nezařazené

Lego slibuje, že ze svých hraček odstraní genderovou předpojatost

Dívky jsou připraveny překonat genderové normy, ale společnost stále prosazuje předsudky, které omezují jejich tvůrčí potenciál.
Billund, 11. října: Nový průzkum, který si nechala vypracovat společnost LEGO Group, ukazuje, že dívky se dnes cítí stále sebevědoměji a zapojují se do všech typů her a tvůrčích činností, ale s přibývajícím věkem je stále brzdí zakořeněné genderové stereotypy společnosti. Výzkum provedl Institut Geeny Davisové u příležitosti Mezinárodního dne dívek, který vyhlásila OSN, a u příležitosti zahájení nové kampaně LEGO® “Připraveno pro dívky”, která oslavuje dívky, jež přetvářejí svět prostřednictvím kreativního řešení problémů.

Průzkum, kterého se zúčastnilo téměř 7 000 rodičů a dětí ve věku 6-14 let v Číně, České republice, Japonsku, Polsku, Rusku, Velké Británii a USA, zdůrazňuje, že je třeba, aby společnost přebudovala své vnímání, činy a slova a podpořila tak kreativní posílení postavení všech dětí.

Připraveno pro dívky
Výsledky výzkumu ukazují, že dívky jsou připraveny na svět, ale společnost není zcela připravena podporovat jejich růst prostřednictvím hry. Dívky se cítí méně omezovány a méně podporují typické genderové předsudky než chlapci, pokud jde o tvůrčí hru (74 % chlapců oproti 62 % dívek se domnívá, že některé činnosti jsou určeny pouze pro dívky, zatímco jiné pro chlapce), a jsou otevřenější různým typům tvůrčí hry ve srovnání s tím, co obvykle podporují jejich rodiče a společnost. Například 82 % dívek věří, že je v pořádku, když dívky hrají fotbal a chlapci cvičí balet, zatímco u chlapců je to jen 71 %. Nicméně i přes pokrok, kterého bylo dosaženo v tom, že dívky odbourávají předsudky již v raném věku, zůstávají podle tohoto výzkumu obecné postoje týkající se hry a tvůrčí kariéry nerovné a omezující:

U většiny tvůrčích profesí si rodiče, kteří odpovídali na dotazník, představují muže, a to bez ohledu na to, zda mají syna, dceru nebo oba. Téměř šestkrát častěji si představují vědce a sportovce jako muže než ženy (85 % oproti 15 %) a více než osmkrát častěji si představují inženýry jako muže než ženy (89 % oproti 11 %). Děti dotazované v tomto výzkumu sdílejí stejné dojmy s tím rozdílem, že dívky mnohem častěji než chlapci považují za ženy i muže širší škálu profesí.

Z našich poznatků dále vyplývá, že dívky jsou obvykle podporovány v činnostech, které jsou více kognitivní, umělecké a spojené s výkonem, ve srovnání s chlapci, kteří jsou spíše tlačeni do fyzických činností a činností podobných STEM (digitální, vědecké, stavební, nástroje). Rodiče z této studie téměř pětkrát častěji podporují dívky než chlapce v tanečních (81 % oproti 19 %) a oblékacích (83 % oproti 17 %) aktivitách a více než třikrát častěji v případě vaření/pečení (80 % oproti 20 %). Naopak téměř čtyřikrát častěji podporují chlapce než dívky, aby se věnovali programovým hrám (80 % oproti 20 %) a sportu (76 % oproti 24 %), a více než dvakrát častěji totéž dělají, pokud jde o kódovací hračky (71 % oproti 29 %).

Přestavba světa
U příležitosti Mezinárodního dne dívek vyzývá skupina LEGO Group rodiče a děti, aby se zasadili o inkluzivní hru. Na pomoc vytvořila zábavného průvodce v deseti krocích a vyzývá rodiče, aby sdíleli fotografie výtvorů svých dětí z kostek LEGO na předem definovaném pozadí AR s nápisem “Připravte pro mě svět”.

Kromě toho skupina LEGO Group natočila krátké filmy oslavující inspirativní a podnikavé dívky ze Spojených arabských emirátů, Spojených států a Japonska, z nichž každá již obnovuje svět prostřednictvím kreativity.

https://www.lego.com/en-us/aboutus/news/2021/september/lego-ready-for-girls-campaign/

Zeď LEGO minifigurek.
Stěna LEGO minifigurek. Uznání: Michael Loccisano / Getty Images


“Myšlenka, že si dívky a chlapci hrají nebo by si měli hrát s různými hračkami, je škodlivá – posiluje škodlivé stereotypy,” říká Pragya Agarwal, behaviorální vědec a hostující profesor nerovností a sociální spravedlnosti na anglické univerzitě v Loughborough.

V sobotu se Kalifornie stala prvním státem, který řekl, že velké obchodní domy musí vystavovat výrobky jako hračky genderově neutrálním způsobem.

Oznámení společnosti Lego přišlo na Mezinárodní den OSN pro dítě dítěte, který zaměřuje globální pozornost na výzvy, kterým dívky čelí na celém světě, a podporuje posílení postavení dívek.

OSN uvádí, že ačkoli v posledních letech došlo k určitému pokroku, ženy a dívky stále nesou břemeno genderové nerovnosti, přičemž diskriminační zákony a sociální normy zůstávají všudypřítomné a ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny na všech úrovních politického vedení.

Její zpráva za rok 2020 zjistila, že na trhu práce je méně než 50 procent žen v produktivním věku a neplacené domácí práce a práce v oblasti péče nepřiměřeně připadají na ženy, což omezuje jejich ekonomický potenciál.

Zpráva 2020 The Fawcett Society, ve Velké Británii skupinou rovnosti žen a mužů, zjistili, že škodlivé genderové stereotypy mohou významně omezilo dětského potenciálu, a hračky, které hrají s může být prospěšný faktor.

Zjistilo se, že 66 procent rodičů chce, aby společnosti dobrovolně inzerovaly hračky chlapcům a dívkám stejným způsobem.

sdíletj na

2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Dany
13. 10. 2021 12:30

Pokud bude i Lego zpolitizované, tak si ho strčte do pwdele.

Milan
13. 10. 2021 14:48

Takže šoustat je povoleno pouze genderově neutrálním způsobem, jinak jsem ošklivé e-e?? Akorát bych rád věděl jak, aby to bylo genderově neutrální, když jsem vybaven generově předpojatým pinďourem, kterého jsem fyzicky schopen zasunout pouze do genderově předpojaté puliny, jinak by se mi sežmoulal a k zásunu by nedošlo? A jak se budeme genderově neutrálně množit? Hm… Asi bude lépe nemnožit se a vychcípat, než množit se do genderově neutrálního světa, neb nevím, proč, k čemu a nač v takovém světě vůlbec žít…