Pavel Telička jako živý důkaz, jak s námi EU vydrbala. Martin Koller také připomíná K. H. Franka

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTiNA KOLLERA Bezpečnostní analytik se ve svém pravidelném přispěvku pro ParlamentníListy.cz tentokrát věnuje volbám do Evropského parlamentu, které nás čekají v květnu. Při té příležitosti si všímá například pozoruhodných osudů Pavla Teličky, někdejšího hlavního vyjednávače našeho přístupu do EU, od té doby poplácávaného po zádech jako ten „nejlepší Evropan“.

V posledních letech jsme zažili několik volebních show, ne-li přímo komedií. Kdyby žili Šimek a Grossmann, měli by nejeden námět na svoje úžasné povídky. Nicméně letošní volby do europarlamentu se jaksi vymykají obvyklému schématu. Slouhové cizích zájmů evidentně zvolili novou taktiku. Mohli bychom mluvit o skoro utajených volbách, téměř kategorie stealth. Mazaně využili plně pochopitelnou a stále rostoucí nechuť stále rostoucího počtu českých voličů k politice a politikům. Stále více občanům se česká domácí a zahraniční politika jeví jako velká komedie a velký podvod. Ukázkové je spojenectví ANO, ČSSD a KSČM, přičemž podíl ČSSD ve vládě měl a má zanedbatelnou podporu. Nelze se tomu divit. Stačí se podívat na ministry za ČSSD, kteří sotva zastupují voliče ČSSD, kteří mají zcela jiné zájmy, než podlézat Bruselu a Berlínu s cílem věčné koloniální chudoby a ponížení, případně ještě táhnout v cizím zájmu do války na Ukrajinu. Cizím zájmům posluhuje evidentně nejaktivněji ministr zahraničních věcí Petříček, důstojný syn svého otce. Pod jeho vládou se ministerstvo zahraničních věcí definitivně změnilo na „ministerstvo zahraničních zájmů“, které většinou nemají s českými nic společného.

Zábavné jsou výzkumy STEM na Seznamu. Jako nejpopulárnější český reprezentant v EU je údajně hodnocen Telička. Docela to chápu, nejprve jako reprezentant ČSSD vyjedal ty nejhorší přístupové podmínky pro naši republiku do EU, podstatně horší, než získali například Poláci. O co jsme díky němu přišli, to získali Německo, Francie a další. Horší podmínky nabídla EU pouze Ukrajině, a když Janukovič odmítl, zorganizovali ten „mejdan“. Za neochvějnou podporu cizáckých zájmů si Telička si zaslouží odměnu. Telička posluhoval po komediálním rozchodu s ČSSD v německém Wolkswagenu, potom u Bakaly a v jeho Aspen institutu a nakonec u jeho kamaráda Babiše, s nímž se rozešel pouze na oko

Především vždy hlasuje proti českým zájmům, takže dostává maximální podporu, aby si udržel koryto v Bruselu, počínaje agenturou STEM. Obdobně je na tom Štětina, který chce zakládat eurohujerskou stranu. U koryta za komunistů v Moskvě i za socialistů v Bruselu. On se ten Brežněv od Merkelové, Macrona či Timmermanse ve výsledku moc neliší. Možná byl ten Brežněv spíš lepší, sice na nás poslal vojáky, ale nebral nám vlast a národ a nevnucoval afroislámské migranty. K tomu všemu hodně řečí o morálce, svobodě, pravdě a lásce a ruském, případně čínském nebezpečí, a máme tady Teličku, Štětinu, ale i mnohé další v celé kráse.

Zde je třeba připomenout, že zahraniční či mezinárodní politiku neurčuje žvanění o svobodě, demokracii, lidských právech, pravdě a lásce, či multikulturalismu, dokonce ani všemožné smlouvy a deklarace, které silnější partner v klidu poruší – ale určují ji zájmy, především zájmy. To objevili už dávno moudřejší lidé, než reprezentanti české politické scény. Ostatně starořímské cui bono, komu dobře, tedy komu to vyhovuje, to sousloví platí dodnes. Pokud chcete hodnotit jakoukoli politiku, položte si otázku, komu to vyhovuje.

A zjistíte, že politika současné vlády je jeden velký podvod v cizím zájmu. Dokladem je i radostná pochvala ze strany největšího oligarchy a premiéra komunistům za spolehlivou podporu své protinárodní vlády. Otázkou ovšem je, zda vedení komunistů reprezentované Filipem a Dolejšem jsou ještě komunisté a koho vlastně zastupují kromě svých osobních, případně rodinných a cizáckých zájmů. Pochvalu nejbohatšího oligarchy komunistům bych přirovnal, bez velké nadsázky k pochvale Himmlera Židům, že jdou organizovaně do plynové komory, pardon, do sprch.

Současná politická reprezentace, pouze oficiálně „česká“, nemá občanům ve vztahu k Bruselu, tím méně k Berlínu, co nabídnout. Téměř třicet let kolonialismu, žebrácké platy a důchody ve srovnání se západními metropolemi, při vydatnější dřině a pracovní šikaně, doslova asociální sociální politika, která navíc podporuje parazity a porušovatele zákona, inkluzivní školství vyrábějící nemyslící tabletové blby, předělávání naši historie urážlivým a ponižujícím způsobem ve prospěch pangermánské ideologie, propagace sexuální úchylnosti, rasový jednostranný protibělošský multikulturalismus a islamizace, porušování zákonů, počínaje zákony EU z hlediska migrace a propagace fašismu a nacismu, lži a zatajování pravdivých informací, ať už přímo, nebo ve formě „politické korektnosti“ ve většině médií… A stále silnější kontrola nad občany, počínaje svobodou myšlení a vyjadřování vlastních názorů, se snahou o šikanu a všemožné postihy. K tomu přehlížení, místy i podpora šedé ekonomiky, narkomafie, ilegální migrace a výroba profesionálních povalečů, místy i teroristů v politických neziskovkách.

Evropská unie nás ekonomicky vysává a neposkytuje nám za to nic, mimo vyhlídky na věčnou chudobu, ponižování a válku. Zde bych připomněl slova zkrachovalého knihkupce a reprezentanta nenávistných protičeských sudeťáků K. H. Franka. V rámci propagace nadace zločince Reinharda Heydricha, založené po jeho zasloužené likvidaci, napsal Frank v článku v deníku Der Neue Tag, že Říše se nikdy Čech a Moravy nevzdá. Samozřejmě tím nemyslel Čech a Moravy jako partnerů, ale kolonií, průběžně osídlených Němci po likvidaci a odsunu většiny slovanského obyvatelstva. Franka po válce zaslouženě pověsili.

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA: CELÝ SERIÁL

V rámci pangermánské říše by se přidalo i něco multikulturalismu z Bosny a Kosova muslimskými čestnými árijci Heinricha Himmlera. V posledním období se jim to docela daří. Zde bych všem doporučil knihu Muslimské peklo od Ivy Karlíkové, která žila s muslimem žijícím a pracujícím v Německu, později v Bosně. Její zážitky poněkud kolidují s propagandistickými články na Seznamu na téma, jak si vzala muslima a jak je šťastná. Pravda, výjimky potvrzují pravidlo, takže autorka islamizační propagandy možná nelže, případně i k většímu nadšení stimuloval výprask, ale o manželkách muslimů by mohl vyprávět Martin Konvička, který se násilím na ženách v muslimských rodinách u nás dlouhodobě zabýval. Politici by mu měli poděkovat za ochranu českých žen před násilným primitivismem, ale dostalo se mu nenávistné mediální štvanice.

Já jsem za svojí zvláštní mise v islámských zemích získal taky plno informací, které rozhodně vylučují realitu pozitivního a přínosného soužití Evropanů a muslimů. A stejného názoru jsou prakticky všichni, kdo tam sloužili, samozřejmě s výjimkou placených propagandistek. Čest výjimkám. Ať si muslimové žijí doma a po svém, ale k nám ať svoje mravy a středověkou kulturu násilí a nevzdělaného primitivismu netahají, natož abychom si ji nechali vnucovat z Bruselu a z Berlína.

Můžeme konstatovat, že tzv. liberání demokracie v EU na jedné straně žvaní o problému násilí v rodinách, předvádí pod vedením lesbické lobby komedii na téma MeeToo, ale o násilí v muslimských rodinách zarytě mlčí, včetně feministek, kterým bych afroislámský stát docela přál. Takže na jedné straně MeeToo, „toxické mužství“ u výrobce žiletek proti bílým chlapům, a na druhé tichá podpora násilného primitivismu, „toxického mužstv“í a brutality v muslimských rodinách. Přečtěte si zmíněné Muslimské peklo, mohlo by se stát s podporou Bruselu a Berlína spojeného s Paříží i českou realitou.

Volby bez obvyklého volebního povyku jsou dokladem toho, že slouhové cizích zájmů, kteří podporují EU bez ohledu na vlast a národ, se snaží využít nechuti většiny občanů k politice a k EU. Jenže ignorováním problému ho neodstraníme. Pokud vlastenečtí lidé nepůjdou k volbám a nepodpoří nepočetné vlastenecké politiky, půjdou tam organizovaně především voliči současných vládnoucích stran a takzvané demokratické opozice, mobilová a tabletová inteligence, oběti mediální propagandy, vlastní nechuti myslet, sociálního podvodu s pár stovkami od oligarchy a zároveň prudce rostoucími cenami kdečeho.

Už před několika lety jsem psal, že EU se cestou svých slouhů vynasnaží levně podplatit české voliče, aby se nechali dále zotročovat a podporovali partaje sloužící EU. Dokladem je politika miliardářského oligarchy a jeho vlády, jimž jsou české zájmy absolutně cizí, zatímco ty cizácké jin jsou vlastní. V rámci komedie na téma sociální cítění dají nemyslícím občánkům pár stovek, nárůstem cen především elektřiny a potravin to cestou daní dostanou zpět a ještě vypadají jako dobráci. Za úspěch této komedie vděčí samozřejmě agresivní a asociální politice partají demokratické opozice.

Velká společná komedie, reálně společné zájmy a v médiích nesmiřitelný boj. Z hlediska přístupu k EU není mezi vládou a opozicí, s výjimkou SPD žádný rozdíl. Všichni podporují EU a sami sebe. Ilustrativní je fakt, že místo volební kampaně se rozjíždí kampaň komediantů na podporu EU, kterou je třeba zachránit. Jak jinak, mnozí z nich žijí z dotací a bez nich by zkrachovali a končili na pracáku, nebo při sběru psích exkrementů. Možná by mohli za pár šupů přiložit ruku k dílu v montovnách a lisovnách, aby poznali pravou stránku pangermánské EU.

Vlasteneckého politika a slouhu cizích zájmů rozlišíte lehce. Vlastenci podporují transformaci EU, ne-li to nejrozumnější, což je odchodm a podporují všelidové referendum ke všem důležitým otázkám, především k mezinárodním smlouvám. Oni se totiž naši politici, včetně premiéra, který je údajně tím, nejlepším, co nás od roku 1990 potkalo, především zapomněli pochlubit, že mezinárodní smlouvy, které naši politici podepíšou, jsou nadřazeny našim zákonům, počínaje Ústavou! Takže údajně nezávazné deklarace a smlouvy jsou plně závazné! A hlasovali pro ně jak vládní, tak opoziční strany s nemnoha výjimkami. Včetně premiéra, který vykládal v médiích, že je a že hlasoval proti! Proč tak zoufalá komedie a snaha přesvědčit naše občany, že bez EU nebudeme žít. Totéž nám vykládali pangermáni za rakouské i německé okupace, následně i soudruzi, kteří dnes beze studu lezou do rudých socialistických eurozadků schovaných v modrém hadru s hvězdičkami, parodii na americkou vlajku.

Především Německo zoufale potřebuje svoje východní kolonie. Bez nich by se v Německu, které mele z posledního, těžce propadla životní úroveň, jež stejně pomalu klesá. Kým by nahradili levnou práci, levné suroviny a další produkci, zvláště když vydělávat se dá i tak, že české zboží se odveze do Německa, tam opatří německými papíry a v Česku se za zvýšenou cenu prodá. Oni potřebují víc nás, než my je. Kdyby nás nepotřebovali, tak nás nebudou tak zoufale přesvědčovat a zastrašovat. Klidně by nás poslali k čertu. Nebo si někdo myslí, že pangermáni a sudeťáci nás tak milují, že jim jde pouze o naše blaho? Proč tedy nechávali desítky let uzavřený německý pracovní trh pro naše občany, zatímco si zvou miliony povalečů z afroislámských zemí? Jistě, bylo pohodlnější mít levnou kolonii hned za hranicemi, než dát české „pakáži“ vydělat totéž, co domácím. Teď se jim to vrací a žebrají dokonce o české vojáky.

Nepřehlížejme důležitost voleb do Evropského palamentu, protože EU se nás snaží totálně ovládnout na věčné časy. Jsou to volby mezí vlastí, národem a jejich historií, mezi ctí a otroctvím, mezi být a nebýt. Kdo chce zůstat chudým a poníženým otrokem bez vlasti, národa, rodiny a historie volí strany cizáckých slouhů, tedy vlády a demokratické opozice, čest výjimkám jako Václav Klaus mladší, nebo k jejich radosti nejde k volbám.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pavel-Telicka-jako-zivy-dukaz-jak-s-nami-EU-vydrbala-Martin-Koller-take-pripomina-K-H-Franka-568741

sdílet na

8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
30. 1. 2019 21:37
Ohodnotit příspěvek :
     

No jo Koller, jak jinak než dobře napsáno. Ten obrat “tabletový blb” si budu muset zapamatovat:)) přesně to sedí na ty co chrlí inkluzivní školství.
Telička to je křivák už od pohledu, hrozně nepříjemný člověk… se Štětinou by k sobě pásli, dobrá dvojka:)

Editor
30. 1. 2019 22:08
Odpovědět  josh-xy

Ty vogo, to už snad není ani pravda. Miliony na ty, kteří tady údajně nejsou, další miliony nalejí do (ne)ziskovek, a ty hloupý Honzo = český občane cáluj. Vyhazují naše peníze oknem a o český občany nejsou ani schopný se postarat.
Všímáš si jak se všechno nenápadně zdražuje? a mimo jiné už se ani nestydí říkat… elektřina bude luxusní zboří, lékařská péče přestane být dostupná,…. možná už nastal čas vyhazování z oken, dát si repete.

Editor
30. 1. 2019 23:04
Odpovědět  josh-xy

:)) hodně věcí vidíme stejně? nevím jestli je na tom líp, že na to sere neznamená, že ho to také nedohoní. A o to větší šok. Já si myslím, že je dobrý mít alespoň drobátko přehled, jenom si tím člověk nesmí nechat zaplevelit mozek a duši. Na světě je krásně a život máme jenom jeden:))…. říká se.

Editor
30. 1. 2019 23:36
Odpovědět  josh-xy

no to veze…. na palubě se tancuje a Titanic se už přitom potápí.
Dělají to co jsme jim dovolili, a jsme u toho, že většina se o politiku nezajímá, na všechno sere, ale politika se zajímá o ně a manipulátoři jsou tam zdatní.
To máš jako při Sametu, všechno nebylo až tak ideální, celkem jim cvakaly prdýlky z toho jak se k tomu postaví horníci, dělníci z velkých továren,… no a stačila jedna věta…. Bijí vaše děti…. a Ostraváci, OKD, Škodováci… tátové vzteky sevřeli mozolnaté dlaně… a za tři roky už byli na dlažbě, lidi si začali s nadšením utahovat opasky… vidina západního pozlátka, no neber to za deset let se mít jako v Západním Německu,…. za deset let republika vykradena a zbytek do teď plundrují finanční žraloci a další pakáž.

Jenom doplním, tím nechci říct, že by se to tak jako tak nestalo, o tom bylo rozhodnuto jinde, ale samet nemusel být tak sametový.