nezařazené

Paskvil, prasárna. Vysmívají se lidem do očí.

05.02.2022 15:27 | Rozhovor

„Zatímco naše eurofilní vláda útočí na Rusko, Orbán se dohodl s Putinem, že Rusko bude Maďarsku (nadále) dodávat levný plyn a rozšíří jadernou elektrárnu v Paksi,“ říká předseda hnutí SPD Tomio Okamura o realitě vztahů s Ruskem v Evropě. „Maďarská a polská vláda z V4, to jsou země v podobném regionu jako my, s podobnou životní úrovní, chrlí jeden konkrétní nápad za druhým, aby pomohly svým občanům. A naše vláda dělá jako prioritu soutěž o národního ptáka a prosazuje pandemický zákon a korespondenční volby,“ štve Okamuru, který to považuje za výsměch voličům.

Tento týden bylo bezesporu největší politickou událostí schvalování novely pandemického zákona. Vím, že SPD zdůvodňovalo vaše nesouhlasné stanovisko v dlouhých projevech, ale zkuste teď prosím shrnout stručně, proč jste byli proti?

Kvůli obsahu, ale i kvůli formě zákona. Obsah zákona je totalitní a forma schvalování zákona v režimu legislativní nouze také.

Vládní pětikoalice Petra Fialy chce běžným zákonem omezovat další ústavní práva a svobody občanů, například právo na soukromý a společenský život, právo na podnikání a právo na vzdělání. Navíc zavádí drakonické pokuty, nechtějí hradit ani ušlý zisk a při neuposlechnutí budou mít lidé záznam v trestním rejstříku. Připomíná mi to totalitní praktiky z minulosti a také to, když se například nacisté díky vyřazení parlamentu a díky zmocňovacímu zákonu dostali k moci a vyřadili opozici. Odpusťte mi ten výraz, ale v případě obsahu i formy se jedná ze strany koalice demobloku o pěknou prasárnu. To samé můžu říci i o jejich chování během projednávání, kdy zkrátili čas vystoupení a snažili se nás umlčet. Každopádně podat na tento zákon ústavní stížnost.

Vládě Petra Fialy rychle klesá důvěra, podle posledního průzkumu jí věří již pouze 26,3 % lidí… A vládní TOP 09, lidovci a Piráti balancují na nebo pod 5% hranicí volitelnosti… Proto se teď vládní pětikoalice za každou cenu snaží prosadit změnu způsobu voleb na korespondenční volby, které umožňují podvody a manipulace, protože se bojí špatného volebního výsledku.

A po pandemickém zákonu chce vláda nyní lidem i opozici zavřít ústa. Demoblok hledá cesty, jak omezit SPD při projevech ve Sněmovně, aby nás umlčeli, protože naše názory jim jsou nepohodlné. A vláda chce umlčet i lidi, protože podporuje Evropskou unii v jejím tažení za cenzuru na sociálních sítích.

Navíc chce vládní koalice pod zástupnými záminkami odvolat Radu České televize, jelikož současní radní nechtějí skákat, jak koalice píská. A chtějí si vládní většinou navolit novou Radu ČT, která bude politicky ovlivňovat vysílání a hospodaření České televize v jejich prospěch. To je šílené, nedemokratické, totalitní.

Vláda nechce řešit problémy občanů, jako je zdražování energií, potravin a dostupné bydlení.

Vraťme se k té formě. Proč podle vás nebylo namístě, aby se zákon schvaloval v režimu legislativní nouze?

Ve stavu legislativní nouze lze projednat vládní návrh zákona pouze v případě – cituji – „mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody“. To tady nehrozí.

Celá Evropa rozvolňuje a opouští opatření proti covidu-19, odborníci hovoří o tom, že omikron je nebezpečný jako běžná chřipka, tak proč tu jsou omezovány svobody lidí a neočkovaní občané jsou ještě navíc diskriminováni? Je to zvůle vlády Petra Fialy, která se chová stejně jako vláda Andreje Babiše. Pokud jde o omezování svobod, totalitní zvůli, podporu neomarxismu, Green Dealu EU a kolaborace s Bruselem a Washingtonem na věčné časy, demoblok i hnutí ANO Andreje Babiše mají téměř identické postoje.

Hnutí SPD naopak bojuje za svobodu a demokracii.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) argumentoval, že na konci února starý pandemický zákon skončí a skončila by i většina opatření na ochranu zdraví lidí…

My samozřejmě ochranu zdraví lidí podporujeme. Ale od toho je tady zákon na ochranu veřejného zdraví. Máme tady krizový zákon, který umožňuje, aby byli povoláni pro pomoc například vojáci. To znamená, ta legislativa tady je. A plošná opatření již nejsou potřeba!

Hnutí SPD je pro okamžité zrušení plošných protiepidemických opatření souvisejících s onemocněním covid-19 a prosazujeme ukončení diskriminace neočkovaných.

Vládní koalice Petra Fialy postupně zavádí diktaturu. Chce lidem i opozici zavřít ústa. Předseda poslaneckého klubu Marek Výborný z KDU-ČSL řekl, že demoblok hledá cesty, jak omezit opozici při projevech ve sněmovně a chce změnit i jednací řád Sněmovny. „Můžeme se bavit o časovém omezení vystupování, o tom, kolikrát lze vystoupit s přednostním právem a podobně,“ uvedl. Vládní pětikoalice prosadila na sílu totalitní pandemický zmocňovací zákon a nyní chce také umlčit opozici. Demoblok chce umlčit i lidi, protože de facto podporuje Evropskou unii v jejím tažení za cenzuru na sociálních sítích a jiné názory označuje za extremismus a “fake news”. Takto v minulosti vždy začínala totalitní diktatura. Demoblok, který má plná ústa demokracie a lidských práv, je ve skutečnosti nejvíce pošlapává.

A co se vám konkrétně nelíbí na zákonu, pokud jde o obsah?

Pokusím se stručně. Část jsem již zmínil v odpovědi na první otázku. Obsah tohoto vládního návrhu je bezprecedentním útokem na práva a svobody občanů. Vláda se snaží omezit tyto ústavou garantované svobody a práva pouhým zákonem, přestože v Listině práv a svobod je jasně napsáno, že občané mají právo podnikat, mají právo na soukromý a společenský život a také například právo na vzdělání.

Nouzový stav má oprávnění v naprosto mimořádných situacích a může být jen dočasný. Navíc, k nouzovému stavu není v současnosti žádný důvod. Pandemický zákon běžným zákonem oklešťuje svobody lidí, které jím pak mohou být omezovány i v situacích, kdy to není nezbytně nutné. Vláda Petra Fialy překlopila do toho pandemického zákona zhruba 95 % všech omezení a opatření, která jsou možná v rámci nouzového stavu. Není přece přípustné omezovat běžným zákonem Ústavou ČR zaručená práva a svobody občanů. V případě pandemického zákona zákonodárná moc přechází z Parlamentu České republiky do rukou ministrů a vlády.

Bude možné také omezit všechny činnosti, při kterých je člověk v přímém kontaktu s někým dalším, což jsou prakticky skoro všechny činnosti! Fialova vláda dokonce přiznává, že cílem změny je přinutit soudní moc, aby do budoucna aprobovala i taková opatření, která jsou v tuto chvíli nezákonná. No to je opravdu silné kafe.

Novela zavádí nový institut „příkazu fyzické osobě“. Jak výslovně přiznává i vláda, účelem tohoto doplnění je obejít doposud platnou úpravu vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví a správního řádu, kdy omezit fyzickou osobu na jejích základních lidských právech a svobodách je přípustné pouze rozhodnutím ve správním řízení. V praxi to tedy může znamenat, že nikoliv zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, ale teprve jakýsi předem nepojmenovaný úkon, například doručení SMS zprávy, omezí člověka na jeho právech, a to dokonce nikoliv na základě zákona, ale na základě mimořádného opatření coby opatření obecné povahy.

Právníci tady uvádějí: Podobná subdelegace je v ústavním státu zcela nepřípustná. Porušuje základní principy ústavnosti. Ten zákon nijak neřeší možnost obrany proti takovému příkazu, a je tak zcela v rozporu i s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, což je právo na soudní ochranu.

Zákon omezuje právo na náhradu škod, zejména osob z řad malých a středních podnikatelů. To je neuvěřitelná zvůle této vládní pětikoalice, že vlastně slušným pracujícím lidem, kteří chodí do práce, vláda přikáže, že nesmí podnikat, nesmí do práce, a to na základě nejasných definicí a formulací, bez jakékoliv odpovědnosti. No a když už někdo něco vymůže, nějakou náhradu škody, tak to si vlastně zaplatí sami ti pracující občané z daní, protože ten politik, který to rozhodl, to ze své kapsy platit nebude.

Návrh zákona otvírá prostor k omezování práva na ochranu osobních údajů a soukromí, když vkládá Ministerstvu zdravotnictví více pravomocí, než mají v podobných případech orgány činné v trestním řízení. Zákon je paskvil a sama vládní koalice k němu musela narychlo udělat spoustu pozměňovacích návrhů. To je jak u blbečků na dvorečku. Tím přiznávají, že to, co schválila vláda, je paskvil.

Podle pandemického zákona rozhodnutí o některých přestupcích má být zapsáno do rejstříku trestů. V takovém případě by pak pachatel takového přestupku nebyl považován za osobu bezúhonnou pro účely jiných řízení. Šílené.

Vláda nyní nicméně zrušila od 9. února povinnost pro vstup do hospod ukazovat potvrzení o očkování či prodělání covidu…

Je úsměvné, že se vláda chlubí, že to zrušila až na základě rozsudku soudu… Zrušení diskriminace neočkovaných samozřejmě vítáme, ale všichni víme, že je to ze strany vlády jen taková z nouze ctnost, protože jí to ve středu nařídil Nejvyšší správní soud. Do té doby to vláda nechtěla udělat. Připomínám, že je tady cca 30 rozsudků soudů, které rušily vládní opatření jako protizákonná, v některých případech i protiústavní. Demoblok sice kritizoval Babišovu vládu, ale chová se stejně… 

Předseda poslaneckého klubu Marek Výborný z KDU-ČSL vyzýval, aby se všichni chovali jako gentlemani…

Ten si bohužel nikdy neviděl do úst. Často ho přistihneme, jak se zamotává do svých vlastních lží. Právě vládní koalice přece pošlapala hlasy více než půl milionu voličů SPD, kteří nemají nyní zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny.

Právě poslanec Výborný je čelným představitelem vládní koalice, která protlačuje pandemický zákon na omezování občanů ve stavu legislativní nouze, abychom ho nemohl nikdo připomínkovat, zkrátili čas na nepohodlné projevy řečníků z opozice a některým odebírali slovo. My si takové jednání ale nenecháme líbit.

To znamená, že budete obstruovat i nadále?

Tak to nazývají oni. Já to nazývám sebeobrana a obrana demokracie. Předem jsme férově sdělili, že zásadně nesouhlasíme s dvěma zákony – s pandemickým zákonem a se zavedením korespondenčních voleb. My jinak nemáme politiku nulové tolerance, my jsme ochotni podpořit a vždy podporujeme dobré věci ve prospěch slušných občanů. Vláda ale neřeší skutečné problémy lidí.

Jak to?

Vláda tady nenavrhla za celou dobu ani jedno systematické řešení vůči zdražování energií, potravin a tak dále. Podívejme se do zahraničí.

Poláci od února navrhují nulové DPH na základní potraviny, mezi které patří například chléb a tak podobně. Měli tam na ně DPH 5 % a teď od února navrhují nulové DPH, aby lidem ulevili, aby neměli tak drahé potraviny. Proto také řada českých občanů z pohraničí jezdí nakupovat do Polska. Maďarská vláda zastropovala sazby u hypoték a zastropovala ceny pohonných hmot a také některých potravin.

Takže maďarská a polská vláda z V4, to jsou země v podobném regionu jako my, s podobnou životní úrovní, chrlí jeden konkrétní nápad za druhým, aby pomohly svým občanům. A naše vláda dělá jako prioritu soutěž o národního ptáka a prosazuje pandemický zákon a korespondenční volby… To je výsměch lidem. Ve vládě jsou úplně mimo realitu.

Vláda se chlubí tím, že Evropská unie schválila jádro jako čistou energii…

Bohužel je realita jiná. Ďábel se často skrývá v detailu. Vláda by neměla obelhávat lidi. Evropská komise totiž ve středu potvrdila, že povolení provozu současných jaderných elektráren zůstane jen do konce roku 2040. O pět let déle mohou pak fungovat elektrárny nové spadající do takzvané třetí generace. Výstavba reaktorů čtvrté generace je bez časového omezení. Jedná se ale o dosud neprověřenou technologii.

Jak to bude s dostavbou Temelína a Dukovan? Ta může trvat třeba deset let. Z čeho budeme vyrábět elektřinu do té doby, když cena emisních povolenek Evropské unie roste a Brusel chce, abychom přestali vyrábět elektřinu z uhlí?

Andrej Babiš jako premiér Green Deal EU podpořil a hlásí se k němu i Fialova vláda.

Jedinou šancí, jak zkrotit inflaci a zdražování energií, je odstoupit od Green Dealu a od systému emisních povolenek. Také musíme přestat prodávat naši elektřinu do ciziny a na mezinárodní burzy. Nejlepší je opustit EU a mít vlastní energetickou politiku, nebo Brusel zničí peněženky našich občanů a firem.

Viktor Orbán se tento týden sešel s ruským prezidentem Putinem…

Zatímco naše eurofilní vláda útočí na Rusko, Orbán se dohodl s Putinem, že Rusko bude Maďarsku (nadále) dodávat levný plyn a rozšíří jadernou elektrárnu v Paksi. V úterý si Orbán s Putinem na společné schůzce notovali, jak je dobré, že obě země uzavřely loni na podzim dlouhodobou smlouvu zaručující dodávky do roku 2036. Putin nezapomněl při této příležitosti připomenout, že díky ní kupuje Maďarsko plyn pětkrát levněji, než kolik činí aktuální tržní cena v Evropě. Orbán dal v úterý najevo, že chce dosáhnout další navýšení kapacit.

Hnutí SPD odmítá konflikt s Ruskem a Maďarskem, který provokuje vláda demobloku. Podle nás bychom měli mít s těmito zeměmi partnerské vztahy, které vyhovují našim národním zájmům.

Vláda se chlubí tím, že Evropská unie schválila jádro jako čistou energii… A jaká je skutečnost? Ďábel se často skrývá v detailu. Komise totiž ve středu potvrdila, že povolení provozu současných jaderných elektráren zůstane jen do konce roku 2040. O pět let déle mohou pak fungovat elektrárny nové spadající do takzvané třetí generace. Výstavba reaktorů čtvrté generace je bez časového omezení. Jedná se ale o dosud neprověřenou technologii. Jak to bude s dostavbou Temelína a Dukovan? Ta může trvat třeba deset let. Z čeho budeme vyrábět elektřinu do té doby, když cena emisních povolenek EU roste a Brusel chce, abychom přestali vyrábět elektřinu z uhlí? Ať Fialova vláda zajistí zlevnění energií! To by byl hmatatelný výsledek!
Andrej Babiš jako premiér Green Deal EU podpořil a hlásí se k němu i Fialova vláda. A právě Green Deal je hlavním důvodem zdražování energií. Jedinou šancí, jak zkrotit inflaci, je odstoupit od Green Dealu a systému emisních povolenek. Také musíme přestat prodávat naši elektřinu do ciziny a na mezinárodní burzy. Nejlepší je opustit EU, jejímž záměrem je pravděpodobně zničit ekonomiky členských států.


Mít dobré vzájemně vyvážené vztahy neznamená být servilní. V této souvislosti bych rád vyzval zoufalce z vládní koalice a s nimi spřažených novinářů, aby už přestali lhát, že je SPD proruské nebo že máme noty z Kremlu nebo že nás financuje Rusko. Hnutí SPD nemá s Ruskem nic společného, ani já ani nikdo jiný z SPD do Ruska ani na ambasádu pro rady nejezdíme. To, co dlouhodobě v zahraniční politice prosazujeme, je politika vzájemného dialogu a budování výhodných vztahů pro Českou republiku. Nikoli politiku napětí a konfrontace za každou cenu, jakou předvádí Fialova vláda, která nás chce dokonce zatahovat do války na Ukrajině.

Vláda Petra Fialy podporuje další nepřátelství NATO proti Rusku; přitom ale nemá žádné reálné, stabilní a systematické řešení drahých energií a obecného zdražování, které způsobuje EU svým Green Dealem a NATO eskalací napětí na Ukrajině.

Podle hnutí SPD je zajištění energetické bezpečnosti a dostatku levných energetických zdrojů jedním ze základních pilířů suverenity, svobody a prosperity naší země.
https://bit.ly/34iMjra

sdílet na

4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Milan
5. 2. 2022 21:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak mě napadá, že s tím mezinárodním ptákem by mohl vypomoci Janda. Číhnul jsem se kdysi na to jeho pornovidko, bych věděl jak má vypadat správná eurohodnota, a nutno mu přiznat, že má tu svou hodnotu dobře vyvinutou. Tak proč si takového dobře naduřelého ptáka nedat na prápor? A navíc by to vystihovalo, za co nás má nejen komplet celá Evropa, a to jak kolektivní západ, tak i východ, ale rovnou celej svět. Pokud by to neprošlo, že to e-e, tak co takhle Dronte mauricijský, alias Dodo, alias Blboun nejapný? Jinak si dovolím upozornit, že opeřence známého co plamenná orlice už co symbol máme… moment… jo. Letos to bude 1101 roků. Takže tak.

Milan
5. 2. 2022 21:14
Odpovědět  Milan

opr. …a to nejen kolektivní… atd.

zdena
6. 2. 2022 10:08
Odpovědět  Milan

naprosto skvělý a výstižný návrh…. s chutí se přidávám… 🙂 🙂 🙂

Pavel
6. 2. 2022 11:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Nejlepší by bylo, kdyby některý z politiků, který vyznává národní hodnoty začal sbírat hlasy k vypsání referenda k vystoupení z tohoto eurosajrajtu a poté bychom si i my mohli zvolit ke svému vládnutí lidi, kteří mají zájem o náš národ, jazyk a kulturu. Věřte, že kdybychom vypadli z té profláknuté totalitní unie, lidé by začali vidět svět úplně jinak. Tak zdezdegenerovaní zde totiž ještě nejsme, lidé jsou pouze pod vlivem těch, kteří vyznávají to, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Kteří z našich dnešních mocných to jsou, si můžete vybrat.