nezařazené

Nakažených je víc po očkování

I “vzorné” skandinávské země ukazují, že vakcíny proti covid-19 nefungují tak, jak by měly. V Dánsku se nyní nákaza týká převážně plně očkovaných vč. doplňující dávky.

Nejvýmluvnější je článek podle dat dánského úřadu pro infekční nemoci SSI z letošního 1. ledna.

www.nationalfile.com/denmark-90-omicron-infections-found-fully-vaccinated-boosted-idividuals: Z celkového počtu infikovaných omikronem (41 342 osob) se 29 781 případů týká osob s dokončeným očkováním. Přičemž 7330 nakažených mělo i doplňující dávku; 731 první dávku. 

Ve srovnání s 3500 infikovanými omikronem, kteří nebyli očkováni, bylo 37 842 očkovaných. 78 % dánské populace je plně očkováno. 

Článek obsahuje tabulku, podle níž téměř 90 % nakažených omikronem bylo očkováno plně nebo i s doplňující dávkou; neočkovaných se omikron týkal jen z 8,5 %. Není tomu ale významněji jinak ani ve vztahu k jiným variantám viru: jinými variantami se nakazilo 23,7 % neočkovaných, dále 62,5 % plně očkovaných a 10,7 % s doplňující dávkou.

V článku se tvrdí (zatím jsem neměla možnost data více ověřit), že údaje ze SRN ukázaly, že 96 % nákazy omikronem se týká plně očkovaných vč. osob s doplňující dávkou, zatímco neočkovaní byli vyčísleni na 4 %.

Podle CDC omikron nakazil očkované z 80 %.

Proč se tak děje? New York Times měl zveřejnit sdělení izraelských odborníků, kteří se domnívají, že přílišné očkování by mohlo snížit schopnost imunitního systému. (Tento názor mezi odborníky existuje i v ČR.)

Podobný článek má i www.local.dk/20211112/how-many-breakthrough-covid-19-infections-are-there-in-denmark: tento článek byl zatím jen pro předplatitele, ale redakce se tématu věnovala již v minulosti podle úředních dat, kdy např. k 7. září se konstatovalo, že ze 61,4 % může za nákazu u plně očkovaných (tehdy) varianta delta (zdá se tedy, že politici nemohou nižší účinnost vakcín svádět jen na omikron).

Počet pozitivně otestovaných (vč. nakažených očkovaných) sám o sobě nemusí být pohromou, zvláště jde-li o méně ohrožující varianty viru; většina případů se týká mladší, odolnější populace, infekce probíhá bez příznaků či jen s mírnými; jen malé procento populace bývá zasaženo infekcí závažněji.

www.worldometers.info/coronavirus/country/denmark: Ze současných aktivních případů (pozitivně otestovaných) 306 022 osob je ve vážném stavu 49 pacientů (0 %). Během pandemie v Dánsku zemřelo celkově jen 0,4 % z infikovaných. Nicméně graf týkající se úmrtí ukazuje, že loňský rok s vakcínami měl horší výsledek než rok 2020 bez očkování (možná se tehdy lidé více chránili jinými prostředky?):

K 31.12.2020 mělo Dánsko jen 1312 covid-úmrtí, zatímco k 31.12.2021 šlo už o 3267 covid-úmrtí, loni tedy s pozitivním testem zemřelo významněji více lidí než v r. 2020 (zpravidla to mívá více příčin, přesto by se k tomu měli korektně vyjádřit odborníci i politici).

V současnosti se denní počet nakažených v Dánsku pohyboval kolem 30 000 osob, denní úmrtí např. 11, 14 případů.

Zdá se, že dánská vláda na realitu nereaguje příliš adekvátně, pokud už i na úrovni Evropské lékové agentury zazněl názor, že doplňující dávky vakcín mohou být sporné, neúčinné či dokonce s rizikem snižování imunity očkovaných. 

Dánské ministerstvo zdravotnictví oznamuje změny platnosti covid-pasu: od 16. ledna bude platit jen 5 měsíců (jak pro očkované, tak pro uzdravené), a to od 18 let – už od tohoto věku se nabízí revakcinace (ovšem stejnými vakcínami, jež se ukazují jako méně účinné). naopak se zatím s revakcinací nepočítá u věku pod 18 let. Revakcinace je možná už po 4 měsících. 

www.sum.dk/nyheder/2022/januar/aendringer-til-coronapasset-er-vedtaget.

Na stejném webu úřady potvrzují, že přes vysoký počet infikovaných (či zčásti jen pozitivně otestovaných) nevzniká tlak na nemocnice. Proto se obnovují přechodně pozastavená práva pacientů na zdravotní péči, patrně tedy i ne-covidovou, v určitých předpisy stanovených maximálně přípustných čekacích lhůtách. 

Pokud se na webu ministerstva zdravotnictví uvádí, že očkování by mj. mělo minimalizovat (covid) úmrtí, pak tomu neodpovídá graf na Worldometers.info (musela by se však více ověřit metodika dánské statistiky, zda nedošlo mezi roky 2020/21 ke změnám).

Zájemcům o další data nabízím např. www.sst.dk/da/corona/Vaccination.

Na webu lékového úřadu se lze seznámit podrobněji s hlášenými a přezkoumávanými nežádoucími účinky vakcín.

www.laegemiddelstyrelsen.dk (4.1.22): na 12,5 miliónu dávek vakcín hlášeno podezření na vedlejší účinky – 64 091 hlášení. Např. u Comirnaty se ze 32 073 hlášení přezkoumávalo 13 488 (cca 30 %), na prvém místě se přezkoumává podezření na závažné reakce či komplikace. Bylo nahlášeno 118 úmrtí – “pravděpodobně” z jiných příčin.

Zvlášť je sledováno očkování ve věku 5-11 let a 12-15 let, dále u těhotných a kojících. Úřad šetří např. multisystémový zánětlivý syndrom (MIS-C) u 17letého, uzdravil se. Myokarditida či perikarditida je uznaný známý vedlejší účinek – může nastat krátce po očkování; na rozdíl od SRN, jejíž úřady zjistily u očkovaných vyšší výskyt než ve všeobecné populaci, dánský úřad uvádí, že není rozdíl mezi očkovanými a všeobecnou populací. 

Krevní sraženiny mohou nastat krátce po očkování i bez spojitosti s vakcínou, uvádí úřad, nicméně Dánsko z důvodu trombóz vč. několika úmrtí vyřadilo z národního programu očkování dvě vektorové vakcíny. Spojitost s očkováním je možná, uvádí úřad ve vztahu k případům trombóz s trombocytopenií (TTS) vč. úmrtí.

Co se děje ve Švédsku? Příznivě mě naladila veřejnoprávní televize www.svt.se, která na svém webu upozorňuje, že je předpisy vázána k objektivnímu a nestrannému informování; v časové tisni může být obtížné mít více potvrzených informací, pak sdělíme to, co víme a co nevíme. (Měla by si z toho vzít příklad Česká televize.)

Včera SVT dala stejný prostor dvěma odlišným názorům švédských odborníků: zatímco jeden odborník se obával “příliš rychlé” redukce testování (zpravidla bezpříznakových) občanů, druhý (prof. T. Bergström, šéflékař klinické mikrobiologie univerzitní nemocnice) byl k plošnému testování kritický. V době, kdy je mnoho pozitivních (např. přes 25 000 za den), ale mívají převážně jen mírné příznaky, by podle něho bylo možné odtížit laboratoře, např. méně testovat v ambulantní péči, jinak jde o nepřiměřenou zátěž laboratoří. Pouze je třeba chránit “citlivější” jedince, kteří by mohli mít vážnější průběh infekce. Je třeba se vyváženě stavět k SARS-CoV-2 jako ke chřipkám, RS viru či jiným virům. Šíření infekce je enormní, ale schopnost viru způsobit nemoc je nízká.

www.svt.se/nyheter/inrikes/experterna-forklarar-darfor-ska-vi-fortfarande-testa-oss

Premiérka Anderssonová (patrně očkovaná) dostala covid-19, pracuje doma. Rovněž členové strany Zelených či strany Středu byli po diskusi v parlamentu pozitivně otestovaní.

Worldometers.info: Ve Švédsku z 397 115 pozitivně otestovaných je 101 pacientů ve vážném stavu (0 %). Z grafu vidíme, že v roce 2020 měl stát 9817 covid-úmrtí, za loňský rok to bylo 15 335, k 18. lednu 2022 celkem 15 516 covid-úmrtí; významnější pokles úmrtnosti nevidím; v posledních dnech úmrtí buď pod 10 nebo také 26 apod.

www.republicworld.com/world-news/europe/sweden-16-doctors-sign-petition-to-stop-pfizer-vaccine-roll-out-over-suspected-fraud.html: článek z 8.11.21 – 16 lékařů podepsalo petici, v níž požadují zastavit očkování s vakcínou Pfizer, podle nich je rozsah hlášení na podezření vedlejších účinků gigantický (problematice se měl věnovat také odborný časopis BMJ, údajně nedostatky v klinických studiích). 

Podle švédských lékařů jsou hlášení extrémně závažná; během 10 měsíců očkování jde o 83 744 hlášení podezření na vedlejší účinky, což je 10krát více než všechny vedlejší účinky za rok během minulých let pro všechny vakcíny i léky. (Data nemohu překontrolovat, asi se týkají všech covid-vakcín; švédské úřady jsou na poskytování těchto údajů více skoupé než v jiných skandinávských zemích.)

Na webu švédského parlamentu se lze seznámit mj. se zákonem o odškodňování za újmu po vakcinaci proti covid-19.

www.riksdagen.se/sv/riksdagens-arbete-med-anledning-av-coronaviruset, nebo také www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-11-14/sweden-parliament-approves-monetary-compensation-for-injuries-caused-by-covid-vaccine: stát vyčlenil na odškodňování očkovaných (zřejmě i pozůstalých) 20 miliónů SEK. Pacientu by mělo stačit, když se příčina újmy bude jevit jako pravděpodobně související s očkováním (tato pravděpodobnost bude převažovat nad možnými jinými příčinami). 

Podobný zákon Švédsko přijalo v r. 2016 v souvislosti s očkováním proti prasečí chřipce. Během pandemie této nákazy v letech 2009-10 se očkovalo 60 % populace a bylo předloženo 700 žádostí o odškodnění – narkolepsie se týkala většinou dětí a mladistvých. 

www.news-medical.net/news/20220113/analysis-of-covid-vaccine-breakthrough-infections-in-highly-vaccinated-israel.aspx (13.1.22): odborníci se zabývali velkým počtem infikovaných po očkování v Israeli – loni v srpnu šlo o variantu delta, přitáhlo to mezinárodní pozornost. Podle vědců se buď vakcínou indukovaná imunita dramaticky redukovala nebo má delta varianta schopnost uniknout vakcíně. Účinnost očkování se tehdy odhadla na 40 % po 6 měsících. 

www.news-medical.net/news/20211006/Large-study-of-COVID-vaccine-side-effects-in-Sweden.aspx (rovněž na MedRxiv): z kusých informací a grafů můžeme sledovat, že někdy covid či vakcíny zasahují více starší občany, někdy naopak mladší, např. myokarditida u mladších a cévní mozková příhoda u starších. Odborníci porovnávali očkovanou a neočkovanou populaci. 
https://bit.ly/3fGpLTu

sdílet na