bloghistorienezařazené

Každá biblia ma spolu 84 kníh aj s Apokryfami a Deuterokanonickými knihami, iba Koptická antického Egypta má 81 kníh.

Stará Arménska a Ortodoxná je najhrubsou bibliou s 84 knihami. Rímsko-katolícka má 73 kníh, plus 11 Apokrýf= 84 knih spolu. Protestantská( Luteránska) má 66 kníh+18 Apokrýf a Deterokanonických kníh= tiež 84 kníh spolu. Iba Koptická biblia má 81 kníh…

To preto, že v súhvezdí ZNOVUZRODENIA, v súhvezdí Cygni= LABUŤ, narátali 84 hviezd celkovo, z čoho je 9 jasných hviezd 1.a 2.kategórie jasnosti. Týchto 9 hviezd je aj súhvezdim Severného KRÍŽA, a od Perzie po Čínu je to súhvezdie Luk( napnutý Luk, preto vidime bohov s lukmi, či lukostrelcov chraniacich známu terakotovú armádu Číny, čo je aj soli-lunarny kalendár). Iba na zodiaku v Dendere, ktora leží v Údolí Králov a Královien( kópia lona a Raja v Mliečnej- bohyni- dráhe), narátali v suhvezdí znovuzrodenia= v  Labuti iba 81 hviezd! Zato všade inde, ako aj uvádza Hviezdna mapa, Bayer/ Hmesteed, ich narátali spolu 84! No je zaujímavé, že v samotných oboch Údoliach v záhybe Nílu v tvare lona cloveka( muža i ženy) narátali archeológovia 69+15 kráľovovských hrobiek, spolu 84! [ Aj muslimský Korán má 84 Iniciálnych kódov zložených z 13 písmen Arabskej= Abjad abecedy, s kalendrickou hodnotou 2025, keď končí Ohňový vek Indie= Kali-yuga].

Náš 5.vek slnka začal v „ Mayskom“ (boli to originalne Chanes= Hadí ludia z Hadích kultúr Mezoameriky, kde majú pôvod aj židia) kalendári,  4 Ahau 8 Cumku, 3113 BC( pnl). V Číne je číslo 4 ako Smrť, a číslo 8 je symbolom života, nového cyklu a oktávy, ako aj Galaktického Dvojcentra, kam putujú duše zosnulích k Očistcu,Omladeniu a Vzkrieseniu, a aj k ZNOVUZRODENIU- o tom inde a inokedy.

V Šaštínskej bazilike Sedembolestnej Patrónky Slovenska, je v Supraporte pod červenkastým mramorovym Krížom s modrou stuhou cez ramená toto: 4 Latinské riadky a 8 slov, so 48 písmenami a vedľa stojí soška Sedembolestnej, 84 cm vysoká…

Mater Dolorosa

Consolare

Nos Peccatores

Iu Te Sperantes

Jasne že ide o Maysko-židovský kalendar začiatku(13×9) a konca(13 & 13) Anno Magnus, meraneho Hebrejsko-židovským kalendárom, A.M. Slovenský preklad je nedokonalý…Samotný organ v spomínanej bazilike, Sedemlodi Sedembolestnej so 7 mecmi v srdci Marie? Je 3113 „ opus dei“ kedysi štátnej firmy Varhany Krnov…

Čosi podobné bolo zašifrované aj do dnes uz tiež zdemolovaneho pamätníku Lebiek a Hnátov, Georgia Guidestones pri Atlante, kde boli 4 antické jazyky a 8 moderných na 4 paneloch v tvare X-a 8 stranach, so stredným pilierom v tvare T-tav s kockou na vrchole…Lebky a Hnaty majú číslo 322, jarnej Precesii v Záp.pologuly, o deň neskôr ako pri Sfinge Egypta, March 22nd, teda 322…Tento Apokalyptický pamätník otvorili v USA datovaní: March 22,1980, teda 322 je podpisom autorstva Lebiek a Hnátov tu pri Atlante, v Navigačných kameňoch, ktoré už zdemolovali z lóže Lebiek a Hnátov…Bola tam aj šifra 7,8 a 9…

2.

 SPÄŤ K BIBLII

image 2
image 2


Vieme že v 4 Ahau skončila duchovná tma a v 8 Cumku sme začali 5.vek slnka a noveho cyklu života, no po naplnení 84 kníh biblie, to bude naopak, a posunieme sa do života po živote, teda do Duchovného Podsvetia= Xibalba( Siedmych a Deviatich bohov)…Tak ako to ukazuje týchto 7 a 9

3.

súhvezdí PRERODENÍ SVETA, v Aztéckom Kódexe Mendoza, kde ma 7 súhvezdí 117 hviezd, a 9 súhvezdí ma 135 hviezd. ( Čítaj Kódex zhora nadol, ako Indiáni).

Stredný stĺpec symbolizuje Galaktické Trojzoradenie Čiernej diery s oboma „ bránami vstupu a vystupu“ s naším plodným slnkom…Takže, v Dualnom svete sa udeje dualna udalosť, a bude ZNOVUZRODENÉ AJ NAŠE SLNKO!

Takže každá biblia je o živote a smrti, a novom cykle života na Zemi, takze každá biblia má 84 kníh, ako ked podpisuje 84 ludí po návrate do Jeruzalemskeho chrámu novú zmluvu, v knihe Nehemiah 10:1-27…Zároveň, každá z 3 biblií a denominácií zachytava oblohu( nebesia) nad hlavou, tam kde sa tá biblia používa v kostoloch!

Protestantská biblia je najpoužívanejšia v Amerike, teda Západnej pologuly, na kontinente v tvare ženskeho tela, ktorým je aj antický Had a Drak= Operený Had v Materskom a bohatom kontinente Ama-ruky…Je to aj kontinent sudu sveta a rozsudku…

A posmrtná cesta duší do Nebies a z Nebies je výborne zachytená v komplexe pyramíd okolo Cesty Mŕtvych v Teotihuakáne, známej aj ako Hviezdna Cesta…Táto Cesta Mŕtvych má uhol/ sklon 15.28° východne od Severu, čo je uhol/ sklon vsetkých Posvätných Procesných ciest, ako aj Betlehema s Jeruzalemom( Dračie západy v doslovnom preklade), či Nazaret-Beer’sheby( Zmluvná studňa Siedmych= sheba, shiva,chiba,xiba,sava,saba, atď.= radová číslovka), ale aj uhol oboch hôr Kristovej Transfigurácie, kde Hermon= hora Smrti leží na 33° E a 33° Severne, pre rok 2033)! Tento uhol ma aj Stonehenge Avenue, a mnohé iné pamiatky sveta, až po Pentagon-Biely Dom! Pentagon je symbol Vagíny a Biely dom je symbolom Maternice= Dvojcentra galaxie kde sa Ocistuju duše od pamäti! Pentagonalna je Queen ( Birth) Chamber= Kráľovnina (vaginalnazpôrodná) komora v Cheopsovej Prokreativnej pyramíde, kde Kráľova komora= 6 komôr „ odľahčenia“ penisu je penis v erekcii, drzaný 9 zulovymi panelmi, teda 69! Od 6.do 9.hodiny je tma ked Kristus zomieral na Kríži, a potom vstal z mŕtvych! 69° z Pentagonu na SZ je Arlington national cemetery= cintorín kde ich „ hrdinovia?“ čakaju na zmŕtvychvstanie…Takže Kráľovnina „ vagína“= komora je v epicentre Khu-fu (Khui fucking) pyramíde s 8 a 9 stranami( v strede stran su zlomi,1 meter dovnutra, teda 2 strany na jednu,plus vrcholec), a STRECHA Komory sú „ labia= pysky)! V Gize sú 3+6=9 pyramíd ZMŔTVYCHVSTANIA so Zádušným chramom, klúčové číslo vesmíru= 369 podľa Nikolu Teslu! Dnes aj letisko v Belehrade, odkiaľ som doletek 27.11.2023, kedže som skúmal Chrám Sv.Sávy v lone= sútoku Sávy(#7) a Dunaja( Ister/ Easter), kde Belehrad je symbolom Očistca v centre našej  Galaxie! A takýchto kópií Raja( Eden/ Paradise)  v LONE/ GROTTE Mliečnej dráhy= Nebeskej bohyni-Hathor či Isis a Márie( z Meri-yam= Mliecna draha) je aspoň TUCET ZNÁMEJŠICH VO SVETE!!!

Jednou takou kópiou Raja na vychodnej strane oblohy je kopia na ostrove- poloostrove Manhattan, ako biblický Raj, kde Eva( z mena Havah a Chavah)dala svoje „ chlpaté? JABLKO“ Adamovi,aby počala! Preto lokalny židia v Jew Yoke City nazvali New York City ako „ Big APPLE= Velké JABLKO“!

A Jablčný= Avalon= Evine lono( Ava’s lono)ostrov je aj v Anglicku…A jeho obdoba lezala aj v Babím lone= Babylone, ktorý leží v inej známej kópii Raja, v Mezopotámii= sútoku Tigrisu a Eufratu v Iraku! Tigris= Levie slnko v Eufrate= rieke Draka na západe…Dnes je Eva na Eve+reste, kde „ odpočíva“ na najvyšsej hore sveta, 10,848 metrov, kedze druha polovica Anno Magnus zacala Vekom Leva v 10,860 BC… Preto si Modrá lóža Západu vybrala pre 11.září 2001, Dolný Manhattan pre udalosti v Novus Ordo Seclorum( 5+4=9 a 8)…Ale o tom v inom článku…

4.

UHOL 15.28° BETLEHEMA A JERUZALEMA ČI CESTY MRTVYCH

Je aj 928‘ oblúkových minút, čo je v Kralickej biblii zmanipulovanej pre antické astronomické udalosti aj UHLOM PRVÝCH LÚČOV SLNKA V NOVOM, ZLATOM VEKU SLNKA, V ROKU 2033, čo je prenesené do Kralickej biblii 1611 a iných Protestantskych biblii ako 928 kapitol Statého Zákona! Tento uhol budú mať prvé lúče slnka začiatkom nového veku slnka a Anno Magnus!

Západ slnka a koniec Anno Magnus bude mať uhol 19.48° JZ, ako je uhol Pennsylvánia Avenue od Kapitolu( budova ma tvar T-tav) po Biely dom a jeho Oválnu( vaginalnu) pracovňu, slávna ulica, ktorej dĺžka v metroch je aj kalendár, aj aj súčasť neslávneho „ kružidla“ vo Washingtone,D.C.( „ District of Crimminals“) či Sovy-symbolu života v noci, teda „ duchovneho života v Podsvätí= Xibalbe!

[ Biela plastová SOVA je aj nad vchodom do poslednej budovy US kalendára mrakodrapov konca Anno Magnus a 5.veku slnka, AT&T HEADQUARTERS= symbol odchodu do duchovného života po živote! Biela sova je aj v rohu jednodolarovky, či symbolom vrazednej lóze Smrti= Bohemian Grove, kde zadusili sudcu Najvyšieho sudu UDA, Antonia Scaliu! V Amerike je sova symnbolom smrti, zatiaľčo v Európe bola symbolom múdrosti]!

5.   Monument je aj Hebrejským kalendárom konca Anno Magnus v 5,793 A.M., teda v roku 2033, hoci bol vyrátaný až po rok 2074 CE, čo je 5,834 A.M.

image 4
image 4
image 3
image 3

Samozrejme, každá Kralicka z roku 1611,KJV biblia má spolu 1188 kapitol, čo je aj 1188‘ oblukových

6.

Minút, a to je 19.48° … No a čo je menej známe je to, že tato biblia obsahuje aj červené( rudé) riadky, ako Priamu reč Krista v 6.knihách, a spolu je ich 1948 rudých veršov!

V roku 1948 zalozila OSN lóža zednářů sveta moderný a fyzický štát Israel, pre naplnenie „ Proroctva Israela po dobu 84“ rokov, do roku 2032! ( 8×4=32, a Trojkopec s Dvojkrížom je 32, a nie jeto len Cyrilo-Metodejský symbol, kedže je aj po mnohích Mayskích pamiatkach, či v erbe Merovinských zakladateĺov Francúzska)! V roku 2032, v roku Novus Ordo Seclorum, Israel uz nebude ako štát už existovat! Príde novy vek slnka znovuzrodeneho, ako Is= panenske/ znovuzrodené; Ra= slnko; El= boh a el= the či der pred podstatnym menom…

A boli to Aztékovia, ktorý zaznamenavali 4 predošlé veky slnka od „ a po zet“, a vyrátali nám aj zánik násho 5.veku slnka takto, ako je na kópii obrázku na ďalsej strane, do roku 2028!

A o tom je aj „ Zlatá, 100 vežatá Praha= na prahu medzivekov slnka= mesto na 7 kopcoch“ ako Rím či Lisabon, zatiaľčo brazílske Rio na Januarovej rieke( v Januari začína nový cyklus roka) s najväčšou Sochou Krista-Spasiteľa! 7+9= 16ta= Sixtínska kaplnka o 9,360 kubickych metroch, co je polovica Mayskeho cyklu o 18,720 dňoch,teda 51.84 rokoch, a 100 cyklov Prahy a Mayov je 1 vek slnka o 5,184 rokoch, potvrdeny vek v kamennom kalendari Aztekov z Tenochtitlánu o 3 stopach hrúbky a 12 stopach priemeru, čo je 36×144 prorockych cólov( palcov) v Tzolkine kalendári, ako 5,184 rokov pre Jeden vek slnka! A Zlatý vek má prísť po tomto veku, teda Krita-juga Krista-slnka!!! Samozrejme, ze na 7 klenbovom Karlovom moste je známa šifra pre začiatok a koniec Anno Magnus: 531797135, a na soche Krista, vybielenej anglickým kralom-slobodomurárom,Karolom III, je ina šifra: IHVH= 26 v gematrii, a INRI= 270, teda 26×270= 7020 obluk.minút, co je 117° pre slnečné škvrny na ratanie cyklov slnka, teraz „ Jaguárieho slnka“posiateho desiatkami eruptívnych škvŕn= magnetických polí, meniacich klímu na Zemi, a zapríčiňujúcich čoraz extrémnejšie počasie,zahrievaním stratosfery a atmosféry= prúdiacich vetrov po zásahoch magnetoplazmou slnka!!! Takze ohlupovanie o CO2 a ľudskej činnosti na klímu, je totalny nezmyseľ, lebo ľudská aktivita na Zemi ma skoro zanedbateľný vplyv na klímu!

KÓDOVANÉ BIBLIE ANGLICKA

Tým sa dostávame k má,o známym bibliam Anglicka, ktoré majú Precesné kódy! Vydavane vydavateľstvami ako Collins,English Bible Society, ci Oxford a Cambridge University Press, kde aj známa 1611 KJV( King James Version z roku 1611) má 69 Precesných kódov+ 1 špecialny na konci Apokalypsi Jana, strana 339: „ 20J74“- ako rok Jehovu na konci priemerneho Anno Magnus= Veľkeho( Precesného) roku v 2074 CE, teda v (2) 5,834A.M. židovskeho kalendára, hoci priemer sa často udava ako 25,920 solárnych rokov! Teraz je to mínus 135 rokov, teda rok (2) 5,793 A.M., ako Druhý Príchod Krista- a Veľký Jubilejný Rok Krista a slnka( duálna udalost v nasom Dualnom svete, preto aj zednáři robia to isté dvojmo), 2000 rokov od Jeho údajneho Ukrižovania v roku 33 CE…A Ama-ruca s dospelým,odrastenym Synom v Riu je ako naša stará Dáma( Notre Dame) pripravena na Druhé Ukrižovanie Krista a jeho nove Vzkriesenie z mŕtvych!

S tou udalosťou príde Apokalypsa sveta s Ohňovým záverom, a globálnymi zemetraseniami( cab

7.

image 5
image 5

8.

Raqan) sveta, po posune Zemskej osi, o čom je aj Vikingskýmýt Hamletovho mlyna, ktorý melie dob-

rú múku, a potom piesok, a na konci vypadne osa mlyna ľuďom na hlavy! Jeden kameň je Zem, a druhý je nebesia/ obloha…Kniha, ktora poukazuje na opakujuce sa vesmirne a astronomické čísla v mýtoch sveta, no autori sa báli pridať aj čísla posvätných kníh, ako je biblia,korán,popol vuh,rig védy a iné…Tak som to preskúmal sám a doplnil!

Na ďalšej strane su ukážky z kódovaných biblii Anglicka, Precesné kódy vždy na pravej strane, dolu pod nábozenskými textami…Vždy ide o Veľký Precesný rok, prípadne jeho veky a zlomky, a opakujúce sa čísla= klúč do tajomstiev zednářstva-a lóží sveta, od Modrej Západu až po Červenú lóžu Východu, keď dnes Modrá zčernala pred príchodom kratkeho veku tmy a satana na Západe, a Červená zožltla pred východom noveho veku slnka! Pretoze ma prísť Zlatý vek Krista= Krita- juga, ktora ukončí kratky vek satana, v Indii ako Sata/ Krita-juga! No v 2025 sa pretavý terajší kratky vek,Kali-juga Ohňa do 3.5 rocného veku Sata-jugy, totálneho zla a vojen, s moznou nukleárnou WW3! V ktorej Rusko ako Sv.Jiŕí( George)- Stínač Hada/ Draka= Usatana, zotne USA a NATO do jednej hodiny, časovo! Je v strede Ruskeho Dvojhlaveho( Duálneho) orla! Preto sú oltáre na Vychodnej strane bazilík, a zo Zapadu je vchod! Lebo z Východnej brány je Druhý Príchod Krista, a miesto nového východu slnka, a miesto Vzkriesenia/ Znovuzrodenia!

A kedže číslo 8 je nová oktáva a nový cyklus, symbolom Krista,Dvojcentra a Maternici v Nebeskej kráľovnej, a všetky významné nábozenské budovy sú Oktagonálne, s pozlátenými kupolami!!! Sv.Petra je na oktagonálnych základoch, a SvPavla má oktagon strechu! Obe mesity v Jeruzaleme sú oktagonálne, a aj Taj Mahal, ci v Kremline Sv.Vasila/ Basila, kde je az 9 oktagonov= čislo 72 pre precesiu klúčove číslo! V D.C. stavali Nár.katedrálu 72 rokov…No Kremlinské „ cibule“ natierali údajne až 117 rokov! ( Prvá moderná Olympiada mala 13 krajín x 9 šport.disciplín! Letne OH= solarne cykle, Zimne OH= lunarne…A od Barcelony 92 kóduju ZION do loga OH! No a US Supreme court ma 9 sudcov a EU Highest Court ma 13 sudcov- tak to delili zednáři! A zdemolované  Dvojickymali po 117 poschodiach nad i pod zemou)! Ak Umenie vojny v Číne ma 13 kapitol a 9 bojových polí, kde 11.kapitola je najdôležitejsia,ako 13×9 a 9/11…

Takže som vám, svetu ukazal prečo manipulovali biblie, co do nich kódovali a prečo všakovake preklady…Začalo to v Nicejskom koncile v 324 AD, a židozednáři hýbou celou Cirkvou, aj náboženské lóže sú v ich rukách v tieto dni a roky konca „ časov“ Anno Magnus a 5 vekov slnka…

Encyklopedia symbolu 1
Encyklopedia symbolu 1

a Rusko sa stalo najkresťanskejšou krajinou sveta! Nový svetový poriadok príde z Východu!!!

A naši politickí sluhovia Západu a EU Gulagu su totálny tupci! Iba rozumní politici čo poznajú Chod a Cestu Nebies nás môžu rýchlo a správne nasmerovať na Východ a do BRICSu- k ekonomickej prosperite, ak sa neudeje Apokalypsa sveta! I keď viem čo viem vzdy som bol skeptic aj v tomto, a optimista čo do budúcnosti!

Už iba skorumpovaný a zdegenerovaný Západ má Jednu politickú stranu Rat-childa dvoch strán a farieb, Modrých Démonratov a červených Republikanov, Torryovcov a Labouristov, a nedokázali namiešať kráľovskú purpúrovú, ale len bledo ružovú Pridov a domov LGBT WOKE agendy satana!!!

9.

image 6
image 6

Kódované biblie Anglicka!

10.

image 7
image 7


A logá OH, s logom ZION a gematriou 120,ako je aj meno satan=120, a členov Knessetu=119+1 vacant miesto!

V konkláve Sixtinskej kaplnky zvyčajne volí 118 kardinalov pod vek 80 rokov nového rabína-papežom! 118×80= 9,360, nam už známy cyklus!!! No kardinalov je presne 120 !!!!

Pro pokec Jaro, Jaroslav

sdíletj na

108 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Aragonit
10. 12. 2023 02:52
Ohodnotit příspěvek :
     

No podceniť sa to nedá. Zasvätenci všetko kódovali v číslach. Nielen znalosť precesie

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 21:42
Odpovědět  Aragonit

De facto a de iure, aj my sme čísla…A v kazdom muzovi je pí-3.14159….atď…A v žene phí( fí)-1,618….atď., a v ďetoch do 7 rokov, Eulerove číslo , 2.72…. A v kazdom z nás čislo 72 a 33( stavcov)… No kedže vidím ako na mňa každý ” profesor” tu na mňa útočí, tak už asi nič nezverejním! Načo? Vydám iba knihu, ktorú už mám zazmluvnenú v istom vydavateľstve v angl.jazyku, a to mi stačí…Inak tebe radím, prezri si katalóg vydavateľstva Adventures Unlimited pri Chicagu, mozno ťa to poteší, co všetko vydávajú, a uz mi raz vydali knihu v 90.rokoch pod pseudonymom…Teraz mám UK vydavateľa….

Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 23:06
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Proč by muži měli “v sobě” pí a ženy fí ?! A děti že to eulerovo číslo pak ztratí ? Zase blbost…

Aragonit
11. 12. 2023 00:54
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Ja túto problematiku dobre chápem. Udalosti 9.11 sú geniálnym príkladom toho ako to robia s číslami čo svedčí o tom že to všetko dlho dopredu a presne organizujú, že to nie sú náhody. Mne už zmazali množstvo informácií tohoto druhu a zlikvidovali mi niekoľko krát moje účty na Faceboku i viaceré stránky na sociálnych sietiach.
V každom prípade tých 33 stavcov a 33 stupňov zasvätení či Ježišových 33 Rokov sú relevantné a nie náhodné. Posvätne čísla 3, 7, 9, 12 atď 21 atď. Kozmos je výtvorom matematika programátora. Dôkazom sú napríklad matematické vzťahy Zem Mesiac Slnko čo nemôže byť v žiadnom prípade náhoda ani práca človeka ale čisté a nie náhodné matematické vyjadrenie tvorcu
Pí poznali už stavitelia Pyramíd a čo všetko je kódované v našom DNA je to inteligentná konštrukcia programátora a tvorcu mimo nás…
Tie číselné interakcie a symbolika je už zrejmá u Sumerov a samozrejme ešte v starších mestských kultúrach ktoré sa objavili archeológmi len nedávno GÖBEKLI TEPE(Turecko) a sú staré 9 až 10 -11 tisíc rokov.
https://victorytravel.sk/blog/gobekli-tepe-najstarsi-chram-ludstva

Aragonit
11. 12. 2023 01:20
Odpovědět  Aragonit

A ešte staršie monumentálne stavby v Indonézii až 11 500 rokov pred našim letopočtom teda 14 až 27 tisíc rokov stará megalitická stavba Gunung Padang
https://www.placemania.sk/svetova-zaujimavost/gunung-padang/
Toto je jeden z najúžasnejších objavov archeológie dnešných dní. Sofistikovaná Ľudská kultúra siaha omnoho hlbšie v čase ako sme si doposial mysleli a máme tu už jasné dôkazy
Tu v odkaze sú tie matematické súvsťažnosti medzi Zemov , Mesiacom a Slnkom a posvätnym číslom nielen vo Védach 108.
https://aragonit11.blogspot.com/2023/11/zelenskemu-volali-z-domu-zo-slonoviny-xv.html

Jaro Jaroslav
11. 12. 2023 12:29
Odpovědět  Aragonit

Ano, suhlasím a viem o týchto miestach do rôznych detajlov…No tento clovek dolu je obmedzeny, zo 4.cenovej skupiny…

Aragonit
12. 12. 2023 00:35
Odpovědět  jiří

Dík za odkaz len pripomeniem že v jadre kresťanstva sa dostáva na povrch pôvodná Gnóza a poznanie ľudia hľadajú a nachádzajú

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 09:47
Odpovědět  Aragonit

K tomu, že prý “Pí poznali už stavitelia Pyramíd” – měřili to kolečkem. Kolik průměrů na výšku, tolik otočení horizontálně… A máte tam pí jak vyšité, velmi přesně…

πα½

Jaro Jaroslav
11. 12. 2023 12:27
Odpovědět  Aragonit

Ďakujem,vidím že si sčítaný a vzdelaný aj v tomto…

Jaro Jaroslav
11. 12. 2023 17:06
Odpovědět  Aragonit

Logos, ktorým začína biblia- Nový Zákon, nie je len ” slovo, ale aj číslo” v koinickej grečtine… A kto skladal bibliu, dal do nej aj čísla, ktoré v kostoloch neučia, pričom maju svoje opodstatnenie. Ano, náš inteligentný vesmír sústavne tvorí, a je v číslach nekonecný, tak ako je pí a af fí…A matematika je univerzálny jazyk čo neklame! A čislami nekomunikujú len slobodomurari, hoci je to ich doména, vrátane symbolov a farieb, či 5 solidných z geometrie…Mám plán Vat-i-Kánu, kde je celý komplex ako KLÚČ…A hrobky v Číne či v Japonsku mamú tvar KLÚČOVEJ DIERKY…A ja som odomkol veľa ich šifier a ” tajomstiev ” vďaka číslam, ktoré sú klúčom do ich tajomstiev…

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 20:17
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Víte, skutečná Moudrost není skrytá v číslech, ta jsou používána jako Ornament…

Víte, ty Klíče vskutku jsou, ale jsou zcela jiné, a ono se to pozná, až přijde čas…
(Jestli vás to vede k pověrám a pomluvám, dokonce snad i ve stylu, že Vat-i-can je “plechovka na dph”, jako třeba jste tvrdil, že cat-astro-phe je prý “ohěň kosmické kočky”, tak to jsou falešné klíče… Pomluvy proti Vatikánu šíří především ti, co chtějí zničit nejdřív Křesťanství a pak i Křesťany, a Materialisty hned v druhé řadě… Boří nám naši Hráz a Štít…)

Jeden ten Klíč pro vás ale mám – ten byste potřeboval… Kámen Mudrců, co dělá v duši Zlato z olova… Kámen Mudrců je, že Pýcha je zlý čaroděj, která kazí duše a straší děti… Velké Dílo začíná především očištěním od Pýchy…
(což zas neznamená, že bych před vámi neměl ostatní varovat, když je svádíte bludy, ale nevytahuji se bezúčelně a snažím se neurážet, když to není potřeba… víte, já do trpaslíků nekopu, ale snažím se obrům okopávat kotníky, to tu také známe…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 23:17
Odpovědět  P.A.Semi

Čísla jsou nejen Ornament, ale nesou i Symboly, lze je použít i k manipulaci, jako psychologické nástroje… Nebo na správné zarámování událostí…

Čísla mají rytmus, melodii, a nesou význam, třeba po skupinách číslic… Čísla jsou mocné Symboly, a čím menší číslo, tím mocnější… Chápat rozdíl mezi 1 a 0 je otázka Bytí a Nebytí… Leckterá čísla nesou významy, některé osobní, některé kulturně závislé tedy všeobecné…

A jsou nejen celá čísla, ale různá speciální, jako π φ nebo ε …
Jako pi π = 3.1415926 + ε je číslo kruhu, číslo phi φ = 1~0.618 + ε = (sqrt(5)-1)/2 = 1/φ – 1, je leccos ale také číslo, jež používá Stvořitel, leckde… (Nebo je jen leckde fyzikálně oblíbené…?) (Číslo phi tu má dva konce v tomto numerickém prostoru…)
Epsilon ε je zajímavé číslo, to má libovolnou ale doufáme že nízkou hodnotu, popelář na uklízení zaokrouhlovacích chyb, cíl limit x+ε… Skoro nula, ale |ε| > 0 …
A potom ovšem různé mocnosti nekonečna a dělení nulami vypadá spíš jako magie než jako matematika…
(a jsou čísla nebo řady, jež nemají určitou hodnotu, ale třeba průběh, jsou roztažené v čase jako sekvence…)

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 23:30
Odpovědět  P.A.Semi

Číslo i je velmi zajímavé, protože vás posouvá do reálně-imaginárního prostoru, kde probíhá velká část fyzikálních dějů, dvou (a možná i více)-rozměrná čísla, pro elektrické, magnetické a světelné děje, pro pohyb v čase a záporně odstředivou gravitaci, a zřejmě i leccos dalšího…

A čísla mohou mít i rytmus a vyprávět příběh nebo zpívat melodii, třeba md5(‘numerology’) = 3acc799e7331b966ffc4a5fb234071ee …
(i když chápu, že kochat se rytmem a melodií čísel a hashů leckdo nepovažuje za přínosné… a je vhodné na to znát ascii kódy a různé instrukce a vedlejší významy… třeba ee na konci se používá pro east europe, cc je break…)
(Tahle dlouhá čísla (třeba certifikáty, ale i hashe) mají výhodu nebo i nevýhodu, že je obvykle nikdo další nemá, máte číslo jen pro sebe, a z toho vyplývající významy, které jsou na to pověšené… To byste ani nechápali dost, co všechno dnes závisí na tom, že nikdo nemá nějaké číslo jako vy…)

Takže Numerologie je zajímavá věda i umění, ve více různých rovinách, a ovšem nelze to redukovat třeba na sčítání číslic v datumech nebo podsouvání významů, protože mají stejný součet písmen…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 23:57
Odpovědět  Jaro Jaroslav


tedy že najdete nějaké špatné významy v číslech nějakých staveb – inu, vypovídá o tom, že původní stavitel byl poněkud vyšinutý nebo s divným vkusem, což ale neznamená, že by kvůli tomu měla být Církev špatná… nebo měl naopak dobrý vkus, ale nic víc… nebo že by samy o sobě byly Zednářské stavby (třeba skoro celý Washington) špatné jen kvůli špatným rozměrům? Tam ta špatnost je v něčem jiném, ale čouhá jim i z čísel, to je možné a obvyklé…

Ale poukázáním na špatná čísla, nebo čísla nesoucí špatné významy, se skutečné problémy (obvykle) nenapraví…
Na druhou stranu o leckom vypovídá leccos, včetně těch použitých čísel, včetně frází, včetně gest, symbolů atd…
Není to vhodné ani podceňovat ani přeceňovat, ale význam leží obvykle mimo rovinu toho, co jej nese…

πα½

Aragonit
11. 12. 2023 01:42
Odpovědět  Jaro Jaroslav

A nešlo by to vydať aj v Slovenčine?

Jaro Jaroslav
11. 12. 2023 12:32
Odpovědět  Aragonit

To plánujem až o 2-3 roky, ak budem mať čas. Zacal som ju písať anglicky este pocas štúdií v USA, no po odsťahovaní sa som to prerušil, a vratil sa k písaniu az na žiadosť vydavatela v USA i v UK, aby som to vydal, ked si prečítali mojich cca 40 strán o čom pišem.Ponukli mi dobry honorar,zľavy a dokonca tvrdia, že by to mohol byt bestseller,ak spravne podané verejnosti…

Aragonit
11. 12. 2023 01:46
Odpovědět  Jaro Jaroslav

A len kľudne zverejni to Pí ma zaujíma, 72 je precesné číslo vyjadrujúce okrem iného dĺžku ľudského života a 72 rokov vyjadruje 1 “deň” precesného “roku”

Jaris
10. 12. 2023 07:39
Ohodnotit příspěvek :
     

https://pravyprostor.net/?p=169782
Omlouvam se, ze to neni k tematu. Tento clanek od N.Bornove o Globalnim parazitovi je velmi dulezity.

Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 16:46
Odpovědět  Jaris

Když dáváte odkazy na články Nikoly Bornové, tak je dávejte na její stránku a ne tam, kde je přebírají:

https://bornova.pub/2023/co-se-to-sakra-deje-aneb-techno-feudalismus-a-globalni-mafie-cast-2-4/

a tam viz další…

πα½

Jaris
11. 12. 2023 04:29
Odpovědět  P.A.Semi

Provedu. Jen mi prosim vysvetlete, proc je to tak lepsi. Ma snad N. Bornova z toho nejaky uzitek, kdyz se obratim rovnou na jeji adresu? V tehle figlech se moc nevyznam.

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 09:51
Odpovědět  Jaris

Jednak tam jsou další články, druhak je tam k tomu diskuze, a za třetí je to férovější…

(Jestli z toho má užitek, kromě dobrého pocitu z počtu čtenářů, nevím… Jestli tam jsou reklamy?? Já nevím, mně se skoro nikde reklamy nezobrazují a vůbec nechápu, jak můžete číst internet zahlcený tunou reklam, které ruší a odvádí pozornost…? Takže ani nevím, jestli tam má N. Bornová reklamy nebo ne…)

πα½

Tupý hulvát
10. 12. 2023 07:58
Ohodnotit příspěvek :
     

No,ještě že nerátali nějaké jiné souhvězdí,to by potom neměli tu primitivní ideologii kam napsat.

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 11:21
Odpovědět  Tupý hulvát

Si verný svojmu nicku, darmo…

Pijack
10. 12. 2023 14:00
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Proč si to myslíte? Jako pohan, tedy Slovan, také nehltám tahle náboženská dogmata. Proč bych mě? To jako musí této náboženské ideologii propadnout všichni? Buďte též tolerantní k normálním, tedy nevěřícím.

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 18:06
Odpovědět  Pijack

Tupý hulvát znamena nevěřící? Já taky nejsu věřící , no mám normální jméno!

Aragonit
11. 12. 2023 01:39
Odpovědět  Jaro Jaroslav

V akom zmysle neveriaci.

Tupý hulvát
11. 12. 2023 08:12
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Ty jsi si nevšiml,ty pitomče,že tady má skoro každý nějakou přezdívku?

Aragonit
11. 12. 2023 01:34
Odpovědět  Pijack

Pijack ale tie čísla (mystické) sa ťahajú celou známou históriou ľudstava a poznali ich už predkresťanské kultúry teda aj tie pohanské Védske, Ariánske, aj u Sumeryov. Preto je to zaujímavé. A nejde o dogmy ale súčasť kompletnejšieho poznania napríklad precesie kývavého pohybu zemskej osy s cyklom okolo 26 tisíc rokov
https://www.google.com/search?q=precesia&tbm=isch&ved=2ahUKEwjdqdzXh4aDAxWv7gIHHcQnDKcQ2-cCegQIABAA&oq=precesia&gs_lcp=CgNpbWcQDDIFCAAQgAQyBwgAEIAEEBg6CAgAEIAEELEDOg4IABCABBCKBRCxAxCDAToECAAQHjoGCAAQBRAeUN7LBVi65wVg-foFaAFwAHgAgAGFAYgBwQWSAQM3LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=vU52ZZ3XDq_di-gPxM-wuAo&bih=912&biw=1425&client=firefox-b-d

PENNYS
10. 12. 2023 09:10
Ohodnotit příspěvek :
     

FIJALOVÉ VLÁDNOUCÍ ŽUMPY SE JEN TAK NEZBAVÍME!
POMUŽOU JEN”CEPY, VIDLE KLACKY , KAMENÍ”
POČÍTÁM 1-2 GENERACE NEŽLI SE NÁROD OPĚT PŘETRANSPONUJEV ” NORMÁLNĚ PŘEMÝŠLEJÍCÍ OBČANY” JINAK JSME A BUDEME STÁLE” VŠICI π π π ČI !!!”

All
10. 12. 2023 10:57
Odpovědět  PENNYS

Máme nejhoršího poskoka Kozy,bankrotáře ČR,ničitele všeho,to víme tady všichni,ale co je bible,komu slouží,jaké jsou dějiny církví a co je Vatikán zač je už taky do očí a uší bijící,satanismus a antikrist v roli papežství v círvi nesvaté,jidášské jim není cizí,ale vlastní.

10. 12. 2023 09:49
Ohodnotit příspěvek :
     

A pro to můj kostel má oltář na západ a vchod z východu. 😀
Někdo je musí hlídat… 😀

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 13:42
Odpovědět  Veny232

Ja píšem o katedrálach a bazilikach, nie kostoloch…

10. 12. 2023 16:12
Odpovědět  Jaro Jaroslav

No však…původní kostel tam stál už před 1000cem let…v té době významem rovnal Katedrály…

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 18:12
Odpovědět  Veny232

Čítaj čo píšem vcelku! Že náboženstvá sú mytologické ASTRONÓMIE, ale ako doktrinálne náboženstvá su len na zotročovanie poddaních…Ja kašlem na ich doktríny sa som odhalil tu druhú, a tajenú tvar kresťanstva, o ktorej farari mlčia a nekážu…Stratili by otrokov a museli by íst pracovať na seba…

10. 12. 2023 20:29
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Vcelku se to číst nedá…protože je to jen jakýsi výtah z dějin…který nemá ani hlavu ani patu…nikdo neví co tím chtěl autor říci,každý si z toho může vybrat jednu větu a na tu reagovat…jako já.

sergej
10. 12. 2023 09:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Zelení vám píší aktuálně blibli, s inkvizicí kacíři, rouhači a nově kafíři.
https://www.facebook.com/watch?v=245036788359099

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 10:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Vy čo chytáte bibliu do ruky každý deň, ani neviete o čom tá kniha je! Je to ASTRONÓMIA jeneho cyklu a veku slnka! Biskup Ušer z Írska vyratal začiatok nášho 5.veku slnka podľa chronológie ” patriarchov biblie” do roku 4004, a koniec 5.veku v roku 2036! Je isté že tento vek ide od Potopy po Apokalypsu ohňom a zemetraseniami= posunom Zemskej osi…Už vedia aj to,ze Severný pol bude nad Bajkalom, a Južný pri Veľkonocnom ostrove…Preto tam rozmiestnili Moai sochy : 7,a 8, a 15…Tie isté čísla vsade po celom svete! Iste nie náhoda, ze ich zakódovali aj do 11.září, v 2001! A sú to aj biblické čísla, viď Evanjelium Jana 7:2 a 7:37, Sviatok Stankov= Zatvy Duší sveta trva 7 dní, a potom je Veľ,ý 8.deň ked je ponuknuta spása duší naposledy zo studnice v Čiernej diere kde je len svetelna a duchovná energia, odkiaľ je aj dusa každého z nas, v šišinke mozgu! 7 deň= Hošana Rabbah; 8 den= Šemini Aceret, a 9.deň= Tikkum Olam u židov s Tórou! ( Nie Babylonský Talmud= Kniha Smrti s gematriou 84)!

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 10:52
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Možno mame ešte 10 rokov pre hriešny svet vojen a skazy, nič viac…Preto to zakódovali, lebo primitívy( 5.kasta naroda= duchovná spodina) by išla rabovať,znásilňovat a vražďit, keby vedeli čo sa blíži na svet satana…

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 11:17
Odpovědět  Jaro Jaroslav

A tak sa nam prepóloval svet, že dnes sa ta spodina,5 kasta= Proletarri Ríma či Pentakobovia Mayov, sa dnes natlacili do politiky ako ” pracujuca inteligencia= politbyro”, ako zlodeji, podvodníci a vrahovia, a ich výsledky je poznať: chaos pred Apokalypsou! Liberálna židokracia, nie ” demokracia” je posledná zastavka aj pred kozmickym chaosom a Apokalypsou! A kde náš svet dnes???

JoFa
10. 12. 2023 13:57
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Ľudia ak niečo nepoznajú, tak to skôr odmietajú alebo popierajú a nedivím sa mínusom, ale zaujímalo by ma pokračovanie.
To že bube apokalypsa pripúšťam, mohol by si presnejšie definovať územia na Zemi a kedy to skončí- niečo je už v článku a s akým vyśledkom, trochu konkrétnejšie v súvislosti so SR a ČR.
Každý to môže brať s určitou rezervou, ale keď už máš toľko o tom naštudované tak by ma to zaujímalo.
Si si istý, že si stále ešte nad vecou a nestal si sa otrokom čísel ,kódov a ich tajomstiev?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
10. 12. 2023 14:16
Odpovědět  JoFa

Inak článok sa mi páči, konečne aj niečo iné a zaujímavé. Pravdu nech hľadá v tom každý sám a myslím podľa komentárov, že sa to tak aj deje

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 18:27
Odpovědět  JoFa

Nestal som sa otrokom čísiel a kódov! Ale prečítaj si na ” master numbers 11,22 a 33″- mám ich všetky 3 v mojom dátume narodenia, takze je antická archeo-astronómia môj prirodzený koníček popri práci…Dnes sa ňou zaoberajú iba židomurárske lóže, pre verejnosť je to ” tabu” predmet, hoci je dostupny verejnosti, no ta nepozná koncept…Česko a Slovensko tiež zasiahne prepólovanie Zemskej osi a zemetrasenia… Prežijú iba šťastlivci, ale iste nie tí vo výškových budovách…Mám viac o tom, no nechcem to zverejňovať kvôli nevzdelanosti, arogancii a útokom ludí na moju osobu-nie namet a obsah…Zožen si knihu The Cygnus Key- Andrew Collins( Labuť= Cygnus-klúčové súhvezdie; a Magicians of the gods- Graham Hancock, máš tam podobné datumy,do roku 2040 najneskôr, a aj púť= cestu duší zosnulích, kam putujú k Očistcu a omladeniu, a potom k znovuzrodeniu cez Labut a reinkarnaciu do novej telesnej schránky kojencov…Ja som si toto nevymyslel, je to ” tajné ucenie” lóží, vrátane nabozenských lóží…Nielen príroda ide v cykloch, ale aj naše duše…

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 18:38
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Iste plánujem vydať ešte aspoň jeden(1) článok na 11.september 2001, ako to urobili, teda Motív, prečo to urobili. A detajly okolo toho a k tomu, ako je aj USA Kalendár mrakodrapov( vlastne 2 v 24 budovach, biblicky a inak rozdelených), ako predzvesť 11.septembra s Trumpom v epicentre, už 151 mesiacov vydaný vopred pred 9/11, a perfektne naviazaný na Databazu Modrej lóže Západu, vydanej po 911 false flag ” útokoch”! Môj Investigative Report najprv vydala v 2013 Ruska Pravda.ru news and analysis pod Dmitrijom Sudakovom, a teraz to uz používa aj A&E for 911 Truth.org, v sudnych pojednavaniach o odskodnom, a Federálne súdy to nedokazali zdiskreditovať! ( A&E je skupina cca 2500 architektov a inžinierov USA a sveta, ktorí fyzicky potvrdili kontrolovanú demolíciu WTC7, a aj Dvojičiek, no nemali Motív, a prečo sa to stalo…) Som Slovák čo žil vtedy v USA, a vyriešil celú záhadu!!! Preto osťávam v anonymite…

Aragonit
11. 12. 2023 10:32
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Skvelé. Venoval som sa tomuto prípadu tiež veľmi intenzívne a tie dátumy čísla a počty ľudí napríklad v lietadlách svedčia o perfektnej a dlhodobej príprave celej akcie. Dve veže máme aj v Tarotových kartách. Toto by nedokázala len nejaká hŕstka primitívnych teroristov. Je to jednoznačná práca zvnútra s participáciou lóží. Priamo sa do toho podpísali presným časovaním a symbolikov čísel.

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 18:48
Odpovědět  Aragonit

Víte, pokud mu tam chybí informace, že měli Židi svátek Šmitah, kdy každých sedm let dělají nějakou pohromu, tak to je svádění na falešnou stopu… A nijak vám ta falešná numerologie nepomůže, abyste poznali, kdy bude další podobná “katastrofa”, jako třeba loni přesně na Šmitah odpálili Nord Stream a způsobili Energetickou Krizi… Ta samá banda…

Což nevylučuje, že tam místní Zednáři zakódovali leccos dalšího… Oni si ty své předpotopní stopy a palce drží proto, že tam mají zakódované leckteré ďábelské míry, především ve Washington DC, a zřejmě i v New Yorku – to nevím…

Viz moje verze https://www.pokec24.cz/nezarazene/smitah-rok-zidovskych-pohrom/
https://pi-alpha.org/Shmitah_cz (anglická verze je vedle s _en na konci a ruská s _ru na konci…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 19:01
Odpovědět  Aragonit

A proč tam mají 9 11 ?

Podle mě (někde jsem to slyšel na přednášce, a pak jsem to i našel a vzpomněl si) to je proto, že v Sefer Jecira, základním díle Kabaly, se píše: “deset a ne devět, deset a ne jedenáct”… A kvůli tomu “ne devět a ne jedenáct” to udělali schválně “ďábelsky” devět jedenáct…

Proč je to důležité chápat?
Mimo jiné proto, že Cha-bad Lubawitch (nebo Lubavitch? však víme…), má v názvu CHochma Binah Daath. Oni si tu zakázanou jedenáctou sefíru dali přímo do názvu. Takže buďto ty jejich knihy nejsou neomylné, nebo jsou tihle záměrně ďábelští, nebo obojí…

Jsou to Moudrost, Rozum, a Poznání… Oni mají to “tajné poznání”, za které se dá podle potřeby (podvodem) dosadit cokoliv jiného… (Inu, Tajné Poznání často bývá nástroj Podvodu, jen některé je “tajné” z jiných důvodů…)

Víte, je tím z jejich vlastní mystiky dokázané, že to je Ďábelská Sekta, Synagoga Satanova… Oni sami a jejich stoupenci by to měli především pochopit a zrušit se… Tihle Zlí Izraelci jistě do Nadcházejícího Světa העולם הבא nevstoupí, protože Nadcházející Svět přijde, teprve až přestanou být Zlí… (tedy Zlo musí zmizet, co při tom se LŽidy je otázka spíš pro ně samotné…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 19:34
Odpovědět  P.A.Semi

(inu, tohle je jak z Pohádky – zlému draku Chabádovi useknutá hlava (Daath) mečem Sefer Jecira, možná na to zajde… akorát že to není pohádka, ale reálná mystika, proti mysticky založenému nepříteli, zcela v rovině mystiky… že nebo jestli tomu nerozumíte je jedno, hlavně aby tihle Zlí Sluhové Hvězd tomu rozuměli…)

Ostatním bych podotknul, že žádným Masakrem Zlých se Zla nezbavíte, jen se Zlými stanou i ti masakrující, i ti mstící se, v neustávajícím koloběhu nenávisti a pomsty za pomstu… I tyhle mlýny melou pomalu ale jistě a (kolektivní) Karma je nemine, protože Akce vždy vyvolává Reakci a pak se jen divíte, odkud se ty Důsledky Příčin (Karma) berou…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 20:03
Odpovědět  P.A.Semi

A ještě jedna zajímavá věc z té knihy Sefer Jecira vyplývá – je tam kabbalistický důkaz Trojice… Prý vše je stvořeno skrze tři základní písmena – Aleph Mem a Šin. Aleph jako Elohim, Mem jako Mešiah, a Šin jako Šechina nebo-li Duch Svatý, který z Otce (nebo i ze Syna) vyplývá…

(a ovšem to není “tajné” poznání, je to jen dočasně zcenzurované a ignorované…)

Proč je to podstatné? Protože to ukazuje, že celá jejich nenávist ke Křesťanům za údajnou Idolatrii byl jen omyl, nebo spíš Lež, jak to zdůvodňují veršem Gn2:16, a Podvod, že si tam doplnili Idolatrii potažmo především Křesťanství namísto původních Sluhů Hvězd – té Izraelské a Muslimské a Komunistické a Natovské, a pak se to nahradilo za Cizí Služba – zrada dvojité Loyality… Teprve později to podvodem překroutili a namířili proti Křesťanům, a přitom to (v původním znění) míří proti nim samotným, bude na čase to zrušit a zříct se toho…

πα½

JoFa
11. 12. 2023 08:06
Odpovědět  Jaro Jaroslav

U nás sa cyklom na Zemi a angeológii venuje E. Páleš, ale podobne ako tvoja archeoastronómia, mi chýbajú presnejšie výstupy k predpovediam, tam sa dá ľahko poznať na koľko tieto vedy sú presné. Vkladať a priraďovať dátumy a čísla k udalostiam čo sa stali je jednoduchšie ako predpovedať presnejšie budúcnosť-apokalypsa je nepresný pojem, meteorit, zemetrasenia, výbuchy sopiek a mnoho ďalších vecí môže byť apokalypsou.
Putovaniu duší a znovuzrodeniu verím.

Aragonit
11. 12. 2023 10:39
Odpovědět  JoFa

Nemusíš veriť sám sa presvedčíš:-) Ale lepšie je keď vieš. Keď vieš dopredu a vieš prečo si vlastne tu. Vieš potom to hlavné aký zmysel má naša existencia a čo je predovšetkým našou úlohou tu na tejto zemi. V duchovnom slova zmysle je to predovšetkým poznanie samého seba čím dochádza ľudská bytosť k hlbokému alebo hlbšiemu vhľadu do reality

Aragonit
11. 12. 2023 10:21
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Však všetky tie veci fungujú myslím aj v tom náboženskom duchu a zmysle ako píšeš očistec, cesta duší.Nie je to len hrubé materiálno, ale širokospektrálny duchovný svet svet v iných dimenziách. Kde platia prirodzené etické zákony. Ten duchovný rozmer a rozvoj k tomu patrí celkom zákonite. Okrem toho že máme byť empatickí máme všestranne rásť a vzdelávať sa, aby sme porozumeli a nemuseli len slepo veriť. No samotná viera v zásadný princíp dobra nie je špatná. Len nemôže viesť slepí slepého. Všetko je v podstate grandiózne usporiadané a symbolicky a matematicky vyjadrené

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 22:08
Odpovědět  JoFa

Zalistuj si cez Google v Adventures Unlimited, vydabateľstve pri Chicagu( Kempton), vydavajú vyborne knihy, mne vydali jednu kedysi…

All
10. 12. 2023 10:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Žádné bibli nedůvěřuju, protože na perlách a drahokamech umučeného Ježíše nastavěli plno ůskoků,podvodů,lží. A co je Vatikán a co je papež? Antikrist.

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 11:19
Odpovědět  All

Ježiš je stelesnené Slnko,narodeny na Zimný slnkovrat! Letný slnovrat je Jan Krstiteľ v letnom Jordáne, kopii Kozm.rieky, o ^ mesiacov starši ako Jeziš…

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 11:19
Odpovědět  Jaro Jaroslav

O 6 mesiacov starsí…

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 13:44
Odpovědět  All

Vat+i+Kán= Človek+i+Had…

Pijack
10. 12. 2023 14:02
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Kdo propadne víře, propadne peklu. Peklo totiž není stvořeno pro odmítače náboženství. Jejich život peklo nezná. Znají ho jen ti, co se o něm dozvídají v Biblích.

ModrýKlokan
10. 12. 2023 17:01
Odpovědět  Pijack

Až všechny církve propadnou plplamenům pepekelným, bude se moci člověk začít považovat za vyspělou bytost s rozumem. K církvím řadím i věrné klimatické víry bojovníků s počasím, transvíry ufiklého pinďoura, uhlomobilní víře kanovníků elektrické lobotomie, buzerantské víře braunorosenkruciánů…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Aragonit
11. 12. 2023 10:55
Odpovědět  Pijack

Nesúď tak príkro. Peklo zo života ti môže urobiť ktokoľvek tu a teraz či už veríš alebo neveríš ničomu. Pamätaj na smrť je to memento pre všetkých že je dôležité ako sa správame jeden k druhému. Že je najdôležitejšie Dobro a nezištná Láska. Odmietači sa často správajú tak že ak bytostne nejestvuje žiadny princíp Dobra a máme len tento jeden život po ktorom nie je nič správajú sa egoisticky a zištne a na úkor všetkých ostatných a potom svet vyzerá ako vyzerá. Urobili sme si peklo tu na zemi sami nerešpektovaním zásadného a prirodzeného morálneho princípu. Že ak ubližujem iným ubližujem vlastne sebe – je to zákon akcie a reakcie.

zuzana
10. 12. 2023 13:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Odborníci varují, že neobjektivní učebnice o transgenderu používaná při vzdělávání psychiatrů může poškodit miliony dětí

https://aktax.cz/odbornici-varuji-ze-neobjektivni-ucebnice-o-transgenderu-pouzivana-pri-vzdelavani-psychiatru-muze-poskodit-miliony-deti/

ModrýKlokan
10. 12. 2023 17:06
Odpovědět  zuzana

Je nám treba viacej takých špecialistou. Těm psychiatrům by už konečně měl vrátnej sebrat klíče, vod toho blázince. A skotský střiky, chinýn a klystýr… a dvojitej na cestu.

Gales
10. 12. 2023 14:03
Ohodnotit příspěvek :
     

Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. …. Pravý prostor

JoFa
10. 12. 2023 14:24
Odpovědět  Gales

To by Pokec zanikol ak by to dodržali, všetky články tu zverejnené vyvolávajú odpor a násilie. Odpor voči vojne samotnej je forma násilia, nadávate, súdime,ponúkame riešenia s použitím násilia, ohovárame, svojimi názormi ovplyvňujeme čitateľov. Denno denne napĺňame kritéria tohoto textu čo si sem dal a preto – choď s tým do ri.ti… Sloboda vyjadrovania je opak tohoto nezmyslu.

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 19:54
Odpovědět  Gales

Potom nečum ani na športy, je to náhrada za vojny( ” mierová vojna”)…

zuzana
10. 12. 2023 14:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Ukrajinci nakládají kamiony na železniční vagony, aby obešli Polskou blokádu kamionů

https://aktax.cz/ukrajinci-nakladaji-kamiony-na-zeleznicni-vagony-aby-obesli-polskou-blokadu-kamionu/

All
10. 12. 2023 14:44
Odpovědět  zuzana

Po polácích už nahlásili i maďarští autodopravci,že od 11.12. budou na svých hranicích blokovat kamiony ukrajiny.Ukrajině hrozí tuto zimu totální kolaps, včetně prolomení a likvidace největšího obranného valu ukronácků budovaného řadu let pro válku s Ruskem.Zničit další obranné valy už nebude tak těžké.Putin označil ůředníky Kyjeva za zcela šílené,po jejich nesmyslných prohlášeních,že rusi na ukrajině nikdy neexistovali. Reportéři z RV hlásí narůstající silnou nenávist vůči ukronáckům v oblasti záporoží a chersonu. Jsem velmi zvědavý,co provede zelí po novém roce,hrozí mu likvidace od vlastních a jestli se nov.roku vůbec dožije a pak ty bludy a nářky v ČT u nás,kdy v tom vyvěšeném pytli od rakušana bude spíše někdo jiný,pres.Ruska určitě ne.

10. 12. 2023 15:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Zde odkaz na politruka:

zde titulky:
https://vk.com/irenaaneri

a zde dabing:

https://odysee.com/@ProudN%C3%A1rodn%C3%ADHrdosti:4?view=content

Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 16:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Myslím, že KJV i Kralická Bible měly 66 knih… Ty další jsou apokryfy, leckteré jsou dost ďábelské…

Článek je snůška odporných nesmyslů…

V souhvězdí není 84 hvězd. Nikdy jste nepočítal hvězdy… Vždy to záleží, jakou si dáte limitní velikost, protože čím menší hvězdy, tím jich tam je víc… Souhvězdí navíc nemají dané hranice, a kam patří okrajové hvězdy, se hvězdáři dohodli…

“Proto vidíme Bohy s luky” je totální blbost… Nejsou s luky kvůli souhvězdí labuťe, ale protože lidi lovili luky…
Kali Yuga zdaleka nekončí 2025…

V podstatě každá teze tohoto článku je odporný blud a blbost a překrucování…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 17:08
Odpovědět  P.A.Semi

Vedle všech dalších lží a nesmyslů – jak může být úhel Betléma a Jeruzaléma cokoliv ?! Na úhel potřebujete 3 body, protože dva body jsou čára a ne úhel…

Praha není na 7 kopcích… To spíš Jeruzalém nebo Washington DC – všechna ostatní města se postupně rozrostla, jen WDC má pevně dané hranice…

Asi kromě toho, že Mater Dolorosa má skutečně 4 řádky, 8 slov a 48 písmen, ale nemá to naprosto žádnou souvislost s Mayskými kalendáři, jsem v článku nenašel jedinou věc, která by byla pravdivá a nebyl to blud a překrucování…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 17:56
Odpovědět  P.A.Semi

Tak jo, jednu smysluplnou a pravdivou větu jsem tam našel: “Takze ohlupovanie o CO2 a ľudskej činnosti na klímu, je totalny nezmyseľ, lebo ľudská aktivita na Zemi ma skoro zanedbateľný vplyv na klímu” … Je ale podložena totálně nesmyslným argumentem, Sluneční skvrny nemají naprosto žádný vztah k 117° …
Uplatňovat hebrejskou gematrii na latinské INRI je také zavádějící… (v hebrejské verzi tohoto nápisu tam asi nemohlo být R ale M…?)

Precesní “rok” nemá přesně danou hranici, když nemá daný počátek…

K větě na závěr: “svetu ukazal prečo manipulovali biblie, co do nich kódovali a prečo všakovake preklady” – neukázal jste, co kódovali do Bible, ale bludy, které se dají najít ve změti čísel překroucených a nesprávně použitých, násobení hrušek s jablky a dělení pomerančem… To si pak někdo řekne – tuhle sra*čku že kódovali do Bible? To je přece nesmysl… Takže všechno je to nesmysl…
Inu, všechno ne, ale to co tu bláznivý Jaro prezentuje, je buďto nesmysl samo o sobě, nebo je to postavené do nesmyslné souvislosti…

πα½

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 21:32
Odpovědět  P.A.Semi

Slnečné škvrny v normálnom 11 ročnom cykle su vzdy dve a dve nad a pod Rovnikom slnka, a jedna ubehne 9 a druha 13 stupňov v točivom magnetickom poli slnka, a každých 117 dní sa zlucujú do vačsej škvrny, az po 11 ročný velký cyklus slnka, a každých 22 rokov sa prepoluje v magnetickom poli! Maurice Cotterell napísal aspon 5 vedeckých kníh na Slnecne skvrny a cykle !!! A poveď židom že ich gematrické kódy v Tóre sú nezmyseľ! A uvidíš výsledok!!! Modli sa aby naokolo neboli kamene!!! ” Všecko je to nezmysel”- len ty dávaš zmysel!!!

Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 23:20
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Blijete tu nesmysly…

Viděl jste někdy Sluneční skvrny ?!
Jak dvě a dvě nad a pod …? Jakých 9 a 13 stupňů ?!
Neshlukují se žádných 117 dní…
(mimochodem – číslo Slunce je spíš 109 a kus, ne 117…)

Akorát tam máte správně, že ty cca 11-leté cykly (cca 9-14 let rozptyl) jsou ve skutečnosti dva, plus a mínus, takže 22-letý (přibližně) cyklus dohromady…

πα½

Aragonit
11. 12. 2023 11:13
Odpovědět  P.A.Semi

Do biblie jej tvorcovia vkladali skryté kódy a kódovali preto sa nesmela vynechať pri prepisovaní ani len bodka v texte. V Biblii bolo nájdených a identifikovaných niekoľko kódových jazykov. Zapamätal som si názov len jedného z nich a tým je Atbaš. Naštudujte si to. A je ich skutočne viac. Nezmyslom je všetko razom odsúdiť ako lož a nepravdu. Čísla precesie sú reálne. Platónsky rok je známou historickou veličinou. Rok je merateľny takmer na všetkých megalitických stavbách. Je to niečo ako megalitická astronómia keď sa pozorovaním presne vymedzil napríklad čas slnovratu. Rok je astronomická jednotka času obehu Zeme okolo Slnka. Rovnako precesný cyklus.

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 15:27
Odpovědět  Aragonit

Když zakroužkuje vpravo dole čísla stránek a tvrdí, že to jsou kódy precese, tak je to blud…
Precesi samozřejmě nepopírám, ale je o trochu jinak dlouhá a už mu ta numerologie, kde “násobí hrušky s jabkama”, nevychází…

V Bibli je především “kódový jazyk” to, že tam jména mají smysl… Dokud se nepřeloží i jména, tak ten text nedává smysl… A tam, kde jsou dlouhé seznamy jmen, jsou ve skutečnosti celé dlouhé čitelné texty… Je to návod na svržení zlé nadvlády, psali to v Babylonském zajetí a zakódovali to takhle, aby to tehdy uniklo cenzorům, a už to tam pak zůstalo… Rabíni zakázali ta jména vysvětlovat “pohanům”, proto se o tom nikde nepíše… Protože mimo jiné z toho také vyplývá, když se to správně přeloží, že Židi jsou ti nejhorší lumpové… Jákob znamená Insidious, zrádný… Kdežto Esau je Pracující… Oni nechtějí, abychom pochopili, že zaslíbení z Gn25 je pro nás…
Nebo se tam píše, jak Židi utlačovali Egypťany, ale překroutili to doplněním tečkových samohlásek naopak… Mimo jiné to nesměli měnit, protože leccos je tam psané v budoucím čase, tak to aspoň svévolně překládali do minulosti…

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 15:28
Odpovědět  P.A.Semi

takže myslím, že ty různé “kódové jazyky” vymýšlejí do Bible falešně na svedení na falešnou stopu, na nasměrování “badatelů” špatným směrem…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 18:38
Odpovědět  P.A.Semi

I ten Karlův most jste překroutil…

Karel IV zakládal Karlův most 1357 9.7. 5:31 – což lze chápat jako výraz (Božího) Řádu, nebo by v tom někdo mohl vidět Pyramidu…
Vy jste ty číslice nesmyslně přeskládal, jako výraz ďábelského Chaosu…

Letmým pohledem do duckduckgo (jako google), tohle číslo se vyskytuje v souvislosti s Karlovým mostem leda ve vašem komentáři (anglicky) z roku 2012 pod nějakým článkem o Majských pyramidách… Tak minimálně tedy to vaše číslo není “famous” ani “známa šifra”…

https://watchers.news/2012/10/18/the-real-mayan-prophecies-investigated-monument-6-tortuguero/

Je vidět, že od roku 2012 jste nikam nepostoupil, pořád stejné bludy… Zásadně vám chybí fact check

πα½

Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 19:15
Odpovědět  P.A.Semi

Amerika nemá tvar ženského těla, ale Evropa – s hlavou ve Španělsku…

“Betlehema s Jeruzalemom( Dračie západy v doslovnom preklade” – nejsou “dračie západy” v doslovném překladu… Betlém je “dům chleba” nebo “dům války”, a Jeruzalém je “učení mírů” (plurál), není tam nic s drakem…

Také 84 jmen v knize Nehemiah vzniklo spíš nesprávným překladem, co je jméno a co ne… Ve skutečnosti tyhle seznamy jmen ve Starém Zákoně dávají normálně čitelné věty, tahle je čitelná trochu hůř ale také dává smysl…

“Věky Slunce” jsou 11-leté (nebo 22-leté), nebo cca 189 let, vaše cca 5000 leté cykly jsou totální blud… Navíc ty Sluneční cykly nemají přesně daný počátek a tedy ani konec, jsou to cykly a někde do toho umísťovat 0 (počátek nebo konec předchozího) je leda ad-hoc svévole…

πα½

sergej
10. 12. 2023 19:32
Odpovědět  P.A.Semi

Hlavně je tam z hmotností jiný prostor a čas a světlo ze středu na povrch letí prý 80. let podle astrofyziků a potom k zemi přeběhne za 8.5 minuty. Takže o události ve vnitřku termonukleárního reaktoru se můžete dozvědět až po mnoha dekádách.

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 21:19
Odpovědět  sergej

A aj Synagóga je Grécke slovo, lebo Gréčtina sa vyvinula z Hebrejčiny, sú príbuzné jazyky! Po Hebrejsky( prijaté aj do Jiddiš jazyka) je Synagóga MINHA, teda Mindža ( Minge) po našom, a chodia do nej len náboženskí muži- židia! A vyznavajú v nej len ženské sily a Alhim bránu ženy! A moslimská mešita( mosque a yumma= džumma) symbolizuje galzkt.Maternicu-preto chodia do nej obe pohlavia a aj deti! Naše ” cibuľové” falicke kostoly najviac navštevujú naboženské ženy, a vyznávajú tam Otca a Syna= mužských bohov, a modlia sa aj Matke= Meri-yam= Miriam= Márii!!! Tam kde je chlad su 3 denominacie solárneho Kresťanstva,hrejúce pri srdciach nabozenstvá, a tam kde je horúco, smerom k Rovníku su lunarne a chladné náboženstva, často vyznavané v tme( Judaizmus)!…

Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 23:31
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Řecké písmo se vyvinulo z hebrejštiny, ale jazyk je zcela jiný, kromě přejatých starozákonních slov, pro které neměli ekvivalent… to je příbuznější čeština s řečtinou, než řečtina s hebrejštinou…

Synagoga není hebrejsky Minha ani Minge… Slovo se nevyskytuje ve Starém Zákoně, ale třeba Hebrew New Testament Delitzsch ho překládá do hebrejštiny jako “kneset”, nebo “beit kneset”…

celý zbytek textu o “ženské bráně”, o mešitách a kostelech, jsou jen bludy a lži, pomluvy…

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 20:40
Odpovědět  sergej

Těch 80 let ze středu Slunce vypadá jako omyl vyplývající z nesprávného použití Schwarzchildových rovnic, popisujících zakřivení vnějšího prostoru hmotou, také na vnitřní prostor, a jak jdou čím dál víc do středu, tak pak až dělí nulou, vyjde jim nekonečné zakřivení? Tak třeba i 80 let, když to je kousek od středu?
To by pak byla ve středu každého hmotného tělesa černá díra ? Což pochybuji, podle mě tam není…

Asi to bude nějakou dobu trvat, než energie ze středu Slunce vyplyne na povrch, ale 80 let mi přijde nereálné, řekl bych, že to budou spíš třeba jednotky let pro Konvekci, a pro světlo, kdyby procházelo přímo, možná i ty vteřiny…? Nevím přesně… (v 3D prostoru má poloměr Slunce 2.3 vteřiny, obvod 14.58 vteřiny…)

πα½

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 20:08
Odpovědět  P.A.Semi

Je v rozmeroch Aztéckeho kalendára, 36 prorockých colov= palcov Tzolkina x 144 palcov= 5,184 rokov x 5 vekobpv slnka= 25,920( 360° x 72 let)..A je to tu! Arogancia a nevdelanosť útočí …

Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 23:45
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Toltékové neměřili v britských imperiálních palcích !

360×72 se udává délka precesního cyklu (přibližně), a nemá to nic společného s nějakými “věky slunka”… 36*5*2 = 360, 144/2=72, triviální matematika, akorát jste si tu dvojku půjčil do těch toltéckých palců…

Akorát že precese jednak není pravidelná – zrychluje a zpomaluje, druhak podle současných výpočtů je prý 25676 let (71.3*360) a ne 25920 … Víte, přírodní děje většinou nejsou integer, celá zaokrouhlená čísla…
https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_precession#Values

Vy mi něco povídejte o “nevzdělanosti” a “aroganci”… Víte, na mně leckdo vidí především své vlastní chyby, tříska a trám…

πα½

Aragonit
11. 12. 2023 11:49
Odpovědět  P.A.Semi

Nikto netvrdí že precesný cyklus nebalansuje v nejakom rozpätí ale zasvätencom bol už za Platóna i pred ním dobre známy

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 15:33
Odpovědět  Aragonit

To byl… Ale tenhle Jaro to překrucuje a doplňuje tam falešné Mayské bohy a falešné “věky Slunka”, a podpoří to precesí, kterou znáte, takže mu ten zbytek spolknete i s navijákem…

Například – odkdy se precesní cyklus dělí na pět částí ?! Dělíme ho odnepaměti na dvanáct částí… To je sice také ad-hoc výmysl, ale má tu určitou kulturní tradici a váhu… Tenhle Jaro se snaží vytvořit jinou “tradici” dělením na pět částí…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 16:20
Odpovědět  P.A.Semi

… protože je třeba zajímavé, kdy vlastně začíná Věk Vodnáře

Podle těch hranic souhvězdí, které si dohodli v IAU (International Astronomic Union – to jsou ti, co se pokusili ukrást vnější planetu Pluto, a co se pokusili ukrást vnějších 300 km Slunce, když ho administrativně a falešně zmenšili z poloměru 6.96e8 m na 6.957e8 m, podobně jako ve středověku brousili hrany mincí a nyní je “brousí” virtuálně inflací…), tak by Věk Vodnáře začínal až někdy roku 2600…

Jenže kdyby ta skutečná hranice souhvězdí byla o pár stupňů vedle, tak ten začátek je o pár století jinde… Podle mě už Věk Vodnáře začal nebo brzy začne, ale neměřil jsem to (třeba narozdíl od toho poloměru Slunce), cítím to tak…

A tady do toho zamíchá indickou Kali Yugu, Mayské bohy a jaguáří slunko, a věk vodnáře tím úplně vygumuje, zahalí do bludů…

Teď je otázka, jestli ten “Věk Vodnáře” není také Blud ? Je to sporné, ale nebudu vám nadávat do “nevzdělanců”, když ho budete zpochybňovat…

πα½

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 20:38
Odpovědět  P.A.Semi

Nie, nemá? Hlavne ze sa Inkovia= synovia slnka usadili v jej lone pri Titicace( su na tom jazete ostrov slnka a aj ostrov mesiaca) v zálive v tvare lona v Peru, a ” oplodnili” ju najväčšou solarnou kultúrou ich zlatého veku a znášania zlata, ktore im conquistadores ukradli v stovkach ton! A kde asi lezí rieka Ama-zonas a čo pod ňou symbolizuje rieka Rio de Janeiro? A nehovoria domorodci na Floride( z mena Flores= Kvety v zahrade) ako Prsník? A komu hovorili Indiáni Ama-ruca= Matka-bohatá( krajina), Opereneho Hada??? Blud si jedine napísal ty! Potom, mam bibliu v Hebrejskom a Gréckom originale s matematickou hodnotou každeho slova! Nebola lacná, a mam Teologickú College v USA aj na ” biblické proroctva” s diplomom a maturitou! A tých 84 mien je skutočných, tak ako prorokyňa Anna žila ešte 84 rokov po smrti manžela…Maturoval som v Kryštálovej katedrále v LA, v 1994 pod teológom Dankenbrinkom, ktorý vedel perfektne biblicku Hebrejčinu bez samohlasok mimo aleph a yod…A aj koinickú Grečtinu! A vzdy tvrdil, že Giza bola ultý (0°) poludník, ktorý delil nielen zem na 4 fyzicke časti, ale aj jazyky starej civilizacie na jazyky zľava doprava od Gizy, a zprava doĺava, východne od O°

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 00:15
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Že někdo v USA kázal bludy? Nepřekvapuje… Poledník nedělí kouli na čtyři části…
(já jsem spočítal, že logicky nultý poledník je 21° East, aby Himaláje vyvažovaly Andy, ale Afrika není vyvážená ničím naproti, což podle mě způsobuje Chandler Wobble… když se váha toho, co na Zemi přečnívá přes kouli, dá do grafu, a zkusíte tím proložit sinusoidu, tak nejlépe pasuje s posunem 21°E… Giza je cca 31°E)

Amazonka a Rio de Janeiro jsou, a nic nesymbolizují, co si do nich projekcí nevložíte…

Hebrejskou Bibli mám také, překládal jsem ji do češtiny, ne celou, jen asi třetinu…
(a byla v antikvariátu poměrně laciná, hodila se mi na vyjasňování nepřesností digitální verze z programu Davar)

Jak ten váš teolog “uměl hebrejštinu bez samohlásek” ? Aleph a Iod, a co Ajin ?
Také čtu radši hebrejštinu bez těch teček, co tam kolem roku 1000 doplnili masoreti, a měnili tím smysly leckterých slov…

Co myslíte “v gréckom originále” – to jako Textus Receptus od Erasma R., nebo třeba Codex Sinaiticus?

U těch prý 84 jmen v Neh10 – je tam Beni a Buni a Binnui (všichni se píší stejně), ale je dost možné, že to mělo být prostě syn a není to samostatné jméno? Nevím…

πα½

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 20:55
Odpovědět  P.A.Semi

Yeru je staroHebrejsky prefix/ predpona pre Draka! A Yeru’shala’im zalozili Kananejci( Ezechiel 16:3), nie židia, a doslovny preklad je: DRAČIE ZÁPADY= podobne ako zapadá slnko…Drak je s Oriónom súčasťou Jediných Vesmírnych Hodín na meranie Veľkého Precesneho roku(= Anno Magnus)! A Drak symbolizoval duálne aj Mliecnu dráhu na konci Anno Magnus, v ktorom je ” ukrižované a zrodené” nase slnko! Preco mas v Orloji ” čierne slnko” a vo svete Čierne Madonny, ako v Čenstochovej???Takže sa láskavo douč fakty a potom príď mudrovať!

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 00:27
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Yeru není v žádném případě Drak…
Viz https://bible.pi-alpha.org/dict?tag=H3389 ירושלם – “teaching of peace”
(možná by to mohlo být i “zastřelený mír” ? tradičně ne…)

https://bible.pi-alpha.org/dict?find=%3Fdragon&iddict=1&inp=1
Tan nebo Tanah, nebo Leviatan…

Precesní rok nemá začátek a konec, je to cyklus… Začátek nebo konec si tam svévolně můžete dosadit kam chcete…
Slunce není ani ukřižované ani zrozené – to jsou odporné pomluvy…

Černé madony jim zřejmě po čase zčernaly, když byly ze dřeva…? Podle mě původně černá nebyla, třeba ta ve Španělsku, ale jistě to nevím…

πα½

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 21:08
Odpovědět  P.A.Semi

Beth-LeHeM ako ” dom chleba” je krycie meno pre pravdu…Alef,Beth, Gimel,Dalet, atď.ide Hebrejska Abeceda, eth= Druhé pismeno a Druhá galaktická brana Slnka, mužska brana= LHM( aj v Taj MaHaL) Pytagorasovej vety a2+b2= c2, teda L= 3/30 H=5/50 a M= 4/40…A Pravouhlý Trojuholnik, teda Delta v Grécku je trojuholnikova brána= lono, ako sú dve lona/ trojuholniky muza a ženy v prokreacii na Dávidovej hviezde, medzi dvomi modrymi pruhmi= biblické rieky Píšon a Gichon oddelujuce Raj v Nebeskej bohyni s Čiernou dierou v jej lone! Ako hore, tak aj dolu, vieme kde ma žena jej RAJ pre nas chlapov! Preto bola aj Rujana, ostrov Plodnosti= Ruji!!! Zidia vyznávajú prvú galakt.branu Alef-LHM, teda ženy= Alhim!!! Sú Matriarchálny a popierajú Otca+Syna,teda mužského rodu bohov! A Elohim= plurál, tak ako je aj IHVH!!! Iah= muž a Havah= žena! Jing a Jang, ci ANKH= Ovál,zena a T= muž!!!Keďze obe sily su stale spolu,tak tvoria,pretvarajú vesmír!!!

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 00:40
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Mícháte páte přes deváte, naprosto nesouvisející kecy…

LHM je prý MaHaL ? Nějak přeskládané…
L není 3 a H není 50 a M není 4… Když je L 30, H 5, a M 40, tak už vám to tu pytagorovu větu s trojúhelníkem 3,4,5 nedává…
Akorát že Betlém není Bet Lehem, ale Bet Lechem, je tam ch 8, není tam h 5…
ביתלחם
https://bible.pi-alpha.org/dict?tag=H1035

Elohim je sice plurál, ale IHVH není gramaticky plurál… S obojím tam ale bývá vždy sloveso v singuláru…

I všechno ostatní v tomto vašem kousku jsou odporné kecy…

Jaká “galaktická brána Slnka”…?

Delta obvykle není pravoúhlý trojúhelník, ale rovnoramenný…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 02:43
Odpovědět  P.A.Semi

K tomu ještě zajímavost, že v hebrejštině sloveso Lacham je buďto jíst chléb, nebo válčit… V tom odporném jazyce je válčení jak jedení chleba…

Viz https://bible.pi-alpha.org/dict?find=lxM*&iddict=1 konkrétně https://bible.pi-alpha.org/dict?tag=H3898
(klasický Strong’s Hebrew IPD dictionary, tag 3898… tag 3900 je chléb, tag 3901 je válka, stejně se to píše… i když pro válku obvykle používají spíš odvozené slovo milchama 4421… takže Bet Lechem je sice “klasicky” “dům chleba”, ale stejně tak by to mohlo být “dům války”…)

πα½

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 20:48
Odpovědět  P.A.Semi

Nie,nie, je to Anno Magnus odzadu dopredu v šifre 531= 135 na konci! Bolon Yokte Ku= 9 yoked hviezd Labute, súhvezdia znovuzrodenia je usporiadanych ako 1+3+5 hviezd, ale aj 5+3+1…Bernardino Sahagūn si ich splietol s Plejádami…No Plejady, vzdy a vsade majú buď 7 hviezd, a zriedka 6 hviezd, ako v Japonsku, nazvane Subaru a v Cíne Mao…a aj 7 a 9 je vyjadrene v cykloch vesmíru ako 9 a 7…Takže tvoja kritika neobstojí! Navyše, v biblii, Severné kraľovstvo Izraela( Samaria) sa ocitlo v v Babylonskom zajatí v 721 BC, a Južné kráľovstvo Izraela( Júdovo) v 586 BC, teda po 135 rokoch, a ako student biblických ” proroctiev”( tie neexistujú, sú to dobre opozorovane cykle) som dobre postrehol ako nás profesor teologie kladol význam na toto ” proroctvo”! A v 2012 skoncilo 13 Bak’tunov po 5,124 rokoch= lunarny vek slnka! Solarny= 5,184 rokov!

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 00:44
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Průjem nesouvisejích keců…

Jaký “lunarny vek slnka” ?! Fuj !

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 21:25
Odpovědět  P.A.Semi

Mudrlante, dva body sú Betlehem a Jeruzalem, a treti bod je Severný pól! Vsak si ” múdry” až to trepe dverami! Zbytok ani nekomentujem! Vráť sa do hospody a tam raď pivu!

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 01:34
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Máte to s nesmyslnou přesností 15.28° … To byste také musel napsat, kam do Jeruzaléma to je těch 15.28°, a odkud z Betléma…

Betlém je podle Wikipedie 8km od Jeruzaléma, Jeruzalém má rozlohu 125 km2, takže cca kruh o průměru 7km. To můžete plácnout jakýkoliv úhel +- 40° a trefí se to z Betléma někam do Jeruzaléma…

Ve vzdálenosti 8km, jeden stupeň je cca 140 m rozdíl… Takže když to bude na jiném konci náměstí, tak už to bude o stupeň jiný úhel… Vy to ale uvádíte s přesností cca 1.4 metru… To mi řekněte, jak určíte umístění měst s přesností cca 2 metry, aby vám ta falešná numerologie vyšla ?!

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 01:39
Odpovědět  Jaro Jaroslav

A ještě k tomu dodám – nyní jako předtím na CFP…

Když vám člověk fact-check vynadá za nesmysly, kterých to máte plné, tak začnete arogantně nadávat do nevzdělanců, “vráť sa do hospody”, atd…

Inu, s tímhle typem argumentace se do té hospody radši vraťte sám… Tříska a Trám…?

πα½

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 21:23
Odpovědět  P.A.Semi

Zaobstaraj si Bayer/ Hamsteed hviezdnu mapu, a tam to máš ty ” vzdelanec”! A tých ” bohov” s lukmi si ešte nevidel v Mezopotámii a Perzii? Co máš pomocnú školu???

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 00:57
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Já mám radši katalog Hipparcos… (akorát že ho mám na počítači, který mi zrovna nefunguje…)
Anebo program Stellarium…

Že nějaká konkrétní hvězdná mapa zobrazuje jen 84 hvězd v Labuti ještě neznamená, že když půjdete o jednu nebo víc velikostí dál, tak jich budou tisíce…

comment image
Kde v tom vidíte 84 hvězd ? Ušetřím vám počítání, na tomhle obrázku jich je přes 1000 …

πα½

Administrátor
P.A.Semi
10. 12. 2023 17:43
Ohodnotit příspěvek :
     

OH v Londýně měly v logu Zion… Ale třeba do toho loga v Rio jste si musel doplnit čárku, ze které pak máte i… Do těch dalších jste si to také doplnil… To vpravo nahoře, že panáček má kulatou hlavu a je to z, a dlouhé ruce a je to prý i…?
Někdo to (zřejmě video?) udělal proto, aby to Londýnské logo Zion zastřel tím, že to prý mají vlastně všechny OH…

πα½

Jaro Jaroslav
10. 12. 2023 20:22
Odpovědět  P.A.Semi

Zájdi si cez google na logá ZION od Barcelony 1992, tam to začalo…A zimné OH prehodili v 1992 Albertville,FR, a 1994 Lillehamer, N, od 1928 Chamonix (opak Phoenixu), po cca 69/ 70 rokoch? A co sú tie židozednářské ceremonialy? A preco planujú OH 2032 do Salt Lake Ute= slnečným Indianom v Utahu= v Slnecnej zemi? Nemala aj Hathor Egypta T=tav chrám zasunutý do jazera v tvare U? Ako UT vsebe? Nebol Boh slnka Utu Shemesh v Mezopotamii? A ako začína originalna hudobna oktava? Ut,Re, Mi,Fa,So,La,Si( Sancti Iohannis)…
Čo tito pisalkovia týchto komentárov na mňa vlastne vedia?Sú v to patrične vzdelaný ludia??,

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 01:12
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Někdo se to snaží zamlžit, aby zakecali to, že Londýn tam měl Zion…
Panáček, co ho máte vpravo nahoře na tom print-screenu, Zion prostě není…

Oktáva nezačíná žádným Ut… Navíc oktáva je dvanáct půl-tónů, to je dáno tím, co je půltón (dvanáctá odmocnina ze 2)… Že to kulturně dělíme na sedm celých tónů a mezi tím nějaké černé klapky na piánu, a osmý je jako první, je kulturní artefakt…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Tupý hulvát
11. 12. 2023 09:28
Odpovědět  P.A.Semi

Jste důkazem toho,že i překladatel z hebrejštiny je někdy mdlého rozumu.Diskutovat s fanatickým náboženským fluidem je do NEBE volající pitomost.

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 10:36
Odpovědět  Tupý hulvát

Víte, já ho znám už z CzechFreePress, kde nám psal pod články dlouhé off-topic komentáře plné těchle bludů, obvykle to končilo: napište mi na email a pošlu vám článek zdarma…
Když mi to napsal pod můj článek, tak jsem mu to vyvracel…
Když jich bylo přes 50, tak jsem tam zatrhl vkládání emailových adres do komentářů obecně, a té jeho konkrétně s jinou chybovou hláškou…
A teď si tedy našel pokec24…

A ovšem – já se zabývám i numerologií, i planetárními a slunečními cykly, z fyzikálního i mystického hlediska, a tyhle jeho bludy mě jednak uráží, a druhak tím dokáže tyhle obory totálně zdiskreditovat, jak jsou “plné bludů”… Jenže to nejsou vždycky bludy a numerologie je mocný nástroj… A nenechám ho jen-tak vytvářet špatné a zlé mýty, abych k tomu aspoň něco neřekl…

To, že tomu “tupý hulvát” a další fanatičtí ateisté nerozumí, neznamená, že na tom nezáleží…

Jako třeba – jak se dá ušpinit číslo, vám ukázali na 19 … Jistě víte, kterou 19 mám na mysli, každý to ví… Houby víte, co všechno skutečně znamená 19 a proč to ušpinili… (to bylo aspoň 7 let předem plánováno specificky na 19…)

πα½

10. 12. 2023 20:22
Ohodnotit příspěvek :
     

To je panečku strakamakatej kabátek. A z tolika kousků – každej z jinýho konce světa, z jinej kultury a z jinýho času – uštupovanej, a drží! Tedy drží – nesmí se to moc zblízka zkoumat. Moh by se rozsypat a zbyla by jen halda pestrých cucků.

Administrátor
P.A.Semi
11. 12. 2023 18:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Protože jsou jednak jednotky přirozené, které mají a měly všechny kultury na téhle planetě stejné, to je třeba den nebo rok… Dělení úhlu na stupně je tak na hranici toho, co lze považovat za přirozené… Ale dělení času na vteřiny, měření v metrech nebo stopách je kulturní artefakt a pro každou kulturu se lišil… Metr je alespoň odvozen z velikosti Země, stopu měly ale různé kultury různou…

Kdyby ale byla kultura na jiné planetě, určitě by neměřili v našich vteřinách, ani metrech, ani stopách… Ale Univerzálně (Vesmírně) platná by byla třeba míra 21cm, kde je nějaká hlavní vlnová délka vodíku… Nebo úhel měřený v radiánech…

Proto třeba když je ve Washingtonu falický obelisk a měří 6666 palců, tak to je záměrně ďábelské, protože to jsou jejich míry…
Když ale měli Mayové nebo Egypťané něco postavené a nyní se to změří v Americko-Britských stopách a hledá se v tom Numerologie, tak to je zavádění adeptů na falešnou cestu… Víte, o ty tisíce ateistů-ignorantů, kteří to budou ignorovat, v podstatě moc nejde, stejně to budou ignorovat… Problém je se sváděním celé generace adeptů, hledajících duchovní cestu, že je tihle podvodníci svedou na obdivování falešných pověr…

πα½