Poselství prezidenta Ruské federace 2020 – ústava

Před tisícovkou význačných osobností z politiky a byznysu a 900 novináři se tentokrát ruský prezident věnoval domácím ekonomickým a sociálním otázkám, kdy se nevyhnul decentní ale přesné kritice těch, kdo nesplnili požadavky na ně kladené, zejména v regionech. Vyslovil také celou řadu nařízení, které už od letošního roku výrazně zlepší životní úroveň občanů Ruska. Ostatně, i tentokrát bylo celé jeho vystoupení cele věnované lidem, jejich zájmům a snaze zlepšit jejich životní úroveň. A byla to jedna skvělá zpráva za druhou.

Přesto závěr jeho vystoupení byl tím, na co už mnozí čekali řadu let – novela ústavy. Zmíním se proto především o této záležitosti, protože je klíčová pro splnění těch dalších cílů, které Vladimír Vladimírovič vytyčil.

Prezident Putin vystoupil s tím, že Ústavu RF není třeba měnit jako takovou, ale navrhnul novely, které budou klíčové pro vývoj Ruska v dalších desítiletích.

Hned na počátku tohoto „ústavního“ bloku prezident vyslovil nutnost zakotvit v ústavě „naprostou svrchovanost ruského státu“. To se mimo jiné vztahuje k článku stávající ústavy č. 15 bod 4, kde je, stručně řečeno, napsáno, že mezinárodní smlouvy jsou nadřazeny národním zákonům. Což suverenitu jakéhokoli státu samozřejmě omezuje. Podotýkám, že Rusko není jedinou zemí, která dostala od Západu do „vínku“ tento článek na počátku 90. let. Ostatně, obsahuje ho i česká ústava pod číslem článku 10. Prezident konstatoval, že požadavky mezinárodního zákonodárství a mezinárodních smluv mohou být aplikovány „pouze v případě, že s sebou nenesou omezení práv a svobod člověka a občana Ruské federace a nejsou v rozporu s ruskou ústavou“.

Požadavky mezinárodního zákonodárství a mezinárodních smluv mohou být aplikovány pouze v případě, že s sebou nenesou omezení práv a svobod člověka a občana Ruské federace a nejsou v rozporu s ruskou ústavou“.

Za nezbytné zakotvit na ústavní úrovni považuje prezident také kritéria pro osoby, které mají zastávat kriticky důležité funkce vztahující se k bezpečnosti a suverenitě země. A zde začíná doslova „dělová palba“ pro mnohé politiky.

Máš-li dvě občanství, nemáš ve vrcholné politice co dělat

Jde o hlavy subjektů federace (guvernéry a prezidenty republik), členy Rady federace (horní komora parlamentu), poslance Státní dumy, premiéra a členy vlády, hlavy jiných federálních orgánů, ale také soudce. Ale jak jsem tak poslouchala prezidenta Putina, může jít třeba i prokurátory. Všichni tito nemohou mít jiné státní občanství nebo povolení k pobytu či jiný dokument, umožňující žít trvale v jiné zemi. Podle prezidenta je to služba, u níž ten dotyčný musí vědět, že spojil svůj život s Ruskem. Je to logické, protože při dvou a více občanstvích není zřejmé, komu ten dotyčný vlastně slouží, protože přísahal věrnost všem třem státům. 

Ještě tvrdší požadavky vyslovil Vladimír Putin na funkci prezidenta. Žít nepřetržitě na území Ruské federace minimálně 25 let, absence jakéhokoli cizího občanství nebo práva na pobyt v cizí zemi, a to nejen k okamžiku volby, ale ani kdykoli před tím. Podmínku, aby jeden člověk nemohl zastávat prezidentský úřad více než dvě po sobě jdoucí období sice prezident za klíčovou nepovažuje, přesto s ní souhlasí.

Více součinnosti státní a municipální správy, která je nejblíž lidem

Dalším požadavkem prezidenta je jednotný systém moci veřejné zakotvený v ústavě. K tomu bude nezbytné zbudovat efektivní systém součinnosti státní moci a municipálních struktur. Navíc prezident chce, aby pravomoci municipálních orgánů, které jsou lidem nejblíž, byly rozšířené.

Prezident dále chce, aby bylo v ústavě zakotveno, že minimální mzda nemůže být nižší než životní minimum. „V zákoně to sice máme, ale je třeba to zakotvit v ústavě“, řekl prezident. Stejně tak princip důstojného penzijního zajištění občanů, včetně jeho valorizace.

Prezident chce také v ústavě zakotvit práva guvernérů pro společná rozhodování na federální úrovni. Putin připomněl, že právě na jeho popud vznikla v roce 2000 tzv Státní rada, tvořená hlavami všech regionů. Osvědčila se, a právě její existenci, práva a povinnosti chce prezident Putin zakotvit v ústavě. Je evidentní, že chce docílit přímé odpovědnosti guvernérů za svěřený region. A zpovídat se přímo velmistrovi, to už není žádná legrace.

Ruská společnost vyzrává, parlament ať se podílí na formování vlády

Ruská společnost je dnes podle prezidenta vyzrálá, odpovědná a náročná. Ale také strany a hnutí dnes přes různý přístup vycházejí z vlasteneckých pozic. Proto všechny frakce, které jsou zastoupeny ve Státní dumě jsou přesvědčené, že Federální shromáždění (obě komory parlamentu) může převzít větší odpovědnost za formování vlády (bouřlivý potlesk). „Počkejte, vyslechněte mě do konce, co vám teď chci říct. Pak můžete tleskat“, smál se Putin. Současně s formováním vlády totiž chce, aby Federální shromáždění převzalo i odpovědnost za tu politiku, kterou vláda bude realizovat (žádný potlesk).

Rusko musí zůstat velmocí s prezidentským systémem a jedním velitelem všech ozbrojených i bezpečnostních sil

Vladimír Putin upozornil, že tak velká a různorodá země nemůže v žádném případě fungovat jako parlamentní republika, ale musí si zachovat statut prezidentského systému. Právem prezidenta je tak určovat úkoly a priority činnosti vlády, stejně jako odvolat z funkce jak premiéra, tak jeho zástupce i jednotlivé ministry v případě, že nebudou náležitě plnit povinnosti, nebo pro ztrátu důvěry.

Za prezidentem musí být zachováno velení ozbrojených sil i bezpečnostních složek a systému. Jmenování hlav silových ministerstev může prezident provádět na základě konzultací s Radou federace (horní komora parlamentu). Je přesvědčen, že takové rozhodování bude transparentnější a bude více odpovědné veřejnosti.

Prokurátoři i soudci budou součástí ústavy

Stejný postup může být podle prezidenta uplatněn i při jmenování prokurátorů (státních zástupců). Dnes jsou jmenovaní zákonodárnými sbory v regionech, což podle něj může v praxi vést k „neformálním závazkům vůči místní moci“ (velmi elegantní pojmenování korupce), což prý následně může způsobit ztrátu objektivity a nepředpojatosti. Rada federace jako komora regionů, může zásady transparentnosti zachovat.

Také Ústavní a Nejvyšší soud by se měly stát součástí ústavy. Prezident upozornil, že v Rusku a jeho historii důvěryhodnost soudů hrála vždy prvořadou roli. I tito soudci by byli odvolatelní Radou federace na návrh prezidenta.

Už žádná věčná křesla? Nikdo už nebude nenahraditelný

Prezident zároveň řekl, že složitý vývoj, který zemi čeká si vyžádá i nahraditelnost lidí ve funkcích na různých úrovních. Rusko potřebuje pevný a přitom uvnitř pružný živý systém schopný se dále vyvíjet. Je pro něj samozřejmé, že by změna ústavy byla řešena referendem.

Mimika politiků fakt nezklamala

Velmi zajímavé bylo sledovat právě u této části prezidentova projevu výrazy přítomných. Hlavně když netušili, že je zabírá kamera. Zejména u podmínky výlučného občanství pro výkon vrcholných funkcí, byly na tvářích některých vidět, řekneme-li to velmi mírně, velké rozpaky. Asi není mnoho lidí ve vrcholné politice Ruska, kteří mají jen to jediné ruské občanství.

Vladimír Putin opět přesvědčil, že mu nejvíc leží na srdci zvýšení blahobytu občanů Ruska. Všechny jeho kroky, o nichž mluvil, byly o lidech a pro lidi. Věřím, že i lidé v Rusku si to uvědomují čím dál víc.

Hned po projevu prezidenta podal premiér Medveděv se svou vládou demisi. Šojgu a Lavrov zůstanou určitě. Kdopak půjde z kola ven?
https://bit.ly/2u2Ppx6

sdílet na