Overtonova okna aneb šest kroků od nemyslitelného k uzákoněnému

Overtonova okna je způsob společensko-mediální manipulace, na konci které je ve společnosti prosazeno to, co dříve nebylo naprosto myslitelné. Podle Overtona existuje pro každý společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze o něm diskutovat tak dlouho až je společnosti nemyslitelné téma akceptováno, případně i legislativně ukotveno.

Jak se to dělá: „Overtonova okna“, aneb Technologie zkázy.
Velká lež o přirozeném běhu věcí.
Po homosexuálech legalizace pedofilie a incestu.
I kanibalové mají svá práva.

„Veškeré pokrokové lidstvo“, jak nás označují, naprosto přirozeně přijalo homosexuály a jejich subkulturu, jejich právo uzavírat manželství, adoptovat děti a obhajovat svou sexuální orientaci ve školách a mateřských školkách. Snaží se nám dokázat, že je to všechno „přirozený běh věcí“.

Lži o přirozeném běhu věcí odhalil americký sociolog Joseph Overton, jenž popsal technologii změn společenských postojů k otázkám pro společnost donedávna zcela zásadních.

Z nemyslitelného k uzákoněnému

Joseph P. Overton (1960-2003, zemřel při leteckém neštěstí), bývalý viceprezident centra Mackinac Center for Public Policy, formuloval politickou teorii změn představ o problematice veřejného mínění, posmrtně nazvané „Overtonovo okno“.

Jde o popis špičkové sociální technologie, která umožnila legalizaci homosexuality a manželství stejného pohlaví. Hoši z Bruselu si tento operační systém nastudovali tak dobře, že v Evropě bude již v příštích letech završena legalizace pedofilie a incestu. Mimochodem, stejně jako dětské eutanazie.
Jak? Jako na běžícím pásu.

Pásová výroba deviací

Funguje to totiž spolehlivě. Joseph Overton popsal, jak  byly pro společnost naprosto cizí myšlenky vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, oprášeny a nakonec legislativně ukotveny.

Podle „Overtonova okna“ existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém tzv. okno možností.
V jeho rámci lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji legislativně ukotvit. Okno se posouvá ze stádia „nemyslitelného“, tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia „aktuální politiky“, tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a uzákonitelným.

Nejde o vymývání mozků jako takové: technologie je mnohem delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí.

Což takhle dát si lidské maso?

Rozeberme si to na jednom příkladu.
Nejprve začíná společnost krok za krokem s diskusí o něčem nepřijatelném, posléze to považuje za vhodné a nakonec se s novým zákonem smiřuje a zaštiťuje kdysi nemyslitelné.
Zvolme si něco naprosto nepředstavitelného.
Řekněme třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého.
Je tento příklad dosti šokující?…….. Opravdu?
……Uvidíme, jak se na věc budete dívat na konci následujícího kurzu.

Všem je jasné, že momentálně zatím není možné propagovat kanibalismus, protože se společnost postaví proti. Taková situace znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stadiu „okna možností“ a podle Overtonovy teorie ji lze označit za „nemyslitelnou“.

Model nám ukáže situaci, jak ono „nemyslitelné“ bude realizováno, projde-li všechny fáze „oken možností“, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku.

Vezměte prosím na vědomí, že Overton nepředložil koncepci, ale pouze popsal spolehlivou technologii.
Tedy takovou posloupnost činů, jejichž realizace vede k požadovanému cíli.
Tato technologie může být termonukleární zbraní ke zničení lidských společenství.
Za jistých podmínek ovšem.

Okno 0.1 – Já, pokrokář

Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě zcela nepřijatelné.
Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti.
Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do pohybu Overtonovo okno, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného.
Vždyť máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu?

Vše je dovoleno studovat.  Pro vědce neexistují tabuizovaná témata.
Existuje-li taková možnost, svolá se etnologické sympozium na téma „exotické rituály polynéských domorodců“. Během něj se bude diskutovat o historii tohoto tématu, budou uskutečněny pokusy představit si ho z vědeckého úhlu pohledu.
A tím dostaneme o kanibalismu hodnověrné informace.

Vidíte, ukázalo se, že o lidojedství lze hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti.
Overtonovo „okno“ se posunulo od společensky nepřijatelného a negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem pozitivnějšímu.

Současně s pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství radikálních kanibalů“. Nevadí, bude-li aktivní pouze na internetu, neboť takových lidojedů si určitě všimnou a budou je citovat ve všech hlavních médiích.

Takové  omračující zrůdy se zvláštní genezí jsou potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby.
Oproti jinému strašáku ….. „fašistům, vyzývajícím spalovat na hranicích takové jako jsou oni“…… budou oni jen „nedobrými kanibaly“.
O hrozbách však pohovoříme níže.
Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o pojídání lidského masa britští vědci a nějaké lidské bestie s jinou úchylkou.

Výsledkem prvního posunu Overtonova „okna“ je, že nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu, tabu se desakralizovalo a jednoznačnost problému byla zbourána.
V následujícím kroku se „okno“ posunuje dále a téma kanibalismu se přesunuje z radikální oblasti do oblasti možného.

Okno 0.2 ­– Ty, pokrytec

V tomto stádiu pokračujeme v citacích „vědců“.
Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o lidožroutech?
Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako svatoušek a pokrytec!!!
Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté všeho druhu neodvažovali věšet na jinak myslící devianty nálepku „Ka“.

Pozor!…… Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je zásadním krokem k legalizaci nemyslitelného nápadu.
Pojem kanibalismus již neexistuje. Bude zaměněn třeba na antropofagii.
Nicméně i tento výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za urážlivé.

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu – a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Kanibalismus se změní na antropofagii, a poté třeba na antropofilii podobně jako zločinec mění příjmení a pas.

Souběžně se hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu – historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní – legitimního.
Bude objeven nebo vymyšlen jako „důkaz“ toho, že antropofilie může být v podstatě uzákoněna.

„Vzpomínáte si na legendu o obětavé matce, jež napojila žízní umírající děti vlastní krví?
O historii antických bohů, kteří pojídali všechny po sobě, u Římanů to bylo přece normální! Dosud rituálně pijí krev a jí maso svého boha.“

Okno 0.3 – Já, lidumil

Hlavním úkolem bakchanálie této etapy je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu.
Alespoň jednou v historickém okamžiku.
Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se možnost posunout Overtonovo „okno“ z oblasti možného do oblasti racionálního.
Jedná se o třetí etapu. Na tomto místě je rozmělnění společného problému završeno.

„Touha je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě.“
„Někdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti.“
„Přece existují lidé, kteří si přejí, aby je snědli.“
„Antropofilové byli vyprovokováni!“
„Zakázané ovoce je vždy sladké.“
„Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má sníst.“
„Neskrývejte informace, ať každý ví, kdo je kdo – antropofil nebo antrofob.“
„Je vůbec v Antropofilii něco škodlivého? Škodlivost není prokázána.“

Okno 0.4 – Ty, antropofob

V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, „bitevní pole“ a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci lidojedství.
Skutečné nepřátele, tj. normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabu lidojedství, se snaží vměstnat mezi radikální strašáky.
Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů….. agresivních, fašizujících nepřátel antropofagie, vyzývajících spálit zaživa lidožrouty, Židy, komunisty a cikány.
Přítomnost v médiích je dovolena všem vyjmenovaným, kromě skutečných odpůrců legalizace.

Sami tzv. antropofilové zůstávají jakoby uvnitř hrozeb „oblasti intelektu a vědy“, odkud se vším patosem „zdravého rozumu a lidskosti“ odsuzují „fašisty všeho druhu“.
„Vědci“ a novináři v této fázi dokazují, že se lidstvo v průběhu své historie čas od času navzájem pojídalo – a že je to tedy normální.
Nyní je možné téma antropofilie přesunout z oblasti racionální do kategorie populární.
Overtonovo „okno“ se posunuje dále dopředu.

Okno 0.5 – Já, lidojed

Je nezbytné, aby byla popularizace kanibalismu podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, mediálními.

Antropofilie masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow.
Lidé jsou pojídáni ve filmech, v textech písní a videoklipech.
Jeden z triků popularizace se nazývá:
„Rozhlédněte se kolem sebe!“
„Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je  antropofil?“
„I jeden známý polský scénárista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhán.“
„A kolik jich sedělo v blázinci! Kolik milionů vyhnali a zbavili občanství!

……. Mimochodem, jak se vám líbí klip Lady Gaga „Eat me, baby“?

Propracované téma v této fázi uvádí v TOP a poté se nezávisle samo reprodukuje v masmédiích, showbyznysu a v politice. Další efektivní způsob je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů…).
Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky.

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuse o daném problému zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká:
„Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto“ – a určuje  směr a tendenci, která se řídí posunem „okna“.
K ospravedlnění zastánců legalizace využívají zlidšťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince.

  • „Jsou to tvůrčí lidé. Snědl svou ženu. No a co?“
  • „Oni opravdu milují své oběti. Jíst, znamená milovat!“
  • „U antropofilů je zvýšené IQ, v ostatním dodržují přísnou morálku.“
  • „Antropofilové jsou sami obětí, jejich život je k tomu donutil.“
  • „Vychovali je tak.“ atd.

Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow. …… „Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Chtěl ji sníst! Ona chtěla totéž!….. Kdo jsme my, abychom je soudili?… Možná je to láska?…… Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce?!“

Okno 0.6 – Ty, zločinec

Posunujeme se k další fázi pohybu Overtonova „okna“, které je připraveno na přesunutí z kategorie populární do sféry aktuální politiky. Začíná příprava právního rámce.
Lobistické skupiny se ve vládě konsolidují a vystupují ze stínu.
Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace kanibalismu.
Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu.
Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma…. „zákaz pojídání lidí je zakázán“.
To je firemní specialita liberalismu – tolerance jako zákaz tabu, zákaz nápravy či varování před vražednými úchylkami pro společnost.

Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie „populární“ do „aktuální politiky“ zlomena. Nejaktivnější část sice bude ještě v kladení odporu proti zákonodárnému ukotvení pokračovat, celkově je však společnost zlomena…… Souhlasí s vlastní porážkou.

Okno 1.0 My, lidožrouti

Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, dále se toto téma nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití.
Tak to bylo s legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali „gayové“).
Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanazii.

Není-li Boha, je vše dovoleno

Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti.
Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho ani jasné rozdělení dobra a zla.

Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň?
A konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné?
Přesně tak funguje výše popsaná technologie……. Opírá se o všedovolenost.

Neexistuje tabu. Neexistuje nic svatého.
Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.
Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?
Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti.
Před našimi zraky se postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení.

http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/1284-jak-se-to-dela-overtonova-okna-aneb-technologie-zkazy-velka-lez-o-prirozenem-behu-veci-po-homosexualech-legalizace-pedofilie-a-incestu-i-kanibalove-maji-sva-prava.htm

Další příklad si ukážeme na pedofilii.

1. Dětská pedofilie je abnormální úchylka zneužívaní děti.
Tato porucha sexuální preference je naprosto neakceptovatelná u naprosté většiny populace.
Je trestná.
V médiích se ale začnou objevovat články, které sice pedofilii jakoby odsuzují, ale ve společnosti se najednou o tomto problému začíná mluvit. Objevují se první pohledy na pedofilii, anonymní pedofilové, kteří tvrdí, že pedofilie není jen sexuální zneužívání dětí etc.
…..Společnost je pobouřena a diskutuje.

2. Počet článků a diskusí na dané téma narůstá tak, že téma už není tabuizované.
Objevuje se čím dál častěji a veřejnost vnímá téma normálně a není prioritně pobouřena.

3. Začínají se objevovat první kladné příklady.
Pedofil zachránil dítěti život, je vzorný občan, první pedofilové se veřejně objevují mezi umělci, v politice etc.

4. Pedofilie se začíná racionálně zdůvodňovat.
Pedofil je součástí společnosti, má svá práva, reakce lidí na pedofily jsou jen mýty a vychází z nepochopení jejich přirozené úchylky. V mediích se začínají objevovat celé seriály o problému, který vlastně problém není.
Problém není v pedofilech, ale v nás, ve způsobu vnímaní jejich přirozenosti.

5. Téma se začíná aktivně popularizovat, objevují se seriózní vědecké práce, které pedofilii neoznačují jako úchylku, ale jako jeden z normálních lidských projevů.
Politici, právníci se začínají mnohem víc vyjadřovat k tématu a legalizovat normálnost pedofilie v očích lidí.

6. Pedofilové a jejich přívrženci vytvářejí lobbystické skupiny.
Jsou přijaty první zákony, podporující práva pedofilů a jejich pronásledování se stává trestným činem.
Jsme přesně na druhém konci než na počátku.

Tuto obecně využívanou praxi poprvé popsal Joseph P. Overton. (4.1. 1960–30.6. 2003)
Je třeba zdůraznit, že tato metoda není klasický brainwashing, (vymývání mozků), který se nedá příliš aplikovat na celou společnost, ale spíš na určitou cílovou skupinu.

Overtonova okna jsou mnohem propracovanější, časově náročnější, ale mnohem, mnohem účinnější.
Při ovládnutí většiny medií a za předpokladu dostatku času se dá prosadit snad všechno.
Důkazem jsou nejen totalitní režimy, ale současná eurohamerická demokracie, která tímto procesem prochází už víc jak 20 let.
https://www.citarny.cz/index.php/knihy-lide/vzdelavani-a-souvislosti/souvislosti/overtonova-okna-aneb-sest-kroku-od-nemyslitelneho-k-uzakonenemu

sdílet na

19 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Administrátor
10. 1. 2019 22:52
Odpovědět  Janinna

Zveřejni, jak jsi o tom psala, přišlo mi to zajímavé.

Editor
10. 1. 2019 23:36
Odpovědět  Janinna

kalamita? Trochu sněžilo a všichni jsou z toho na palici. Nesmíš jezdit na hory v pátek a z hor v neděli. Na hory v neděli odpoledne a z hor v pátek. V protisměru všichni ve frontě a já si jedu v klidu 😛

Administrátor
10. 1. 2019 23:38
Odpovědět  Janinna

Kouknu na to. U nás také plno sněho. Nesněžilo všude, jen pásově. Zae plakali vlekaři, že je moc sněhu, že nemůžou pustit vleky a škody statisíce.. Na Souku jsem nekoukal, ale potom dohledám. Teď jsem se zakoukal na film “Nepřítel státu se snisem “….ale to jsme všichni …my důchodci;)

Editor
10. 1. 2019 23:41
Odpovědět  josh-xy

Říkal se za mlada vtip o 4 největších nepřátelích socialismu. Vrací se to. Jsou to známí padouši jaro, léto, podzim, zima … Vlekaři už neumějí zacházet s normálním sněhem, už jsou zvyklí jen na technickou sračku, co nedrží pohromadě a když to není prolitý vodou a zmrzlý, tak to nedrží pohromadě a hrne se to.

Editor
11. 1. 2019 00:17
Odpovědět  Janinna

Já většinou vyjíždím zpátky ráno a jezdím přes den v GaPa nebo na Ehrwaldu a v pohodě jsem v Praze kolem 11za nějakých 5 hodin přes Mnichov, přespím u někoho, kdo byl sebou a jedu domů na jih.

Administrátor
10. 1. 2019 23:50
Odpovědět  scipio

Nedavno plakali, že nemůžou tu sračku udělat, že namají zádržnou vodu. Tak teď můžou místo vlekaření budovat nádrže. Ty budou taky plakat za každýho počasí, za každýho systému.

Administrátor
11. 1. 2019 00:04
Odpovědět  Janinna

Trampík, dobrej alibista;)
Juknul jsem na ten článek,..tedy, to je uplná kniha. Asi zajavé, ale teď dokoukám toho “Nepřítele státu”, věřím, že je to tak ve skutečnosti. Tedy mnoho má souvislost, logiku a z principu to tak musí fungovat.

Editor
11. 1. 2019 00:28
Odpovědět  Janinna

před lety ještě za éry dlouhých lyží (201 cm obřákovky atomiky ARC24 (jedna žluto černá, druhá černožlutá, jezdil na nich Luc Alphand a vyhrál na nich velkej globus) tři odpoledne, kaiserwetter, uplně modro, na Samnaun, čerstvě upravená černá ,netknutý manchester, jedu jak Killy za mlada ,najednou jsem se vznesl, přetočil a letím na hubu, tak jsem si dal před ksicht ruku a jak jsem na to padnul svými poctivými xx kily, tak v rameni křuplo a dodneška se s tím peru. Dlouho jsem nechápal proč jsem uletěl. Ruplo něco v pravý patě a vypnula botu. Většinou, když člověk udělá blbost, tak o ní ví, tohle nemělo proč udělat. V Kitzbühelu mají za Hahnenkammem krpál se slalomákem, jmenuje se to Direttisima , hned nahoře jsem si lehnul a sjel jsem to až dolu po zádech a naštěstí nic, ale potloukl jsem se dost dobře. Sportem ku zdraví.

Dědouch
13. 1. 2019 11:04
Odpovědět  Janinna

Teda vy máte zážitky. 😀
Ale nechápu, proč si pro ně jezdíte tak daleko a ještě do krpálů.
Já si tak předminulý týden kráčím okolo rybníka se svojí šelmou (ano, já s ní :-D), po čerstvě uplužené “silnici” a říkám šelmě: “netahej, nebo si nabiju hubu a tobě potom prdel”. Respektoval (náhodou) tón mého hlasu, netahal a já si v tu chvíli “hubu” nabil stejně. Levé zápěstí za pár hodin nalitý, jak jelito a dodnes v levačce nezdvihnu ani PETflašku s chemikálií určenou k pití.
Tedy velmi podobný zimní zážitek doma u Mácháče a zadarmo. 😛

Editor
13. 1. 2019 14:49
Odpovědět  Dědouch

Wole, právě ty krpály ve výšce přes 1800 m a rozbití tý huby, to je proč se tam jezdí. 😛 Navrch to vyjde laciněji, než Krrrkonoše!

Dědouch
13. 1. 2019 17:30
Odpovědět  scipio

😀