ nebo „dvacítkou“. A ani OSN. 

A už vůbec ne konkurencí, ale monopolem super úzkého kruhu, dokonce ani právnických osob, ale jednotlivců. Konkurují si kiosky u nádraží, ale oligarchové ti se domlouvají a rozdělují sféry vlivu a krmítka. 
A s nimi – i světovou moc ve světovém systému – nazývá se “globální kapitalismus”.

Opustit tuto klec je možné pouze jedním způsobem – vytvořením vlastního světového systému. 
Před stoletím to bylo provedeno Velkým říjnem. 
A právě proto je ten Říjen Velký a stále inspiruje tolik nenávisti.

Svého času sovětská rozvědka informovala J.V. Stalina, že skutečnou americkou vládou je „kulatý stůl“ desítek předních kapitalistů. 

Tato informace byla oficiálně potvrzena v roce 1993, kdy byla ve Spojených státech vytvořena Národní hospodářská rada, což je vládní agentura, která je součástí administrativy. 
V jejím čele stojí prezident, ale je řízena ředitelem s hodností asistent prezidenta v ekonomické politice, zpravidla od zástupců finančních společností a příbuzných kruhů.

Mezi úkoly rady patří koordinace domácí a zahraniční ekonomické politiky, příprava analytických zpráv a návrhy řešení prezidenta, jakož i sledování výsledků prováděné politiky. 
Jinými slovy, oficiální vládou Spojených států je administrativa, ale skutečnou vládou je výše zmíněná rada, která zajišťuje, že nebudou porušeny zájmy velkých vlastníků, především oligarchů.

Kruh – privatizace moci následovala privatizaci majetku – se uzavřel. 

Proto, pokud něco ve výsledcích summitu v Ósace vzbuzuje velmi opatrný optimismus, pak je to právě eroze G20 s jejím faktických rozpadem na dvoustranné formáty. 
Díváš se,…. tenhle “led” se pohnul, pánové porotci….

http://www.iarex.ru/articles/67533.html

sdílet na