Kolaps Spojených států – historická šance pro Rusko

Po zhroucení SSSR kapitalismus spolkl celou planetu. Nemá kam expandovat

Dnes se zdá, že prognóza bezprostředního kolapsu Spojených států není reálná, uvádí zpráva Vojensko-politické analytiky.

Nooo… řekněte sovětským občanům v roce 1980 během olympijských her, že za 10 let jejich veliká země nebude, poklepali by si na čelo. I politologové zaznamenávají špatné zdraví „světového hegemona“.

Hlavní problémy Američanů v blízké budoucnosti:

1. Systémová krize

Ekonomika je základem všeho. Kapitalismus jako systém vyčerpal své možnosti. Povaha kapitalismu vyžaduje jeho neustálý růst a expanzi. Po zhroucení SSSR kapitalismus spolkl celou planetu. Nemá kam expandovat. 

Současné politické intriky ve Washingtonu jsou způsobeny zápasem dvou koncepcí, jak překonat systémovou krizi – „globalistické“ a „imperiální“.

V roce 2016 vyhrál „imperiální“ Trump. Starý systém již nefunguje a nový systém právě vytvářejí a všechno odmítají jeho političtí oponenti. To znamená, že v srdci „hegemona“ dochází k velmi vážným změnám a stabilita je narušena. 

2. Ztráta spojenců

Přímý důsledek Trumpovy imperiální politiky. Vztahy mezi EU a USA dokonce i vizuálně přestaly být rovnoprávní a vzájemně prospěšné. 

Jsme svědky vzniku nových bloků:
Velká Británie opouští Evropskou unii. Německo a Francie se přetlačují mezi sebou uvnitř EU, jsou však nuceny vytvořit koalici proti anglosasům. Čína vstupuje do Evropy hledáním náhrady za americký trh.

3. Krize ideologie

Spojené státy se tradičně prezentovaly jako „říše dobra“, která čelí „komunistické hrozbě SSSR“. 
Když Sovětský svaz zemřel, existenciální protivník zmizel. 

Absence obrazu nepřítele sehrála krutý vtip se zeměmi Západu. Zmizela potřeba vyobrazovat celkový blahobyt na vrcholu sociálních úspěchů SSSR. 

Amerika je nejbohatší zemí na světě, ale její bohatství je mezi občany rozděleno nerovnoměrně. 
Při politických nebo ekonomických katastrofách bude sociální rozvrstvení nutně narušovat stabilitu státu. 

4. Problémy v armádě

Americká armáda je dnes nejsilnější na světě. Americké vojenské základny jsou umístěny po celé planetě, vojenský rozpočet Pentagonu je největší. Ale s malou jadernou Severní Koreou se prezident Trump neodvážil bojovat. Bojí se konfrontovat USA s Íránem.

Čína dnes v Asii aspiruje na vojenskou dominanci. Američanů se už nebojí a nenávist k nim roste kvůli spáchaným válečným zločinům. 

Samostatná kapitola je o astronomickém vládním dluhu USA ve výši 20 bilionů dolarů, o postupné ztrátě statusu dolaru, obchodní válce s druhou světovou ekonomikou – Čínou, atd. 
Nikdo neví, co bude poslední kapkou. 

Kolaps Spojených států zasáhne svět. Místní elity vydrancují národní bohatství a přestěhují se do Londýna.

Sousedé Spojených států si vzpomenou na svá bývalá teritoria. Armáda se bez monstrózního rozpočtu rozpadne, zahraniční vojenské základny budou ztraceny.

Na Blízkém východě Arabové připomenou Izraeli vše …

Německo a Francie se společně pokusí nahradit USA. Na první místo z ekonomického hlediska se nejprve dostane Čína. Poté bude muset čelit sjednocené Evropě a Rusku. 

Pro Rusko bude hypotetický kolaps Spojených států příležitostí k obnovení pořádku v postsovětském prostoruAvšak vznikne soupeření s Čínou a Číňané se přestanou zdvořile usmívat. 

Systémové problémy kapitalismu nebyly vyřešeny.

Zmizení Spojených států z politické mapy světa bude mít za následek velkou válku za revizi trhů a sféry vlivu. Není samozřejmostí že její výsledek bude ve prospěch Ruska, ale šanci překonat krizi Rusko má.

http://www.iarex.ru/news/68625.html

sdílet na