Pohádky pro dospělé, aneb jak byl Honza málem králem a politika byla čestná

Pohádek v politice slyšíme skutečně mraky. Jsou pohádky o kapitalismu, socialismu, demokracii, právu,
ale i komunismu. Samozřejmě, že mnohé musíme brát s rezervou a dalšímu není radno věřit vůbec.
Největší sranda je, že mnozí lidé věří v cosi, či čemu vůbec nerozumí a ještě o tom poučují druhé.
Skutečně se mnohdy musím smát, ale dělám to skrytě, protože po jistých zkušenostech vím, že se protějšek většinou urazí a já pak tímto způsobem získávám nové nepřátelé.

Příkladně-proč zkrachoval socialismus? 90% lidí není schopno chápat skutečnou a reálnou podstatu pádu socialismu. Spousta lidí si myslí, že šlo o pád z ekonomických či politických důvodů. To je však jen část pravdy o tom ještě hodně malá. Je potřebné si uvědomit, že socialismus byl ve značné míře abstraktním systémem nesoucím sebou zcela nové a nevyzkoušené politické a ekonomické postupy. Mnohé bylo řešeno ve stylu pokus-omyl. Mělo to však své opodstatnění. Socialismus byl systém zcela nový, nevyzkoušený a navíc nenavazoval a nevycházel ze systémů předchozích.

Díky tomu měl velmi silné dopady do zažitých společenských struktur, které de facto zcela postavil mimo hru
a to jak politicky, tak ekonomicky.

Je logické, že dřívější vládnoucí struktury, jejich pochlebovači a přisluhovači nemohli s novým systémem souhlasit, protože touha po moci a penězích dělnické třídy byla prostě silnější.
Proto se z nich stali rozvraceči republiky a národa.

Byli to ti takzvaní disidenti a k opodstatnění svých požadavků použili další abstrakce s názvem demokracie.
Prosťáček uvěřil. Pohádka to byla hezká!
Dodnes si však o demokracii můžeme nechat jenom zdát a lidi už to začínají drobek vnímat.

Socialismus ve svých základních tezích počítal s demokratizací společnosti a bylo to správně.
Ano, demokratizace spočívala v eliminaci vládnoucí mocenské třídy, jejíž moc vycházela z moci ekonomické, jenž byla transformována na moc politickou. Odborně se tomu říká zavedení beztřídní společnosti.

Je také důležité vědět, že prostředky které v kapitalismu využívá vládnoucí třída k udržení moci, jsou prostředky, které generuje dělnická třída a tím si dělnická třída sama financuje příkoří, která jí jsou činěna. Jestli v tomto kapitalismus spatřuje demokracii, tak já tedy ne!

V době, kdy vznikl kapitalismus, byl také považován za novum. Avšak trochu jinak je tomu v návaznostech. Kapitalismus je systém, jenž se vyvinul ze systému otrokářství a feudalismu.

Jde o zdokonalenou verzi obou přežitých systémů, ovšem se zachováním původních mocenských a vládnoucích struktur. Tento aspekt tedy nereflektuje na nějaké velké zrovnoprávnění lidí, čímž jsou prakticky zrazeny jakékoliv pokusy o demokracii a to i přesto, že se o ní neustále mluví a kdejaký moula jí má v hubě.

Prakticky vzato se dá říci, že kdo má nejvíce plnou hubu demokracie, ji nejvíce popírá a postrádá.

Komunisté socialismus nezvládli a to především politicky a lidsky. Domnívám se, že Stalin přetvářel socialistické směřování až příliš a vznesl do něj více agresivity, než bylo třeba, nevzal si inspiraci z Leninových spisů, kde se sám Lenin zmínil o tom, že by bylo vhodné část soukromého sektoru nechat funkční. Lenin si uvědomoval, že stát nedokáže sám plnohodnotně pokrýt veškeré potřeby obyvatelstva, ale i to, že je třeba jisté formy protiváhy (regulované a pod direktivou státu), aby byla možnost volby a tudíž demokracie.

Já sám tomu říkám systém duality. Do vývoje socialismu vstoupila bohužel o válka. V Sovětském svazu v porevolučních časech občanská a následně světová válka. To jistě radikálním způsobem ovlivnilo vývoj.
Je však nesporné že VŘSR v Sovětském svazu a následný socialismus pozvedl Sovětský svaz raketově vzhůru.
Ze zaostalé, převážně zemědělské země skoro bez průmyslu a s miliony nevzdělaných lidí se během desetiletí stal ekonomický tygr.

Samozřejmě-nebylo to bez obětí. Mnoho z nich bylo zbytečných, ale nutno vnímat i to, že ve hře byla židovská otázka a to hlavně ta týkající se Chazarských židů. Proto se na Ukrajině odehrálo tak velké krveprolití. Nebylo to však bezdůvodné a kdo alespoň trochu chápe problematiku Chazarských židů, tak pochopí i Stalina a jeho činy. Škoda jen, že o tomto nemohu napsat více! Je to poněkud nebezpečné.

Velmi excesivně působit v socialismu i fakt, že se uvnitř komunistických stran započaly vyvíjet jako nechtěné dítě struktury, jenž tvořily základ vývoje nové společenské třídy, vystavěné na deformitě socialistického systému! Tato deformita měla prohlubující se charakter a bylo stále více těch, kteří si uvnitř systému nahrabali značné finanční prostředky, ale nebylo snadné je užít, neb politický koncept strany to nepřímo zakazoval.

Srozumitelně řečeno-ti lidé měli hodně nahrabáno a chtěli své penízky legalizovat a dát na odiv ostatním.
Prostě si jich volně užít.

V tomto smyslu byl rok 1989 velmi vhodnou příležitostí a bylo jí plně využito! Bylo zásadní chybou samotné komunistické strany, že se s těmito lidmi nedokázala včas vypořádat. Tento fenomén se nalézal ve všech socialistických zemích.

Hlavní příčinou pádu socialismu však byl hrozící ekonomický kolaps kapitalismu!! Nevěříte??

Nedivím se, protože optikou běžného občana to není až tak zřetelné. Dovozujete zajisté z toho, že na západě byly regály v obchodech plné všeho a je to pravda. Z pozice běžného občana však nebylo vidět, že západní trh byl přesycen zbožím a tedy, že nabídka mnohonásobně převyšovala poptávku.

Západní ekonomiky hledaly odbytiště, kde se dalo a řešením bylo vstoupit na východní trhy, jenže ty byly politicky zablokovány. Poměrně dlouho se mléko vylívalo do polí, pomeranče se sypaly z kamionů do moře, oděvy šly do spaloven atd. Z dlouhodobého hlediska byl tento stav neudržitelný a západní prognostici to měli dobře spočítané a věděli o tom. Výroba se v určitých segmentech ekonomiky už omezovala.

V důsledku toho rostla nezaměstnanost, ale také nespokojenost občanů na západě. Samozřejmě klesaly i zisky firem a tím klesaly i prostředky potřebné pro vládnoucí struktury, čímž klesaly silové peníze na udržení systému a moci. To následně ohrožovalo i bankovní sektor a jistě víte, komu patří a kdo jej ovládá. Kolaps bankovního sektoru by postihl jedno etnikum, které o sobě samo říká, že je národem vyvolených k vládě nad tímto světem. To není konspirace, ale holá fakta! Souvislost se zednáři či ilumináty tu je, ale je pouze okrajová. Vy to možná nevíte, ale demontáž socialismu byla naplánována 20 let dopředu a to právě díky datům prognostiků, kteří se značnou přesností umí spočítat jak ekonomický progres, tak jeho pád.

Důležité bylo přijít na to, jak to udělat, aby se občané na východě chytili na udičku a de facto sami měli pocit, že jsou to právě oni, kdož je iniciátorem klíčových změn. Tento pocit totiž následně vyvolává i pocit legitimity
a to i v případě, že tomu tak není.

Takzvaná perestrojka tento proces spustila a to na základě dohod klíčových postav elitářské třídy a jejich poskoka Michaila Gorbačova, jenž byl vykonavatelem a největším zrádcem východních národů. Toho si už dávno pro tuto roli vybral jeho prezidentský předchůdce Jurij Andropov, který před tím zastával funkci šéfa KGB. Vytáhl prakticky bezejmenného Gorbačova z provinčního městečka a z funkce místního stranického šéfa až na politický vrchol a to s jediným úkolem.

Gorbačov musel bravurně sehrát roli užitečného idiota a to přesně dle plánů zvaných Golgota.
Na internetu se text Golgoty pohyboval, ale pozor. Jde o tak okleštěnou verzi, že mnohde nedává smysl a tudíž její pochopení je dle tohoto textu nemožné. Musíme si ještě počkat, než Ruský státní archiv plnou verzi uvolní. Zde se jednou snad dozvíte, jaké mechanismy byly použity. Dozvíte se, že dohoda Ronalda Reagana s Michailem Gorbačovem o jaderných raketách středního o dlouhého doletu s názvem start, byl jen velký zastírací manévr plnící titulní strany deníků s cílem odvést pozornost jinam.

I my u nás v Českých poměrech máme hráče podobných rolí, jakou sehrál Gorbačov. Je však pravda, že role našich komunistů byla ve výsledku podružná. Své by mohli vyprávět tito lidé.

Třeba pan komunistobijec Štětina, Vladimír Dlouhý, Jiří Paroubek, Miroslav Kalousek, Miloš Zeman, Václav Klaus a někteří další. Samozřejmě nelze opomenout Havla.

Když to vše hodně zjednoduším, tak socialismus padl pro záchranu kapitalismu. Ten potřeboval velmi nutně nové trhy a získal je vlastně velkým podvodem. Mechanismy pro zisk nových trhů a udržení moci se různí. Někdy je to podvod, jindy válka a někdy obojí dohromady.

Jenže co já budu povídat že?? Vy víte své! Ale jestli si myslíte, že válka v Afganistánu, Súdánu, Jemenu, Libyi, Sýrii, či Ukrajině jsou jen náhody, tak jste na velkém omylu. Lidé tam umírají po desetitisících a vše jen proto, aby kapitalismus přežil jako systém a mocenské elity, aby udržely svou moc a lidi ve strachu a nevědomosti.

My Češi jsme to divný národ. Velmi rádi papouškujeme to, co vám někdo s motýlkem či kravatou nakecá,
ale i za tím motýlkem a kravatou se může skrývat blbec či podvodník.

Je to jak s opět přetřásanými Mašíny.
Chtějí jim dělat pomník a památník či muzeum z té jejich chajdy před zbořením. Já bych tomu nebránil.
Ať památník udělají. Postaví jej zlodějům a vrahům! Vždyť je to ušlechtilé stavět památníky takovému šmejdu. Vy co hlásáte, že skupina bratří Mašínů byli odbojáři, nevíte zhola nic o vývoji této skupiny. Existovala několik let a prošla třemi klíčovými fázemi.

  • Fáze 1 – kecy rozmazlených fracků,
  • Fáze 2 – zloději a vrazi,
  • Fáze 3 – odbojáři, kteří zdrhli za kopečky.

Nechci tuto kauzu dlouze rozebírat, neb už bylo řečeno mnohé. Společnost je díky Mašínům rozpolcena v názorech na ně a jejich činnosti. Je však velmi zvláštní, že se člověk stane odbojářem teprve poté, až získá trestní minulost za krádeže a vraždy. Dokonce za vraždu člověka, který neměl s režimem vůbec nic společného.

Vás ta časová a dějová posloupnost neudivuje?? Jsem-li odbojář tak potřebuji krást, abych si mohl kupovat drahé oblečení, motorku, či drahé hodinky?? To je odboj?? Trochu zvláštní nemyslíte??

Není divné, že se někdo nazve odbojářem, když po vraždách a krádežích opustí zemi a nechá svůj národ opuštěn?? Odbojář se nebojí trestu či smrti, protože je odbojář, ale Mašínové věděli, že za jejich zločiny jim hrozí oprátka a tak pro svůj vlastní strach utekli z Československa. Nikoliv z nenávisti k režimu!!

Mnozí však věří stále, že Mašinové byli hrdinové. Ano byli to hrdinové, když svázaného a už bezmocného člověka bez šance se bránit podřezali jako prase!

Postavte jim proto pomník hrdinům! Ať každý vidí, jak Česká republika už pokročila v demokracii.
Jsme už tak daleko, že uctíváme zloděje a vrahy a učí se to i děti ve škole. Úplně stejné nepochopení se týká
i problematiky socialismu a kapitalismu. Úplně stejně nechápeme, že největší zloději nosí drahý oblek, bílou košili, kravatu, či motýlka!

No a ta skvělá demokracie, kde se právo a spravedlnost staly zbožím, tu už nemá smysl ani komentovat.

Oldřich Rambousek
http://www.rukojmi.cz/clanky/8736-pohadky-pro-dospele-aneb-jak-byl-honza-malem-kralem-a-politika-byla-cestna

sdílet na