Kladivo na mozky v rukou člověka, co není v tísni

Kdo ovlivní mozky dětí a mladých, ten má moc a zajištěnou svoji budoucnost – tak uvažují i nátlakové politické „neziskovky“. Jak se taková neziskovka pozná? Ne malá, ne velká úvaha.

Tavení mozků dětí

– Podívejte, jak jsme hodní

– Historie učitelka

Nezisková chobotnice

– Jak se pozná divná neziskovka?

– Fakta o Člověku v tísni a dalších „neziskovkách“

Tavení mozků dětí

Když sem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu
rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná, vida já rozdílné
mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a předsevzetí, jímiž se
zanášejí, zdála se toho nemalá býti potřeba, abych se dobře,
k kterému bych se houfu lidí připojiti a v jakých věcech
život tráviti měl, rozmyslil.
Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce

Podívejte, jak jsme hodní

Kdo nic nezná, musí všemu věřit, říkal Jan Neruda a měl stoprocentní pravdu. Pokud si nenastudujete všemožná fakta, neosvojíte kritické myšlení a rovněž logické myšlení, může vám kde kdo cokoliv kdykoliv nabulíkovat. Z tohoto důvodu je důležité státem garantované všestranné vzdělání pro žáky základních škol –
s důrazem na samostatné a kritické myšlení.

Vzdělání musí být přísně apolitické a nenáboženské – do škol nepatří žádná ideologie, ale pouze fakta přírodních věd a matematiky, historie bez ideologického balastu a v rámci hesla v zdravém těle zdravý duch i sport a dále výuka češtiny plus jednoho cizího jazyka a nepolitická, nenáboženská prostě nevtíravá morální a etická výchova, ve které dítě pochopí co je úcta k životu, starým lidem, přírodě, vlasti. Později je důležité nemít profesní klapky na očích a nezapomenout přečíst si něco z jiných oborů.

Mladý člověk vybavený kvalitním vzděláním a schopný logického myšlení si pak sám objevuje svět, politiku, filosofii a třeba i udělá hodně chyb – jenže i ty ho vedou dál. Každé mládě si musí samo vše prožít, odžít a najít, aby bylo silné.

Ovšem samostatné myšlení mladých, neovlivněné něčí ideologií – to je trnem v oku těm, co oni chtějí formovat děti a adolescenty k obrazu svému, aby mysleli jen jak je potřeba, četli jen to, co mají, nenáviděli jen toho, koho jim poručí a milovali rovněž jen ty jim dané k milování a obdivu a hlavně aby vzali za svoji pouze a jen jednu správnou a korektní ideologii multikulturalismu, feminismu, neomarxismu, lásku k této EU a jejímu vedení a hlavně aby neměli vlastní mozek.

Výchova ovcí je ideálem nátlakových politických organizací. Všichni svorně budou obdivovat a chtít jen milovanou Evropskou unii a její zničující politiku.

Děti a mladí bez životních zkušeností jsou velmi dobrým objektem pro názorové ovlivňování, a tak vyrazil do škol Člověk v tísni – největší politická „neziskovka“ ve východní Evropě se svým mono-pohledovým programem Jeden svět a Týdny mediálního vzdělávání a se svými klanovými novináři a odborníky, kteří samozvaně za děti a mladé lidi rozhodují, co je pravda, co smí číst, a která média a lidi mají bez rozmyslu poplivat, protože jim to řekli lidi z Člověka v tísni.

Samozřejmě nejsou jediná „nezisková“ organizace, co politicky agitují ve školách – další je například Nadační fond Josefa Luxe se svým programem podpory etické výchovy – který zaštiťují členové KDU-ČSL – poslanec Mihola, europoslankyně Michaela Šojdrová.

Někdo může říci, že etická výchova jest kladná věc, a že sama v předchozím textu píši o nutnosti morální a etické výchovy – ano, ale netýká se to soutěže sponzorované politiky jedné strany a Evropské unie.
Na základní školy a na střední prostě politika, politici ani náboženství nepatří.

Ani do školek – kam zamířil Europoslanec Zdechovský – opět KDU-ČSL.
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/tydny-medialniho-vzdelavani-2018
http://www.fondlux.cz/programy/program_etv2018_zneni.html
https://twitter.com/TomZdechovskyEP/status/969256114444488704

https://twitter.com/TomZdechovskyEP/status/969256114444488704

Chybou je, že neexistuje žádný, pro všechny školy závazný, národní vzdělávací program, nejsou koncepty pro výuku, kvalitní jednotné učebnice – protože start má mít každý stejný a to vše vypracované skutečnými odborníky, kterým jde pouze o vzdělanost národa a tedy o jeho budoucnost a o rozvoj dětí.

Ministerstvo školství je vždy přiťuknuto nekompetentním lidem a političky na postu ministra školství byly vždy pouhou karikaturou politika. Jejich úřadování a prosazené novely ve školství – hlavně paní Valachové, to by snad mělo být i trestné, jako sabotáž vzdělání.

V programovém vakuu bez vize pak děti podle svého učí a mozky jim masírují politické nadnárodní „neziskovky“, což je velmi nežádoucí – vzhledem k nutnosti apolitického a nenáboženského vzdělání a opravdu svobodného rozvoje dětí.

Člověk v tísni píše, že na vzdělání a osvětu za rok 2016 vynaložili 60 618 000 Kč. Velmi zarážející částka a alarmující částka vynakládaná na ohýbání myšlení mladých lidí a nejen jich i učitelů a rodičů.

Pak je tu Step by Step což je taková dceřiná organizace Nadace Open Society Fund Praha- čili jak sám Pánek říká Nadace Sorose – zde 
http://osf.cz/wp-content/uploads/2015/08/OSF_10let.pdf

Step by Step – původní název programu je Začít spolu. Jedná se o alternativní vzdělávacíprogram, jehož realizaci zahájila Nadace OSF Praha v roce 1994 ve spolupráci s OSI NewYork a organizací Children’s Resources International ve Washingtonu. Program vycházíz amerického programu Step by Step a je určen mateřským, základním a středním školáma pedagogickým fakultám. 
http://www.zacitspolu.eu/o-nas/sbs-cr

SbS školí učitele, aby vyučovali podle jejich metod. A co tato organizace propaguje – hlavně inkluzi nebo matematickou výuku podle prof. Hejného – jejich metody jsou velmi kontroverzní až pavědecké, tvářící se jako spása pro úplně všechny děti ať jsou nadané nebo mají handicap, ale výsledkem je polovzdělanost všech dětí, potlačení nadání jedinci čili mrhání inteligencí a frustrace dětí potřebujících zvláštní péči, kteří budou mít problémy se začlenit do společnosti.

Bohužel i politici – jako dřívější ministryně školství Valachová, vyslyšeli příkaz zavést inkluzi do škol, což bude mít pro naše školství nedozírné následky i pro všechny zúčastněné.
http://www.zacitspolu.eu/images/files/kompletniucitel.pdf
http://www.ceskaskola.cz/2017/03/lubos-motl-hejneho-metoda-je.html

sdíletj na