Newsweek: Jak Fauci oklamal Ameriku

MARTIN KULLDORFF A JAY BHATTACHARYA

Když vypukla pandemie, Amerika potřebovala někoho, na koho by se mohla obrátit o radu. Média a veřejnost přirozeně vzhlížely k Dr. Anthony Faucimu – řediteli Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, váženému laboratornímu imunologovi a jednomu z poradců pro COVID, kterého vybral  prezident Donald Trump. Bohužel se Dr. Fauci mýlil v otázkách týkajících se epidemiologie a veřejného zdraví. Dostihly ho realita a vědecké studie.

Zde jsou klíčové problémy:

Přirozená imunita. 

Dr. Fauci tím, že prosazuje vakcinaci, ignoruje přirozeně získanou imunitu mezi uzdravenými z COVID, kterých je ve Spojených státech více než 45 milionů. Rostoucí důkazy ukazují, že přirozená imunita je silnější a déle trvající než imunita vyvolaná vakcínou. [Pozn.: Dlouhodobé trendy jsou stále nejasné.  Nedávná studie dospěla k opačnému závěru, ale podle autora tohoto článku byla kritizována] – podle studie z Izraele, mají očkovaní lidé 27krát vyšší pravděpodobnost, že onemocní symptomatickým COVID, než neočkovaní lidé, kteří se zotavili z předchozí infekce.

O přirozené imunitě vůči nemocem víme přinejmenším od athénského moru v roce 430 před naším letopočtem. Ví to piloti, autodopravci i dělníci a zdravotní sestry to vědí lépe než kdokoli jiný. Na příkaz Fauciho nemocnice propouštějí hrdinské sestry, které se zotavily z COVID, kterým se nakazily při péči o pacienty. Díky své vynikající imunitě mohou bezpečně pečovat o nejstarší a nejkřehčí pacienty s ještě nižším rizikem přenosu než očkovaní.

Ochrana seniorů. 

I když se může nakazit kdokoli, existuje více než tisícinásobný rozdíl v riziku úmrtnosti mezi starými a mladými lidmi. Po více než 700 000 hlášených úmrtích na COVID v Americe nyní víme, že lockdown nedokázal ochránit vysoce rizikové starší lidi. 

Když byl doktor Fauci konfrontován s myšlenkou cílené ochrany zranitelných, přiznal, že nemá ponětí, jak toho dosáhnout, a tvrdil, že by to nebylo možné. To může být pro laboratorního vědce pochopitelné, ale vědci z oblasti veřejného zdraví předložili mnoho konkrétních návrhů, které by pomohly, kdyby je Fauci a další úředníci neignorovali.

Co můžeme nyní udělat, abychom minimalizovali úmrtnost na COVID? 

Současné úsilí o očkování by se mělo zaměřit na oslovení lidí nad 60 let, kteří nejsou ani vyléčeni ani očkovaní, včetně těžce dostupných, méně majetných lidí ve venkovských oblastech a vnitřních městech. Místo toho Dr. Fauci prosadil vakcinaci pro děti, studenty a dospělé v produktivním věku, kteří jsou již imunní – všechny z nízkorizikové populace – což způsobilo obrovské narušení trhů práce a brzdilo provoz mnoha nemocnic.

Uzavření škol. 

I když se děti nakazí, jejich riziko úmrtí na COVID je mizivé, nižší než jejich již tak nízké riziko úmrtí na chřipku. Během jarní vlny v roce 2020 nechalo Švédsko školky a školy otevřené pro všech svých 1,8 milionu dětí ve věku od 1 do 15 let bez roušek, testování nebo sociálního distancování. 

Výsledek? Nulová úmrtí na COVID mezi dětmi a riziko COVID pro učitele nižší, než je průměr v ostatních profesí. Na podzim 2020 následovala většina evropských zemí s podobnými výsledky. 

Vzhledem k ničivým dopadům zavírání škol na děti může být obhajoba doktora Fauciho zavírání škol největší chybou jeho kariéry.

Vedlejší poškození veřejného zdraví. 

Základní zásadou veřejného zdraví je, že zdraví je vícerozměrné; kontrola jedné infekční nemoci není synonymem zdraví. Jako imunolog Dr. Fauci nedokázal náležitě zvážit a vyhodnotit katastrofální dopady, které měl lockdown na detekci a léčbu rakovinyvýsledky kardiovaskulárních onemocněnípéči o cukrovkářeproočkovanost dětíduševní zdraví a předávkování opiáty, abychom jmenovali alespoň některé. Američané budou s těmito vedlejšími škodami žít – a umírat na ně – ještě mnoho let.

V soukromých rozhovorech s námi v těchto bodech souhlasí většina našich vědeckých kolegů. 

Zatímco někteří mají otázku, zda je náš boj proti koronaviru horší než nemoc. Někteří to zkusili, ale neuspěli. Jiní mlčeli, když viděli jak jsou kolegové pomlouvánivláčeni v médiích nebo cenzurovaní  podle Big Tech

Někteří jsou státní zaměstnanci, kterým je zakázáno odporovat oficiální politice. 

Mnozí se bojí ztráty pozic nebo výzkumných grantů, protože si uvědomují, že Dr. Fauci sedí na vrcholu největší hromady peněz na výzkum infekčních nemocí ve světě. 

Většina vědců není odborníky na propuknutí infekčních chorob. Kdybychom byli, řekněme, onkologové, fyzici nebo botanici, pravděpodobně bychom také věřili doktoru Faucimu.

Důkazy jsou k dispozici.

Guvernéři, novináři, vědci, vedoucí univerzit, správci nemocnic a obchodní lídři mohou nadále sledovat Dr. Anthony Fauciho nebo otevřít oči. Po více než 700 000 úmrtích na COVID a ničivých účincích lockdownů je čas vrátit se k základním principům veřejného zdraví.

Martin Kulldorff, Ph.D., je epidemiolog, biostatistik a profesor medicíny na Harvard Medical School

Jay Bhattacharya, MD, Ph.D., je profesorem zdravotní politiky na lékařské fakultě Stanfordské univerzity. Oba jsou hlavními vědci v nově vytvořeném Brownstone Institute.

https://bit.ly/2YnfnuJ

0 0 hlasy
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na