Kvantová fyzika potvrdila existenci Boha

Dobrý den. Protože mi to mé jazykové schopnosti dovolují, přeložil jsem přednášku světově uznávaného kvantového fyzika Johna Hanglina, PhD, prezidenta společnosti Global Scientist For Peace z ledna tohoto roku. Mnoho let pracoval v CERNu u urychlovače částic. Je spoluautorem Teorie jednotného pole a propagátor transcendentální meditace.

Kdo nerad čte dlouhé články, může srolovat na konec článku, kde je odkaz na přednášku s titulky. Krásný den.

Dobré odpoledne, je hezké být tady s Vámi, konference je zatím skvělá, a to se teprve zahříváme. Položím otázku za 64 USD. Je vědomí ultimátní realitou (Bohem)? Budeme hovořit o Jednotném poli, letmo zmíníme Teorii superstrun a k zodpovězení této otázky potřebujeme vysvětlit, co míníme vědomím a jednotným polem. Probereme tyto otázky v opačném sledu.

Jednotné pole je kombinací staletí vědeckého zkoumání původu reality. Tento jednoduchý náčrt znázorňuje vše, co známe o vesmíru. I když detaily mohou vypadat složitě, celkový obraz je opravdu prostý. Znázorňuje
to fundamentálně sjednocený vesmír, který je externě diverzifikovaný (pestrý).

Takže fyzika zkoumá hlubší a hlubší úrovně reality. A tento výzkum vnitřního světa započal před stovkami let, základy fyziky byly ale zkoumány velmi dávno předtím ale to se jedná o doménu, které říkáme “Klasická fyzika”. Fyzika, jež zkoumá makroskopický svět denním pozorováním. Tento způsob výzkumu se ukázal, jako nedostatečný, protože nijak nevysvětloval chování atomu. Takže zcela nový jazyk, nová logika, nová matematika, to vše muselo být vyvinuto za účelem pochopení chování atomů a molekul. Tento obor se nazývá kvantová mechanika a na této konferenci jste o ní již zaslechli.

Objekty v kvantové mechanice nejsou pouze menší ale chovají se naprosto odlišně od klasických objektů.
V polovině 20. století došlo k transformaci kvantové mechaniky směrem k Teorii kvantového pole. Teorie kvantového pole je nejnovější teorií o prapůvodním jazyce přírody, o jejích hlubokých základech a k jejímu pochopení je třeba porozumět chování elementárních částic menších a podstatnějších, než atomy.

Chovají se rozlišně, protože toto je relativistický (ve vztahu) svět částic, které se pohybují blízko rychlosti světla a předchozí verze nebyla kompatibilní s Einsteinovou Teorií relativity.

Toto je nádherná teorie, která se jeví nekonečně přesná a všechny laboratorní testy ji potvrzují. Vrhá světlo na dřívější hádanky kvantové mechaniky, konkrétně na vztah částice a pole, částice a vlny.

Tomu ale nebudeme věnovat tolik času, protože pozornost je upřena na Teorii jednotného pole iniciované Teorií supergravitační a později úspěšněji Teorií superstrun a M teorií. Tyto teorie jsou výjimečné. Naplňují celoživotní snahu Alberta Einsteina a objevují jednotný zdroj pestrého vesmíru, odhalují hlavu fontány přírodní inteligence, původ veškeré existence, přírodních zákonů, které ovlivňují vesmír na každé úrovni.

Matematika těchto teorií není pouze nádherná, protože byste to mohli tvrdit i bez Teorie kvantového pole ale je naprosto ohromující. Úžasná. Neuvěřitelná, a to fyzikové, jako já nejsou ukotveni v matematice.
Proto se jmenujeme fyzikové a nikoli matematikové. Ale to Vás prostě oslní.
O tom rovněž nebudeme hovořit ale budeme hovořit o základní struktuře pole.

Jednotné pole je čistým oceánem ryzí existence. Oceán čisté, abstraktní inteligence a základ všeho vesmíru.
Univerzální inteligence. Ale tento oceán není mrtvý.
Na základě pozorování se hemží životem a je manifestací energie. Třese se a vibruje sama o sobě.
A to tak dynamicky, že nekonečně energeticky vybuchuje a vaří se sama o sobě.
A v důsledku tohoto chování se formují bubliny, jako v zázvorové limonádě.

Mimochodem se to dnes nazývá “nulová energie” nebo “tmavá hmota”. Možná Vás nepřekvapí, že tyto bubliny nejsou zázvorové. Ve skutečnosti jsou to nekonečné elastické smyčky nazývané superstruny. Je neuvěřitelné, že vesmír ve svém zdroji tryská formou chvějících se gumových kroužků (metaforicky). Ale především je tam neuvěřitelně zajímavá věc, zajímavý vnitřní život z hlediska vzájemných vztahů (relativita). Ve vztahu částic.

Protože dřívější teorie nám říkaly, že částice nemůže nic dělat, krom pohybu. Pohybu z bodu A do B.
Ve srovnání je chování gumového kroužku zajímavější, protože když ho hodíte, tak se pohybuje a navíc vibruje sám se s sebou. Pokud jste kombinací kvantového fyzika a matematika, můžete počítat vlny doleva, doprava, převracet vertikálně a horizontálně, můžete transverzovat a tyto struny žijí v časoprostoru 10 dimenzí.

Musíme zahrnout čas. 9 vibrujících dimenzí vytváří mnoho druhů pohybu. Ale pokud to spočítáte, a počítáte tyto různé frekvence, každá dimenze má rozdílnou energii, jinou frekvenci, jiný zvuk, jsou to tóny vesmírné univerzální inteligence, frekvence, čili energie, “hmoty”. Protože hmota a energie jsou dle Teorie relativity vzájemně zaměnitelný koncept! Tyto záměny korespondují s chováním elementárních částic.

Takže dříve jsme zjistili, že je zde graviton. Gravitační pole. Je tam foton, částice světla.
Jsou tam částice, které způsobují nukleární energii a radioaktivitu.
Dále elektrony, kvarky, neutrina, atd. V kvantové teorii jde o vysvětlení realizace nahodilého světa a Teorie Superstrun vysvětluje všechny tyto částice, jako nevyhnutelnou předpověditelnou konsekvenci Jednotného pole a jeho přirozený vibrující stav.

Takzvaný materiální vesmír není vůbec materiální! Jde o nekonečné vibrující tony, přírodní vibrující frekvence, a hudbu absolutna. Čili jde o teorii jednotného univerzálního pole, které podporuje širokou škálu frekvencí. Stejně jako oceán tvoří menší vlny vyšší frekvence a větší pomalejší vlny, reprezentující rozdílné energie, rozdílnou hmotnost částic. Takže je úžasné, že jeden jednoduchý koncept vibrujících smyček nebo přesněji univerzální oceán inteligentního bytí, který způsobuje tvorbu těchto smyček je konceptem vysvětlujícím detaily tohoto vesmíru.

Dle obrázku to vypadá asi takto. Jedná se o univerzální entitu, abstraktní, nemanifestovaný oceán ticha, který zvedá vlny vibrací, které se jeví, jako vesmír.

A všechny ingredience, které v celém vesmíru vidíme se pouze jeví, jako rozdílné tony jednotného pole. Ok. Ještě jedna věc. Opustíme fyziku a věnujme se vědomí. Jako doplněk těchto superstrun, které vyrážejí z oceánu čisté inteligence, čisté existence, ryzího bytí, má jednotné pole schopnost vytvářet celé vesmíry.

Tyto vesmíry začínají jako “baby” vesmíry, nekonečné bubliny ale je jich opravdu hodně. Jako v limonádě.
Od 10 do 100 na 44 je jich obsaženo v 1 cm3/s. To je opravdu mnoho dětských vesmírů a většina z nich jsou pouhé body. Většinou jde jen o výbuch energie ale za příhodných podmínek některé, jako náš vesmír, začnou růst. Exponencionálně (rozpínavě). Nazývá se to inflace (růst objemu) a tvoří se galaxie, jako naše Mléčná dráha a miliardy dalších. A každá galaxie, stejně jako ta naše, obsahují stovky miliard sluncí a mnoho z nich má planety. Některé z těchto planet se možná hemží životem, podobným tomu našemu. Takže chci pouze nastínit obraz této kolosální inteligence vesmíru. A tento oceán inteligence a všeho bytí, podstata všeho neřídí pouze Zemi se svými 7 miliony interaktujících živočišných druhů ale řídí miliardy galaxií a vesmírů, kterých existuje nekonečné množství.

Tím bych uzavřel nástin universální inteligence.

A co naše inteligence? Co naše vědomí?
Myslím, že nové světlo na téma, co je naše vědomí, nám zprostředkovala meditace. Meditace, chápána klasicky joginským způsobem a technika vyučována Buddhou nebo Schankrou atd., je o nenásilném uvolnění mysli směrem do sebe.

Použít naši mysl, která je automaticky směřována směrem k vnějšímu světu a docílit obrácení naší pozornosti nenásilně do svého nitra. Tak můžeme prožívat hlubší a hlubší úrovně naší mysli, tišší a tišší úrovně procesu myšlení, sklouzneme za obecná fakta a prožijeme zkušenost prostého bytí. Čisté vědomí, ryzí vědomí.
Vědomí bez myšlenek, smyslů, intelektu, pocitů. Ryzí, abstraktní vědomí bez hranic.

A podle druhé verze Jogy Sutra: “Yogash chitta-vritti-nirodhah, tedy Jogy zajišťujcící zážitek jednoty, neduální vědomí, je popisem postupného zklidňování aktivity myšlení. A nakonec se meditující ponoří sám do sebe.

A je zajímavé, že popisuje vědomí samo o sobě, protože my se přece vnímáme, jako něco jiného.
Něco 180 cm vysokého, 80 kg vážícího, v něco věřícího, vnímajícího pohlaví, rasy, náboženství ale dle jogy je vnímající sám s sebou. Pole vědomí. Neměnné, nesmrtelné, bez hranic, znalost všeho.

Všichni máme znalost toho, kdo ví všechno, jinak bychom nemohli vědět, vidět. Ale na rozdíl od vědění jsme vědomí. Naše vlastní subjektivita. A tento zážitek prostřednictvím vědomí je čtvrtý stav vědomí.
Meditační stav. Samadhi.

V literatuře o joze jsou výrazy “mírumilovný, naplněný štěstím, neoddělený, neduální.” To je 4. stav vědomí.
To znamená být sám sebou a být poznáním. Není to pouze subjektivní zážitek ale má na mozek korespon-
dující, měřitelný vliv. Na každém stupni procesu uklidnění mysli, je elektromagnetická činnost mozku, výstřely neuronů v mozku se chovají naprosto rozdílně. Vnější aktivita, aktivní mysl, koncentrace, soustředění, tišší úrovně sebereflexe, jako např. meditace s otevřeným pozorováním (otevřené oči), sebereflexe, sebepozorová-
ní, Passana styl nebo prázdná mysl, to jsou kompletně rozdílné meditační techniky ve vztahu k funkci mozku.

Dostat se mimo myšlení kompletně. Žádná mysl, žádný intelekt ale čisté, nespoutané, univerzální, abstraktní povědomí. Prostá existence. Každý styl má odlišný vliv na funkci mozku.

Meditace není dána pouze frekvencí, která je Alfa 1 ale synchronní aktivací neuronů v každé části mozku.
A to je z pohledu vlivu na mozek úžasné. Protože Vám mohu potvrdit, že při žádném jiném způsobu se neaktivuje mozek celý. Na obrázku se zavřenýma očima (Eyes Closed) vidíte změřené body, kde došlo k aktivaci neuronů. Nevidíte však žádnou koherenci (spojitost) nebo komunikaci ani vtah mezi různými částmi mozku. Některé části komunikují ale většina mozku funguje eraticky, nesynchronním a chaotickým způsobem. Toto je obrázek stejné osoby, který se za 3 měsíce naučil transcendentální meditaci a tento stav nenaleznete ani během usínání, spaní, probouzení nebo požitím drog. Vidíte mozek fungující celý synchronním, propojeným způsobem. Tato aktivita je jedním ze znamení nového stavu vědomí. 4. stavu vědomí, Samadhi. Meditační stav.

A nyní přidám drobnou zajímavost. Pro praktické účely a pro funkce mozku je to velmi zdravé.
Ovlivňuje inteligenci, kreativitu, schopnost učení se a zvyšuje možnosti argumentace.
Dále vývoj osobnosti, psychickou stabilitu, emocioální zralost.
Vše prostě závisí na kvalitě fungování mozku.

Pokud sledujeme lidi pravidelně meditující Samahdi, vidíme neuvěřitelné zvýšení při každém měření inteligence. Znatelná zlepšení. Jasně to dokazuje, že transcendentální meditace je pro Vás dobrá a také velmi zdravá. K tomu se dostaneme. V meditačním stavu se odehrávají reálné, rozdílné i poněkud erotické zážitky.

Ale zpět k první otázce. Jaký je vztah mezi tím vnitřním zážitkem vědomí bez hranic, kdy je mysl a intelekt potlačena? Protože transcendentální meditace je opravdu “létající” zážitek. Zlomek vteřiny ve věčnosti.

Je to nadpozemský (holly shitt:) zážitek. ….”Bože, co to bylo?”
Je to chaotické ale universální, neohraničené, nekonečné. Ale kde je ten vztah mezi jednotnou inteligencí s námi “uvnitř”? Mezi původem myšlení a inteligencí vesmíru? Naším ATMAN, naší vnitřním já, pozorovatelem, prorokem a BRAHMANEM, jednotným zdrojem všeho vesmíru?

Fyzici nejprve říkali:
“Zapomen na to, jaký vztah, protože toto je čistě subjektivní a věci, hmota jsou objektivní:”

Ale díky této probíhající konferenci již víme, že kvantová mechanika a Teorie kvantového jednotného pole nejsou hmotnou realitou. Jsou absolutně nehmotné. Neexistuje hmotný základ materiálního vesmíru. Realita je nehmotný zdroj čisté potenciality. Ryzí inteligence. Inteligence je naprosto správné slovo, protože čím hlouběji sledujete a zkoumáte zákony přírody, např. na úrovni magnetizmu nebo na Nobelovou cenou ověnčené Teorie slaboproudého pole, Velkých sjednocujících teoriích a Supersjednocujících teorií, tím více se inteligence koncentruje.

A existuje matematická formule, která popisuje chování této jednoty, z které pochází zákony přírody, řízení života na všech úrovních. Tyto rovnice, kvantovou chronodynamiku, Teorii slaboproudého pole, Teorii obecné relativity, to vše naleznete zde v Jednotném poli. Z toho plyne, že se v tomto poli nachází koncentrovaná a dynamická inteligence přírody.

A touto dynamickou inteligencí je vědomí. A tyto kvalitativní vtahy, zmíněné v diskuzi, by milovali dávní filozofové a vědci. Pro kvantové fyziky a kvantové vědce není ničemu, co má vztah k sémantice (užití slov) možné důvěřovat. Takže Vám řeknu několik argumentů kvantových fyziků. Budete si tak moci ověřit identitu Vaší vlastní inteligence.( Platí bez ohledu na to, zda nesouhlasíte:) a inteligence jednotného vesmíru. Jen to prolétneme ale pokud to shledáte zajímavým, můžete se k tomu vrátit a pochopit smysl.

1. Kvantitativní vztah mezi vědomím a jednotným polem. Pohleďme na to kvantitativní. Co to znamená?
No, máme zde jednotné pole ale zároveň strukturu vibrací. Jsou to počitatelné frekvence, počitatelné tony jednotného pole (ztlumte to). Tyto frekvence jsou právě elementární částice a původ přírody.

My lidé jsme frekvence. Vše jsou základní, vibrující frekvence jednoty. A my je dobře známe. Gravitony se spinem 2, které jsou zodpovědné za gravitaci, elektrony se spinem 1, jež se projevují nukleární silou, částice se spinem 1,5. To jsou leptony a kvarky a konečně Higsova částice se spinem 0, která byla konečně spatřena. Všechny jmenované částice, které jsou vibrujícími tony jednotného pole, jsou velmi přesně zmapovány, dobře známy a jsou spočitatelné.

Ale co naše vědomí? To, co zjevuje naše vědomí jsou myšlenky a hmota, a toto vše zaniká v ryzím bytí.
Ale pokud začnete chápat význam procesu ponořování a vynořování, sbližování a “vzdalování”, pochopíte tak podstatné tony. Vibrace, jako vlny vědomí, se vynořují z čistého ticha a mění se na aktivitu. A vy tyto vlny můžete číselně vyjádřit. Fundamentální frekvence vědomí.

Nejprve tato svatá trojice, což jsou:
“čistá znalost, ryzí vědomí a ultimátní pravda” ( já, mé vyšší já a Bůh).

Ten, kdo poznává je zároveň tím, kdo zná vše a mezi těmito dvěma je dynamický vztah.
To je “tajná agenda”, je to “Svatý Grál”, struktura jednoty jsou tři v jednom.

Jakmile máte tyto tři, máte mez nimi automatický vztah. A počet těchto vztahů?
Pokud vynecháme Teorii skupin a matematiku, objevují se, jako 8 entit ze tří.
Zahrnují i to, co se v některé literatuře nazývá “Fata, Pitta a Kupha”.
Předstírají

  • ego,
  • intelekt
  • a mysl.

A potom 5 základních elementů. Akasha (spirit) , země, voda, vítr, oheň.

Jistě není náhodou, že z těchto 3 v jednom toto vše vyvěrá. Z oceánu jednoty, a to “ze sebe” a z Teorie superstrun. A pokud se pozorně podíváte, naleznete tam strukturální vztahy. Protože dnes ve světě fyziky,
a dnes je to supersymetrický svět, máme 5 spinových typů (rychlost otáčení) a 5 základních energií, které jsou
ve vzájemném vztahu v těchto párech.

Například sjednocují spin 2 se svým sousedem 1,5 rychlým gravitonem do “svaté entity” nazývané Gravitační superpole, atd. Ale těchto 5 základních elementů jsou také základní pro vědu o vědomí.
Vše se vynořuje z pole vědomí.

Na subjektivní úrovni je o tom Joga. Joga Sutra je potencionálně o prožívání oceánu ryzí existence a o stimulaci tohoto oceánu do proudu vibrací a o prožívání základních stavebních kamenů mysli a tvoření! To je Joga Sutra.

A těchto 5 elementů, jako Akasha, atd, jsou vzájemně spárovány přesně, jako ve fyzice ale nenazývají se jednotné pole, nýbrž Prukriti a tito 3 jsou základním kamenem vesmíru.

Co jsou tedy zač? Co je Akasha? Co je gravitace?
Gravitace je zakřivený prostor. Jde o manifestaci zakřivení prostoru. A tyto síly mají význam. Je to kreativistická tekutina, která podle Einsteina zakřivuje a proudí.

Ale co je Akasha? Ne nic ale prostor, který je substancí. Prostor je relativistickým proudem společně s všemi ostatními prvky. Je zajímavé, že když lidé slyší o pěti elementech v literatuře, typickou odezvou vědců je:
“Jak prosté. Jak primitivní.”

Ale nakonec po všech těch letech vědeckému výzkumu se vědci vrátili k této základní pětici a ta je stále stejná.
V každém případě se zde jedná o souhru vibrujícíího vyjádření vědomí, které vytváří hmotu na základě vědomého zážitku a o “přeměnu” jednotného pole na hmotu z pohledu fyziky. Je samo o sobě ohromující, že ze statistického pohledu jde o pravděpodobnost 1:1000, čehož si vědci cení.

Odolám pokušení a nebudu se tomu nyní věnovat, protože k tomu není vhodné publikum. Jde o doplněk jednotného pole ve formě tvoření. Na jednotné pole se můžeme klidně podívat i v době před Velkým třeskem. Protože superstruny a jednotné pole nebyly stvořeny Velkým třeskem. Tyto prvky způsobily Velký třesk.
Byly zde před Velkým třeskem.

Takže dávno před vznikem vesmíru zde existovalo jednotné pole samo o sobě a nikoli mrtvé, nikoli bez inteligence. Ryzí život. Pole ryzího života vibrujícího samo o sobě. Zvuk sám o sobě. Takže pojďme ignorovat projevy chování na povrchu ve formě přírody. Podívejme se na vnitřní život jednotného pole. Na tzv. vnitřní strunové mody. A aniž bychom se do toho dnes příliš ponořili, což bych moc rád, struktura superstrun je sérií souladů. Přirozené vibrující frekvence, a pokud použijete M teorii, sekvenční proces vynořování jednotného pole vytvořil Velký třesk.
Prapůvodních 8 vibrací…superstruny mají 8 základních vibrací svobody, což k základnímu vysvětlení stačí.

Superstruny existují v 10 dimenzích. Jednou je čas a 9 dimenzí je prostor. Takže máme 8 strun, snažte si to konkrétně představit, protože to pomůže, pohybujících se a vibrujících v prostoru 9 dimenzí.

Pokud chcete rozvibrovat strunu, musíte na ni “brnknout”. A kolik vln vytvoří kytarová struna?
No pohybem struny tímto směrem, zvuk nevznikne. Nejde totiž o vibrující mod.
Ale pokud “drnknete” směrem dolů, struna začne v tom směru vibrovat. Můžete strunu přitáhnout více a ona bude vibrovat sem a tam. Ve trojrozměrném prostoru existují 2 vibrace nezávislé svobody na kytarové struně. Pokud kytarovou strunu umístíte do 9. prostoru, existuje 8 nezávislých, předpověditelných, svobodných frekvencí. Rozdílné způsoby rozechvění struny dává 8 základních frekvencí. Je to symfonie osmi frekvencí superstrun.

Ale život těchto strun je z hlediska kvantové mechaniky neskutečně dynamický. Superstruny se sami o sobě kroutí, jako v jogínském procesu, do formy nazýváné heterotické struny, které ústí do 26 dimenzí prostoru, kde má kytarová struna 24 frekvencí vibrující svobody. A pak se stane něco naprosto úžasného. Můžete se zbavit těchto extra dimenzí, které v relativistickém vesmíru neexistují tím, že je zcela ohnete, srolujete, jako tento list papíru. Máte 1 D papír ihned. “Voila”. Máte jen 1 dimenzi. Kouzlo.

Ale ve skutečnosti jsem pouze namotal dimenze dovnitř a zvenku je nemůžete vidět. Vypadá to jako papír
v jediné dimenzi. Tímto způsobem ostatní dimenze prakticky zmizí. Ale to vše je zde na jemné úrovni. Superstruny se omotají okolo těchto dimenzí a můžou vibrovat sem a tam podél těchto tub, přidávají další vibrace svobody a co se stane je, že těchto 8 + 24 struktur kolabuje a vzniká jich 64 termoglykických a 192 zcela bosonických, vibrujících frekvencí svobody a vzniká 3 dimenzionální vesmír. Prostě jde o definitivní sekvenci a kdybychom měli více času, mohli bychom prožít věčné, vibrující vědomí.
Nikoli se vynořit a stát se myslí a tělem ale vibrovat uvnitř sebe.

To se nazývá vedickým poznáním, jak popisuje Yoga Sutra, která popisuje, jak rozšířit a zažít jednotlivé frekvence vědomí, které jsou zodpovědně za vznik vesmíru, a to se nazývá Karma Mamadsa, což je výuka cesty do jednotného pole vědomí. Cesta vnitřní dynamiky sama o sobě. Poznání sebe sama. A když to uděláte, odhalíte stejnou základní strukturu.

Musím to kvůli času zkrátit a základních 8, což je…..dobře. Získáte sekvenční, narůstající jednotu.
Vše je jednota. Jeden sám sebe vidí, protože jde o spojení vědomí a toho, kdo zná vše v procesu poznání.
A ve chvíli, kdy máte tyto 3, máte celkem 8, protože dle matematiky kvantové machaniky a podle yogy vztahy mezi těmi třemi vytvářejí koncept existence osmi.

A mezi těmito 8 je 5 základních elementů. Akasha, atd. Pokud je těch 5 elementů vnímáno intelektuální egocentrickou myslí, stanou se ony elementy pěti smysly. 5 elemetů řídících naše konání, atd.
Těch 8 se nazývá Vaishasika a těchto 24 Sankia a dál to pokračuje.
Je to celý proces, jehož užitím se dostanete k hlubšímu pohledu na věc, kde se vesmír utváří.
Je to cesta poznání. Je to struktura cesty poznání.
Tyto prvky jsou viděny a samozřejmě jsou dnes zaznamenány a mají tuto strukturu.
Je to ohromující a je to jen špička ledovce.

Úžasná je rovněž skutečnost, že náš nervový systém je designován a vzájemně propojen k vibrování s touto strukturou boha. Takže pokud se podíváte na centrální nervový systém a jeho 192 klesajících a stoupajících formací nebo nervová zakončení, tento systém je branou vědomí a dovoluje vibraci samu o sobě ve stavu Jogy Samadhi bez vnějšího rušení.

Jde o propojení s celkem. Holistickou strukturu jednoty. Nervový systém rezonuje ve struktuře jednotného pole. No to byl zatím jeden typ důkazu. Ten Vám dovoluje začít chápat, že jde o propojení sebe a boha.
A to není pouze filozofie. Existuje pro to pevný vědecký základ a je experimentálně ověřen.
Možná je Vám už znám “efekt pole” vědomí. Náhodně generované experimenty, globální koherence a dalším příznačným důkazem je efekt skupinové meditace.

Stav Samadhi byl proveden početnou skupinou lidí. A efekt skupinové meditace má vliv na pokles kriminality
a sociální agresivity. Tato skutečnost je známa, božemůj už skoro 40 let. Co ty experimenty dokazují?

Toto je experiment, který jsem pomáhal řídit ale byl jsem jedním z 27 dalších vědců, kteří u toho byli, souhlasí se mnou a navazuje na to patřičná statistika. Proběhl ve Washingtonu DC v roce 1983, kde se sešli meditující experti z celého světa. Kolektivně provedli transcendentální meditaci a prožili kolektivní stav vědomí.
A jak bylo možné vidět 25x předtím a bylo to i publikováno, došlo ke značnému statistickému poklesu ne jenom na úrovni kriminální činnosti, což bylo ověřeno FBI ale téměř vše ve městě se transformovalo fascinujícím způsobem. A již tradičně zmíním tento výzkum, který se stal jasným důkazem. Dokonce přesvědčil i nejzarytější skeptiky, i když jich zůstává mnoho.

Za časů Galilea se tito skeptici odmítali podívat do dalekohledu. Ale spojitost mezi velikostí meditující skupiny
a oblastí konfliktu na Středním Východě během války je jasná. Podívejme se na ryzí data. Vidíte progres směrem k míru, růst a pád a velikost meditující skupiny je zcela určující. Jakmile dosadíte do analýzy správné hodnoty a sociální výzkum, získáte respekt stejně, jako já, i když jsem toho nebyl účasten. Toto je pádný statistický fakt. Ve válečné aktivitě a v oblasti válečných zranění došlo k poklesu o 80%. Bylo to publikováno v tisku univerzity v Yale a způsobilo to konflikt a názorové vášně.

Data se sbírala 2 roky a jakmile byla analýza zveřejněna, mnoho odpůrců promluvilo ale na výsledek statistiky to nemohlo mít vliv. Navíc sám nakladatel řekl, že tato hypotéza je naprosto přesvědčivá a skupina 1000 meditujících je schopna zásadně redukovat stres a rapidně snížit násilí. Bylo to tak neuvěřitelné, že se podobné experimenty opakovaly a dalších 7 skupin tento experiment opakovalo. Během dalších 2 a 3/4 roku a každá intervence, každá skupina měla statisticky opět zásadní efekt na okolí.

Existuje publikace, která spojuje všechny experimenty integrovaným způsobem a snaží se to klasifikovat, jako pouhou náhodu a tvrdí, že vliv meditujících je malý. Ale pointou dnešní diskuze jsou efekty pole vědomí.
Na značnou dálku. Uklidňující efekty individualit v rámci společnosti, a to je fakt, jenž otřásá zavedeným paradigmatem.

Nemůžete vnímat vědomí, jako čistý výsledek neorologických výstřelů mozku, protože můj mozek nemá
na Váš vliv na velkou vzdálenost. Musí jít o hlubší spojení. Toto spojení můžete vidět i na klasické úrovni.
To znamená, že vědomí je kvantově mechanické a není snadné, aby to fungovalo.

Ale pokud bychom se propojili, všichni v realitě jsme jednotou. V této místnosti je automaticky přítomno pouze jediné vědomí. A jsi to ty, ty ale na této úrovni jsme “jeden”, jak experimenty dokazují. O co se tedy snažíme, je dát dohromady větší skupiny a působit na různých místech světa v naději o vytvoření většího spojení, harmonie a dle mého názoru to dnešní svět zoufale potřebuje.

A protože nový film o Supermanovi má premiéru v příštích týdnech, rád bych zmínil myšlenku nadpřirozených schopností. Položil jsem sám sobě otázku, zda kdykoli v historii nebo dnes, či v době Krista, Shankiry nebo v čase sv. Františka, kdy jsme zažívali stav náboženské euforie, bylo opravdu použito nadpřirozených schopností. Jde o výjimečný důkaz těchto tezí.

Pokud předložíte tyto otázky rozdílnému publiku, přicházejí rozdílné pocity. V publiku fyziků nikdo nezvedne ruku k otázce, zda Ježíš kráčel po vodě nebo, zda někdo, kdy levitoval. Ale většina běžného publika si myslí, že je to možné. Někteří dokonce tvrdí, že mají sami podobné zážitky. Ale pokud připustíte, že levitace je možná, budete okamžitě směřovat k závěru, že tyto schopnosti jsou možné pouze na úrovni vědomí jednotného pole. Na Planckově úrovni. Např. když se podíváte na strukturu časoprostoru a jeho zakřivení, které je odpovědné za gravitaci a drží nás “dole”.

Když sledujete vynořování časoprostoru z tohoto energetického oceánu, kde se vaří základy tvoření, časoprostor se jeví multikomplexní ale zjednodušuje se postupem do běžného vnímání časoprostoru. Detaily se smývají a zřejmá existence je plochá. Plocha se zakřivuje, jako zde na Zemi a z toho vyplývá předpoklad, že aktivita na úrovni jednotného pole je nahodilá. Je chaotická. Ale pokud tomu chcete dát příčinu stálou touhou a udržíte ten pocit na nejhlubší úrovni, můžete ovlivnit běžné procesy a na makroskopické úrovni můžete zakřivení vyrovnat. V takovém případě se můžeme vznášet i klesat.

Tak je to se všemi mimořádnými schopnostmi. Pokud si vezmete možnost zábavné myšlenky ne na povrchní, aktivní a chaotické úrovni ale na nejhlubší úrovni mysli, tato touha se vynoří na vnější úrovni a vy shledáte, že víra hory přenáší. To je síla myšlenky.
A dramatický důkaz tohoto byl oceněn Nobelovou cenou před několika lety.

A tento fakt nám říká: Ano, gravitaci můžete kontrolovat na této úrovni. Některým z Vás je jistě znám pojem “tmavá energie”, která má na svědomí akcelerující rozpínání vesmíru a uvádí do akce reakci, jež se nazývá antigravitace a jde o tuto aktivitu. Čistě toto. A můžete v rámci vibrujícího vědomí v jeho zdroji navýšit tzv. kosmologickou konstantu směrem k antigravitaci. A můžete ovlivnit a překonat chování hmoty.
Takže my víme, že to takto funguje. Funguje tak celý vesmír.

Když to dáme dohromady ve zkratce. Na základě kvantitativní úrovně korespondence, experimentálně ověřeného pole vědomí, na základě toho, co víme platí:

Atman (pozorovatel) je Brahman (Bůh). To je logické vysvětlení. A to je opravdu obrovská věc!
Vaše subjektivita, Vaše vnitřní bytí je inteligence, která stvořila vesmír a mnoho dalších vesmírů. Pokud by to bylo prakticky relevantní, bylo by to úžasné. Obecně to možné není, protože na běžné úrovni aktivního vědomí si toho nejsme vědomi. My vnímáme objekty, myšlenky a pocity. Meditační stav, který je od jiných radikálně jiný je pravým opakem. Obětujeme vše, převedeme mentální aktivitu, cítění, víru a sklouzneme do universálního povědomí. Je to polétavá záležitost, nemůžete v ní žít, protože nakonec byste vyhladověli. Protože tento stav je transcendentální. 4 stav vědomí, jak jsem zmínil předtím.

To samozřejmě není konec. To není hlavní důvod k meditování. Změnami vědomí ze soustředěného do nesoustředěného stavu bez hranic se mozek stává více flexibilní a jeho pozitivní funkce se umocnují a stávají se stálou kvalitou. Během dynamické aktivity, spánku, snění, anestezie. Jakmile se světlo života zapojí nemůžete ho zhasnout. A to se nazývá osvobozením nebo osvícením, protože osvobozením se od běžné denní aktivity jste ukotven v něčem za hranicí tohoto vesmíru.

Propady života na vás nemají po osvícení vůbec vliv. Jste pokračováním blaženosti. Všechen růst a pád naší civilizace jsou pouhým mrknutím oka ve stavu uvědomění. Chtěl bych skončit tvrzením, že život nekončí svobodou smrti ani po 40 ,a co se stane časem a myslím, že proto existuje technika, je život s vědomím vnitřního světa bez hranic. Alternováním stavu aktivního a neaktivního se stáváte citlivějším nejen v oblasti povrchního myšlení ale také v oblasti hlubší reality a tvoření, a to na božské úrovni reality a tvoření.
Pomocí smyslů a čistým bytím.

Ocenění vnějšího vesmíru se vyvíjí a stává se tak intimní a nádherné, že nakonec nejzásadnější seberealizace
a osvícení spočívá ve zjištění, že vše, co existuje jsem já. Procesem ponořování a vynořování cítíte dynamiku
a víte, že Vaše myšlenky se realizují prostřednictvím elementárních částic vesmíru.

A to tak často, že si uvědomíte: “Já jsem to”. A “to” jsem já. Můj poslední příspěvek.
Krásná vyjádření v literatuře, která můžete shrnout do věty:
Aham Brahm Asmi… Já jsem to, ostatní jsou to, všechno je to. A to je vše. Děkuji.

ODKAZ NA PŘEDNÁŠKU S TITULKY NÍŽE:

Zdroj: https://richardmasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=427753

sdílet na