Jak si ČSSD zaváže “experty”, aby v České televizi byli na správné straně?

Skutečně, ale skutečně toto není politická korupce…. Přece byste tomu nevěřili… Jenom ta náhoda,
že Česká televize je propaguje, že vždy “mluví správně” a jsou to ti zaručeně “kvalitní” politologové
jako Šír, Petra Procházková a jim podobní. 

A dokonce vědí, kterou stranu je správné více zdůraznit a kterou ne.

A jakže to probíhá?

Dohodnou se (neprokazatelně, pouze je to vždy náhoda) s ČSSD, že dostanou granty. A ty dostanou vždy, pokud pochválí správnou stranu a se správným kritickým přístupem zkritizují tu nesprávnou.
I Jakub Janda od tyče to zná a také píše vždy “správně”.

Takže Šír a Švec zažádají o grant ministerstvo školství

Česká televize udělá propagaci Šíra a Švece k výkladům

Tato propagace znamená, že vybraná místa musí následné dílo odebrat

Poslední je nejsnazší:
Šír a Švec dostanou peníze formou grantu, hovadina se hodí do stoupy a daňový poplatník zapláče. 
Korupce to samozřejmě od ČSSD není, vše je “správně schváleno” a tudíž je to legální.

Vlk se nažral a ČSSD zůstala celá…

Nevěříte?

O dotacích na Kremlin Watch pro Jakuba Jandu od tyče z Evropských hodnot ví už každý školák. Jak věrohodné jsou informace se mlátí smíchy kde kdo. Nebo nadává.

 A zde další perla:

 „Ruská agrese proti Ukrajině“

Bude válka? Příští útok Ruské federace povede s největší pravděpodobností na Pobaltí.

Autoři Jan Šír a Luboš Švec 

politologové napojeni na Českou televizi a v ní přednášející

20.09.2018

Beseda se studenty, jak je ten Putin zlý, zlý, zlý a Brusel hodný, hodný, hodný, NATO mírové, mírové, mírové a kniha vydaná touto dvojicí je tak strašně kvalitní, že ji nutí studentům zdarma, aby pochopili,
kdo je ten zlý a hodný.

Na obrovskou akci přišlo celých 20, slovy dvacet studentů, což je jasné, že to za grant stojí. 
Kniha vznikla díky grantu resortu školství i díky Institutu mezinárodních studií FSV UK. 
„Kniha je výsledkem kvalitní práce specifického vysokoškolského výzkumu, financovaného díky grantu Ministerstva školství ČR,“ pochlubil se pak dále autor.

„Velká část prací na tvorbě probíhala v roce 2016 a rok 2017 byl věnován finalizaci.
Podílelo se na ní 16 pracovníků Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy,
což je naše domovské pracoviště. Spolupracovali i dva zahraniční kolegové, ukrajinský novinář a nezávislý ruský bezpečnostní expert,“ vypočítával Šír.

Dotaz novinářky zněl: 
„Říkal jste, že Ukrajinou to neskončí a že agrese je naplánovaná a bude pokračovat na další státy…“

Šír se poněkud ohradil:
„Naplánovaná ne, ale pokud nebudeme vytvářet podmínky, aby se toto chování nevyplatilo, tak je logické,
že ten, kdo se tímto způsobem chová, bude vyloučen, a proto jsou tak důležité sankce.
Ten, kdo se chová způsobem, který je nezákonný, představuje zločin, který má naprosto destruktivní dopady, aby nesl důsledky. Zkoumají se třeba bezpečnostní aspekty v Pobaltí a přišlo se na tři scénáře ruské agrese,“ šokoval přítomné Šír a Švec si přisadil:

„Když se podíváte do pohnutých dějin dvacátého století, lze hledat analogie, když agresor nebyl včas zastaven. Hrozí samozřejmě daleko větší konflikt, jestliže se neozve mezinárodní společenství, které dá jasně najevo, že agrese se nevyplácí.“

A na další dotaz, zda pánové zaznamenali zájem i z řad politiků si Šír posteskl: 
„Jen sporadický. Politická reprezentace se nyní dynamicky proměňuje, stabilní strany se mění.
O knihu se paradoxně zajímají především ti, kteří jsou aktuálně ohroženi, tedy ukrajinská strana.
Na anglickou verzi už nemám sílu, společenské vědy jsou těžké na překlad.“ 
(Prostě je každý s těmi slátaninami propagandy posílá do háje

Ukázka z “expertního díla”. Už chápete, proč ji nikdo nečte?

Takže shrnuto: 
knížka propagandy, o kterou nemá nikdo zájem, byla stejně jako politické neziskovky placena z našich daní, a odsouhlasilo ji zaplatit ministerstvo školství přes grant. 

Jak je možné, že nikdo neprověřil, na co jsou vyhozené peníze, paní poslankyně Valachová z ČSSD? 
Neměla byste to nyní zaplatit ze svého poslaneckého platu? 

Zatímco Hamáček pronásleduje každou nadávku na facebooku, zde mizí miliardy (inkluze atd., atd.)
a Valachová z ČSSD se lidem směje do obličeje z obrazovky České televize.

Hlavně když ti lepší lidé vědí, jak správně podojit stát. (Tedy nás)

http://skrytapravda.cz/domaci/2598-jak-si-cssd-zavaze-experty-aby-v-ceske-televizi-byli-na-spravne-strane

sdíletj na