nezařazené

Odložené operace, píchnutí vakcíny, zavřené ordinace…

Známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová obdržela odpovědi na otázky směrované České lékařské komoře. Jsou překvapující. ParlamentnímListům.cz o tom poskytla své vyjádření.

Ve čtvrtek 14. října 2021 obdržela advokátka Jana Zwyrtek Hamplová od České lékařské komory odpověď na své otázky, které adresovala komoře 26. srpna. Dopis se patrně někde tři týdny „toulal,“ protože je datován 24.9.2021, ale zajímavé jsou hlavně odpovědi. Česká lékařská komora tvrdí, že lékařům neadresovala žádná závazná doporučení ani pokyny, a dvakrát zdůrazňuje, že podobné pokyny a doporučení by musely být uveřejněny ve věstníku České lékařské komory. Kouzlo patrně bude ve slůvku „závazné“, ale takto žádost o informace nezněla. Žadatelka o informace žádala poskytnutí všech pokynů a doporučení, tedy i těch, které chodily lékařům mailem bez ohledu na zveřejnění v nějakém Věstníku. Co odpověď lékařské komory znamená? Že jakékoli rozhodnutí a postup lékařů, tedy zavření ordinací, komunikace s pacienty jen telefonicky, zkrátka cokoli lékaři dělali, bylo výlučně vlastním rozhodnutím jednotlivých lékařů, nikoli jednáním na základě pokynů nebo doporučení České lékařské komory, která s těmito rozhodnutími dětských a praktických lékařů nemá nic společného. Obdobně nemá Česká lékařská komora dle vlastního vyjádření nic společného s jakýmikoli odklady zdravotní péče, neboť ani k tomu se nikdy nevyjadřovala a nic nedoporučovala.

Co je nejzajímavější, Česká lékařská komora, a to přesto, že se její předseda Milan Kubek opakovaně velmi kladně vyjadřoval k očkování proti Covid-19 a toto očkování doporučoval, nedisponuje komora žádnými podklady k aplikovaným vakcínám. Z toho mimo jiné vyplývá, že vyjádření předsedy České lékařské komory je jeho vyjádřením soukromým, protože o vakcinách Česká lékařská komora neví nic.

Česká lékařské komora se zcela vyhnula odpovědi na otázku, kdo odpovídá za způsob realizace plošné vakcinace, kdo z odborných autorit dal pokyny, jak má probíhat, zda není před očkováním důležité vyšetření pacienta, zda nemá být k dispozici jeho chorobopis, a omezila se na konstatování, že ČLK žádné závazné stanovisko nevydávala. Tuto odpověď lze přeložit i tak, že za způsob realizace vakcinace není odpovědný nikdo, žádný takový materiál neexistuje, a je více než pravděpodobné, že se jednalo o rozhodnutí politické, ne odborné. Kdyby tento odborný podklad byl, ČLK by ho jistě ráda zmínila. Průběh vakcinace ČLK tedy ani nehodnotí, odpovědi se tato odborná profesní komora zcela vyhýbá. Dodnes tedy komora neví, zda její členové – lékaři – neriskují, když postupují tak, jak postupují, a jak vyplývá z odpovědi, komoru to patrně ani nezajímá.

Rovněž se vyhýbá dotazu na statistiku, o kterou by se opřel stav epidemie nebo pandemie.

Co z odpovědi na otázky vyplývá – ČLK dle svého vyjádření nedávala lékařům absolutně žádné závazné pokyny – otázkou zůstává, zda nedávala pokyny jiného druhu, protože zde se odpovědi vyhnula. Veškerou odpovědnost za každé rozhodnutí lékaře, tedy zavření ordinace, nepřijímání pacientů, odklady lékařské péče, způsob aplikace vakcín, ponechává zcela na osobách lékařů, protože sama sebe prohlašuje zcela mimo jakoukoli odpovědnost. Česká lékařská komora se k ničemu nevyjadřovala, nic nedoporučovala, žádné pokyny nedávala, o vakcíně nic neví, a to, jak byla a je vakcína aplikována, nebylo na žádné její doporučení. Odpovědi, zda je tento způsob aplikace správný pro pacienta, se zcela vyhnula, a na žádnou z otázek, která se aplikace vakcín dotýkala, vůbec neodpověděla. Česká lékařská komora je tak subjektem bez názoru, a ve své podstatě říká, že za každé své jednotlivé rozhodnutí odpovídal a odpovídá každý lékař sám, včetně toho, jak aplikuje vakcínu. Česká lékařská komora si myje ruce.   

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: „Odpověď mne, musím říct, obrovsky zaskočila, ale hlavně by měla zaskočit jednotlivé lékaře. Jsem s řadou z nich v úzkém kontaktu, a tak onen alibismus s využitím slůvka závazný pokyn, závazné doporučení, které by muselo být ve Věstníku, a vyhnutí se odpovědi na jiný druh doporučení a pokynů, dává jasnou odpověď na to, jak by se komora zachovala, kdyby se někteří lékaři dostali do potíží ve vztahu ke své odpovědnosti. ČLK ve své podstatě říká, že o všem si každý rozhoduje sám, i o tom, že píchá do lidí vakcíny bez toho, že by je vyšetřil či měl alespoň po ruce chorobopis. Podle mého názoru ČLK dobře ví, že bez chorobopisu se nemá dělat nic, a tak raději na otázku neodpovídá. Ještě se asi nadějeme věcí. Být v kůži lékařů, po těchto odpovědích se opravdu bojím.“ 

1. o poskytnutí kopií přípisů a pokynů ČLK praktickým lékařům včetně lékařů dětských v období od března 2020 do října 2020. Jedná se mi zejména o pokyny k provozu ordinací, způsobu obecné léčby pacientů a léčby dotýkající se Covid-19, a to včetně mailové korespondence.

Odpověď:

Česká lékařská komora v období od března 2020 do října 2020 nevydala žádné závazné stanovisko pro praktické lékaře ani dětské lékaře a v tomto směru nebylo vydáno ani žádné doporučení České lékařské komory, které by jinak muselo být publikováno ve Věstníku České lékařské komory. Žádné závazné stanovisko ani doporučení týkající se provozu ordinací, způsobu léčby pacientů a e-mailové korespondence s nimi vydáno Českou lékařskou komorou nebylo.

2. o poskytnutí fotokopií pokynů ČLK k odkladům plánovaných lékařských zákroků a operací a chodu nemocnic v období od března 2020 doposud

Odpověď:

Žádné pokyny České lékařské komory k odkladům plánovaných lékařských zákroků a operací a chodu nemocnic v období od března 2020 doposud vydány formou závazných stanovisek nebo doporučení publikovaných ve Věstníku České lékařské komory nebyly. 

3.  o poskytnutí odborných podkladů k aplikovaným vakcínám proti nemoci Covid-19 v českém jazyce, které obsahují vědecké hodnocení těchto vakcín, ze kterých ČLK vychází při utváření názorů na bezpečnost daných vakcín.

Odpověď:

Česká lékařská komora nemá k dispozici odborné podklady k aplikovaným vakcínám proti nemoci Covid-19 v českém jazyce, které obsahují vědecké hodnocení těchto vakcín. Doporučujeme obrátit se na Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

4.  o poskytnutí fotokopií pokynů, které dala ČLK k aplikaci vakcín proti Covid-19 (např. požadavek předchozího vyšetření pacienta, požadavek dostupnosti chorobopisu v místě aplikace vakcíny apod.), popř. sdělení, že žádné pokyny ČLK nedávala. Pokud tyto pokyny ČLK nedávala, kdo tyto pokyny a způsob aplikace schvaloval a je za ně odpovědný, a jak by podle názoru ČLK mělo bezpečné očkování danými vakcínami fakticky probíhat, popř. proč není dle ČLK nutné předchozí vyšetření pacienta, a zda je podle ČLK běžnou praxí, že u zdravotního výkonu není na místě chorobopis pacienta.  

Odpověď:

Jak již bylo uvedeno, Česká lékařská komora nevydávala žádná závazné stanovisko ani doporučení k aplikaci vakcín proti Covid-19.

5.  o sdělení, na základě jakých statistických údajů se ČLK domnívá, že máme od ledna 2021 doposud v České republice stav epidemie či pandemie.

Stav epidemie resp. pandemie byl vyhlášen jednak Světovou zdravotnickou organizací a jednak i Ministerstvem zdravotnictví ČR, nikoli Českou lékařskou komorou

Autor: Jana Zwyrtek Hamplová
https://bit.ly/3n6lgox

sdíletj na