Kdo stojí za vznikem koronaviru 2019-nCoV

Koronavirus je současným velkým strašákem. Lidé, kteří jsou tímto virem nakaženi, tak můžou s tímto nakažením chodit po ulicích i čtrnáct dní a přitom ani nemusí mít žádné příznaky. Přitom v tomto období můžou nakazit spoustu dalších lidí. Odborníci říkají, že jeden nakažený člověk koronavirem nakazí v průměru kolem čtrnácti lidí, zatímco u obyčejné chřipky to jsou jenom dva lidé. Po čtrnácti dnech se teprve u člověka objeví příznaky nemoci a nemocný člověk po čtyřech až šesti hodinách se složí, nebo umře. Vážně něco tak agresivního a nepřirozeného vytvořila příroda?

Pojďme si rozebrat další souvislosti. Město Wu-chan (Wuhan) kde vznikla epidemie koronaviru je umístěné přesně v srdci Číny. Čili je to ideální oblast odkud se může vir šířit do celé Číny a hůře takovou oblast uzavřete, než nějaké pobřežní město. Co se týče času epidemie, tak ta vznikla přesně v době, kdy Číňané slaví svůj nový rok (25. Ledna, rok Krysy – velmi výstižný název) a navštěvují své příbuzné po celé Číně. Zdá se, že si ty viry nemohli vybrat lepší čas a místo pro své šíření. Pojďme ale dál.

Proč Čína?

V Číně vládne komunistický režim, a proto z hlediska politického se jedná o uzavřenou zemi. Na druhé straně z hlediska ekonomického se jedná o největšího výrobce a vývozce zboží na světě. Vzhledem k tomu jak je tento virus agresivní, tak stačí, aby v továrně byl jeden nakažený zaměstnanec (u kterého nejsou vidět ani příznaky) a nakazí se celá továrna. Výrobky, které přišly do styku s těmito zaměstnanci, jsou pak vyváženy do celého světa.

Připočtěme také to, že Číňané v dnešní době žijí po celém světě a vzhledem k jejich kultuře plynoucí z Konfucianismu udržují rodinné tradice a vzájemně se navštěvují.

Není opravdu lepšího národa, přes který by se dal šířit koronavirus, než jsou právě Číňané.

Kdo za tím stojí

Ačkoliv se nám komerční média snaží tvrdit, že za takto agresivním virem stojí netopýři, tak pravda je mnohem děsivější.

V roce 2003 kdy byla nemoc SARS potlačena, byl v tomto roce zároveň vytvořen lidský koronavirus, který byl patentován patentovým úřadem Spojených Států dne 25. Dubna 2003, číslo patentu US7220852B1.

O vypuknutí epidemie koronaviru už informovala s předstihem i univerzita Johna Hopkinse, kde se sešlo patnáct zástupců světových vlád veřejného zdraví, kteří měli fungovat jako určití hráči v simulaci, jak by se mělo postupovat, kdyby pandemie koronaviru „náhodou“ vznikla. Taková setkaní se udála již dříve třikrát a vždy je organizovala univerzita Johna Hopkinse.

Co je pro nás ale nejdůležitější informací, tak to je to, že britská laboratoř Pirbrigh´t Institute uvedla 15. Listopadu 2019 (dva měsíce před vypuknutím epidemie), že získala dotaci ve výši 5,5 miliónu dolarů na vytvoření nových lidských vakcín. Je třeba také zmínit, že ta samá laboratoř si nechala patentovat patent číslo EP3172319B1 na využití koronaviru jako vakcíny pro léčbu a prevenci řady respiračních omezení, jako je například bronchitida.

Co bude následovat

Možná, že mi dají za pravdu lidé, kteří se zabývají prodejem, že pokud chcete někomu něco prodat, tak nejlépe mu to prodáte tak, že přes neuromarketing v člověku vytvoříte emoce strachu, nedostatku a naléhavosti (to je možná důvod, proč už skoro nikde nekoupíte roušky, protože jsou vyprodané).

Medvěd už byl rozdělen a bylo určeno dávno před vznikem epidemie koronaviru, kdo a jak na tom vydělá. Za vznikem koronaviru stojí ve skutečnosti britské a americké farmaceutické společnosti, které na patentech prodejů vakcín, které budou prodávat všem státům  světa, vydělají bilióny dolarů.

Je také možné, že za vší touto epidemii stojí přímo Spojené Státy, které nutně potřebují peníze, jelikož jsou těsně před bankrotem. Vydělat značné finanční částky můžete buď válkou (prodej zbraní, letadel a techniky), nebo můžete vytvořit virus prodávat vakcínu celému světu.

Následný postup bude s velkou pravděpodobností takový, že nás naše vlády budou strašit a vyhrožovat nám, že pokud si tu jejich vakcínu nevezmeme, tak nám udělí obří pokutu. Stejně tak tomu bylo i u viru SARS, kde nám nutily vakcínu Tamiflu, i když se nakonec ukázalo, že u této vakcíny nebyly prokázány žádné prevenční, ani léčivé účinky.
Autor: Martin Kirschner. https://bit.ly/2UKlBAz

Zde nakonec můžete shlédnou:

sdílet na