nezařazené

Jsem křesťanka, jsem bílá, jsem heterosexuální a diskriminována! Brusel, pomoz mi! (Bernadett Mizsei)

Komentář Bernadett Mizsei (Vasárnap.hu)

Brusel pomoz mi! Agresivně mě napadají, protože jsem jiná!

Vážené paní poslankyně, páni poslanci! Tam, v Bruselu!

Ani nevím, jak začít tento list. Jsem v rozpacích. Nikdy jsem tak důležitým lidem nepsala. Dnes musím! Vím, že jste otevření jakékoli menšině, která žije v útlaku. A tak věřím, že mi můžete pomoci!

Jsem křesťanka. Jsem bílá. Jsem hetero. A v polovině 21. století značně znevýhodněna

Představte si, že ani já za nic z toho nemohu, přesto na mě útočí téměř každý den. 

Narodila jsem se do křesťanství. Stejně jako celá Evropa. A v rámci ní, i my Maďaři. Náš král, který žil před tisíci lety, nám zanechal toto dědictví. Mimochodem i v dospělosti se držím svého náboženství.  Nikdy jsem nechtěla nic jiného. A mohla jsem chtít, vždyť žiji ve svobodné zemi. I na střední škole jsem chodila na náboženství. Ještě v 80. letech. V té době to nebylo vůbec v módě. Právě jsme se vzpamatovávali z komunismu. Ale i tak to bylo pro nás, doma, důležité.

Pamatuji si svou prababičku, která seděla na kraji postele a v rukou žmoulala růženec. Mluvila s naší Matkou. Představte si, že my křesťané máme Nebeskou Matku. A jí také velmi ubližují. Urážejí ji prostřednictvím memů, obrázků, kreseb, její sochy polévají barvami nebo drtí na prach.

Už jste se někdy s matkou pohádali? Myslím si, že ano. Často se to děje. 
A bolelo to pak, že?

Jistě. Koho by ne. A nás to bolí stejně. Když ubližují a ponižují naši Nebeskou Matku, Pannu Marii. Ale bez ohledu na to, jak křičíme, bez ohledu na to, jak se proti tomu ozýváme, nikdo nás neslyší. Pachatelé nedostávají tresty. Ve skutečnosti dostávají podporu a porozumění od politiků a společnosti. 

Pronásledují naše křesťanské bratry, podpalují naše kostely, rozbíjejí naše sochy. 

A část společnosti klečí před těmito agresivními, extrémními, temnými silami. My nebudeme.

A máme i Nebeského Otce. Také ho každý den urážejí. Navíc ti, kteří zásadně v jeho existenci nevěří.  Bolí to. Věřte, že pro nás je zcela přirozené, že ho máme. Žijeme s ním, dýcháme s ním a celý stvořený svět ho kolem nás chválí. A proto je pro nás nepochopitelné, když někdo nemá pro něj ani oči a ani duši. Ale nechceme nikomu vnucovat naši víru. On ke každému mluví jazykem lásky. Bylo by divné, kdybychom jeho existenci propagovali agresivními způsoby.

A představte si, že my křesťané máme i Ježíše Krista. Milujeme ho jako bratra, spasitele, pána i přítele.  Velmi, velmi ho milujeme. Zemřel za nás na kříži. A i pro vás, jen o tom nevíte. Byl tak skvělý, že pro něj nebyl důvod tak neučinit. Není to úžasné?! A i on je každý den před našimi očima ponižován. 
V karikaturách, memech, obrázcích, v textech. A tolikrát jsme požadovali, aby tak nečinili. 

Ale neposlouchají nás. A soudy pachatele usvědčují velmi neochotně.

Teď jsem si jistá, že se budete chytat za hlavu, protože nechápete, o čem mluvím. Možná vypadám úplně hloupě kvůli tomu co to tu vykládám o nějaké nebeské rodině. 

Může vám to připadat přinejmenším stejně podivné jako nám to, pokud se někdo nemůže rozhodnout, zda se narodil jako žena nebo muž. A o tom existují velmi jasné biologické znaky.

Pro nás je také divné, když se někdo obléká jako žena, když je muž a žádá, abychom ho tak neoslovovali, protože je neutrální, či co. V této chvíli je v nás úplný chaos. Je v pořádku, pokud nám úplně nerozumíte! Stačí, abyste přijali to, co sami hlásáte.

Můžete nás přijmout že? Nemáme menší hodnotu než ostatní?

Ani my křesťané nemáme méně práv než přistěhovalci, černoši, homosexuálové, transsexuálové, bisexuálové, že?

Věřte mi, je stále obtížnější žít v Evropě v mnohonásobné nevýhodě. Představte si, že jsem nikdy nikomu neublížila proto, že je homosexuál. Ani ústně, ani písemně. Na druhé straně, když jsem na sociální síti vysvětlila obavy z toho, že se bojím o křesťanství, nebo že není normální, že dítě vychovávají rodiče stejného pohlaví, tak POMOC! Tak ošklivá slova mi napsali, že si je tu netroufám zopakovat a napsat Vám je.

Ublížili mi jen proto, že jsem jiná.

To by se nemělo stávat v 21. století, že? Vždy o tom mluvíte. Pomozte mi prosím! Bojíme se, že pomalu se ztratí všechno to, co je křesťanské. Vidíme (a záleží i na našem názoru, že? Ne méně než na názoru ostatních?), že oběma nohama šlapou po všem, co je pro nás svaté. 

Existuje například případ, kdy maďarská vláda uzákonila zákon o ochraně dětí. Jsme rádi. Protože i když neodsuzujeme homosexuální lidi, nechceme, aby se propagovali ve vzdělávacích institucích. Protože podle naší víry a náboženství to není správná cesta (a záleží na našem názoru, že?). Myslíme si, že o těchto věcech se má hovořit doma. Ve vztahu mezi rodičem a dítětem. V pravý čas.

Až přijde čas, chceme o tom vzdělávat své děti podle našich hodnot

Máme na to právo, že? Nechceme, aby muži oblečeni jako ženy hovořili s našimi dětmi o tom, co je dobré na změně pohlaví. Protože si nemyslíme, že je to správné (a náš názor nemá menší hodnotu, že?). Na západ od nás jsou již negativní dopady evidentní. Několik mladých lidí ve věku 18 let žalovalo své rodiče, protože byli nuceni změnit své pohlaví jako dítě proti své vůli. Nejmladšímu dítěti v Anglii je šest let, které podstoupilo neoplastickou operaci. Myslíte si, že to bylo skutečně jeho rozhodnutí?

Může šestileté dítě dělat celoživotní rozhodnutí v takovém rozsahu? Když vlastně neví, co je to sexualita? Nechceme, aby byl rozvoj mladých lidí byl zatížen pornografickým materiálem. Chceme, aby o tom s našimi dětmi komunikovali skuteční profesionálové a spolu s nimi my rodiče. 

Až na to opravdu přijde čas.

Jak vidíte, pouze chráníme to, co je pro nás důležité

A naše názory nejsou méně než názory jiných, že? Přesto nám nadávají, vycházejí do ulic, agresivně nás nutí do toho, co je nám naprosto cizí. Stavějí tento zákon do polohy, o kterou v něm vůbec nejde. 

Takže, prosím, přijďte a pomozte nám. 

Protože žijeme ve stále větším útlaku, stále větší agresi proti nám! 

Prosím pomozte mi! Pomoc! Hilfe! Helpen! Aidez-moi!

Mizsei Bernadett
https://bit.ly/3ilyhb5
https://bit.ly/2VHM2JC

sdílet na