Připravovaný zákon o státním zastupitelství: Prokurátorský stát – dárek k 30. výročí demokracie?

Alena Vitásková
23. 10. 2019
· Odmítáme, aby nevolené struktury měly ve státě větší moc, než zástupci občanů zvoleni v demokratických volbách
· Odmítáme, snahu o posílení moci nevolených struktur a vytvoření jakéhosi čtvrtého pilíře
· Odmítáme, aby státní zástupci byli bez zodpovědnosti a navždy ve svém uzavřeném neprodyšném systému. Dokonce, aby beztrestně iniciovali politický puč (například Nečasova vláda, Babišova vláda), který skrývají pod „právní názor“

   ·       IAV požádal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a další zákonodárce o zajištění nápravy stavu státního zastupitelství, jejich odborné erudovanosti a zachování demokracie POŽADAVEK OBČANŮ, KTERÝ BYL PŘEDLOŽEN POLITIKŮM: dovoluji si Vám jménem Institutu Aleny Vitáskové z. s. a dalších spolků, které pracují v oblasti ochrany lidských práv a svobod a dále jednotlivých občanů naší vlasti zaslat připomínku k právě připravované novele zákona o státním zastupitelství. Velmi kritizovaná novela především ze strany těch, kterých se týká (státních zástupců) nebere v úvahu také ty, kteří byli právě špatnou prací státních zástupců poškození, což ročně činí více než 5% obžalovaných. Na první pohled se procento nezdá být vysoké, ale za tímto procentem se skrývají zničené životy z velké části slušných lidí a jejich rodin, kteří se vůbec ničím neprovinili. Přitom státní zástupce si může vymýšlet cokoliv a nic se mu de facto nestane, je to jeho právní názor. Soudní proces může protahovat donekonečna a nikdo se neodváží ho stíhat pro trestný čin maření spravedlnosti.
Novelou zákona o státním zastupitelství se snaží vytvořit ještě větší neproniknutelnost do své soustavy, ještě více posílit již tak neúnosnou samostatnost. Jestli má být v této novele vytvořen další pilíř moci, tj. nějaká moc „prokurátorská“ tak se obáváme o absolutní ztrátu demokracie v tomto státě.
·        Odmítáme, aby stát řídily nevolené struktury, což státní zástupci jsou
·        Požadujeme, aby politici převzali zodpovědnost nad stavem státního zastupitelství a justice a sjednali nápravu
K předmětné novele zákona odmítáme složení komise tak, jak je připravována a státními zástupci požadována. Považujeme za zcestné, aby v komisi byli ti, kteří mají být vybírání, tj. státní zástupci. 
Požadujeme, aby komise byla složena:2 – zástupci Ministerstva spravedlnosti1 – zástupce Senátu (předseda ústavně právního výboru)1 – zástupce Poslanecké sněmovny (předseda ústavně právního výboru)1 – zástupce z lidu 
(předseda zapsaného spolku, který se zabývá ochranou lidských práv a svobod a nepobírá žádné finanční prostředky od státu tj. z různých dotací, veřejných financí, státního rozpočtu, evropských fondů, či jiných zahraničních zdrojů. Jako příklad uvádíme spolek Šalamoun, Chamurappi, Institut Aleny Vitáskové)
(Není od věci, zvážit, zda by se tato komise neměla zabývat kárnými prohřešky státních zástupců).
Dále požadujeme, aby bylo změněno kritérium požadované praxe pro uchazeče na pozici státního zástupce: 7 let praxe na státním zastupitelství zrušit a nahradit  – 7 let praxe v advokacii, či v akademické sféře tj. odborná činnost na vysoké škole právního směru, či soudce.
Tímto chceme zamezit dosavadní praxi, kdy se stala státní zastupitelství „nedobytnou pevností“ a vnitřní život této instituce si vytvářel svá pravidla a klientelismus, který nebylo možné nikterak napravit. Možnost doplnit státní zastupitelství o odborníky s praxí v advokacii, akademické sféře, či v oblastí soudnictví je jedním z prvních kroků ke zvýšení jejich odborné erudovanosti, znalostí zákonů a podzákonných norem, jejich aplikace při hodnocení různých kauz. Což je v současné době závažným problémem odborné kvality státních zástupců a vede k narušení důvěry občanů v právní stát, vymahatelnost práva a spravedlnosti. S tímto jsou spojené nemalé finanční náklady nejen na odškodnění poškozených občanů, ale i nechvalnou statistiku v počtu státních zástupců na počet obyvatel, či počet stíhaných osob na počet obyvatel. Veřejný zájem je zvýšit kvalitu výkonu státního zastupitelství, nikoliv kvantitu.
Ing. Alena Vitásková v. r.Předsedkyně IAVOstrava, dne 20. 10. 2019
https://bit.ly/33YBNiY

sdílet na