blognezařazené

Otevřený dopis poslancům České republiky, týkající se nového návrhu pandemického zákona 94/2021 Sb. a jeho úskalí

Pan prof. Dr. Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví předložil vládě České republiky návrh na změnu zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Správně bychom se něčemu takovému měli velmi podivit. Pan Válek má lékařské vzdělání, takže by měl vědět, že každá chřipka – a COVID-19 nebyl nic jiného než další chřipka – má omezenou dobu trvání asi tak 4-6 týdnů. To znamená, dělat opatření proti chřipce, která skončila v polovině května 2020 (v pořadí třetí chřipka ten rok) je nejen nesmyslné, ale naprosto zbytečné. Pokud o této skutečnosti pochybujete, spojte se prosím s Dr. Dolores Cahill, PhD, která je profesorka na Universitě v Dublinu, v Irsku, telefon +353-1716-7777 (University College Dublin)

Nový návrh zákona (dále: Zákon), který byl tímto způsobem vládě a vládním orgánům předložen ke schválení naprosto nevyhovuje zájmům občanů České republiky a v ničem nepodporuje jejich právoplatné nároky na svobodu myšlení, volnost pohybu a spokojený život.

Z těchto důvodů je nová verze zákona 94/2021 Sb. naprosto nežádoucí a vědecky neobhajitelná, takže není absolutně přípustné, aby byla za jakýchkoliv okolností uzákoněna.

Veškerá opatření, navrhovaná v novém znění tohoto Zákona se týkají epidemie, která se nikdy nestala. Vyhlášení epidemického, nebo dokonce pandemického stavu bylo nezákonné, protože v České republice se v té době nevyskytovala ani čtvrtina hladiny onemocnění, která je podle českých zdravotních předpisů potřebná na vyhlášení epidemie.

Tím pádem osoba, nebo osoby, které vyhlásily pandemii, nařídily roušky, karanténu a vydaly zákon 94/2021 Sb. jednaly protizákonně a měly by být po právu potrestány příslušným soudem, za způsobení národní katastrofy.

K tomu musíme přičíst skutečnost, že veškerá vyhodnocování nemocných byla učiněna na základě PCR testů, které – jak sám jeho vynálezce neustále zdůrazňoval – není schopen vyhodnotit přítomnost této nemoci. PCR test je také vrcholně manipulovatelný a vyhodnotí přesně to, co je požadováno: pro nulové infekce jsou jeho cykly nastaveny nízko; pro vysokou infekčnost jsou cykly nastaveny vysoko. Takové zařízení není vědecký způsob posouzení a je morálně neslušné ho používat a připisovat mu platnost.

Dnes už i americké Center for Disease Control (CDC) veřejně přiznává, že PCR testy nejsou věrohodné a přikázali ukončit jejich používání ke 31. prosinci 2021.

To, že žádná epidemie nebyla dokazuje i počet úmrtí, který je na mnoha místech ještě nižší než v předešlých letech.

Veškerá opatření, která byla navržena za účelem zastavení šíření chřipky COVID-19 byla neúčinná, což bylo předvídatelné. Každý lékař, hodný svého titulu by měl vědět, že šíření nemocí jako je chřipka mezi populací není možno ničím na světě ani zastavit, ani zbrzdit (jak potvrzuje americký imunolog Dr. Dan Stark). Tyto nemoci jsou s námi neustále, celý rok a jen čekají, až bude náš imunitní systém oslaben, aby v něm vyvolaly nemoc. To proto, že tento druh nemocí má tak zvané „zvířecí zásobníky,“ jako je ptactvo, domácí zvířata, ale i člověk, na kterých se udržuje.

Jediná obrana proti šíření chřipky je nechat lidi mísit se mezi sebou jako vždycky, protože stykem s ostatními nabýváme imunitu, které se též někdy říká „davová imunita,“ kdežto karanténou a rouškami ji ztrácíme. Opět, tyto příkazy byly další nevědecký nesmysl a je naprosto nemorální něco takového dále propagovat.

Roušky jsou rovněž nesmyslný, nevědecký a neslušný zásah do života populace. Roušky pro děti jsou nesmírně škodlivé, jak říká anglická neuroložka Dr. Margareta Griesz-Brisson. Dětský mozek je ve vývoji a potřebuje veškerý kyslík, který může dostat. Když nemá dostatek kyslíku, některé mozkové buňky se nevyvinou a odumřou. Nic na světě je nevrátí zpátky. Takže tím, že ubíráme dětem přísun kyslíku, děláme z nich do budoucna předčasné dementy. Prosím, mějte toto na vědomí při psaní dalších zákonů, zákazů a příkazů.

Významný imunolog, Dr. Stefan Lanka, který byl nedávno v Praze sám říká, že neexistují viry, které by rozšiřovaly chřipku či cokoliv jiného. Stejně tak virus COVIDu nebyl nikdy nikým na světě izolován. Tak jak to, že víme, že někdo má Covid a někdo ne? Jak to že víme, že jde o Covid? Jak to, že zkoušíme zabránit šíření něčeho, co neexistuje?

Řeknu vám to po pravdě, nevíme zhola nic, pouze předstíráme. A to je nevědecké, neprofesionální a na hranici zločinnosti.

Omezení, která nový Zákon požaduje, jako na příklad několik ukázek níže:

  • Omezení podnikatelské nebo obdobné činnosti, při jejímž výkonu přichází fyzická osoba do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou;
  • Omezení provozování sportoviště ve vnitřním prostoru stavby, venkovního sportoviště, přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny;
  • Zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci fyzických osob na jednom místě;
  • Omezení výuky nebo jiné činnosti vysoké školy, vyšší odborné školy, školy nebo školského zařízení, dětské skupiny, zařízení péče o děti;

Tato nařízení a mnoho dalších zákazů a příkazů mohl navrhnou pouze někdo, kdo nemá absolutně ponětí o zdravovědě, o šíření infekcí a o imunitním systému člověka. Toto všecko, do posledního bodu a mnoho dalších, podobných, uvedených v novém znění Zákona jsou zákazy a příkazy za účelem odebrání radosti ze života lidem, zabránění společenského styku, znemožnění oslav, a přátelských setkání, která by nás potěšila. Pro děti a mladé lidi, kteří nejsou ani v nejmenším žádnou chřipkou ohroženi to znamená omezení jejich vývoje nedostatkem styku s druhými a degradaci jejich inteligence. Nemluvě o tom, že jde zjevně o ovládání lidí strachem.

Zavírání obchodů a výroben, firem a jiných podniků má pouze jeden jediný zjevný důvod a to je snaha dokonale zničit malé podnikání. Za dobu nucené karantény, kdy byly všecky tyto podniky povinně zavřeny, se nadnárodní korporace obohatily o miliardy v jakékoliv měně. Pokud nevěříte, že to je ten jediný pravý důvod pro zavírání obchodů a firem, pak mne o tom zkuste přesvědčit a dodejte mi důkazy.

Žádná vláda nemá právo zakazovat svobodné podnikání svým občanům a přikazovat jim zavřít své firmy, výrobny, dílny a cokoliv jiného kvůli strachu z nějaké chřipky, pokud majitel(é) podnikají v mezích zákona, odvádí daně a nevyznačují se žádnými přestupky. Ani v dobách války, nebo atomového ohrožení státu, revoluce, či výbuchu sopky, zalití mořem, napadení kobylkami, či při jiných katastrofách nemá žádná vláda právo zakazovat svým lidem volnou činnost.

Dnes víme, že komunistická vláda si toto právo přisvojila – je snad naše současná vláda stejná?

Z těchto důvodů, shora popsaných, žádám, aby byl zákon 94/2021 Sb. zrušen s okamžitou platností a nikdy nebyl obnoven.

Navrhovatelé znovuzavedení tohoto zákona s patřičnými obměnami se velice proviňují proti svobodě a svéprávnosti všech občanů České republiky. Jako zdravotní odborníci, což předpokládám že aspoň někteří zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví jsou, kteří mají aspoň jakousi znalost lékařské vědy, infekčních nemocí a také mají přístup k nejrůznějším odborným materiálům, včetně statistických údajů by měli vědět, že žádná epidemie nebyla. Pokud to neví, pokud tyto znalosti nemají, pak by neměli být v pozicích vlivu, které zastávají.

Tito lidé dávají obrovskou pravomoc Ministerstvu obrany a Ministerstvu vnitra tím, že jim ze zákona povolují nařizovat mimořádná opatření za účelem likvidace epidemie COVID-19. Zde prosím o vysvětlení, protože naprosto nechápu, jaký vliv může mít Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra na zdravotní případ jako je chřipka. A proč se zde jedná o „likvidaci?“

Je tím snad myšleno, že Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra budou vojensky a policejně postupovat proti nějaké chřipce? Anebo snad proti těm, kteří chřipkou onemocní? Prosím, opravte mne, jestli se mýlím.

Kdyby tento nesmyslný Zákon opravdu vstoupil v platnost, to by dalo Ministerstvu obrany a Ministerstvu vnitra úměrnou moc, ne-li větší, než má vláda České republiky. Znamená to snad, že naše republika má být převzata vojenskými a policejními silami a tím se tajně změnit z republiky na diktátorství anebo něco ještě horšího? Zde opět žádám o vysvětlení.

Rovněž tak vyčíslení nelidských a pokut za nedodržování nesmyslných příkazů tohoto Zákona, které jsou vyjmenovány v §10 ukazuje pouze na snahu o ožebračení občanů České republiky a nastolení totalitárního, diktátorského režimu. Tvůrci tohoto nesmyslu nám tímto způsobem zkoušejí říct, že když si nepořídíme dostatečně škodlivé a jedovaté čistící prostředky, nebo když si nedáme hadr přes obličej, že nás budou pokutovat třemi miliony korun. Anebo že každá návštěva otevřeného hřiště či parku nás bude stát půl milionu.

Kdo vymýšlí tyto pokuty? To musí být samí multi-miliardáři, protože zde hážou miliony jako by to bylo smetí na ulici. Z výše pokut je zjevné, že ti, kteří tento dokument sepsali jsou zvyklí jejich každodenní útratu hodnotit ve stotisících! Je snad možné že mají tak vysoké platy? Anebo jim jdou peníze odjinud? To by stálo za prozkoumání.

Snad jediný světlý bod nového Zákona je „Náhrada škody,“ což je §9. Podle nového Zákona je „stát povinen nahradit škodu, způsobenou právnickým a fyzickým osobám během stavu pandemické pohotovosti.“

Tuto možnost by měli využít všichni malí podnikatelé a na základě propočtů svých obchodních knih požadovat po státu náhradu ušlého zisku za ty měsíce, kdy museli dodržovat povinnou karanténu. Rovněž by měli žádat odškodnění za znehodnocené zboží, které v této době podlehlo zkáze a nezapomenout přidat veškeré další výdaje, s tímto podnikáním spojené.

Je ovšem obava, že soudy budou zkoušet tento bod zrušit, jako to už udělaly v původní verzi tohoto zákona. Pak z toho vyplývá jen jedno, stát nám přikáže se obchodně a finančně zničit a odmítá za to veškerou zodpovědnost. A protože stát je tvořen lidmi, tak je zjevné, že stát zkouší zničit i sám sebe, přesně v souladu s pochybnými plány a zásadami Evropské unie, která má heslo: „Národní státy jsou náš úhlavní nepřítel.“

Vážení poslanci České republiky,
tento nový Zákon má vejít v platnost na základě vašeho hlasování. Proto vás žádám, abyste dobře zvážili, jak budete hlasovat. Ze shora napsaného je zjevné, že nový Zákon je protilidský a nemorální. Je nejen proti lidem, ale je i proti našemu státu a proti všemu, co je nám drahé.
Jestliže budete hlasovat pro tento nový Zákon má vejít v platnost na základě vašeho hlasování. Proto vás žádám, abyste dobře zvážili, jak budete hlasovat. Ze shora napsaného je zjevné, že nový Zákon je protilidský a nemorální. Je nejen proti lidem, ale je i proti našemu státu a proti všemu, co je nám drahé.Jestliže budete hlasovat PRO tento zákon, stavíte se tím okamžitě do nepřátelské pozice vůči českému lidu a státu.
Sami svým rozhodnutím ze sebe děláte nepřátele lidu, kteří nemají zájem o prospěch českého národa, takže by se ve skutečnosti neměli nacházet v pozicích vlivu na jakákoliv rozhodování.
Prosím, buďte si toho vědomi.

Jane Kaufman

24. ledna 2022

sdílet na