Náš Den nezávislosti

Vážení spoluobčané, drazí přátelé, přeji Vám a naší zemi vše nejlepší k svátku naší republiky.

Máme výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Spolu s námi budou tento svátek okatě připomínat
i ti, kdo po léta usilují o to, aby samostatnost naší země byla znovu minulostí. I proto je třeba nejen toto výročí stále připomínat, ale je třeba nahlas říkat, že tento svátek není nic jiného, než náš velký Den nezávislosti.
Den, ve kterém jsme se oficiálně vymanili z područí nadnárodního celku, který ve svém sevření dusil desítky národů, diktoval jim svoje centralistická pravidla a pokoušel se je odnárodnit.

Myšlenka národních států jako základního kamene Evropy, ale zvítězila tak, jako kdykoli jindy v historii Evropy.
Pokusy odnárodnit a unifikovat Evropu se opakují od časů římské říše, to je ta horší zpráva, ale ta lepší je, že nikdy žádné z těchto říší se to nepodařilo.

Už Jan Hus kázal proti pokusům cizinců vládnout naší zemi – Češi v království českém podle zákonů, ano i podle zákona božího a podle přirozeného pudu, mají býti první v úřadech v království českém jako Francouzi v království francouzském a Němci v zemích svých, aby Čech dovedl lépe řídit poddané své jako Němec Německé.

28. října 1918 jsme nabyli absolutní samostatnost. Co se od té doby změnilo? Po vstupu do Evropské unie jsme ztratili většinu práv vládnout ve své zemi, protože všem našim zákonům a všemu konání v naší zemi jsou fakticky a právně nadřazeny směrnice Evropské unie. Naše suverenita je jen iluze, v které se nás snaží držet ti, kdo nám ji fakticky sebrali.

Dědictví 28. října, dědictví velkého bojovníka za národní svrchovanost národů koruny české prezidenta Masaryka, naši politici promrhali.

Nejen tento den bychom si to měli připomínat a bojovat za to, abychom zpět nabyli vlády na svou vlastní zemí. A nejen to, měli bychom pomáhat a stát po boku všech, kdo o právo vládnout sami sobě ve své vlastní zemi bojují, ať už to jsou Kurdové, Katalánci nebo Rusíni v Zakarpatí.

Demokracie to je v prvé řadě svoboda a svoboda bez svobody národní není svoboda.

Přeji Vám všem krásný sváteční den.

https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/534459927123725/

https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/534459927123725/

sdílet na