JZD rozbita, výsledek? Mléko pryč, maso pryč, nemáme. Teď v EU Češi otevírají oči, věří Kavij

Piráti jako Sorosova dítka. Studená válka neskončila, trvá a prohlubuje se. Zlatá období jednotných zemědělských družstev… Pro ParlamentníListy.cz hovoří šéf krajské komunistické organizace v Plzni a člen ÚV KSČ Miloslav Kavij. Mimo jiné také uvádí, proč vlastně nemůžeme kladně hodnotit vojenskou přehlídku v Moskvě a proč se vakcíny Sputnik u nás na rozdíl třeba od Německa pravděpodobně nedočkáme…

Je podle vás čas velkých summitů, viz snaha ministra Hamáčka o setkání Putin–Biden v Praze?

Druhá dekáda 21. století představuje pro lidskou civilizaci k jeho přežití stále více otazníků. Kromě ekologických otázek k nim bezpochyby patří hrozba  vypuknutí jaderného světového válečného konfliktu.

Oprostím-li se od údajných snah pana Ministra Hamáčka, jeho (ne)angažování se ve zprostředkování pražského  summitu Putin – Biden, domnívám se  že podobná setkání jsou více než důležitá. Za předpokladu, že bude snaha jednotlivých hráčů najít rozumný kompromis, neupřednostňovat pouze svoje mocenské zájmy a cíle. Což především u USA naráží na nepřekonatelné hranice. Spojené státy mající své základny v podstatě na celém světě, několikanásobně vyšší vojenský rozpočet USA v porovnání s Ruskou federací, účast jejich jednotek po celém světě až po hranice Ruska, tlaky na jednotlivé členské  státy NATO k drastickému navyšování svých vojenských rozpočtů ve prospěch NATO a amerického vojenskoprůmyslového komplexu. Ultimativní postoje současného amerického prezidenta Bidena a jeho reprezentace k dalším velmocem, jako je Čína, která se stává nastupujícím  světovým ekonomickým lídrem, záruku na skutečné řešení těchto otázek nedává. Svět pod taktovkou USA skončil, což je problém, který si americké mocenské kruhy svázané s vojenskoprůmyslovým komplexem nechtějí připustit. Oproti tomu mnoho mírových iniciativ především od prezidenta Putina na nejrůznějších mezinárodních fórech zůstalo bohužel nevyslyšeno.

V Moskvě jsme byli svědky velké vojenské přehlídky k výročí ukončení druhé světové války. Mnohá česká média to ani příliš nezaznamenala nebo pejorativně dodávala, že jde o demonstraci síly. Co na to říkáte? A měl být náš velvyslanec na tribuně na přehlídce? On tam byl, ale prý se měl omluvit…

Pan velvyslanec Vítězslav Pivoňka zaujetím místa na tribuně na vojenské  přehlídce v Moskvě k 76. výročí ukončení 2. světové války dal najevo, že jej více zajímají obyčejní lidé v ČR, kteří jeho postoj oceňují, a že nepodlehl panáčkování podle americké CIA po vzoru naší BIS. Zachoval se v podobném duchu jako prezident Miloš Zeman v roce 2015, který se zúčastnil oslav konce druhé světové války, ale pod vydatným křikem české pravicové opozice účast na samotné vojenské přehlídce vynechal.

Je dobře si připomenout, že vojenská přehlídka je u příležitosti státního svátku Ruska k ukončení druhé světové války. U nás se toto významné výročí  raději neslaví, neboť není žádoucí připomínat osvobození ČSSR Rudou armádou, při kterém na 140 000 sovětských vojáků položilo své životy.

Je zbytečné zmiňovat, že Ruská federace stejně jako její „předchůdce“ SSSR věnuje oslavám ukončení 2. světové války značnou pozornost. Nazývat proto uvedené přehlídky demonstrací síly je samozřejmě účelové politické prohlášení. Byl to právě tehdejší Sovětský svaz a Rudá armáda, která se  válečně vypořádala s nacistickým Německem. Ve světovém konfliktu, ve kterém položilo životy za obranu dalších států přes 20 milionů vojáků Rudé armády, vedené svým vojevůdcem J. V. Stalinem. V konfliktu, který  poznamenal každou rodinu tehdejšího Sovětského svazu. I proto má po 76 letech od konce 2. světové války takový ohlas každoroční pochod Nesmrtelného pluku, který je nedílnou součástí přehlídky vojsk na moskevském Rudém náměstí.

Pokud tohle nechtějí pochopit naše takzvané demokratické opoziční strany, pak nemluvíme o lidské zdvořilosti a úctě k padlým, ale o hyenismu a cynismu. Toto konstatování platí především na adresu předsedkyně TOP 09  Markétu Pekarovou Adamovou či piráta Jana Lipavského, kteří se přiřadili k zástupu politiků hystericky posedlí rusofobií, kterých v obou komorách našeho Parlamentu bohužel stále přibývá.

Co říkáte aktivitám – neaktivitám Evropské unie ohledně covidu a očkování, případně cestovnímu očkovacímu pasu? Je toto na pořadu dne?

Evropská unie stejně jako v dalších směrech zklamala i v otázce covidu. Po celou dobu byla oprávněně pranýřována za svoji „nečinnost“, za upřednostňování zájmů velkých států na úkor menších. I zde se ukázalo, že EU je nástrojem k prosazování ekonomických zájmů nadnárodních společností nad zájmy svých občanů. 

Masivní odpor k zavedení očkování proti covidu ruskou vakcínou Sputnik, humbuk spojený s jeho registrací je toho příkladem.

Farmaceutický lobbing upřednostnil astronomické zisky vybraných  společností nad životy a zdraví lidí, občanů EU.

Koupě dodávek Sputniku stála za pádem slovenské vlády, k vládní destabilizaci ve spojitosti s vykonstruovanou aférou Vrbětice došlo u nás. Oproti tomu sousední Německo, určující hráč Evropské unie, podepisuje smlouvu s ruskou stranou na výrobu očkovacích vakcín Sputnik na svém území.  

„Covid“ opět ukázal, že je třeba co nejrychleji přijmout referendum o vystoupení ČR z EU, pro jehož přijetí ani současná vláda za téměř své čtyřleté působení nic neudělala, a na tomto základě opustit členství v tomto globaistickém sdružení.

Piráti by rádi z občanek odstranili kolonku pohlaví. Potřebujeme nezbytně nutně takové možná ze začátku poněkud kosmetické úpravy?

Pirátská strana je „produktem“ George Sorose a neziskovky Otevřená společnost, působící u nás přes dvacet let, mající přispívat ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formě správy státu a ochraně lidských práv. 

Výsledkem jejich politického působení jsou aktivity směrem k podpoře LGBT komunitě, sňatky a adopce gayů a tak dále. Do této kategorie tak spadá i  jeden z posledních pirátských nápadů, odstranění kolonky pohlaví v občanských průkazech. 

Přidáme-li jejich další „zlepšováky“ v oblasti školství, zdravotnictví, úvahy o zavedení nepodmíněného základního příjmu či nápady, jakým drastickým způsobem zvýšit daně z nemovitostí, pak musíme brát jako fakt, že se jim zatím daří získávat díky iniciování a podpoře podobných akcí a zákonů stále nové příznivce.  A to i díky navíc své protiruské a protičínské rétorice, přidávající se tak umně ke stranám STAN, TOP 09 apod.

ČR má k řešení daleko závažnější otázky, mezi něž patří např. stabilizace veřejných financí. Dramaticky narůstající státní dluh, splátka půjčky od EU,  jejíž splatnost je určena za rok 2050 apod. To jsou opravdové výzvy pro každou stranu, u Pirátů zatím způsoby jejich řešení jsou zahaleny tajemstvím.

Zelený úděl versus ceny potravin na českém trhu. Zvláště zelenina dramaticky podražila, brambory jsou též drahé z dovozu a ne příliš poživatelné. Ukazuje se podle vás, jak je potřebná potravinová soběstačnost alespoň v nějakých komoditách?

Potravinová soběstačnost – případně potravinové zabezpečení státu v co největší míře – je jedním ze základních pilířů suverénnosti každého státu. Je třeba si opětovně připomenout, že tehdejší Československá socialistická republika až do převratu v roce 1989 byla plně soběstačnou potravinovou zemí. Mohli jsme se doslova pyšnit velkovýrobou nejen v oblasti živočišné, ale i rostlinné výroby a na to navazujícím potravinářským zpracovatelským průmyslem.

Své šťastné dětství jsem prožil ve větší obci prostějovského okresu. Obec se mohla pochlubit kromě široké občanské vybavenosti prosperujícím JZD  sdružujícím dalších sedm obcí, zabezpečujícím pracovní uplatnění pro značnou část svých obyvatel. Velkochov dobytka, prasat, pěstování prakticky všech komodit zemědělských plodin, to byla vizitka úspěšného rozvoje našeho zemědělství.

Po převratu v roce 1989 se udělalo maximum pro to, aby se tehdejší  jednotná zemědělská družstva jako přežitek socialismu co nejrychleji  „rozbila“. Tím se následně zlikvidovaly mlékárny, masokombináty, cukrovary a další zpracovatelské závody. Okres Klatovy, ve kterém od roku 1988 žiji, je toho zářným příkladem. Zlikvidovaný masokombinát postavený v 80. letech  minulého století, likvidace klatovské mlékárny, kterou následně skoupila zahraniční společnost, likvidace slepičáren v okolních vesnicích.  

Popřevratové euforii značná část společnosti podlehla i v této otázce. Dřívější zahrádky se začaly měnit v trávníky s bazény, vidina koupě na první pohled krásné a čerstvé zeleniny byla lákavá. 

Začlenění naší země do Evropské unie mnohým našim občanům i v otázce potravin otevřelo oči.

Kritizovaná dvojí kvalita potravin, nestejné  složení  výrobků a další neduhy, které zatím nedokázal náš stát ve prospěch svých občanů vyřešit dodnes.

e tu podle vás další kapitola studené války, nebo ještě horší stav ve světovém napětí? Mír jako by byl něco, o čem se raději nemá mluvit…

Studená válka, napětí mezi Západem a Východem z doby takzvané železné opony, neskončila prakticky dodnes.

Pomineme-li krátké období éry vládnutí opilce Borise Jelcina v Rusku. Prezidenta, který pod pláštíkem zavedení hospodářské reformy způsobil hlubokou hospodářskou krizi, vysokou inflaci, výprodejem země umožnil vznik finančních oligarchů, zatímco značná část společnosti byla prakticky bez finančních prostředků.

I v tomto období, v době existence takzvané světové socialistické soustavy,  byl svět na pokraji vypuknutí světového jaderného konfliktu. Připomeňme karibskou krizi v roce 1962. Stejně nebezpečný vývoj představovalo rozmístění amerických jaderných raket Persching 2 na území tehdejší NSR.

Za udržení čtyřicetiletého mírového života v Evropě je třeba vyzdvihnout úsilí tehdejší Varšavské smlouvy, která dokázala válečné imperialistické ambice NATO vždy zkrotit.

Slovo mír, tak často skloňované v době socialismu, se tehdy mnohému  občanu mohlo zdát minimálně něco jako samozřejmost. Dnes vidíme, že to samozřejmost nebyla. Státní převraty a vyvolávání vojenských konfliktů pod hlavičkou NATO a USA od 90. let minulého století v různých částech světa jsou jako na běžícím páse. Z pestré škály stačí namátkou uvést  bombardování bývalé Jugoslávie, války v Afghánistánu, Iráku, Libyi, Sýrii, americké vyostřování napětí na Ukrajině.
https://bit.ly/2RRzJs9

sdíletj na