nezařazené

Jistota domova

Marek ADAM

            V životě lidském najdeme jen velmi málo jistot. Vlastně jen dvě. Jednou je mateřská láska a druhou je smrt. Z té první jsme se narodili a k té druhé celý život směřujeme. I ta smrt nás vlastně vrací k tomu zrození. Ze země člověk vzešel a v zemi bude jeho tělo pochováno.

            Rodná země je člověku dána tzv. do kolíbky. Do vínku. Co že je to vlastně onen „vínek“? Etymologicky prý souvisí se zavinovačkou, do níž jsou zavíjena nemluvňata. Jak je ta naše rodná řeč hravá a krásná!

            Mateřština, naše rodná řeč, je darem z nejvzácnějších. I když, jak občas tvrdívám, čeština je takovou „Popelkou“. Ne zcela doceněná, jako by se za ni někteří dokonce snad i styděli. A přitom naše řeč představuje v našich národních dějinách poklad nejcennější.

            Snad by měl co nejdříve vzniknout zákon na ochranu a obranu českého jazyka. V časech národního obrození se právě náš mateřský jazyk stal konstituujícím faktorem českého národa. Každý národ má mít právo na svůj jazyk!

Díla jazykové obrany vznikala po celou historii vývoje české literatury, od staroslověnského písemnictví přes dobu pobělohorskou (Mistr Jirásek ji trefně nazývá „dobou temna“) až po epochu národního obrození. Dnes bychom znovu potřebovali novou „obranu jazyka českého“ a stejně tak nové probuzení našeho národa.  

            Když se dnes podíváme do výkladních skříní různých prodejen a podniků, máme opravdu pocit, že jsme se stali „cizinci ve vlastní zemi“. Přitom by nám měla být bytostně blízká zásada patrona naší země, knížete Václava, jenž pravil: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“

Jak je čeština dokonale „vymakaným“ jazykem, se můžeme přesvědčit ve chvíli, kdy se pokusíme přeložit některého z klasiků naší literatury do cizích jazyků. Jak je ta čeština jedinečně a kouzelně hravá!  

            Básník Karel Hynek Mácha ve své skladbě Máj (Máchovými kolegy z národního obrození nepochopené, a dokonce prý nedostatečně vlastenecké básni) konstatuje skrze hlavní postavu, loupežníka Viléma, že jedinou jistotou je člověku jeho Matka, Země.

Ta země, z níž člověk vzešel. A do níž se po pozemské pouti jeho ostatky znovu navrátí. Rodná země nás vydala světu, a až přijde ten osudný čas, znovu nás v sobě vlídně přijme.  

            Domov však pro nás nese význam nejen hmotný, ale též význam psychologický a spirituální. Domov představuje útočiště, propojenost naší přítomnosti s minulostí, hledání a nalézání kořenů a princip ukotvení. Vědomí „mít kam patřit a mít se kam vracet“ nám dodává duchovní sílu v těžkých okamžicích života. Je správné se vracet tam, kam patříme.

            V životě lidského jedince existuje mnoho rozměrů. V životě našeho státu a naší české státnosti nenajdeme období či osobnost, která by nějakým způsobem nevzhlížela k fundamentálnímu patronu naší vlasti, k osobě svatého Václava. I napůl lucemburský vladař, císař Svaté říše římské, Karel IV., vzhlížel k svému přemyslovskému patronu, knížeti Václavovi, s takovou úctou, s jakou se sklánějí egyptští faraónové před egyptským božstvem.

            Bohužel i státnost a její atributy se dají zneužít i protilidovými a protinárodními silami. Vzpomeňme např. na zneužití svatováclavské tradice za doby okupace pro protektorátní vyznamenání zrádcům a kolaborantům se Třetí říší. Nedopusťme, aby se i dnes naše státnost stala ceremoniální loutkou pro vyznamenávání zločinců, zaprodanců a vrahů!

            Svatý Václave, vzhlížíme k Tobě i dnes ve jménu záchrany našeho domova nejcennějšího, naší Vlasti. Obracíme se k Tobě, v epochách radostných i zdánlivě beznadějných, jako k jistotě našich předků. Ty jsi dle legend vykupoval nemajetné z otroctví a dával jim svobodu, čímž jsi proti sobě popudil velmože. Ty ses stal naším nejstarším a nejtrvalejším symbolem domova. Po Tobě je pojmenována koruna, již nosil na své hlavě i císař římský.

A přitom jsi zůstal zastáncem a patronem plebejského národa, ochráncem míru a symbolem soucitu s neprivilegovanými. Zůstal jsi nám, všem bez rozdílů, jako mučedník a jako poslední národní Jistota. A v neposlední řadě též jako nositel Naděje.  

Svatý Václave, nedej zahynout nám i budoucím!  

sdíletj na

46 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
jmm
27. 9. 2023 12:25

Česká republika/Československo je nádherné….

Skeletor
27. 9. 2023 13:55
Odpovědět  jmm

To je sice hezké, ale ani Svatý Václav ji nezachrání, pokud se o to nepostarají češi sami.

Helena
27. 9. 2023 12:32

Svatý Václave, nedej zahynout nám i budoucím! 
A tak věnujme zítra pár vteřin tiché prosbě tam nahoru, aby byla naše krásná, něžná zemička a národ český ochráněn před vydrancováním západními uzurpátory, před zatažením do nesmyslné války za anglosaské zisky.
A to jsem, prosím, ateista. Ale věřím, že mezi nebem a zemí přece jen něco je, ale církev to rozhodně není.

Skeletor
27. 9. 2023 14:43
Odpovědět  Helena

Móc hezké, ale tak nějak ze středověku. Dnes už to nemá tu správnou sílu. Blaničtí rytíři už jsou v NATO díky negrini, tak nevím, nevím.

Helena
27. 9. 2023 15:41
Odpovědět  Skeletor

Středověk neskončil, středověk trvá…..

Markýza
27. 9. 2023 15:52
Odpovědět  Helena

Když jsem jednou takhle o kovidu jela přes Starou Boleslav, uviděla jsem ty dva synky, jak tam stojí pěkně vedle sebe, hnedle u brány. a poprosila jsem je (oba! to je důležité, že musejí být oba) aby ochraňovali “vírou i mečem”. Pak jsem to opakovala ještě několikrát, než mě to odmávlo, jako že stačilo, že slyšeli 😀 Ovšem co přesně to znamená……………to “nezahynutí” nakonec Václav docela dobře koučuje, ale mám ten dojem, že je nejvyšší čas přibrat k tomu i Boleslavův meč.

Pavel z Moravy
27. 9. 2023 16:30
Odpovědět  Helena

Helenko, když se nepostarají naše děti a jejich děti, tak my staří už stěží. Přečetl jsem toho dost a hlavně z historie, ale, že by odboj proti nespravedlnosti řídili staříci a stařenky jsem téměř nezaznamenal. Občas jim někdo poradil co a jak dělat, to ano, v čele předvoje musí jít ale mládí. A v 60 letech a více nejste mladí, mohou si teď parchanti s tímto pojmem slovíčkařit jak chtějí. V 60 letech se odcházelo do starobního důchodu. Jo, je fajn, když se někdo v 80 letech cítí mladý, ale z mých přátel manuálně pracujících v různých oborech téměř nikoho takového křepčivého neznám. Oni jsou totiž většinou kolem 70 již po smrti. Jde o budoucnost současných mladých generací, ti mají v prvé řadě povinnost se o svoji budoucnost postarat. A tady to vidím neprůchodné a to dokonce se vzdělanci a co potom s takovými běžnými vyučenci. Snažím se být realista a zatím nevidím možnou změnu. Ale třeba se mýlím, nemám věšteckou kouli.

Autor
27. 9. 2023 21:33
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nemýlíte se a přitom se mýlíte. Pochopter, není to nic osobního. Chci připomenout jen pár záležitostí, které všichni dobře známe.
Říká se – ti mladí užnejsou jako my! Ano nejsou, protože situace se mění neustále a životní podmínky také. Před válkami ve 20., století málokdo měl doma zásoby na delší dobu cca nad alespoň rok přežití. Lidé byli nuceni improvizovat a po roce 1945, možná si pamatujete na babičky a dědy, jak měli neustále zásoby do foroty … a dnes jsme na tom již mnohem hůře, protože skutečně málokdo je schopen vůbec přežít ze svého aspoň jeden měsíc.
Předtím, než se zrodili např. hnutí za zlepšení životních podmínek – to co poté bylo jako “komunismus” – lidé se sice bouřili, ale neměli žádnou vizi kolem které by se spojili v boji proti největšímu okrádání a je třeba si uvědomit, že poddaný byl majetkem “někoho” a “někomu” patřil,. což byla jen jiná forma “krutě řečeno” otroctví. A lidé nakonec se toho nejhoršího dokázali zbavit.
Myslím, že mladí budou muset prožít svoje “války” svoje boje “o lepší život”, aby se poučili. Vždyť se i o generacích, které tu zastupujeme také říkalo, s těmahle to daleko nedotáhneme …

Autor
27. 9. 2023 21:42
Odpovědět  Peter 008

Tím říkám, že my jen třeba nevidíme, co za nějaký čas bude vidět mnohem lépe. Ne všichni mladí jsou hlupáky a idioty. Mám s tím zkušenosti. Např. taková maličkost – přejdete na zástávku třeba autobusu a hlkedáte kdsy a co jede – tuhle přišla tak osmiletá dívenka, jukla a vědělka všed a netrvalo jí to ani pár vteřin … v uce měla skutečně kvalitní knihu. Ostatně málokdo si to uvědoimuje ani za komunistů nečetli zdaleka všichni! I kydž procento čtoucích bylo na světovou úrověň opravdu jedním z nejvyšších …
Jsou mezi mladými “bílé vrány” tak jako byli v každé generaci. My můžeme a vlastně musíme se snažit předat “jen” naše zkušenosti těm z nich, kteří si je aspoň poslechnou … kdo ví, co se jim nakonec bude hodit …
Takže lámat hole je předčasné, vždyť i otrokářská společnost, stejně jako feudální, stejně jako bude tak to, co je, byly zničeny a nahrazeny.
Raděi se mnohem lépe dívejme kolem sebe. Žádné změny nedělala celá společnostm ale ti, co chtěli něco udělat a ani obrozenců u nás nebylo tolik, kolik si mnozí myslí. A co dokázali!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
.Eva
27. 9. 2023 12:46

Miluji český jazyk, ale nenávidím “pražštinu”, kterou do nás cpou všude horem dolem. A nenávidím název státu Česko!
A mimochodem, sv. Václav v čele Blanických rytířů už před více než rokem zdrhnul na Východ.
.

Ladislav 💤
27. 9. 2023 13:00
Odpovědět  .Eva

Naprostý souhlas 👍 a všichni co mají vyvěšenou fašistickou bandorofangli, zavřít, řetězy a budovat železnice!

Skeletor
27. 9. 2023 14:48
Odpovědět  Ladislav 💤

No nežli železnice, to raději na uran do Jáchymova ( teda pokud tam něco ještě je ), brzy ho bude velice potřeba, neb Rus už nic nedodá a to bude velice zlé, to teprve budou astronomické ceny, až se budou odstavovat jedna jaderka po druhé.

eFPe
27. 9. 2023 19:39
Odpovědět  .Eva

Československo- to mělo zvuk.já su rozený čechoslovák.děti mám české. ale dcera se provdala za Slováka a tak jejich dítě je opět čechoslovák, což mám radost

Frank1
27. 9. 2023 19:47
Odpovědět  .Eva

Spolehat na sv. Vaclava a vestby je prece ubohost.

Helena
27. 9. 2023 20:18
Odpovědět  Frank1

Nevím, co je ubohého na obyčejné myšlence vyřčené v duchu sám pro sebe. To přece dělá každý, že si v duchu něco přeje.

katango
29. 9. 2023 12:12
Odpovědět  Frank1

Nikdo na ně nespoléhá, spíš se jimi posiluje, když už.

katango
29. 9. 2023 12:11
Odpovědět  .Eva

Miluji český jazyk, ale jsouc z Prahy, pražštinou mluvím a často i píšu, ale nikomu to nevnucuju. Mne taky tahá za uši lecjaký dialekt z Moravy, ale jsem tolerantní.

Jura S
27. 9. 2023 13:47

Demograficky naši zemi UKROUŠI rozvrátí, změní se poměr etnik, budou se množit a podporovat politický elektrorát KOZA-jebů. Jsem rád, že jsem na prahu dnů a té hanby se snad nedožiju…

eFPe
27. 9. 2023 19:39
Odpovědět  Jura S

Juro, ale já tu radši budu mít 1000 ukrajinců, než 10 muslimů

Miro 2
28. 9. 2023 18:36
Odpovědět  eFPe

Jsi asi hodně důvěřivý, když víš o tom 1000 Ukrajinců co jsou zač!!! Dnes to nemůžeš vědět ani o našincích, natož o nich. Velká důvěřivost někdy i zabíjí.

janle57
27. 9. 2023 16:28

Marně hledám ve slovníku spisovné češtiny ekvivalenty velmi často v mediích používaných,typicky
českých slov think-tank,podcast a dalším jim historicky podobných staročeských slov,no nic budu muset zastavit nejbližšího čummobila,aby mi tu krásu současné češtiny osobně vysvětlil,možná
bude vědět,i co znamená ten grýn dýl …..prosím,aby se lidé jako K.H.Borovský,F.L.Čelakovský
a další v hrobech moc neobraceli !!

.Eva
27. 9. 2023 17:30
Odpovědět  janle57

Oni v hrobech přímo rotují!

eFPe
27. 9. 2023 19:42
Odpovědět  janle57

ČEŠTINA JE JAZYK NÁDHERNÝ. kromě offside a postavení mimo hru je fakt krásné používání našich názvů. radši trenér než kouč.radši zkrátka cokoliv. Co se mi dost nelíbí je nadužívání slova nicméně.To je neuvěřitelně nadužívané slovo

Karel
27. 9. 2023 17:51

Svatý Václave, vévodo země České, nedej zahynouti nám ni budoucím. A pomoz nám zbavit se všech současných naplavenin, kobylek a pijavic na těle Česka. Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, závist, zášť a svár ty ať pominou. Ať je nadále země Česká domov můj, domov všech slušných Čechů

jan
27. 9. 2023 18:32

Sv. Václav lezl do zádele Germánům. Toho adorujete? No tě pic! To se nedivím, že to vypadá, jak to vypadá. Já jsem pro toho “barbara” Mojmíra. Ten vedl onačejší politiku.

Bacon
27. 9. 2023 19:30
Odpovědět  jan

Pro učení tzv. „křesťanů” – tj. katolickou církev, znamenající v pokleslých poměrech především přisvědčování základní židovské koncepci přejímky a nápodoby svatého učení, je charakteristické, že bude v Čechách vždy vyzvedávat a velebit dva „české světce” – sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Že Jan Nepomucký je smyslena postava, vytvořená s úmyslem nahradit české uctívání Jana Husa, je pravda již příliš otřepaná a známá.
Že však již sv. Václav – „první český světec” – a jeho kult vznikl ve stejném duchu, je skutečnost která vyplyne na povrch teprve v rámci pochopení techniky židovské přejímky a inkulturace do cizích národu, tak jak ji můžeme pozorovat při způsobu přepracování původního křesťanství na židovství – neboť vše trvá právě pouze tím, čím vzniká.
Tato technika je technikou napodobovací – Judas Thomas – „dvojník” je zde při práci.
Právě” odsud je teprve vůbec možné porozumět, proč se nešťastná česká matka dopustila toho nesmyslu, že dala svým dvěma synům stejná jména – l.”Víceslav”, Bolejeslav – Boleslav a 2.”VícesIav”, Véncejslav Václav.

Bacon
27. 9. 2023 19:31
Odpovědět  Bacon

Teprve teď je možné porozumět „svatým činům” tohoto fiktivního, „lepšího”, tj. židovského
Víceslava – Václava, které spočívaly především v otvírání všech věznic a pouštění zločinců na svobodu, proč tento „lepší” bratr připiji v předvečer své smrti sv. Michalovi – ochránci Izraele,
proč po své smrti odchází do „lůna Abrahamova”2 – tedy tam, odkud podle Bible pocházejí všichni Židé. teprve teď je také možné pochopit základní motiv svatováclavské legendy coby literární napodobení biblické bratrovraždy Kainovy, coby přilepení „Kainova znamení” a svázání tak celého národa pod hřích – aby mohl být potom po staletí „vykupován” vraždou Spasitele a tak byl spolehlivě spoután pod panství vegetativního božstva času a Smrti.

Bacon
27. 9. 2023 19:31
Odpovědět  Bacon

Licomčrně skrývaná lačnost pod prostředkem „svatosti”.
Ostentativní herecké „superslušnosti” – tato základní technika židovské inkulturace – byla po celý středověk hlavním argumentem českého protestantského odboje proti „Antikristovi” – katolickému křesťanství.
 Česká duchovní Škola však až dosud nemela k dispozici skutečné svaté texty a mohla se proto bránit pouze citáty z Bible – knihy, která je právě rafinovanou směskou gnostických frázi a židovského uctívání hadího myšlení.
U Kaina a Ábela je však biblický text zřetelný: ten, kdo neprolévá krev, tj. „nechodí k přijímáni”, není židovským božstvem přijat, je odmítnut.
Kain – gnostické Slunce – a jeho přímo ďábelská pomluva coby vraha – avšak vraha chráněného, hýčkaného(!) (1M 4,151 – je zřetelným symbolem hrůzného vlivu Bible na celou západní polokouli.

Bacon
27. 9. 2023 19:31
Odpovědět  Bacon

legenda Crescenle fide (vybírám z řady příkladů):
„A když chtěli jeho soudcové někoho odsoudil k smrti,
hned si bral nějakou záminku a odcházel ze soudu, jsa pamětliv toho. co je řečeno v evangeliu: ‘Nesuďte a nebudete souzeni’. Rovněž boural vězeni a pozutínal všechny šibenice.”
anebo tamtéž: ., Mezitím spoutali věřitelé jednoho muže, protože jim byl něco dlužen a svázaného posadili náhodou poblíž kostela. Muž vztáhl svázaně ruce ke dveřím kostela se slovy
‘Bože, pomoz mi na přímluvu svatého Václava!’
Hned se mu uvolnily ruce z pout I pustili jej na svobodu.”;
anebo zGumpoldovy legendy: „Při soudním jednání mu byl cizí všeliký způsob trestání1‘; 
„.. leckterý provinilec jeho (tj.Václavovým) výrokem byl co nevinný propuštěn, i když byl přistižen, ať vynesen nad nim ortel smrti, třebas zasloužený..”
‘(‘rescentejide, Gumpoldova legenda; …. ať žádný z nás se nezdráhá píti na lásku sv Michaela
archanděla.”
: první  staroslověnská legenda o sv. Václavu
od Jan Kozák

pája
28. 9. 2023 00:07
Odpovědět  Bacon

Jan Kozák je mi trochu podezřelý, vysvětlím. Když se snažíte rozmotat gnózi a uctívání hada, můžete se do toho zamotat. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím, brácha Boleslav určitě rád pomůže, cosmesi tosmesi (zdravím Markýzu). 🙂

katango
29. 9. 2023 12:13
Odpovědět  Bacon

Celej Havel.

jan
28. 9. 2023 11:42
Odpovědět  Bacon

Máte pravdu. Ovečky budou spokojeně békat o podstrčeném jim idolu a z Česka dál potečou bohaté finance opět Germánům. Joo, středověk neskončil, středověk trvá. To jsme to dopracovali.

Frank1
27. 9. 2023 19:48
Odpovědět  jan

Nesmysl, neznas dejiny.

jan
27. 9. 2023 20:08
Odpovědět  Frank1

Fakt? Daň za mír Jindřichu Ptáčníkovi byla co? Václav byl mnich, ne dobrý panovník. Za Boleslava se žádná “daň z míru” Germánům neplatila. A kde brali ty naturálie pro daň? Hádej? Brali to obyčejným sedlákům. Ty všeználku s nudlí u nosu.

Markýza
27. 9. 2023 20:18
Odpovědět  jan

Nemluvíme tu o historické postavě jako takové, ta je v podstatě irelevantní.

jan
28. 9. 2023 11:14
Odpovědět  Markýza

Aha, to mě nenapadlo, že je možné mluvit o historické postavě a zároveň ne. Asi mi něco uniklo.

Markýza
28. 9. 2023 12:43
Odpovědět  jan

Uniklo – ale to nevadí 🙂 Pořád nám někomu něco uniká.
No dobře…..historická postava je jeden úhel pohledu, ovšem archetyp, kterému dala vzniknout, je druhý. A ten archetyp je to, k čemu se obrací ono “nedej zahynouti” nikoli lebka. I když teda pěkná, to musím uznat.

jan
28. 9. 2023 17:42
Odpovědět  Markýza

Archetypu dala vzniknout katolická církev. U zrodu těch pověstí stál i jeho bratr Boleslav a byly určeny věřícímu lidu, aby měl jakousi “jistotu”. Kdybyste studovala teologii, zjistila byste, že žádné “jistoty” neexistují. Proto říkají často řeholnice, že studium zbavuje člověka víry. Tohle jsou taky různé úhly pohledu.

Markýza
28. 9. 2023 19:15
Odpovědět  jan

No, já se obávám, že sice možná napomohla – ale rozhodně nemá takovou moc, aby vyloženě dala vzniknout. Lidská podvědomí si dělají, co se jim zamane a nijaká vnější moc je nedokáže zpracovat podle svého.

David
27. 9. 2023 21:39
Odpovědět  jan

První co udělal Boleslav bylo složení lenní přísahy a daň platil taky.

jan
28. 9. 2023 11:13
Odpovědět  David

Bože můj, do čehos to duši dal. Učit se, učit se, učit se.
Cituji: “Brzy po nástupu na trůn se dostal do sporu s římským králem Otou I., kterému odmítl odvádět tribut a vedl s ním čtrnáctiletou saskou válku. ” https://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.
Vy zastánci jedné z nejkrásnějších báchorek o Václavovi vůbec neznáte ani dějiny ani historii.

jan
28. 9. 2023 11:16
Odpovědět  David

Bože můj, do čehos to duši dal. Učit se, učit se, učit se.
Cituji: “Brzy po nástupu na trůn se dostal do sporu s římským králem Otou I, kterému odmítl odvádět daň a vedl s ním čtrnáctiletou saskou válku.” (wiki pod heslem Boleslav I.)
Vy zastánci jedné z nejkrásnějších báchorek o Václavovi vůbec neznáte ani dějiny ani historii.

Frank1
27. 9. 2023 19:43

Mame zase u nas u moci zradce, pracujici pro cizi zajmy, ne pro obyvatele Ceska. Ti zradci predci svou aktivitou vsechny ostatni zradce, vazaly USA, kterym rika kolonizator spojenci.
Znate-li kolonizatorovo prislovi, ze pro nase nepratele jsme nebezpecni a pro nase spojence smrtelne nebezpecni, musime reagovat ted, nez bude pozde!
Uz tady maji USA diky Rychetskem zakladny a tahnou nas pomoci zradne vlady stale vice do konfliktu s Ruskem. Je to jejich konflikt, ne nas! Ta valka na Ukrajine, kam posilaji nase penize a dokonce i penize duchodcu neni nase valka! Nechceme podporovat konflikt, kde se vrazdi pro cizi zajmy nasi slovansti bratri navzajem! Chteji tam posilat spalit i vychodoevropske vojaky, Slovany!
Chcete tomu dal prihlizet?

Jaris
28. 9. 2023 02:42

Sv,Vaclav v plne zbroji na koni stojici na Vaclavskem namesti je karikatura bojovnika. Knize Vaclav byl modlar, ktery misto, aby se staral o politicke procesy v Cechach, travil cas na modlitbach. Na jeho vychove mela predevsim vliv jeho babicka Ludmila, kterou nakonec nechala snacha Drahomira uskrtit, aby se nepletla do politiky a prestala propagovat katolicke nabozenstvi. Kdyz bratr Vaclava, Boleslav, videl jeho neschopnost ridit stat, tak ho radeji zapichl a kde jinde nez u kostela.Od te doby se z nej stal pouhy bratrovrah. Pritom Boleslav byl velice schopny vladce, ktery zrusil veskere Vaclavovy ustupky Germanum a postavil se jim na odpor.
Katolicka cirkev mela tak nejaky cas po zizalkach a jelimana Vaclava pasovala za svateho.
Boleslav ceske kralovstvi pozvedl, jenze to se moc nesmi rikat. Od sv Vaska saska zadnou ochranu necekejte. Nechranil Cechy ani za sveho zivota, natoz jako vymyslena legenda.

Milan ze Zahrady Čech
28. 9. 2023 12:30
Odpovědět  Jaris

Bingo!

Milan ze Zahrady Čech
28. 9. 2023 12:27

Není divu že jsme dopadli jak dopadli, když se odvoláváme ke kolaborantovi s cizí mocností, který, kdyby mu do toho jeho brácha nehodil vidle, měl v úmyslu dát Bohemiii zhynout a ustavit namísto ní německou východní marku. https://1url.cz/iuEF0
Z vás, přátelé.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$