Poslanci Langšádlová, Výborný a další. VY JSTE JEŠTĚ VÍCE BLBÍ, NEŽ JSME SI MYSLELI

Tento týden se v poslanecké sněmovně projednávalo stanovisko ČR k možnému vstupu Severní Makedonie do zločinecké organizace NATO. Je to sice především rozhodnutí Severní Makedonie a následně její paštika, ale někteří naši čeští poslanci prostě musí čumák strkat úplně do všeho, ač tomu vůbec nerozumí. Neštítí se ani toho, aby neplivali na odkaz již dávno zemřelých velikánů, kteří dokázali mnohé jako například Josip Broz Tito.

Na tohoto člověka paní Langšádlová veřejně plivala a nazývala jej krvavým psem.
Pan poslanec Výborný byl tak výborný, že takové blbosti opakoval, neznaje o tomto člověku nic.
Vy dva – paní poslankyně a pane poslanče nejste hodni ani toho, aby jste mu směli vyčistit pochcané špičky polobotek!!!!

Josip Broz Tito byl bojovník, revolucionář, politik, státník a neohrožený chlap, který se dokázal postavit
na odpor samotnému Stalinovi a nikdy neskákal podle diktátu Ruska. Nedostal jej ani Hitler a jeho armáda,
i když měl třikrát namále. Jeho partyzáni bojovali s nacisty celou válku a nebyli zničeni.

Vadí vám páni a dámy poslanci, že byl komunista???
Vadí vám, že se nepodělal z velkých jmen a klidně šel do střetu???
Vadí vám, že neprodal své lidi jako to děláte vy od doby podvodného sametu??
Vadí vám, že podporoval Pražské jaro a Dubčeka???
Vadí vám, že jako jeden z prvních odsoudil veřejně vstup vojsk Varšavské smlouvy do naší země???
Vadí vám, že v Jugoslávii nebyli žádní sovětští vojáci???

Takovému člověku říkáte krvavý pes???
Tedy paní Langšádlová, vy asi budete ortodoxní komunistka nebo klient psychiatrické léčebny.
Vy si dovolíte o tomto člověku veřejně šířit takové lži??? Tohle učíte mladé lidi???       

O Titovi by se nechal napsat román jak byl jeho život bohatý. Co se týče politiky, tak to měl na Balkáně velmi těžké. Víme z historie, ale i současnosti, jak je to neklidný a výbušný region.

Tito vytvořil velkou Jugoslávii ve které bylo obsaženo mnoho etnik a také rozdílná náboženství.
Někteří třeba nevědí a tak uvádím.

V Jugoslávii žili vedle sebe křesťané a muslimové – ti byli hlavní aktéři. Není vůbec jednoduché, aby tyto dva tábory žili pospolu bez střetů a je pochopitelné, že občas bylo nutno zarachotit samopalem, aby byl klid.

Poměrně vzpurným národem v Jugoslávii byli Chorvaté díky svému nacionalismu.
Ti také kolaborovali s nacisty a katolickou církví pod jejichž vedením prováděli genocidu pravoslavných a lidí bez vyznání, kteří odmítli konvertovat ke katolické církvi.
Velice rádi vraždili tak, že lidem prořezávali hrdla jako ovcím-tedy na muslimský způsob.

Tito to dobře věděl a nikdy nepopřel, ač byl sám rodilý Chorvat. Tito se postavil na odpor i církvi a potrestal ustašovce arcibiskupa Stepinace/katolický arcibiskup/ na 16 let do vězení za jeho podíl na zvěrstvech ustašovců za druhé světové války. Za svůj počin byl Tito Římem exkomunikován.      

Možná vám to paní Langšádlová uniklo, nebo jste zrovna chyběla ve škole, ale Jugoslávie byla západem řazena mezi takzvaně svobodný svět. Uvědomujete si, co to znamená???

Jugoslávie nepodléhala ani Sovětskému svazu, ani západu. Šla svou vlastní cestou.
Tito nastolil v této zemi na dlouhá léta mír a mnoho z nás tam jezdilo na dovolenou.
Nikdo z nás neměl obavy a lidé v Jugoslávii nás měli rádi.

Dnes nás mnozí v této enklávě nenávidí díky humanitárnímu bombarďákovi Havlovi, který má na rukou krev tisíců Srbů povražděných vojáky NATO. Ten náš krátkonohavičák ono bombardování podporoval a prosazoval.

Čas jasně prokázal, že rozmíšky v bývalé Jugoslávii podporoval a financoval západ. Separatisté byli vyzbrojováni německými a francouzskými zbraněmi, ale veřejnosti bylo tvrzeno, že viníky jsou Srbové.
Ani hovno vážení přátelé. Toto může říkat člověk neznalý situace, Havlův pohrobek a nebo debil.

Oni Srbové dobře věděli, co muslimové dovedou a proto po nich šli. Všichni víme díky migraci, co nám přinášejí za dary. Dnes by bylo záhodno se Srbům omluvit a odškodnit tuto zemi za vojenské pustošení armádami NATO. Byli to právě oni, kdož se se zbraní v ruce postavil muslimům a bránil jih Evropy.      

No a Vás je mi paní Langšádlová líto. Jste ubohá a tupá. Jestli je celá vaše partaj taková a parlament také,
tak je mi i líto našich lidí, neb blbost vládne naši zemi.

Oldřich Rambousek
http://www.rukojmi.cz/clanky/8500-poslanci-langsadlova-vyborny-a-dalsi-vy-jste-jeste-vice-blbi-nez-jsme-si-mysleli

sdílet na