Opět se ukazuje, jak obrovskou výhodou je, že nemáme euro

Opět se ukazuje, jak obrovskou výhodou je, že nemáme euro. Lídří eurozóny totiž chtějí vytvořit společný rozpočet eurozóny. To je vedle snahy Evropské komise harmonizovat daně další krok k definitivnímu vytvoření centralizovaného nedemokratického evropského superstátu.

Předseda Evropské rady Donald Tusk poznamenal, že kolem podoby rozpočtu pro eurozónu panuje „široká shoda“ a nástroj bude integrován do příštího víceletého rozpočtového rámce Unie.
„Lídři také očekávají, že práce na reformě Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) budou dokončeny
ke konci roku 2019,“ podotkl.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker připomněl, že revize ESM souvisí se záměrem integrovat znění smlouvy o tomto mechanismu přímo do unijního práva. „Ještě zbývá spousta práce, především na vzniku evropského systému pojištění vkladů,“ připomněl Juncker. Dodal, že na této věci bude pracovat nadcházející finské předsednictví EU.

Euro je politickým nikoli ekonomický projekt, který prosperitě evropských států nepomáhá, naopak přinejmenším Řecku, Španělsku, Portugalsku či Itálii škodí.

Eurozóna není optimální měnovou zónou. Vstupem do eurozóny bychom museli vstoupit do bankovní unie EU, kde bychom museli ručit za krachující evropské banky a také bychom museli vstoupit do ESM, Evropského stabilizačního mechanismu, kde bychom museli platit za krachující státy eurozóny.

Je nutné připomenout, že v přístupové smlouvě máme povinnost přijmout euro.
I proto je pro nás lepší z EU vystoupit.

Pro Řeky, Španěly či Italy je příliš silné. Pro Lucemburčany či Němce příliš slabé. Kurz měny vypovídal vždy o stavu té či oné ekonomiky a byl makroekonomickou informací o té či oné zemi. Stejně tak jednotlivé země mohly prostřednictvím změny výše úrokových sazeb reagovat na jednotlivé události a přizpůsobit se jim.

Líbilo se mi přirovnání, které srovnávalo tyto ekonomické parametry s různými značkami aut.
Je to, jako kdyby někdo chtěl svázat lanem německý mercedes, polský fiat, rumunskou dácii, východoněmeckého trabanta a podobně, aby jely svázaně po dálnici jednou rychlostí.

Mercedes bude chtít jet rychleji, trabant ho bude brzdit. Nakonec provaz může prasknout a dojde k havárii.
K tomu samému může dojít i v Evropské unie, pokud bude chtít něco spojovat nespojitelné.
Vidíme, že Evropská unie je nereformovatelná.

Radim Fiala
https://www.euportal.cz/Articles/21341-opet-se-ukazuje-jak-obrovskou-vyhodou-je-ze-nemame-euro.aspx

sdílet na