Je Ivan Mládek věštec? Scénka o očkovaní z roku 2008

Vlado Ďuri Štachitka

Je Ivan Mládek veštec? Scénka o očkovaní nahratá v roku 2008.

https://www.youtube.com/watch?v=8rNa8Yb9MZ8

sdíletj na