Pro referendum mají Češi IQ tykve, zatímco pro výměnu ministrů a svrhávání vlád na náměstích zřejmě doktorát

KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: Pro referendum mají Češi IQ tykve, zatímco pro výměnu ministrů a svrhávání vlád na náměstích zřejmě doktorát.

Jak jinak si vysvětlit fakt, že titíž politici, média, umělci a „experti“, kteří jsou přesvědčeni, že prostý český lid je natolik hloupý, neinformovaný a manipulovatelný pro hlasování v referendu, pak vyzdvihují sílu a jako na bernou minci odkazují na několikatisícový vzorek (správně uvažujících a jistě nezmanipulovaných a kriticky smýšlejících) demonstrantů na (převážně pražských) náměstích, který je burcován z pódia až na drobné obměny stále týmiž mluvícími hlavami.

Jen aby bylo jasno. Nikomu neupírám právo demonstrovat za lepší zítřky. Ať si pro mě za mě demonstranti demonstrují třeba od rána do večera. Nicméně z pohledu řady takzvaných politicko-mediálně-uměleckých elit (často elit spíše naoko než z podstaty) jde o nevídaný paradox – a opět typický dvojí metr.

Zpod postele transparenty „Babiš/Zeman fuj“ a „EU mňam“ a pokračujeme!

„Pár“ tisíc lidí na náměstí (nejčastěji Václavském nebo Staroměstském) se stále stejnými transparenty (Babiš, Zeman a komunisti – fuj, socialisti z EU – mňam) se už léta, vždy pod jinou organizátory jim vnuknutou „bohulibou“ záminkou (nyní například oznámená ministryně spravedlnosti Marie Benešová) snaží o svrhnutí řádně v demokratických volbách zvolené vlády či prezidenta.

Vydatně burcováni často stále se opakujícími mluvícími hlavami na pódiích, organizováni a svoláváni stále týmiž politickými neziskovkami a posléze chváleni opět týmiž uvědomělými politiky, umělci, médii.

Rozhodování v referendu? To je čertem! Na demonstraci? Jawohl!

Zajímavé, že zrovna ti, kteří tyto tisícové demonstrace chválí a často z nich vyvozují směrodatné závěry, doporučení a následné kroky pro směřování naší země, už při prvních slabikách slova „referendum“ dostávají psotník a nesouhlasné kývání jejich hlav přechází až v rotaci.

Mohl by mi to někdo z oněch politiků, novinářů, politologů, umělců a dalších pokrokově uvědomělých vysvětlit?

Prostý a nevzdělaný český lid, který není kompetentní rozhodovat o důležitých věcech v referendu (vzhledem
k nedostatku informací, hlubšího pochopení problému a možnosti manipulace), je potom ve vzorku několika tisíc, samozřejmě nezmanipulovaných a dobře informovaných, brán jako jedna z berných mincí pro svrhávání či výměnu legitimně zvolené politické reprezentace (ať už se mi ta reprezentace líbí nebo ne).

K popukání, nebo spíše na hlavu, nemyslíte?

https://prima.iprima.cz/komentare/komentar-tomase-vyorala-pro-referendum-maji-cesi-iq-tykve-zatimco-pro-vymenu-ministru-a

sdíletj na