nezařazené

Polemika ohledně globálního procesu jménem Covid-19 a jeho vektoru cílů

Na praktickém příkladu můžeme ukázat aplikaci metodologie a teorie řízení.

Oč se jedná? Byla položena otázka, zda-li zavedení povinného očkování je cílem operace Covid-19, nebo je to jen “humbuk”, který má zakrýt něco jiného a mnohem závažnějšího?

Pojďme se na to podívat podrobněji.
Protiotázka: Může vůbec zavedení povinné vakcinace nebýt cílem, když se to děje (pozn. používá se zde metoda Overtonovo okno), tedy je to v nějakém stupni realizace? Tím je řečeno defakto vše a otázka zodpovězena, ale protože to nemusí být všem jasné, zejména když nemáme dobře osvojenou teorii řízení, trochu to rozeberu.

Předně je potřeba si ujasnit, že prakticky jakýkoli proces (zejména procesy v sociálních systémech a sociálním supersystému) obsahuje celý soubor cílů. Hovoříme tedy o vektoru cílů, nikoli o vektoru cíle.

Tento soubor (PŘEDEM definovaných) cílů lze např. rozčlenit hierarchicky od nejdůležitějších po méně důležité. Tedy např. primární, sekundární, terciální atd..

Dále záleží na kvalitě řízení, zda-li se podaří splnit celý soubor cílů, nebo pouze jednotlivé cíle.

Například potřebuji-li dovézt zboží z bodu A do bodu B, mohu zde definovat celý soubor cílů.
1.Dovézt zboží.
2. dovézt zboží bez úhony na zdraví a na zboží.
3. dovézt zboží včas.
4. dovézt zboží bez pokuty a dopravních přestupků atd..

Čím lepší jsem řidič, tím více cílů ze souboru cílů splním.

Zde je dobré udělat drobnou poznámku. Z výše uvedeného je vidět, jak je obtížné určit vektor cílů s jeho hierarchickým uspořádáním, pokud proces neřídíme. Tím je i predikce velmi obtížná, neboť jasno má ten, kdo definuje cíle a priority. My můžeme “zvenku” pouze odvozovat, vyvozovat. Jsme tedy v nevýhodné pozici a taháme za kratší špagát.

Dále je potřeba si uvědomit zásadní věc, že žádný proces není izolovaný a je spojen z procesy nižšími, podřazenými procesy a procesy objemnějšími, nadřazenými procesy. Pokud vidíme proces jako izolovaný, nejsme schopni jej plně pochopit. Na každý proces je potřeba nahlížet v souvislostech zejména v kontextu procesu objemnějších.

Zde je kruciální rozdíl mezi kaleidoskopickým viděním a chápáním a mozaikovým viděním a chápáním.

Povinné očkování je tedy součástí procesu Covid, jeden z cílů vektoru, ale nikde není řečeno, že je to cíl primární. Někdo může namítnout, že ten “kravál” kolem toho jen odvádí pozornost a taky se ukazuje, že tento cíl naráží na příliš silný odpor a nepůjde prosadit. Tak předně si dobře nastudujte metodu Overtonových oken (co ty vějičky podmiňovat cestování očkováním?) a uvažujme dále.

Při realizaci jakéhokoli cíle ve společenském supersystému nemůžete spoléhat pouze na řízení jedné strany, tedy řízení strany, ze které je tlak vyvíjen, ale zároveň musíte řídit stranu, ze které přichází automaticky protitlak. Jakákoli akce vyvolává reakci, a tlak vyvolá protitlak, jako když se pohybuje kyvadélko ze strany na stranu pomocí pružin.

Třífázový systém řízení si dobře uvědomují ti, kteří řídí společnost jako jediný sociální supersystém.
1. Téze
2. Antitéze
3. Syntéza.

Dopředu je tedy připraveno informační řízení protistrany, aby se dospělo k syntéze. Jak to probíhá?

Cíleným šířením dezinformací, absurdit, konspirací a zviditelňováním tohoto v infoprostoru. Naprosto racionální důvod proč se nenechat očkovat je pomíjen a zviditelňovány jsou jen téze, že nás tím chtějí masově vybít, čipovat, že budeme padat jako hrušky do roku po naočkování.

Proč je to zviditelňováno?

No přeci proto, že až se to nestane, celý odpor je zlomen. Uvědomte si, že v první fázi nemohou přijít s něčím opravdu nebezpečným, s tím přijdou až po zlomení odporu (pomocí diskreditace), kdy padne tabu (zásah do integrity vašeho těla, který bude povinný).

Postupuje se salámovou metodou a jednou, když vám vezmou možnost říct NE (byť u “neškodné” věci), již nikdy to právo zpět nedostanete (ani když už půjde o váš život). Řízení je proces informační a tak jak strana tak protistrana je řízená ze stejného zdroje. Byť se naoko pro dav mydlí navzájem hlava nehlava.

Pamatujete na tzv. aféru PizzaGate?

Zde proběhlo vyřešení “průseru” (provalení se informací na veřejnost) pomocí diskreditace a převzetí informačního řízení nad šířením “konspirace”. Wikileaks zveřejnil velice závažné e-maily. Pokud jste je četli, jistě jste zhodnotili, že objektivně se jedná minimálně o závažná a důvodná podezření ohledně zneužívání dětí.

Jak to vyřešili. Převedením celé věci do do krajnosti dovedené konspirační teorie se všemi aspekty alobalových čepičkářů. Našli, vytipovali člověka, který pod deformovaným informačním řízením vzal zbraň a málem došlo ke střelbě v jedné pizzerii.

A tak následovalo:
“Podívejte, kam tyhle absurdní konspirace vedou. Málem došlo k tragédii. Už toho nechte”. A cela věc utichla.

Tím došlo k vyřešení nechtěnému prosáknutí informace na veřejnost. K tomu nutně tu a tam dojde, neboť k takovým průnikům informací na veřejnost statistickým předurčením tu a tam dojít musí, musíte mít po ruce metodiku, jak řešit takovou situaci. Tím je právě neutralizace celé věci pomocí informačního řízení konspirací.

Když budu chtít být maximálně přesný v odpovědi na otázku, jestli je cílem manévru Covid-19 povinná vakcinace, tak pomocí metody téze-antitéze-syntéza odpovím.

Ano a v jistém slova smyslu ne, protože jsou dílčí procesy podřízený objemnějšímu procesu a bez schopnosti chápat tento objemnější proces je prosté ano či ne neodpovídající objektivní realitě.

NWOO
https://bit.ly/3q92IEx

sdílet na