nezařazené

Od černošských studentů nelze požadovat správné odpovědi v matematice – je to kruté!

Oregonské ministerstvo školství (ODE) poskytuje školení v oblasti „etnomatematiky“ (“ethnomathematics”). Podle úředníků je to kvůli nadvládě bělochů ve snaze nacházet správné odpovědi v této vědě.

Tímto způsobem chce ODE „eliminovat rasismus v matematice“.

No, něco takového …

Vzdělávací vedení je přesvědčeno, že „nadvláda bělochů“ údajně „infiltrovala matematické třídy“, což omezuje černochy.

“Tvrzení, že matematika je čistě objektivní, je jednoznačně chybné. Názor, že v matematice vždy existují správné a chybné odpovědi, posiluje nezdravou objektivitu a strach z otevřeného konfliktu.“

Ředitel ODE pro veřejné záležitosti Mark Siegel hájil program Fair Math. Tvrdí, že program „pomáhá pedagogům prozkoumat klíčové nástroje angažovanosti, rozvíjet strategie pro zlepšení spravedlivých výsledků pro černošské, hispánské a vícejazyčné studenty.“ 

Liberálové věří, že vědecké a matematické talenty jsou mezi rasami rozděleny nerovnoměrně, přičemž Asiaté si v těchto oblastech vedou lépe, zatímco černoši jsou pod průměrem. Proto je vhodné diskriminovat Asiaty a snížit standardy pro černochy, – např . předstíráním, že není důležité získat správnou odpověď na matematický problém a netrvat na správné odpovědi na matematický úkol.

Američtí představitelé školství se domnívají, že učitelé by měli „přijít alespoň se dvěma odpověďmi na úkol“.

Podle jejich názoru by člověk neměl požadovat „správnou odpověď“, ale měl by ospravedlňovat další alternativní odpovědi interpretací podmínek problému.

Jedním z cílů „etnomatematiky“ je kreativně interpretovat matematiku, aby se zabránilo rasistickým názorům.

„Program Dekonstrukce rasismu v matematice nabízí kritické přístupy k demontáži nadřazenosti bělochů na hodinách matematiky vizualizací toxických charakteristik kultury bílé nadřazenosti,“ uvádí se v příručce.

Tímto způsobem jsou učitelé nuceni měnit své pedagogické přesvědčení a metody výuky směrem k protirasistickému matematickému vzdělávání. 

Jedna z částí příručky uvádí, že „v naší společnosti mohou být rasisté pouze běloši, protože pouze běloši, jako skupina, takovou moc mají“

Stát Oregon není první, kdo se rozhodl praktikovat „etnomatematiku“.

Severní Karolína úplně upustí od standardní matematické zkoušky pro získání učitelské licence. Toto rozhodnutí přišlo poté, co tisíce učitelů zkoušku nesložilo.

Předpokládám, že by bylo možné přijít s lepším plánem, jak zničit akademickou výkonnost černochů, než tím, že řeknete černošským studentům, aby si nedělali starosti se správnou odpovědí na matematický problém, ale nedokážu si představit, co by to bylo.

Celá tato orgie se odehrává na pozadí katastrofického poklesu úrovně vzdělání ve Spojených státech:
65% studentů 8. ročníků státních škol neumí číst a 67% neovládá matematiku.

WHY MATH IS RACISTA
Pathway to Equitable Math Instruction Dismantling Racism in Mathematics Instruction
https://bit.ly/3drdDpa

sdíletj na