Občané Řeporyjí staví vrahům pomníky. Kdo mlčí, souhlasí!

Zákřovská tragédie v roce 1945

Blížící se porážka fašismu vedla vedoucí nacistické zločince k těm nejbestiálnějším činům. Jedním z mnoha takových u nás je i tragédie devatenácti zákřovských občanů. Pod záminkou, že Zákřov je střediskem party-
zánů a obyvatelstvo je podporuje, podnikli němečtí fašisté – se zrádci Vlasovci – proti Zákřovu vražednou akci.

Gestapem z Velkého Újezdu byl vypracován plán akce proti Zákřovu a to tak, že celá vesnice bude obklíčena Vlasovci a pod záminkou střelby partyzánů na Vlasovce bude provedeno zatčení partyzánů a jejich pomocníků podle předem připraveného seznamu.

Akce Zákřov byla provedena 18. dubna 1945. Zúčastnil se jí celý prapor Vlasovců. Navečer odjela horda Vlasovců přes Výkleky k Zákřovu. Po 21. hodině obklíčili gestapáci a Vlasovci obec a provedli prudký útok
na severní část vesnice. Používali pušky, kulomety, pancéřové pěsti a ruční granáty.

Zakrátko vyšlehly ze stavení rolníka – pana Františka Švarce – plameny, ale občané požár lokalizovali. Tato usedlost však byla vzápětí znovu zapálena. Když se občané znovu pokoušeli hasit nebo zachraňovat dobytek, bylo na ně stříleno. Někteří byli zadrženi a odvlečeni do jednoho stavení, kde byli střeženi.
Aby bylo znemožněno hašení požáru, naházeli Vlasovci do ohně ruční granáty, které postupně vybuchovaly.

Pod ochranou palby prováděli Vlasovci drancování, loupení a zatýkání osob – hlavně mužů a chlapců
– až do ranních hodin.

Na druhý den ráno byli propuštěni bez výslechu muži starší 50 let. Ostatní – v počtu 23 – byli v trojstupech odvedeni do Velkého Újezdu. Tam je Vlasovci zavřeli do malé místnosti ve dvoře radnice – bývalého chléva.

Zde byli dva dny „vyslýcháni“, biti a týráni. Čtyři z uvězněných byli propuštěni.

Ostatních 19 mužů po dvoudenním mučení, s přeraženými údy a rozbitými obličeji, naházeli do nákladního auta a odvezli do lesa k samotě Kyjanice.

Stalo se tak v podvečer 20. dubna. Nad samotou Kyjanice u dřevěné boudy (o rozměrech asi 150 x 210 cm) zastavili, přivezli německého faráře p. Schustera ze Slavkova a vyzvali ho, aby dřevěnou boudu vykropil jako hrob. Když farář uviděl zakrvácené a zohyzděné obličeje a těla přivezených mužů, zhroutil se a odmítl výkrop provést. Němci a vlasovci nalili pak do boudy dehet, naházeli poloubité české mučedníky do boudy, obložili je dřívím, na těla nalili ještě benzín a pak vše zapálili…

Dlouho se plížil dusivý dým lesy a údolím. Místo bylo střeženo ozbrojenými barbary a nikdo tam nesměl. Doma zatím příbuzní mrtvých marně – po prožitých hrůzách – čekali na návrat svých manželů, otců, synů
a bratrů….. Ti se však již nevrátili!

Byli to: 

Calábek Josef (45 roků) Zákřov;
Marek Josef (43 roků) Zákřov;
Marek Drahomír (17 roků) Zákřov;
Švarc František (43 roků) Zákřov;
Švarc Vladimír (16 roků) Zákřov;
Ohera Jan (40 roků) Zákřov;
Plánička Jan (35 roků) Zákřov;
Závodník Miroslav (23 roků) Zákřov;
Závodník Jaroslav (21 roků) Zákřov;
Glier Antonín (18 roků) Zákřov;
Ohera Oldřich (37 roků) Zákřov;
Bém Vlastimil (19 roků) Tršice;
Wolf Otto (18 roků) Tršice;
Pazdera Jan (32 roků) Doloplazy;
Přikryl Klement (32 roků) Doloplazy;
Jahn Josef (18 roků) Velká Bystřice;
Švec František (26 roků) Velká Bystřice;
Musil Josef (30 roků) Bystrovany;
Žák Jaroslav (24 roků) Brno.

Vrahům těchto lidí staví pomník Praha – Řeporyje!

http://www.rudyprapor.cz/2019/12/16/obcane-reporyji-stavi-vrahum-pomniky-kdo-mlci-souhlasi/

sdíletj na