Přepady migrantskými gangy – oběti musí líbat nohy

Z Dánska pochází jeden pojem, který popisuje speciální násilí migrantských gangů proti místním obyvatelům hostitelských zemí – “zločin dominance” (dominanskriminalitet). Jedná se o muslimské mládežnické bandy, které přepadávají a okrádají jednotlivce nebo domácí mládež v početní menšině,
aby je ponížily. Přitom používají neuvěřitelné, pro nás civilizované Evropany absolutně nepochopitelné metody.

Zločin dominance ve Švédsku: V říjnu v Göteborgu musel 20letý Niclas Pernhede klečet před svými mučiteli a políbit jejich nohy (kresba policie)

Tyto brutální útoky, které zanechávají nejen fyzické následky se téměř nikdy nedostanou do mainstreamových médií a narůstají s rostoucím počtem migrantů v poměru k počtu obyvatel, které tam žije už déle.

Několik příkladů z posledních tří měsíců ze 108 nahlášených útoků z multikulturní země Švédsko:

Oběť musela líbat nohy

“Nožem mě donutili kleknout si na kolena a vůdce to natáčel, zatímco jsem musel líbat jeho nohy”,
řekla jedna z obětí (20 let), na kterou zaútočil pětičlenný gang. 
Pachatelé byli ve věku od 15 do 24 let, vůdce měl 17 let.

18-letý si musí kleknout na kolena

Jeden z migrantských gangů hrozil, že ho bodne nožem, pokud nebude poslouchat, co řekne gang. 
Vůdce ho pak tlačil proti plotu a přinutil ho kleknout si na kolena a omluvit se:

“Klekni si na kolena a omluv se! Jdi dolů na ty zasraný kolena! Omluv se! Na kolena jsem řekl! “

Celý gang se vysmíval a událost natáčel. S pohrdavým smíchem se vrátili k autu.

Gang migrantů zbil chlapce ve škole 

Chlapec je brutálně týrán na školním dvoře v Skövde. Rodina nahlásila zneužívání policii, která je odkázala na sociální službu. Tam se však rozhodli nejednat proti pachatelům.

Oběti dali do úst pistoli a musí tančit 

Mladý Švéd je ponížen, zbitý a nucen otevřít ústa, aby mu skupina přistěhovalců mohla nacpat zbraň do úst. Také ho nutí, aby pro ně tancoval a políbil zbraň, kterou nazývají “tabby”, slang pro “tabanja”, převzaté
z tureckého tabanca, což znamená “zbraň”.

Zločin dominance v Norsku

I Norsko bojuje se stejnými problémy jako Švédsko, ale v menší míře.

Mladí lidé z Afriky a islámské Asie útočí v houfech, působí velmi hrozivě a okrádají osamělé oběti. 
A jsou stále mladší. Mnozí se neodváží mluvit ze strachu z represálií. 
Protože pachatelé jsou tak mladí, že i orgány jsou bezmocné.

Zločin dominance v Dánsku

Jen 13-letý chlapec byl shozen na zem a kopnutý do hlavy. Byl s několika přáteli u McDonalda, když se setkal s přistěhovaleckou skupinou 10 až 15 mladistvých. Pachatelé byli popsáni, že vypadali jako Somálci nebo jako lidé pocházející z Blízkého východu.

Austrálie: 12-letý chlapec musí líbat mohamedánské boty – nenávist vůči Židům

Jen 12-letý židovský chlapec byl delší dobu šikanován muslimskými spolužáky. Zašlo to tak daleko, že si musel kleknout na kolena a políbit boty muslimského chlapce. Přitom ho natáčeli. 


“Měl na výběr, být zbitý devíti chlapci nebo políbí nohy muslimského chlapce”,
řekla chlapcova matka pro “Australian Jewish News”.

Zločin dominance v Německu (tři aktuální případy):
  • Gronau: Dva mladí muži brutálně napadeni
  • Speyer: Skupina tří mužů brutálně zbije ženu
  • Stuttgart: 18-letého muže ohrožuje několik mladistvých, ale mohl uprchnout – měl štěstí

Vrhnout hrůzu do srdcí

K radikalizaci mladých muslimů dochází prostřednictvím rodiny a islámských sdružení, které mají se státní podporou více vlivu na muslimské děti v mešitě a na islámské vzdělávání ve školách.

 “Teror pochází ze srdce islámu, pochází přímo z Koránu”, napsal Zafer Senocak v roce 2007 ve “Welt”.

V Koránu je množství příkazů (například verše 3: 151; 8:12; 8:60), ve kterých mají být nepřátelé muslimů terorizováni jako předstupeň jejich podřízení  (“Vrhnout hrůzu do jejich srdcí”).

Domorodé děti a mladiství vedeni ke gender ideologii, toleranci a dialogu jsou zcela bezmocní, protože se setkávají s kulturou založenou na právu šaría, v níž je moc, pomsta a odplata převažující právní zásadou. 

Rozhodující společenská otázka, kdo stojí za současnou nadměrnou kriminalitou, není jen veřejné tabu, ale je dokonce namířeno špatným směrem – doprava. Jak se vyřeší kritický společenský problém, který ponižuje lidi, mrzačí a zabíjí, aniž by se o tom otevřeně mluvilo?

https://www.hlavnespravy.sk/prepady-migrantskymi-gangami-obete-musia-bozkavat-nohy/1945812

sdílet na