Kdo vyslovil nevyslovitelné?

KOMENTÁŘ JANA VÍTKA: Kdo vyslovil nevyslovitelné?

Kacíř, obrazoborec nebo politický Galileo Galilei? Čtete:

Zažíváme možná konec západní hegemonie nad světem. Zvykli jsme si na mezinárodní řád, který trval
od počátku 18. století a byl založen na nadvládě Západu… Situace se mění.

Byla hluboce ovlivněna během posledních několika let chybami západních vůdců v některých krizích, americkými rozhodnutími v nedávných letech, které nezapočaly současnou vládou, ale které nás přiměly přezkoumat zapojení do některých konfliktů na Středním východě i jinde, a znovu uvážit základní diploma-
tickou a vojenskou strategii a příležitostně také prvky solidarity, které jsme považovali za neměnné a nezcizitelné…

Hm, že by Putin v záchvatu sebekritiky?

Toto vám mohu s jistotou říci. Víme, že civilizace odcházejí a s nimi i národy.
Evropa zmizí se zánikem západní epochy…

Konec západní hegemonie? Chyby? Přehodnotit strategii? Zánik Evropy? Jasně, je to Putin. Ten lišák.
Zasévá pochyby a rozkol, chce nás oslabit, abychom se vzdali.

JENŽE jsou to slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, která pronesl nedávno při zahájení zahraničně politické třídenní supermše v Paříží.

Tentokrát se k ní sešlo tři sta špičkových francouzských diplomatů z celého světa, aby vyslechli svého vrchního pána a velitele. Prezident jim vyložil svůj světonázor a udal směr, kterým se má francouzská zahraniční politika dát v příštích dvanácti měsících. Z obsáhlého projevu je pro nás jistě nejzajímavější Macronova reflexe o vztazích s Ruskem a bezpečnosti v Evropě.

A od pádu berlínské zdi jsme vystavěli naše vztahy na základě nedůvěry k Rusku prostřednictvím celé řady nedorozumění. Jestliže chci přehodnotit tyto vztahy, nedělám to ze žádné naivity. Ale jsou tu k tomu zřejmé důvody. My jsme součástí Evropy; Rusko rovněž. Jestliže se nám nepodaří dosáhnout do určité doby něčeho užitečného (zlepšit vztahy) s Ruskem, zůstaneme ve stavu hlubokého neproduktivního napětí. 
Budeme nadále vězet v konfliktech v celé Evropě.
Evropa bude nadále dějiště strategické bitvy mezi Spojenými státy a Ruskem…
Evropa ale už nemůže dál ponechat ochranu své  bezpečnosti jen Spojeným státům.
Dnes je na nás, abychom vzali na sebe odpovědnost a zaručili bezpečnost a tudíž evropskou svrchovanost.

Myslím, že zatlačovat Rusko od Evropy je velká strategická chyba, protože je zatlačujeme do izolace, která zvyšuje napětí, nebo do spojenectví s jinými velmocemi jako je Čína, což by nebylo v našem zájmu.

Věřím, že musíme vybudovat novou architekturu spočívající v důvěře a bezpečnosti v Evropě, protože evropský kontinent nikdy nebude stabilní, nikdy nebude bezpečný, jestliže nezlepšíme naše vztahy s Ruskem. To není v zájmu některých našich přátel, v tom budiž jasno. Někteří z nich budou naléhat na zavedení nových sankcí proti Rusku, protože je to v jejich zájmu. Ale zcela určitě ne v našem.

Dalo by se čekat, že v novinách budou palcové titulky křičet: 
PŘELOMOVÝ PROJEV MACRONA. Nebo: EVROPA NEMÁ BUDOUCNOST BEZ RUSKA.

Omyl. Drtivá většina francouzského tisku uveřejnila pod sterilním titulkem vymiškovanou zprávu, že jako každý rok prezident promluvil k diplomatům. Jen Le Figago ji trochu opepřil, když napsal, že prezident „zacloumal“ s diplomaty. (Český tisk událost zřejmě nezaznamenal, na Googlu není žádný odkaz.)

Neozval se také ani žádný protest nebo kritický hlas.
Jako třeba MACRON HÁZÍ ATLANTICKÉ SPOJENECTVÍ PŘES PALUBU,

Nebo: PREZIDENT PODKUŘUJE KREMLU.

Představte si ten povyk, který by nastal u nás, kdyby prezident Zeman použil v projevu k našim diplomatům Macronovu úvodní větu:

 „Vím, že mnozí z vás jste založili svoji kariéru na tom, že jste
se zabývali prací, jejíž každý aspekt napomáhal zvyšovat
nedůvěru k Rusku…“

V konečné analýze je to jen projev, i když svým obsahem byl přelomový, protože prezident Macron měl odvahu vyslovit dosud nevyslovitelné. Uvidíme, zda svá slova promění ve skutky.

Emmanuel Macron připravuje příští evropskou schůzku na vysoké úrovni o mírovém řešení ukrajinského problému, která se má konat v nejbližších týdnech za účasti Ruska, Německa, Francie a Ukrajiny.
Bude jí předsedat a řídit diskusi. Jestli připustí, aby se jednání zase zvrhlo ve žvanění o tom, že Moskva musí dostát svým závazkům plynoucím z Minské dohody (nemá žádné, o Rusku v ní není ani zmínka),  bude jasné, že francouzský prezident není žádný Galileo Galilei, který se své pravdy nezřekl; že je jenom politik.

https://prima.iprima.cz/komentare/komentar-jana-vitka-kdo-vyslovil-nevyslovitelne


sdílet na