nezařazené

Lekce práva od JUDr. Krajníkovej ohledně testování + COVID-1984: Příbalový leták antigenních testů, se kterými se celoplošně testuje na Slovensku, obsahuje zarážející nesrovnalost!

JUDr. Adriana Krajníková upozorňuje na to, že mnozí občané SR dostávají formou sms-ky z Národního centra zdravotnických informací oznámení k testování: “0940 682 016 NCZI: Dobrý den. Váš požadavek o vyšetření na COVID-19 byla zaregistrována. O jejím zpracování Vás budeme informovat. “ Přitom oni žádný požadavek nezadali. Jde zjevně o falešné “objednávky” přicházející z úřadů veřejného zdravotnictví. Na telefonní číslo se nelze zpětně dovolat. Následně hrozí občanům, za odmítnutí objednávky testování, sankce v podobě karantény, výpovědi z práce, zabránění vstupu dětí do školy. Doktorka Krajníková dostává četné dotazy od svých klientů:“Hodně z vás mi píše a dotazu je se: Matovič nás chce dát testovat, jinak bude karanténa, pokuty v práci a podobné ” sankce “, co máme dělat? Toto šílenství má svou “scénu”, kde vám někdo zavolá, nebo vám přijde sms-ka, že VY jste si objednali TESTOVÁNÍ, a máte se tak podrobit odběru svého biologického materiálu. De facto žádná povinnost, ale podvod, jak vás vylákat na odběr již zakoupeným “produktem” státem, o které testování jste vy ale nežádali.Tato vaše “objednávka” se vám podsouvá jako “povinnost”, jejíž odepření je “sankcionováno” karanténou, odmítnutím vstupu do práce, do školy, výpovědí. Podvod jako s hrnci, které jste si sice nikdy neobjednali, ale jste dostali výzvu o zaplacení pod výhrůžkou sankce úroků z prodlení! Toto je dnes Slovensko pod vedením okultního sboru Matoviča a “odborným” dohledem p. Čaputovej.

Upozorňuje své klienty, že pokud by to tedy byla povinnost, muselo by existovat písemné NAŘÍZENÍ, s poukazem na zákonné ustanovení. Nic zde však není, pouze podvod na “OBJEDNÁVKY”, jak někoho vylákat na odběr biologického materiálu a na takových odběrech se už točí “obchod” zakoupených produktů. Tak, ale chod právního státu nefunguje. (Čl. 1 odst. 1, 2, 3 Ústavy SR).“Nazveme to psychologická operace Covid-19. Marketing na prodej zboží. Zbožím jste vy. Už jsem na jiném místě řekla, – všímejte si prosím smlouvy, které za VÁS a VAŠE peníze, a na VAŠI škodu (i na zdraví), uzavírá stát. A nyní právní: Není žádný právní akt na povinné testování, jinak by tu nebyla “VAŠE OBJEDNÁVKA”. Právní neexistují žádné “sankce” za odmítnutí OBJEDNANÉHO testování, ani karanténa, ani porušení pracovní kázně, ani výpověď ze zaměstnání, a už vůbec ne odmítnutí vstupu dětí do školy, či školky. Nebo se dále posuneme kam, a jakou hru přijmete? Viníkem uložíme žlutou “Davidovu hvězdu”? A ostatní budeme na veřejnosti mlčky chodit v roušku, které si “za rohem” shodíme a lékařů budeme uplácel, aby nám nevpichli vakcínu a pouze ji zaznamenali do karty? Neboť toto pokrytectví, na tuto Covid hru bylo přijato včera rouškami a dnes “jen” pokračuje objednaném testy. A co bude zítra? “Ptá se.

“MEDIÁLNÍ osetých kolem je nedovolené zastrašování a vyhrožování státními” autoritami “přes” televizi “, má svůj trestný rozměr. To, že Matovič, nebo kdokoli z jeho “okolí” řekne cokoli v “televizi” (psychologická operace), to není zákonem uložena povinnost! o, že vyhrožuje omezením zdravotní péče, nebo jejím snížením oproti dosavadní, to je TRESTNÍ ČIN výhružek !!! A za krizové situace … Ani placení daně se “neukládá” prohlášením ministra financí v “televizi”, nebo telefonátem paní z daňového úřadu, ale doručením platebního výměru, s poukazem na tam označené zákonná ustanovení vyměření daně. Ale pokud ještě více rozehřát “hru na roušky”, i kácení daně přes “rozhlas” přijde. Navíc “povinnost” něco provést se svým tělem bez opory v zákoně je už směr → genocida! Plošné “testování”,NEEXISTUJE . Čl. 2, odst. 2, 3 Ústavy SR. POVINNOSTI SE ZAHRNOUT POUZE NA ZÁKLADĚ ZÁKONA. Zatím takové povinnosti nejsou. A silně pochybuji, že NĚCO takové, PRÁVNÍ relevantní i bude. Již nyní dávám stručně do povědomí, že při odběru biologického materiálu jde o lékařský výkon, podmíněný vašim informovaného souhlasu . Můžete ho i odepřít a výkon se nekoná. Tečka! “ Zdůrazňuje.

Nakonec radí, že možná odmítat všechny výzvy a ukládány podmínky, které někdo vyžaduje bez právního podkladu. Pokud bude občanovi uložena pokuta, sankce, pracovní napomenutí nebo odmítnutí vstupu dětí do školy, je třeba jí poslat písemné podklady. Je ochotna pomoci při řešení vzniklé situace právní cestou řešit s klientem náhradu škody vůči tomu, kdo škodu způsobil. Apeluje, aby se lidé chovali právně odpovědné. A ke každé ukládané “požadavku”, povinnosti a sankci, si žádali “papír”. “Zda vás chtějí testovat nebo vás nepustí do práce, či cokoliv … Žádejte si” PAPÍR “. Pokud můžete, situaci o odepření podkladu k ukládání povinnosti, nebo odpírání práv si nahrajte, natočte. A tyto podklady mi pak s popisem skutkové situace zašlete na e-mail. Pokud se skutečně chcete vyhnout neetickým praktikám svých nebo bohužel ani ne vámi “volených zástupců”, nejprve musíte složit roušky. Nelze klást otázky, jak DNES odmítnout testování (nebo zítra vakcínu a pozítří 3 migrantů do každé rodiny), pokud jste VČERA přijali roušky (hoc pouze na nákup, protože musím koupit rohlíky …), který “nácvik” už vyšel. Ale lidem naštěstí došlo … A já to vidím v zahlcené e-mailové schránce a telefonu, … díky vám všem. Když nechcete dnes testy, zítra vakcíny, a pozítří domů nezletilých migrantů na základě nulitní rozhodnutí úřadu práce, musíte se vrátit na začátek a složit roušky. Neboť jsou to etické a právní nesmysly. Čl. 3, 15 odst. 2 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zakazuje mučení, “klade svým klientům na srdce.

Zdroj: Dr. Adriana Krajníková, facebook, 21.10.2020
https://zemavek.sk/lekcia-prava-od-judr-krajnikovej-ohladom-testovania/
https://www.facebook.com/1230909503631198/posts/3373598409362286/
el.překlad

COVID-1984: Příbalový leták antigenních testů, se kterými se celoplošně testuje na Slovensku, obsahuje zarážející nesrovnalost!

Jihokorejský výrobce SD Biosensor totiž v letáku upozorňuje, že testy jsou určeny pouze pro pacienty s prokazatelnými příznaky onemocnění Covid-19 a důrazně upozorňuje, že testy neumí potvrdit nebo vyloučit onemocnění, slouží jenom pro klinickou referenci! Výrobce upozorňuje, že nejde o diagnostický přípravek k určení onemocnění, ale pouze o referenční nástroj pro určení rodin virů SARS všech druhů, testovací sada totiž označuje pozitivně i lidi s kmenem SARS-Urbani z roku 2003, kterým může být světová populace již dávno promořena!

Říj 27, 2020

COVID-1984: Příbalový leták antigenních testů, se kterými se celoplošně testuje na Slovensku, obsahuje zarážející nesrovnalost! Jihokorejský výrobce SD Biosensor totiž v letáku upozorňuje, že testy jsou určeny pouze pro pacienty s prokazatelnými příznaky onemocnění Covid-19 a důrazně upozorňuje, že testy neumí potvrdit nebo vyloučit onemocnění, slouží jenom pro klinickou referenci! Výrobce upozorňuje, že nejde o diagnostický přípravek k určení onemocnění, ale pouze o referenční nástroj pro určení rodin virů SARS všech druhů, testovací sada totiž označuje pozitivně i lidi s kmenem SARS-Urbani z roku 2003, kterým může být světová populace již dávno promořena!

Pomalu se začíná zdát, že Slovensko se nechtěně stává centrem veškerého světové dění okolo virové hysterie, která zachvacuje celosvětová média. Postupně se začíná ukazovat, že na Slovensku došlo k mohutnému spiknutí vládních špiček ve spolupráci s nadnárodním farmaceutickým průmyslem a jeho obrovskou lobby. A protože taková operace se nedá zvládnout bez chyb, tak ty chyby se kumulují a postupně unikají na veřejnost neuvěřitelné informace, ze kterých se doslova tají dech. Přesto se však objevila jedna pozitivní zpráva, protože po uveřejnění našeho článku a právní analýzy [1] našeho právníka o kauze ve slovenské pekárně v Prievidzi došlo k náhlému obratu.

Tam totiž šéfové provozu de facto vyhrožovali zaměstnancům vyhazovem, pokud se nezúčastní celoplošného testování, ale vedení pekáren se náhle zaměstnancům omluvilo, došlo prý kvůli zmatkům k unáhlení některých vedoucích pracovníků a jejich horlivost vedla ke vzniku zmíněného papíru. Pekárny se tak od zmíněného pamfletu, který byl v rozporu s právem, distancovaly a zaměstnancům se omluvily [2]. Jenže, kauza vzbudila pozornost a do redakce se nám ozval člověk, který nám zaslal oskenovaný příbalový leták antigenních testů od firmy SD Biosensor, kterými se právě teď masově a plošně testuje na Slovensku.

Na Slovensku se testují zdraví lidé pomocí testů, které se nesmí podle příbalového letáku od výrobce testů používat na bezpříznakové lidi

Příbalový leták ve slovenštině je doslova pěstí do obličeje pro někoho, kdo žije v naivní představě, že se půjde otestovat a dozví se, jestli má SARS-Cov-2 virus, anebo nemá. Ve skutečnosti máte šanci, že se to nikdy nedozvíte, protože příbalový leták vás vyvede z omylu a podle názoru našeho právníka je to ochrana firmy SD Biosensor před žalobami, že jejich test nefunguje tak, jak se očekává. Přímo výrobce totiž hned v úvodu příbalového letáku uvádí následující větu: “Tento test je určen iba zdravotnickym pracovníkom a laboratóriám a používa sa so zámerom včasnej diagnostiky viru SARS-Cov-2 u pacientov s klinickými symptómami infekcie SARS-Cov-2.”

Náhled příbalového letáku

A tyto symptomy, tedy příznaky, vypisuje příbalový leták o pár vět předtím, jako jsou horečka, kašel, zrychlené dýchání, resp. hyperventilace a také dýchavičnost. Ano, všichni, kdo použijí antigenní testy, musí mít příznaky, aby na ně test fungoval. Bez příznaků jako je horečka nebo kašel prostě člověk nemá potřebné antigeny v těle a test prostě ohlásí, že výsledek je negativní i u člověka, který třeba SARS-Cov-2 v sobě opravdu má, ale nemá vytvořené potřebné antigeny, protože u něho nepropukly příznaky, takže se antigeny ani nemohly v těle vytvořit. Jinými slovy, na Slovensku se testují zdraví lidé, kteří paradoxně mohou virus SARS-Cov-2 mít, ale nijak se u nich neprojevuje, nemají horečky a ani kašel, ale tyto antigenní testy je označí za negativní, protože jejich těla nemají vytvořené antigeny, které jsou produktem zápalu, infekce a odezvy organismu.

Příbalový leták odhaluje, že testy používané na Slovensku neumí rozlišovat mezi jednotlivými kmeny rodiny SARS, takže testy hlásí pozitivitu i na vir SARS-Urbani z roku 2003

Antigeny vznikají ve chvíli, kdy lidské tělo spustí aktivní odezvu proti viru, organismus začne zvyšovat tělesnou teplotu, tím vzniká horečka, dochází ke zduření sliznice v krku, tělo se začne zbavovat koronavirů v podobě hlenů vykašlávaných z krku a celé tělo se zaplaví antigeny, které toto spustily. Jinými slovy, aby antigenní testy fungovaly, člověk musí splňovat dvě podmínky: 1) Musí mít v sobě koronavirus z rodiny SARS a za 2) Musí mít příznaky nemoci jako je horečka, kašel, hyperventilace, dýchavičnost. Pokud jedno z tohoto pacient nemá, testy společnosti SD-Biosensor nebudou fungovat a budou lidi označovat za negativní, což je vysoce nebezpečné a je to hazard s důvěrou veřejnosti v samotné testování. A to není všechno!

V tabulce vidíte, že kmen SARS-Urbani test vyhodnocuje jako pozitivní test na SARS-Cov-2

V příbalovém letáku je k dispozici laboratorní tabulka, na které viry a patogeny test reaguje nezávisle na tom, jestli člověk má SARS-Cov-2 nebo nemá. Tabulka odhaluje, že tyto testy od firmy SD Biosensor označují vzorek pozitivně, pokud obsahuje kmen viru SARS-Urbani, což je kmen viru SARS-Cov-1 izolovaný již v roce 2003 během epidemie SARS. Tehdy byly izolovány 2 kmeny SARS nazvané Tor2 a Urbani [3]. První byl izolován v Kanadě, druhý v Asii pracovníkem CDC. Kmen SARS-Urbani se stal referenčním izolátem.

A to je největší průser a šok, protože o tomto se dosud nikde v médiích nemluvilo. Tyto testy určené na SARS-Cov-2 vás tedy označí za pozitivního i tehdy, pokud v těle máte virus SARS-Urbani z roku 2003, kterým je podle informací dnes promořena celosvětová populace, protože původní epidemie SARS v podstatě fungovala pouze na asijské obyvatelstvo, západní civilizace SARS prakticky nenapadl, ale pozor, to neznamená, že SARS kmen už nemá celá západní populace, protože od roku 2003 uběhlo již 17 let. Promoření civilizace kmenem SARS-Urbani tak bude obrovské, že si to ani nedovedeme představit.

Pozitivně otestovaní lidé mohou mít jenom 18 let starý SARS z roku 2002, negativně otestovaní lidé mohou mít i SARS-Cov-2, jenže nemají příznaky a bez příznaků testy nefungují, chybí totiž antigeny z nemocného těla

A právě na tento kmen SARS-Urbani z roku 2003 reagují testy firmy SD-Biosensor pozitivně. Jenže, lidé s tímto kmenem SARS logicky nemají žádné příznaky, protože tento kmen SARS-Urbani už mohou mít v těle dlouhá léta a logicky jim nezpůsobuje žádné příznaky. Takže, v praxi to potom funguje tak, že člověk jde na antigenní test, který určí člověka, že je negativní.

Ale pokud má nějaké respirační onemocnění, jako je chřipka, potom do těla se dostávají antigeny, které obsahují i kmeny SARS-Urbani, takže antigenní test to vyhodnotí jako pozitivní test na SARS-Cov-2. A to prostě kvůli tomu, že testovací sada od firmy SD-Biosensor podle tabulky z příbalového letáku neumí rozlišovat mezi SARS-Urbani z roku 2003 a mezi SARS-Cov-2 z roku 2019. Obojí totiž pochází z rodiny SARS a rozdíl mezi oběma kmeny je tak malý a nepatrný, že antigenní test nedokáže poznat rozdíl. A teď se nabízí otázka: Jak lze věřit testu, který neumí rozlišovat mezi SARS-Cov-1 z roku 2003 a SARS-Cov-2 z roku 2019?

Upozornění z příbalového letáku

A přesně na toto dává SD-Biosensor odpověď na konci příbalového letáku, kde je uvedeno, že pozitivní výsledky by se vždy měly vyhodnocovat v porovnání s klinickou historií pacienta a s jinými dostupnými údaji. Leták rovněž v úvodu upozorňuje, že pozitivní výsledek testu je třeba ověřit dalším testem, pro potvrzení nákazy. V konečném důsledku tak platí, že na Slovensku se bude plošně testovat způsobem, že negativně otestovaní lidé budou možná ve skutečnosti pozitivní, protože nemají žádné příznaky, žádnou horečku, nemají tudíž antigeny v těle, a proto test na ně nemůže fungovat.

A současně platí, že pozitivně otestovaní lidé vůbec Covid-19 nemají, ale antigenní test ve spojení se sezonní chřipkou, které teď začínají, objeví ve vzorku přítomnost viru SARS-Urbani z předchozí pandemie SARS z let 2002 až 2004. Skutečné potvrzení toho, že máte SARS-Cov-2, vám dokáže dát podle všeho jen PCR test, ale ani tomu nemůžete moc věřit, protože ani americká CDC dodnes nedisponuje z terénu izolovaným kmenem SARS-Cov-2, jak jsme přinesli tuto zásadní informaci v nedávném zpravodajském článku zde.

Celoplošné testování na Slovensku, které bude pouze vyhozením peněz daňových poplatníků z okna, ale pod oknem je bude sbírat firmička z Trnavy… a to se vyplatí!

Takže, pokud ani CDC dosud nedisponuje virovými izoláty SARS-Cov-2 z terénu, jak by potom mohly existovat spolehlivé a seriózní testy, když všechny vzorky koronaviru, které se dnes zkoumají, byly vyrobeny v laboratoři? Proč se dosud CDC nepodařilo SARS-Cov-2 izolovat ze vzorků z terénu? V roce 2003 se jim podařilo izolovat SARS-Cov-1 z terénu, dostal název SARS-Urbani, ale tady už trvá údajná pandemie skoro celý rok a virový izolát pořád nikde.

A potom dostanete do ruky příbalový leták testu na koronavirus a v něm se dočtete, že pozitivně testuje i vzorky, které obsahují virový kmen SARS-Urbani z roku 2003, tedy virový izolát z pandemie SARS, která vypukla už před 18 lety. Pohled do této problematiky vnesl přímo slovenský premiér Igor Matovič ve videu níže. Pokud máte IQ vyšší než 90, neopovažujte se video spustit, jinak utrpíte poškození kognitivních mozkových funkcí, prostě to nepoberete. Negativní neznamená negativní!

https://youtube.com/watch?v=pHgHEUWQaSg%3Ffeature%3Doembed

Takže, na Slovensku se budou plošně testovat, ale nakonec zjistí, že testy dále budou i po Vánocích a po Novém roce označovat lidi za nakažené, protože testy budou pořád odhalovat lidi, kteří v sobě mají viry z rodiny SARS, ale už zdaleka není jasné, jaký model SARS a z jakého roku. Přímo výrobce SD-Biosensor to jasně potvrzuje i ve svém příbalovém letáku. Pokud jste negativní, možná je to kvůli tomu, že virus SARS máte, ale jste rezistentní.  Pokud jste pozitivní, možná SARS máte, ale dostali jste jen chřipku, která uvolnila antigeny SARS-Cov-1 z roku 2003. Jedno je však jisté, že na těchto neprůkazných testech se pořádně napakuje jedna maličká firmička z Trnavy [3]. A to se někomu sakra vyplatí.

-VK-

PRÍBALOVÝ LETÁK v prílohe (2 časti/strany)
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/databazy-a-servis/vyhladavanie-liekov-zdravotnickych-pomocok-a-zmien-v-liekovej-databaze/vyhladavanie-v-databaze-zdravotnickych-pomocok?page_id=1725&zp_nazov=COVID
KDE JE?!https://www.adc.sk/databazy/zdravotnicke-pomocky?n=COVID
COVID-1984: Příbalový leták antigenních testů, se kterými se celoplošně testuje na Slovensku, obsahuje zarážející nesrovnalost!https://aeronet.cz/news/covid-1984-pribalovy-letak-antigennich-testu-se-kterymi-se-celoplosne-testuje-na-slovensku-obsahuje-zarazejici-nesrovnalost-jihokorejsky-vyrobce-sd-biosensor-totiz-v-letaku-upozornuje-ze-testy/

Vážne podozrenie z Matovičovho korupčného správania v kauze multi-miliónového nákupu testov na Covid-19. Kde je NAKA?https://www.infovojna.sk/article/vazne-podozrenie-z-matovicovho-korupcneho-spravania-v-kauze-multi-milionoveho-nakupu-testov-na-covid-19-kde-je-naka
Strigorko MgrATOVIČ: “Negatývny nemusya biť negatývny!”https://www.youtube.com/watch?v=pHgHEUWQaSg

😉
NECHÁTE SI DO SEBA STRKAŤ NEOVERENÉ “PALIČKY” NEZNÁMEHO (KÓREJSKÉHO) PÔVODU?!

sdíletj na