Jak přeskočit z Půlnočního království do země krále Miroslava

Jaroslav Tichý 27.8.2021

Jaroslav Tichý

Z minulosti nám zůstaly mimo jiné i mnohé velmi hezké pohádky. Pohádky pěkné nejen svým dějem, lidstvím, propagováním dobrých lidských vlastností a morálky, nýbrž často i velmi poučné pro lidi z hlediska společenských vztahů a politiky. K takovým patří i dnes již klasická pohádka Pyšná princezna. Jak se ukazuje, tak řízením osudu, naší lhostejností k dění kolem nás, které se nás ale úzce dotýká, stalo se z naší země Půlnoční království ze zmíněné pohádky. Většině z nás se v takovém království nelíbí. Pojďme se proto zamyslet nad tím, jak z něho přeskočit do země krále Miroslava.

Jak se z naší země stalo Půlnoční království

Půlnoční království se z naší země stalo postupně a docela nenápadně, prostřednictvím voleb dokonce za podpory našich občanů. Začalo to v r. 1989 vykřikováním hesel na náměstích, jež lidem do úst vsunuli jiní zpoza opony, přičemž lidem nebylo ve skutečnosti jasné, co sami chtějí a kam směřují. Výkřiky na téma demokracie a plurality názorů a současně tajená touha po masových cestách na Západ za plnými krámy západních výrobků to obhájit nemohou. Stejně tak ne říkat, že jsme chtěli i nadále trochu vylepšený socialismus (onu lidskou tvář) a přitom přihlížet zběsilé privatizaci všeho, co bylo možné prodat. Často i za hubičku. Stále platí, že děláme-li změnu, musíme předem vědět, čím lepším měněný stav nahradíme, jinak vytváříme chaos. A my jsme to v r. 1989 nevěděli. Lidé byli sice proti něčemu, nebyli ale kolektivně pro nějaký nový cíl.  Jejich mysl byla tehdy ve většině případů přesměrována rychle na budování kapitalismu v domnění, že i oni si pomohou k velkému majetku. Dodnes existují u nás mnozí lidé, kteří hovoří o tom, „jak krásně to začalo a pak se to nějak pokazilo“. Tito lidé dosud nepochopili zhola nic. Teď podobnou hloupost opakují v případě EU. Tak krásně to začalo, ale „ten Lisabon to pokazil“. Stačilo by se přitom zajímat o to, kdo, kdy a za jakým účelem zakládal předchůdkyni Evropské unie v podobě Montánní unie uhlí a oceli a kdo byl jejím prvním předsedou. A konečně začít „žhavit bednu“, jak říkali fasádníci od Velhartic (Světáci).

Jedním z důsledků polistopadového přístupu většiny našich občanů jsou dnes u nás šejdíři, aktuálně zpravidla nazývaní šmejdi, vznikla u nás pátá kolona pracující pro cizí zájmy na úkor našich národních zájmů, existuje u nás povýšené chování tzv. elit, které sice mají dříve některé informace než běžný občan na našem venkově, na rozdíl od něj jim však chybí obvykle příslovečný „selský rozum“, takže ve výsledku si tyto elity s obdrženými informacemi neporadí. O našem vyžírání cizími subjekty (které nám přijeli pomoci /zatlačit oči/) ani nemluvě. O to vše jsme v porovnání s onou pohádkou na tom hůře.

Rovněž falešných rádců, kteří navíc okrádají zemi, jsme si pořídili daleko více než ve zmíněné pohádce. Krmelcem Evropy jsme se stali až nyní. Ani v Půlnočním království ani v naší zemi se nesmí zpívat. U nás dokonce děti nesmí ani cvičit.

Dopadli jsme dokonce ještě hůře

V pohádce je král Půlnočního království sice slabý, vládnou za něj dlouho jeho rádcové. Špatně a ve svůj prospěch. Půlnoční království však není rozkradeno, ačkoliv je okrádán jak král, tak i lid. Nikdo nechce toto království napadnout, nikdo ho nechce zlikvidovat, připojit ho ke své zemi atd. V moderní terminologii suverenita Půlnočního království ohrožena tedy nebyla.

Oproti tomu náš stát je rozkraden, mnohými šmejdy a vlastizrádci je prodáván cizím zájmům dnes a denně. Je ohrožena naše existence jako státu i jako národa. Jsme již vysoce zadluženi, nevytváříme žádné předpoklady ke schopnosti hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, natož ještě se schopností začít naše dluhy splácet. Blíží se přitom doba, kdy žít na dluh již dále nebudeme moci. Nepůjčí nám už, příp. pak za nesplatitelných podmínek. A značná část občanů stále ještě neprohlédla. Nyní byli placeni za nicnedělání organizované státem, blíží se však doba, kdy to bude třeba splácet. Nebo že by bylo i jiné řešení? Ale nepředbíhejme….

I u nás čekáme na příchod krále Miroslava

Jsme až nápadně podobní onomu ševci z Půlnočního království, který se navlékl do šatů vypůjčených od krále Miroslava, přestal pracovat a začal si hrát na pána. Ačkoliv to nelze u nás paušalizovat, existují u nás vrstvy, které se chovají přesně v tomto stylu.

Půlnoční království zachránil či ze šlamastyky mu pomohl král Miroslav ze sousedního království. Ve svém království vládl moudře a spravedlivě. Věděl, že bez práce nejsou koláče, v tomto smyslu přivedl do reality i dotyčného ševce.

Král Miroslav za nás vše neudělá

Král Miroslav jde tedy v pohádce příkladem. Je skromný, je pracovitý, nepovyšuje se, učí jiné k práci a skromnosti. Naučil tomu nakonec jak princeznu Krasomilu z Půlnočního království, tak i tamního ševce.

My sice slyšíme, čteme a mnozí z nás i sami vidí, že budeme muset začít s nápravou, nikdo se k ní ale stále nechystá, ačkoliv se situace v naší zemi výrazně zhoršuje.

Náš problém přitom tkví v tom, že na rozdíl od pohádky nás žádný král Miroslav nenavštíví, aby nás zvedl z gauče a vedl k potřebným aktivitám.  Jak tedy na to, chceme-li si polepšit?

Skok do země krále Miroslava musíme učinit sami

Jsme díky vlastnímu přičinění ve výrazně horší situaci, než bylo Půlnoční království. Nám tedy jeden skok přes hranici z Půlnočního království do sousední země krále Miroslava zdaleka stačit nebude. Nebude to tedy jeden skok, nýbrž celá řada návazných, vzájemně provázaných kroků. Jenže, budeme-li podnikat celý soubor opatření (čili kroků) za účelem naší změny, proč přitom skákat jinam, do ciziny?

Udělejme si zemi krále Miroslava doma!

Pokud uděláme-li všechny potřebné kroky, nemusíme nikam skákat. Můžeme je učinit doma. Zemi krále Miroslava si takto můžeme přece vybudovat i doma a pak se třeba se zemí krále Miroslava spojit ke spolupráci. Nikoliv nutně spojením obou království do jednoho, do podoby jakéhosi superstátu, jak jsme svědky těchto snah o potlačení naší suverenity a likvidaci našeho národa jeho promícháním s jinými nyní, nýbrž např. vytvářením konfederace více zemí sdílejících stejné cíle a majících stejné či obdobné zájmy.

Od pohádek v minulosti k očekávanému vývoji v budoucnosti  

Naše blízká budoucnost bude závislá na našem výběru jedné z následujících alternativ:

A/ Nový světový řád (NWO), k němuž vede cesta přes plánovanou fyzickou likvidaci až 7 mld. obyvatel Země, tj. 90 % z celkového počtu 7,8 mld. se zotročením další 0,5 mld. s úplnou ztrátou jejich majetku, kdy jednotlivé etapy k tomuto cíli vedou přes covid, Green Deal a Great reset (zbytek lidské společnosti pak bude sestávat z vedoucí kasty a z jejich obslužné personálu vč. úředníků, vojska a policie nebo

B/ Zlatý věk, který bude naopak založen na mírové spolupráci jednotlivých zemí naší planety a dále vycházet ze zamýšlené spolupráce naší planety s obyvateli dalších planet naší galaxie, tedy s obyvateli Galaktické federace.

Budeme-li volit první alternativu (ad A/), nemusíme dělat nic, vše potřebné za nás udělají jiní. Ani se nemusíme mačkat v zástupu směřujícím k útesu, na všechny ovce se dostane,  všechny přijdou na řadu. Není tedy ani důvodu někam skákat, v takovém případě jsme přece s naší situací a osudem buď spokojeni, nebo přinejmenším smířeni. A hlavně nemusíme nic dělat ani myslet. To za nás obstarají jiní. Seďme tedy spořádaně na gauči a vyčkejme věcí příštích. Již zanedlouho se dočkáme, globalisté se snaží všechny kroky vedoucí k nastolení NWO maximálně urychlit.

Chceme-li však nejen vybřednout z Půlnočního království a vybudovat si doma zemi krále Miroslava, nýbrž i přejít na vyšší vývojový stupeň a stát se členy Aliance Země jako rovnoprávného partnera Galaktické federace, čeká nás hodně práce. A nebudeme v tom u nás doma zdaleka jediní, další státy čeká totéž.

Je tedy zřejmé, že nás čeká hodně kroků tvořících dohromady velký skok. Skok daleko větší a těžší, než je tomu v oné pohádce v provedení dotyčného ševce. Skočil jednou a vše vyřešil ……… (leč jen na chvíli, než se vracel zpět do svého Půlnočního království).  A to my přece nechceme.

Máme ale výhodu v tom, že existuje seznam těchto dílčích kroků v podobě agendy GESARA/NESARA, který je některými dalšími subjekty v zahraničí již postupně plněn. A blíží se doba, kdy přijde řada i na nás.

Každopádně bychom příslušné kroky tvořící ve svém souhrnu onen velký skok neměli odkládat. Zvláště pak proto, že jsme se k nim zavázali smluvně již přistoupením k agendě GESARA ke konci 90. let minulého století a později rovněž podpisem Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015.

K uvedení agendy GESARA, kterou bude nutné rozpracovat do podmínek jednotlivých národních států (NESARA), do praxe dojde po návratu Donalda Trumpa do vedení USA, kdy tuto agendu veřejně vyhlásí. Součástí podmínek agendy GESARA je i závazek jednotlivých států připravit do 120 dní od tohoto okamžiku nové volby a do doby těchto voleb zajistit řízení států prozatímními vládami s tím, že stávající vlády, představitelé států, členové parlamentů a soudci odstoupí, a to s možností jejich opětovné volby, pokud se neprovinili vůči lidem a budou znovuzvoleni. V případě soudců je jednou z podmínek též jejich předchozí rekvalifikace na ústavní právo. Předpokládají se současně i příslušné změny ústavy jednotlivých zemí tak, aby odpovídaly agendě GESARA. Zahájení projektu GESARA bude spojeno se splněním následujících 3 podmínek, a to všemi účastnickými zeměmi:

1) Veřejné prohlášení globálního celosvětového jubilea (jednorázového odpuštění dluhů) a přechod lidstva na planetě Zemi na univerzální systém její společné správy ve stavu kompatibilním s ostatními členy Galaktické Federace.

 2) Implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích podle podepsané Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015, počínaje obnovenou republikou Spojených států.

3) Hromadné odhalení existujícího mimozemského života na povrchu této planety a v celé naší sdílené galaxii pro obyvatele Země.

Celá agenda je pak spojena s dalšími podmínkami, jejich celkový počet zatím vzrostl na číslo 25, které nemusí být ještě číslem konečným. Mezi ně pro představu patří např. :

 • zrušení daně z příjmu fyzických osob;
 • vytvoření jediné daně, a to paušální daně z obratu na „životně nepodstatné nové položky“ jako zdrojepro potřeby vlády. Jinými slovy, jídlo a medicína nebudou zdaněny. Nebudou zdaněny ani takové objekty jako staré domy při jejich prodeji apod. (V USA to má být 17 %, v dalších zemích to bude zřejmě předmětem individuální kalkulace);
 • Zvýšené výhody pro seniory a to trvalé povahy;
 • Vrací se ústavní právo do všech soudů a právních záležitostí, všichni soudci budou muset projít rekvalifikací na ústavní právo;
 • volby v jednotlivých zemích budou sledovány s cílem zabránit nezákonným volebním činnostem zájmových skupin.
 • bude proveden celosvětový finanční reset, všechny měny budou podloženy zlatem či jinými drahými kovy,
 • Bude vytvořena nová duhová měna amerického ministerstva financí podložená zlatem, stříbrem, platinou a dalšími drahými kovy, čímž končí bankrot Spojených států iniciovaný Franklinem Delano Rooseveltem v r. 1933;
 • Bude eliminován FED (americký Federální rezervní systém), jehož úlohu převezme americké ministerstvo financí, přičemž po přechodné období 1 roku budou fungovat oba souběžně tak, aby bylo možné stáhnout z oběhu všechny bankovky vydané FEDem;
 • budou zastaveny všechny agresivní americké vojenské akce po celém světě;
 • bude zaveden mír na celém světě;
 • bude zveřejněn bezprecedentní plán prosperity s astronomickými částkami peněz na humanitární účely;
 • bude zveřejněno a plně uvolněno více než 6 tis. patentů potlačených technologií, které byly veřejnosti utajovány pod záminkou národní bezpečnosti, včetně bezplatných energetických zařízení, antigravitačních a akustických-léčivých strojů (volná energie, léčení rakoviny atd.)
 • budou eliminovány všechny současné i budoucí jaderné zbraně na planetě Zemi.

A existují ještě některé další podmínky.  

Nejdůležitější součástí GESARY je však zavedení nového finančního systému, kde světové měny začnou být zase kryté zlatem. Tento krok, který ukončí starý babylónský otrocký systém udržovaný při životě pomocí zločineckých vlád, FEDu a centrálních bank, se nazývá GCR – Global Currency Reset.

Více než dostatečné zdroje k tomu jsou, a to jak z Vatikánu, tak ze zdrojů britské koruny, od finančních spekulantů a banksterů z řad Chazarů a od dalších bohatých příslušníků globalistů. Značná část zlata pochází též ze zlatých rezerv starověkých čínských královských dračích rodin. Některé z těchto suverénních rodin v Asii ale i v Evropě shromáždily obrovská aktiva na složitých a velmi utajovaných důvěrných účtech soukromého bankovnictví „mimo hlavní knihu“. Peníze byly sice určeny na humanitární projekty, na pomoc k lepšímu světu, byly však zhruba od konce 16. století podvodně zneužívány zkorumpovaným bankovním systémem. Tento systém spolu se systémem měnovým je řízen britskou korunou, některými tajnými společnostmi a rodinami jako jsou Rothschildové, Rockefellerové, Bushové a Clintonovi, kteří vlastnili či přinejmenším řídili světový měnový systém. Tento finanční podnik provozovaný spolkem s označením Kabala zahrnoval to, co bylo pojmenováno Corporation of the United States se sídlem v Portoriku.

Lze tedy konstatovat, že návod ke skoku do země krále Miroslava máme, a ten je společný pro všechny země světa. Jak vidno spočívá v celé sérii navazujících kroků.

Je zřejmé, že tyto kroky ve svém souhrnu budou znamenat veliký skok. Ještě daleko větší než ve zmíněné pohádce. Bude znamenat ve svém výsledku náš odchod z Matrixu, v němž jsme po tisíciletí nevědomky žili. Ačkoliv návod k jeho realizaci již existuje od počátku tohoto století, kdy se k němu jednotlivé státy světa vč. ČR přihlásily, byl před jejich obyvateli v podstatě dosud tajen. Ze strany Deep-state resp. Kabaly byly totiž podniknuty různé kroky k zastavení či oddálení jeho realizace (útok na Dvojčata, použití klimatických a biologických zbraní, útoky pod falešnou vlajkou atd.).

I přes dílčí zpoždění a způsobené škody obyvatelům naší planety agenda GESARA postupuje vpřed. Každým dnem se tak blíží období nazývané „Zlatý věk“, které je alternativou k projektu NWO (tedy k plánované fyzické likvidaci 90 % planety a k zotročení zbytku s výjimkou úzké špičky pyramidy a jejich obslužného personálu všeho druhu).

Realizace této agendy představuje onu zmiňovanou systémovou změnu, z níž někteří znali jen související heslo: „systémová změna je nutná“, aniž měli bližší představu o tom, co je jeho obsahem.

Pro mnohé naše spoluobčany tak nyní odpadne výmluva, že není koho volit či že nemá cenu chodit k volbám apod. Stačí totiž změnit model chování a volit program přicházející změny namísto volby figurek ovládaných ze strany Deep-state, příp. globalisty, které voličům pravidelně podstrkává mainstream a které jsou na odchodu. Tedy volit ty, kteří budou i v naší zemi prosazovat program, k němuž jsme se v minulosti jako stát opakovaně přihlásili, ačkoliv od té doby dělali naši politici „mrtvé brouky“ a udržovali občany v trvalé nevědomosti. Pojďme tedy společně skočit, čeká nás velmi lákavá perspektiva.

Bez názvu 1.pgesara nesarasd
Bez názvu 1.pgesara nesarasd

sdíletj na

3.8 5 hlasy
Ohodnotit příspěvek
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Tartus
29. 8. 2021 09:03

Pekná rozprávka, ale niečo mi tu nesedí. Prečítal som si o gesare viac inde a ide o projekt ktorý podpísali všetky vlády sveta vrátane USA. Ale okamžite po podpísaní zmluvy o tom prestali hovoriť a tajili to. Dokonca to podpísali tí, čo stoja na opačnej strane a držia absolútnu moc.
Moja otázka je Prečo? Prečo by niekto podpisoval dokument, ktorý ho má zničiť? A potom ho pracne utajoval.

Inak iniciatíva gesara je výborný nástroj pre globálnu vládu, a veľmi zaujímavý aj pre ľudí. V texte je niekoľko drobnosti, čo by bolo dobré vysvetliť odborníkom na Gesaru, ale rozhodne to vyzerá dobre.

zdena
29. 8. 2021 10:02

A co bude s těmi presstituty, kteří tuhle současnou morální bídu a strach čile podporují a šíří paniku a nespokojenost ? Ti se také jenom přeškolí a budou z nich andělé ?

Petr
29. 8. 2021 13:34

Jojo, tahle paralela se zemí krále Miroslava, kam by si člověk mohl odskočit zazpívat, mne už také napadla.

Milan
29. 8. 2021 22:21

Hm…

Mates
30. 8. 2021 08:03

Ked si uvedomím aká je tá rakovina rozlezena a tie metastázy sú tak strašne rozlezené už bežného občana sa vlastne dotýkajú…..je to fakt hrozné.
A odpustenie dlhov fuuu a ako začnú odpúšťať …dojde Trump a povie no decká od dnes ideme takto..no a exekútor zaklope na dvere …a vtedy sa prebudíme zo sna…ja niesom skeptik ale to je taká mašinéria že to určite ziaden Trump lusknutím prsta nedá.
A teraz stav ľudí …no zhodnote stav ľudí všeobecne ….dá sa o ludí oprieť vedia sa správne rozhodnút??? NIE!
Bodaj by ste mali pravdu