nezařazené

Holokaust neskončil, holokaust trvá

Nezávislý novinář Chris Hedges, člověk se zkušenostmi 20 let zpravodajství z válečných konfliktů, píše na platformě Substack ve svém článku „Izraelská genocida zradila holocaust“ o tom, že zatemňováním a falšováním poučení z holocaustu udržujeme zlo, které ho definovalo:

„Izraelský hlavní plán Lebensraum pro Gazu, vypůjčený z nacistické depopulace židovských ghett, je jasný. Zničte infrastrukturu, zdravotnická zařízení a hygienu, včetně přístupu k čisté vodě. Blokujte dodávky potravin a paliva. Rozpoutejte bezohledné průmyslové násilí s cílem zabíjet a zraňovat stovky denně. Nechť hladovění – podle odhadů OSN už hladoví více než půl milionu lidí – a epidemie infekčních nemocí spolu s každodenními masakry a vyhnáním Palestinců z jejich domovů promění Gazu v márnici. Palestinci jsou nuceni volit mezi smrtí v důsledku bomb, nemocí, hladu nebo vyhnáním ze své vlasti.

Brzy dojde k bodu, kdy bude smrt tak všudypřítomná, že deportace – pro ty, kteří chtějí žít – bude jedinou možností.

Danny Danon, bývalý izraelský velvyslanec při OSN a blízký spojenec premiéra Benjamina Netanjahua, řekl izraelskému rádiu Kan Bet, že ho kontaktovaly „země v Latinské Americe a Africe, které jsou ochotny absorbovat uprchlíky z pásma Gazy. Musíme Gazanům usnadnit odchod do jiných zemí,” řekl. “Mluvím o dobrovolné migraci Palestinců, kteří chtějí odejít.”, vysvětlil.

Řešíme problém se „zeměmi, které jsou ochotny je absorbovat, a my na tom pracujeme,“ řekl Netanjahu členům Knesetu za Likud.

Ve varšavském ghettu Němci dali tři kilogramy chleba a jeden kilogram marmelády každému, kdo se „dobrovolně“ přihlásil k deportaci. „Byly doby, kdy stovky lidí musely čekat ve frontě několik hodin, než budou ‚deportovány‘,“ píše Marek Edelman, jeden z velitelů povstání ve varšavském ghettu, v knize „Boje v ghettu“. “Počet lidí, kteří toužili získat tři kilogramy chleba, byl takový, že transporty, které odjížděly dvakrát denně s 12 000 lidmi, je všechny nemohly pojmout.”

Nacisté posílali své oběti do táborů smrti. Izraelci posílají své oběti do špinavých uprchlických táborů v zemích mimo Izrael. Izraelští vůdci také cynicky propagují navrhované etnické čistky jako dobrovolné a humanitární gesto k vyřešení katastrofy, kterou způsobili.

Toto je plán. Nikdo, zejména Bidenova administrativa, to nehodlá zastavit.

Nejznepokojivější lekcí, kterou jsem se naučil, když jsem po dvě desetiletí pokrýval ozbrojené konflikty, je, že všichni máme schopnost stát se ochotnými popravčími. Stačí málo. Hranice mezi obětí a pachatelem je tenká jako břitva. Temné touhy po rasové a etnické nadřazenosti, po pomstě a nenávisti, po vymýcení těch, které odsuzujeme jako ztělesnění zla, jsou jedy, které nejsou omezeny na rasu, národnost, etnický původ nebo náboženství. Všichni se můžeme stát nacisty. Stačí velmi málo. A pokud nebudeme stát ve věčné bdělosti vůči zlu – našemu zlu – staneme se, jako ti, kteří provádějí masové zabíjení v Gaze, monstry.

Výkřiky těch, kteří umírají pod troskami v Gaze, jsou stejné jako výkřiky chlapců a mužů popravených bosenskými Srby ve Srebrenici, výkřiky více než 1,5 milionu Kambodžanů zabitých Rudými Khmery, tisíců rodin Tutsiů upálených zaživa v kostelech a desítky tisíc Židů popravených německými Einsatzgruppen v Babím Jaru na Ukrajině. Holocaust není historický relikt. Žije, číhá ve stínech a čeká, až znovu zažehne svou zákeřnou nákazu.

Byli jsme varováni. Raul Hilberg. Primo Levi. Bruno Bettelheim. Hannah Arendtová. Alexandr Solženicyn. Pochopili temná zákoutí lidského ducha. Ale tato pravda je hořká a těžko se jí dá čelit. Dáváme přednost mýtu. Raději vidíme ve svém vlastním druhu, vlastní rase, vlastní etnicitě, svém vlastním národě, svém vlastním náboženství, vyšší ctnosti. Raději posvěcujeme svou nenávist. Někteří z těch, kteří vydali svědectví o této hrozné pravdě, včetně Leviho, Bettelheima, Jeana Améryho, autora knihy „Na hranicích mysli: Zamyšlení přeživšího o Osvětimi a jejích realitách“ a Tadeusze Borowskiho, který napsal „Tudy do plynu, dámy a pánové,“ spáchali sebevraždu. Německý dramatik a revolucionář Ernst Toller, který nedokázal vyburcovat lhostejný svět k pomoci obětem a uprchlíkům ze španělské občanské války, se v roce 1939 oběsil v pokoji hotelu Mayflower v New Yorku. Na jeho hotelovém stole byly fotky mrtvých španělských dětí.

“Většina lidí nemá žádnou představivost,” píše Toller. „Kdyby si dokázali představit utrpení druhých, nenechali by je tak trpět. Co odlišovalo německou matku od francouzské matky? Hesla, která nás ohlušila, takže jsme nemohli slyšet pravdu.”

Primo Levi brojil proti falešnému, morálně povznášejícímu vyprávění o holocaustu, který vyvrcholil vytvořením státu Izrael – vyprávění, které přijalo Muzeum holocaustu ve Washingtonu D.C. Současné dějiny Třetí říše, jak píše, by se daly „přečíst jako válka proti paměti, orwellovské falšování paměti, falšování reality, negace reality.“ Zajímá ho, jestli „my kteří se vrátili byli schopni porozumět a přimět ostatní, aby pochopili naši zkušenost“.

Levi viděl naši podobnost s Chaimem Rumkowskim, kolaborantem s nacisty a tyranským vůdcem ghetta v Lodži. Rumkowski zaprodal své židovské spoluobčany za privilegia a moc. Nakonec byl poslán do Osvětimi v posledním transportu, kde ho židovské Sonderkommando – vězni nucení pomáhat nahánět oběti do plynových komor a zbavovat se jejich těl – v aktu pomsty údajně ubili k smrti mimo krematorium.

“Všichni můžeme najít svůj odraz v Rumkowském,” připomíná nám Levi. „Jeho dvojznačnost je naše, je to naše druhá přirozenost, my jsme kříženci vytvarovaní z hlíny a ducha. Jeho horečka je naše, horečka západní civilizace, která ‚sestupuje do pekla s trubkami a bubny‘ a její ubohé ozdoby jsou zkreslujícím obrazem našich symbolů společenské prestiže. My, stejně jako Rumkowski, jsme tak oslněni silou a prestiží, že zapomínáme na svou esenciální křehkost. Chtě nechtě se s mocí vyrovnáváme a zapomínáme, že jsme všichni v ghettu, že ghetto je zazděno, že mimo ghetto vládnou páni smrti a že blízko čeká vlak.“

Levi trvá na tom, že tábory „nemohou být zredukovány na dva bloky – obětí a pronásledovatelů“. Tvrdí: „Je naivní, absurdní a historicky falešné věřit, že pekelný systém, jako byl německý národní socialismus, posvěcuje své oběti; naopak; degraduje je, činí je podobnými sobě.“ Zaznamenává to, co nazval „šedou zónou“ mezi korupcí a kolaborací. Svět, jak píše, není černobílý, ale „rozsáhlá zóna šedého svědomí, která stojí mezi velkými muži zla a čistými oběťmi“. Všichni obýváme tuto šedou zónu. Všichni můžeme být přivedeni k tomu, abychom se stali součástí aparátu smrti z triviálních důvodů a kvůli mizerným odměnám. Toto je děsivá pravda o holocaustu.

Je těžké nebýt cynický ohledně přemíry univerzitních kurzů o holocaustu vzhledem k cenzuře a zákazu skupin, jako jsou Studenti za spravedlnost v Palestině a Židovské hlasy za mír, nařízené univerzitními administrativami. Jaký má smysl studovat holocaust, když neporozumíme jeho základní lekci – když máte schopnost zastavit genocidu, a neuděláte to, jste vinni? Je těžké nebýt cynický vůči „humanitárním intervencionistům“ – Baracku Obamovi, Tony Blairovi, Hillary Clintonové, Joe Bidenovi, Samantě Powerové – kteří v posvátných rýmech mluví o „Odpovědnosti za ochranu“, ale když mluví nahlas, mlčí o válečných zločinech, protože opak by ohrozil jejich postavení a kariéru. Žádná z „humanitárních intervencí“, které prosazovali, od Bosny po Libyi, se neblíží replikaci utrpení a vraždění v Gaze. Ale obrana Palestinců by něco stála, náklady, které nehodlají platit. Na odsuzování otroctví, holocaustu nebo diktátorských režimů, které se staví proti Spojeným státům, není nic morálního. Znamená to pouze, že bojujete za dominantní příběh.

Morální vesmír se obrátil vzhůru nohama. Ti, kdo jsou proti genocidě, jsou obviňováni, že ji obhajují. O těch, kdo provádějí genocidu, se říká, že mají právo se „bránit“. Vetování příměří a poskytnutí 2000 librových bomb Izraeli, které chrlí kovové střepiny na tisíce stop, je cesta k míru. Odmítnutí vyjednávat s Hamásem osvobodí rukojmí. Bombardování nemocnic, škol, mešit, kostelů, sanitek a uprchlických táborů spolu se zabitím tří bývalých izraelských rukojmích svlečených do pasu, mávajících improvizovanou bílou vlajkou a volajících o pomoc v hebrejštině jsou rutinní válečné činy. Zabití více než 21 300 lidí, včetně více než 7 700 dětí, zranění více než 55 000 a vyhnání téměř všech 2,3 milionu lidí v Gaze z domova, je způsob, jak „deradikalizovat“ Palestince. Nic z toho nedává smysl, jak si uvědomují demonstranti po celém světě.

Rodí se nový svět. Je to svět, kde stará pravidla, častěji deklarovaná než dodržovaná, již neplatí. Je to svět, kde rozsáhlé byrokratické struktury a technologicky vyspělé systémy provádějí před očima veřejnosti rozsáhlé vražedné projekty. Průmyslové národy, oslabené a obávající se globálního chaosu, vysílají zlověstnou zprávu globálnímu Jihu a každému, kdo by mohl pomýšlet na vzpouru – zabijeme vás bez omezení.

Jednoho dne budeme všichni Palestinci.

„Obávám se, že žijeme ve světě, ve kterém jsou všudypřítomné válka a rasismus, ve kterém jsou síly vládní mobilizace a legitimizace mocné a stále mocnější, ve kterém je smysl pro osobní odpovědnost stále více utlumován specializací a byrokratizací a ve kterém skupina vrstevníků vyvíjí obrovský tlak na chování a stanovuje morální normy,“ píše Christopher R. Browning v Obyčejných mužích o německém záložním policejním praporu ve druhé světové válce, který byl nakonec zodpovědný za vraždu 83 000 Židů. „Obávám se, že v takovém světě moderní vlády, které si přejí spáchat masové vraždy, jen zřídkakdy selžou ve svém úsilí z toho důvodu, že by snad nebyly schopny přimět ‚obyčejné lidi‘, aby se stali jejich ‚ochotnými popravčími‘“.

Zlo je proměnlivé. Mutuje. Nachází nové formy a nové výrazy. Německo zorganizovalo vraždu šesti milionů Židů a také více než šesti milionů Cikánů, Poláků, homosexuálů, komunistů, svědků Jehovových, svobodných zednářů, umělců, novinářů, sovětských válečných zajatců, lidí s tělesným a mentálním postižením a politických odpůrců. Okamžitě se po válce vydalo odčinit své zločiny. Svůj rasismus a démonizaci obratně přeneslo na muslimy, přičemž rasová nadřazenost zůstala pevně zakořeněna v německé psychice. Ve stejné době Německo a USA rehabilitovaly tisíce bývalých nacistů, zejména ze zpravodajských služeb a vědecké komunity, a udělaly málo pro stíhání těch, kdo řídili nacistické válečné zločiny. Německo je dnes druhým největším dodavatelem zbraní Izraeli – po USA.

Údajná kampaň proti antisemitismu, interpretující jako antisemitismus jakékoli prohlášení, které kritizuje stát Izrael nebo odsuzuje genocidu, je ve skutečnosti prosazováním Bílé síly. To je důvod, proč německý stát, který fakticky kriminalizoval podporu Palestinců, a zdegenerovaní bílí supremacisti ve Spojených státech masakr ospravedlňují. Dlouhodobý vztah Německa s Izraelem, včetně vyplacení více než 90 miliard dolarů od roku 1945 jako reparace přeživším holocaustu a jejich dědicům, není o odčinění, jak píše izraelský historik Ilan Pappé, ale o vydírání.

„Argument pro židovský stát jako kompenzaci za holocaust byl silný argument, tak silný, že nikdo neposlouchal přímé odmítnutí řešení OSN drtivou většinou palestinského lidu,“ píše Pappé. „To, co se jasně ukazuje, je evropské přání odčinit. Základní a přirozená práva Palestinců měla být odsunuta na vedlejší kolej, zastíněna a úplně zapomenuta kvůli odpuštění, které Evropa od nově vzniklého židovského státu požadovala. Bylo mnohem snazší napravit nacistické zlo vůči sionistickému hnutí, než čelit Židům celého světa obecně. Bylo to méně složité, a co je důležitější, nezahrnovalo to nutnost čelit samotným obětem holocaustu, ale podporovat stát, který tvrdil, že je zastupuje. Cenou za toto pohodlnější odčinění bylo okradení Palestinců o všechna základní a přirozená práva, která měli, a umožnění sionistickému hnutí etnicky je vyčistit beze strachu z jakéhokoli pokárání nebo odsouzení.

Holocaust byl používán jako zbraň téměř od okamžiku založení Izraele. Byl zprzněn, aby sloužil státu apartheidu. Pokud zapomeneme na poučení z holocaustu, zapomeneme, kdo jsme a čím se můžeme stát. Svou morální hodnotu hledáme spíše v minulosti než v přítomnosti. Odsuzujeme ostatní, včetně Palestinců, k nekonečnému koloběhu jatek. Stáváme se zlem, kterého se hnusíme. Posvěcujeme hrůzu.

https://chrishedges.substack.com/p/israels-genocide-betrays-the-holocaust?publication_id=778851&post_id=140183849&isFreemail=false&r=1rd7rc&utm_source=substack&utm_medium=email

sdíletj na

74 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
30. 12. 2023 14:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Stačilo vidět jak tam plivou na křestany…na ulici…
Pro Žida všechno ostatní odpad…i Hitlera řídil Žid…za Oceánem…v Londýně a Fašingtonu.
Však mu posílali zásoby přes třetí země…ještě v době kdy se spojenci vyloďovali v Normandii…
A zároveň jeli jejich zbrojovky naplno…smáli se jak vydělají na obou stranách fronty…Rokefeler,Rotchild, Britská králoská rodina…
To jsou všechno Chazaři…Satanská Židovská odnož. Uctívači Bachometa…potomci Zednářů co s jeho hlavou utekli 100let před Kolumbem do Ameriky…
Mapy našli na pískovišti ve svatých městech…jako třeba tu,podle které nakreslil Piri Reis tu svou…
Oni dobře věděli,že tam za tou louží je další kontinent…a když jim tu šlo o krk ,sebrali své poklady a odpluli do Ameriky…
Důkazů tam o tom je víc než dost…
Tahle Satanská Kabala,tu 200let společně s Vatikánem tahá za provázky…
Kdo nevěří ať se podívá na ten sněm Alzáka u Khárla v Londýně…
Nebýt tam kamery,shodí ty černé kapuce a uspořádají orgie…jako Nacisti a jejich Ahnenerbe..
To je právě to,že lidé nerozumí historii,to jak události před tisícem let ovlivňují ty dnešní..
Páč bohové zkrátili život po potopě…a lidi si prd pamatují.

Pravdomluvny
30. 12. 2023 14:18
Odpovědět  Veny232

Bafomet….. když už.

30. 12. 2023 14:21
Odpovědět  Pravdomluvny

To je fuk…je to ten co mu dali sochu na Městský uřad…a hrdinný Američan ho sťal…:)
Další důkaz,jak je to tam prorostlé do státní správy…

Pravdomluvny
30. 12. 2023 14:28
Odpovědět  Veny232

Kam daly sochu Bafometa?

30. 12. 2023 14:35
Odpovědět  Pravdomluvny

V Americe nedávno na nějakém uřadě jí vystavili…a nějakej Amík to nevydržel a usknul té soše hlavu 😀

Pravdomluvny
30. 12. 2023 14:44
Odpovědět  Veny232

No jó,to je stará vesta 🤓

30. 12. 2023 14:38
Odpovědět  Pravdomluvny

Tady to je… ac24cz/zpravy-ze-sveta/veteran-urizl-hlavu-a-znicil-satanistickou-sochu-na-kapitolu-statu-iowa/

Pravdomluvny
30. 12. 2023 15:13
Odpovědět  Veny232

Veterán uSSa=masový vrah 🤮

Putinovec
30. 12. 2023 15:31
Odpovědět  Veny232

Tak si dobře prohlédněte sochu svobody .
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Pavel-Kopecky-Socha-Svobody-roku-6015-nevinna-zednarska-symbolika-nebo-selma-z-Apokalypsy-408804
Jaký má národ symbol , tak se vyvíjí , k obrazu symbolu .

ijn
30. 12. 2023 15:58
Odpovědět  Putinovec
Administrátor
P.A.Semi
30. 12. 2023 16:59
Odpovědět  Putinovec

Přiřazení k Šelmě z Apokalypsy je tam zjevně omyl…

Myslím, že Zednáře založili a udělali je takhle ostentativně ďábelské a dali všem na oči, aby před veřejností skryli Židy a jejich העולם הבא ha olam haba, the world to come, s jejich plánovaným vyhubením křesťanů a materialistů… A aby měli nějakou náhradní “Synagogu Satanovu” pro Filadelfskou církev (Ameriku), místo té skutečné, tedy AIPAC…

Nebo jak tam tvrdí, že zednáři stojí za všemi válkami za posledních 300 let, aby nemuseli jmenovat Londýnské Židy obecně a Rothschildy konkrétně…

Tedy že Zednáři jsou Falešný Strašák na odvrácení pozornosti od skutečného Zla…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
30. 12. 2023 17:05
Odpovědět  P.A.Semi

Na druhou stranu – jednou před skoro pěti lety jsem dostal od Andělů takový zvláštní dárek ve snu v předvečer narozenin, kdy jsem byl prokazatelně aspoň týden bez přístupu k počítačům nebo knihám, a kdy mohu dokázat, že jsem to jméno předtím nečetl, nebo pár měsíců předtím jen velmi okrajově…

V tom snu byl mladík jménem Pike (pajk), vylezl na kopec, spousta lidí ho sledovala, byli podezřelí… A tam řekl: “vzdávám se dědictví“. A všichni se radovali. Zvedl se velký sněžný drak a rozpadl se…

Já si to jméno Pike pamatoval podle obchodu Pike Electronic, kam jsem jako mladý chodil nakupovat elektronické součástky… Sen jsem si zapsal s datumem a pokračoval jsem dalšími zápisy… A až za půl roku mi došlo, který Pike to vlastně byl a co byl zač…
(ale je otázka, kdo mi ten sen vlastně podstrčil, ale je průkazné, že jsem to neměl z vlastní hlavy)

(ten sen měl ještě pokračování, pro ty, které to zajímá, viz DL566)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaro Jaroslav
31. 12. 2023 01:54
Odpovědět  P.A.Semi

Čistá blbosť! Lebo vzdelaný čitateľ vie že kto bol Albert Pike, 33° židomurár v USA, len tento trubyroh ho musel vysnívať…Klame az sa mu z uší práši…

Administrátor
P.A.Semi
31. 12. 2023 16:05
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Jste zaslepený nenávistí a vztekem…

Vidíte, a já v roce 2018 nevěděl, kdo byl Albert Pike… Já jsem studoval jinou magii a leccos… Dnes to už samozřejmě vím…

πα½

Jaro Jaroslav
31. 12. 2023 02:00
Odpovědět  P.A.Semi

Píčovina jak ty sám o sobě…

Janaz
31. 12. 2023 07:05
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Aspoň si sa predstavil.

Administrátor
P.A.Semi
31. 12. 2023 16:07
Odpovědět  Jaro Jaroslav

Víte, já jsem vám slušně vyvracel fakta, kdežto vy na mě teď za to plivete jen jedovatou nenávist a vztek, které čiší z vašeho nitra…

Ještě nám tu předveďte, jaká špína z vás čiší…

πα½

Boomer
31. 12. 2023 16:26
Odpovědět  P.A.Semi

pro: P.A.Semi; 31. 12. 2023 16:07

.. no, já vás už dříve varoval, že svými osobními vstupy do diskuse, nad rámec dozoru nad sklem, vstupujete do ohrady mezi tupý dobytek. Vy si nutně musíte připadat jako ti křesťané, kteří s modlitbami nakráčeli do arény plné dravé zvěře, pro pobavení publika v ochozech…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
31. 12. 2023 21:59
Odpovědět  Putinovec

Je to tam takhle, nebo to je jen v tomhle ani-filmu?
comment image

comment image

https://pi-alpha.org/IPGII/

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
karči
30. 12. 2023 18:37
Odpovědět  Veny232

Perfektní až na malou nepřesnost.
Chazaři nejsou židovského etnika, nýbrž turkického (zbabělého, zákeřného, krutého a násilnického). V 6. až 9. století okupovali ruskou step mezi Volgou a Donem, kde končila čínská hedvábná stezka. Založili chazarský kaganát a zotročili původní slovanské obyvatelstvo a terorizovali čínské karavany kupců. Od knížete Rusi Vladimíra dostali v 8. století ultimátum, aby přijali křesťanství a tak raději přijali judaismus a jeho TORU, kterou znetvořili na talmud a podle jeho “učení” vládnou světu gojimů krutým a podlým způsobem. Po dvaceti letech je potomek knížete Vladimíra rozprášil do jevropeji (okrajina, polsko, germánie, uhry), kde vytvořili diasporu židů (rabíni, úžerníci, krčmáři, “obchodníci”) a po velké frantíkovské revoltě jakobínů ovládli jevropeju a po napoleonově Watrló i LONDON CITY.
Emeriku ovládli po odtržení od anglie a po plánovaném potopení titaniku založili FED a iniciovali světovou válku (první, druhou i tu třetí). Nyní se chystají převzít zemičku do majetku (jak kázal jáhve) zmenšit populaci lidí na půl miliardy a tu dokonale zotročit a exploautovat (slouhové, dělňasi, chovné kusy na náhradní díly).

30. 12. 2023 21:28
Odpovědět  karči

Ne tak uplně…původ téhle sekty sahá až do dob Sumeru…nejspíš do samého stvoření člověka…Nějaké 6 století…to už jsou jen různé dobové záchyty výskytu…pravda ale je,že ti špatní jsou tu od začátku…

Jaro Jaroslav
31. 12. 2023 01:57
Odpovědět  Veny232

Hlbsie, až do minulej civilizacie! A Augustus Le Plongeon jasne píše v jeho knihach že celá Hadia kultúra Mezoameriky bola slobodomurarska, plna čísiel a symbolov!

Pravdomluvny
30. 12. 2023 14:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Ať se ten dementní kecal jede podívat do Evropy,co muha@@@@di udělali a udělají všem, kteří nebudou fungovat podle “”””práva a zákonů “””””😡🤮🤮🤮🤮🤮🤮 Šaríja.
P.S.
Bývalé lázeňské město Teplice jsou ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍKLAD!!!!!!

Pravdomluvny
30. 12. 2023 14:16
Odpovědět  Jana Kunšteková

A mají snad svatozář a neničí okolí, neničí lidem život???!!!!!
Nezničili lázeňství?!!!!
Víte prd,od roku 1998 jste tam byla kolikrát????

Janaz
31. 12. 2023 07:06
Odpovědět  Pravdomluvny

Kto si tam navolil starostu a mestskú radu, ktorá to dovolila? Debilní Tepličania? Tak sklapni, nech si ten bordel teraz upracú, keď sa im nepáči!

Staník
30. 12. 2023 17:28
Odpovědět  Jana Kunšteková

Jen poznámka. Ve Srebrenici žádní bosenští Srbové ani jiní Srbové nikoho nepopravovali!!! Je o tom spousta důkazů, mimo jiné výpovědi tamějšího holandského velitele KFOR a všech holandských vojáků!

ModrýKlokan
30. 12. 2023 20:16
Odpovědět  Staník

Přesně. Ve Srebrenici především vraždili muslimáci Srby. Americká propaganda a lži jede svůj hnojomet. Kdo věří nějakýmu američanovi je blázen. Ve Srebrenici především srbská armáda zastavila vraždění Srbů. Muslimáci tam řádili jak nacisti.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Staník
30. 12. 2023 22:27
Odpovědět  ModrýKlokan

Je to přesně tak👍.

30. 12. 2023 14:15
Odpovědět  Pravdomluvny

Samozřejmě,nepatří to sem…
Kdo migruje ze své země,není Vlastenec…
A kdo nemá vztah ke své zemi,proč by měl mít k té cizí?…
Už jen z toho důvodu to tu nemá co dělat…ovšem to nemá nic společného s tím…jak vzniknul Izrael…a co tam páchá…co tam páchají v jejich zemích posledních 30 let naše země/NATO?
Takže jak jim můžem nadávat? A divit se,že sem táhnou po tisících…když z jejich měst jsme nadělali popel?…
Nejdřív se musí tohle napravit…a pak je můžem odstěhovat kam patří…
Jinak je to jako nadávat že mám dům plný myší a sypat odpadky do sklepa…

Pravdomluvny
30. 12. 2023 14:25
Odpovědět  Veny232

S muha@@@@@dyje třeba zacházet stejně,jako to dělal Vlad III. nebo jako v bitvě u Vídně v roce 1683 JanIII.Sobieski a zbytek spojených armád.
Já je prostě nemusím, neuznáván a uznávat nikdy NEBUDU.
Přeji Vám hezký den a děkuji za oponenturu.
P.S.
Čechoslováci jim pomáhali stavět, zachraňovat památky atd,my jim nic nedlužíme 😡

skeptik
30. 12. 2023 18:24
Odpovědět  Pravdomluvny

Co jste nepochopil na tom, co napsal Veny232?

Pravdomluvny
30. 12. 2023 18:56
Odpovědět  skeptik

Čtení v jazyce českém je pro Vás španělská vesnice.

Janaz
31. 12. 2023 07:08
Odpovědět  Pravdomluvny

Evidentne pre teba.

Aragonit
30. 12. 2023 14:50
Ohodnotit příspěvek :
     

IZRAELSKÁ VLÁDNA MOC ZA 3 MESIACE ZAVRAŽDILA UŽ VIAC AKO 20 TISÍC PALESTÍNSKYCH DETÍ, ŽIEN A STARCOV
V ČOM SA LÍŠIA OD FAŠISTOV?

Pravdomluvny
30. 12. 2023 15:16
Odpovědět  Aragonit

A kolik milionů mají a ještě budou mít na svědomí muha@@@@dáni ?????
To je co???
Asimilace a výkvět kulturních hodnot, potažmo obohacení a pomoc při rozvoji Evropy????!!!!!!!!
To snad NEE!!!!!!!😡

Pravdomluvny
30. 12. 2023 16:14
Odpovědět  Jana Kunšteková

Jeden myslel……

Pravdomluvny
30. 12. 2023 18:13
Odpovědět  Jana Kunšteková

Nejdřív si sama do Teplic zajděte,pak muha@@@@dy obhajujte.
Třeba v lázních Beethoven je s nimi výborná a jistě osvěžující koupel…..

Janaz
31. 12. 2023 07:11
Odpovědět  Pravdomluvny

Blbeček krepý, kto tam dovolil muslimom sa nasťahovať, poskupovať domy a pozemky? Žeby mestská rada, ktorú si tam navolili debili ako ty vo svojej chamtivosti? Peniaze vám nesmrdeli, tak teraz čušte!

paulusek
30. 12. 2023 19:39
Odpovědět  Jana Kunšteková

Že to říkáte zrovna Vy.

Bety
30. 12. 2023 20:21
Odpovědět  Pravdomluvny

Víte co je pravda, vy Pravdomluvný ? Že jednou budeme všichni Palestinci !
Pravda je, že nás učí kdekoho nenávidět, abychom se náhodou nespojili a nezačali nenávidět ty loutkovodiče v pozadí.
Kdo z moci síly rýsoval hranice na Blízkém východě a jinde tak, aby z toho měli obyvatelé těch států jenom potíže? Historicky to byla Anglie a po ní to převzaly USA. Všude zadělali na konflikty, kam mohli poslali ty svoje bombardéry , nikoho nenechali na pokoji. Lidé pak utíkají kam se dá a jsou právem nasr.aní, protože z jejich domoviny jsou trosky. Kdo všechny ty běžence pozval do Evropy a využil k tomu všechny ty falešné humanisty ?A proč ? Když jediné správné řešení je nechat je žít tak, jak sami chtějí u nich doma a nes.rat se všude s tou falešnou demokracií a rozdmýcháváním válek? Však oni by ti skalní zastánci šaríje neměli zdaleka takový vliv, kdyby toho nebylo !
A autor má pravdu když píše, že Izrael byl stvořen na úkor Palestinců, kteří navíc s tím evropských holokaustem neměli co dělat. A teď nás nutí je odsuzovat za to, že se s touto nespravedlností nesmířili !!

Jaris
31. 12. 2023 06:22
Odpovědět  Bety

Vystizny a pravdivy komentar, klobouk dolu.

Pravdomluvny
31. 12. 2023 06:27
Odpovědět  Bety

S muha@@@@dánskými vrahy sepojte Vy,ja je nesnáším a nerespektuju jejich územní nároky na žádné místo v Evropě!!!!!!

Janaz
31. 12. 2023 07:23
Odpovědět  Pravdomluvny

Vymletý debil, ktor tu niečo píše o ich nejakých územných nárokoch v Európe? A ak ide o Balkán, ty ignorant, to sú etniká, ktoré tam žijú už dlhé generácie, žiadni privandrovalci, len kedysi prijali iné náboženstvo!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Putinovec
30. 12. 2023 15:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Zrovna mám rozečtenou knihu od Hany Bořkovcové , Píšu a sešit mi leží na kolenou .
Zároveň jsem dočetl jinou její knihu , Soukromý rozhovor , která na předcházející knihu dějově navazuje , jen z pohledu starého člověka , který si pokládá otázky : Proč a Jak se to mohlo stát ?
A poté mám k přečtení připravenou její třetí knihu , Proč jsem jen nepsala všemi směry .
https://www.databazeknih.cz/knihy/pisu-a-sesit-mi-lezi-na-kolenou-78139
Všem vřele doporučuji si tyto knihy přečíst , jako dokument doby od člověka , který to prožil a přežil .
Pomůže Vám to pochopit hrůznost , hloubku a všežravost fašismu .
Jen nezapomeňte na jednu důležitou věc . Každý fašismus začíná tak , že je vybraná jedna skupina lidí , které je potřeba nenávidět . Jakmile tahle skupina dojde a ta dojde vždy , protože fašismus je rozežralý rozpínavě , tak dojde i na ty ostatní . A poté fašismus požere sám sebe .
Ideologická agenda ukáže na židy , cikány , muslimy , černé , bílé , pruhované .

Putinovec
30. 12. 2023 15:15
Odpovědět  Putinovec

A problém upevnění fašismu vzniká pravidelně tehdy , pokud se “malí človíčkové” , jak je nazval bojovník proti fašismu a žid Karel Čapek , nechají přesvědčit , o vině těchto vybraných a budou akceptovat jejich pronásledování , genocidu a ponižování .
Takže člověk nemusí být přímo fašistou , aby fašismu pomohl zarůst do společnosti . Největším zločinem těchto “malých človíčků” , je jejich lhostejnost . Právě ta jim přináší nevýslovné hrůzy a oni se potom ptají, za co ?
Lidem jsou předkládány fakta , u kterých se mají rozhodnout , kdo je tím národním vyvrhelem , odsoudit Jej a nechat tak fašistickou agendu postoupit o krůček dále . Ono je jedno , zda přijmete fakt , že je tím zločincem sionistický žid či Palestinec . Ani jedno rozhodnutí nevychází z objektivních faktů , ale z emocí . A právě proto je tato ideologie NEPŘÍTELE , lidem takto podávána . Pokud ji přijmete , tak tím akceptujete formu fašismu , která i Vás dohoní .
Tyto genocidní spory , války , masakry , nevznikají ze vzduchu . Jsou záměrně generačně připravovány , aby bylo možné ve vhodný okamžik , spustit agendu fašismu . A aby tato agenda prošla , tak ji malí človíčkové musí přijmout .

Putinovec
30. 12. 2023 15:24
Odpovědět  Putinovec

Přitom daný problém se tím nijak nevyřeší , jen se zadělá na další , v budoucnosti .
Jak tyto problémy řešit a to tak , aby příští generace neměla uchovaný potenciál pro další fašismu , předvedl Putin , když vyřešil spor mezi Indií a Pákistánem v roce 2002 , který reálně hrozil přerůst v jaderný konflikt .
Problém je třeba řešit v jeho kořenech a to tak , aby ani jeden národ neměl pocit , že řešením byl poškozen .
To , co probíhá už po desetiletí ze strany Izraele a okolních států , je mina , kterou nainstaloval západ . A to , co se přitom děje , je západní způsob řešení .
Totéž můžeme sledovat v konfliktu mezi RF a banderstánem .

Pravdomluvny
30. 12. 2023 15:33
Odpovědět  Putinovec

Putin je taky Žid, když už a chrání dalšího Žida jménem Zelenssky.

Putinovec
30. 12. 2023 16:08
Odpovědět  Pravdomluvny

Vy jste zareagoval přesně tak , jak má reagovat malý človíček . Pěkně tu káru fašismu posunout o kousek dál , aby se prožrala do celého světa .
Máte pocit , že Vaše sdělení pomůže agendu nasouvání fašismu vyřešit ?

Pravdomluvny
30. 12. 2023 16:14
Odpovědět  Putinovec

A není to snad PRAVDA?!!!!

skeptik
30. 12. 2023 18:27
Odpovědět  Pravdomluvny

Ne, je to jen váš názor.

Pravdomluvny
30. 12. 2023 18:54
Odpovědět  skeptik

Ale,ale…..to, že se to nepíše tady neznamená, že to jinde nepsal někdo jiný, fundovaný.

Janaz
31. 12. 2023 07:38
Odpovědět  Pravdomluvny

Kto, ty? Ty si fundovaný? Alebo nejaký VK, ktorý ani nie je schopný či ochotný viesť stránku pod svojim menom, ale zato roky šíri nenávisť voči všetkým , na ktorých mu ukáže jeho pán? Tam sa zbieha rovnaká cháska ako ty, plná žlče a nenávisti, zameraná na všetkých židov a muslimov en bloc. Koho že to tak pripomína?

karči
30. 12. 2023 19:08
Odpovědět  Putinovec

Naša planéta je otvorená ekonomika29. decembra 2023 / oracle911
Svojho času Catherine Austin Fitts, ktorá teraz vydáva Solari Report svojho času ešte počas Bushovej administrácie v rokoch 1989-1990 zistila, že sa strácajú nemalé peniaze zo štátnej kasy. Neboli to miliónové, ale stámiliónové až miliardové čiastky. Pohrabala v tom trochu viac a zistila, že tie peniaze resp. zdroje sa nielen strácajú doslova z povrchu zemského, ale doslova idú mimo planétu.
Čo sa deje?
Je tu niekoľko možností:

  • Platíme dane niekomu, a berie len buď zlato alebo minerály.
  • Zásobujeme odtrhnutú ľudskú civilizáciu a oni nám zabezpečujú tajné vojenské technológie a ochranu v medzihviezdnom priestore.
  • Obchodujeme s mimozemskými civilizáciami my im dáme zdroje, oni nám dávajú technológiu napr. údajne technológie v Lockheed SR-71 Blackbird alebo údajne navádzacie a detekčné systémy S-400 a S-500 sú mimozemského pôvodu.
  • Dajaká kombinácia predchádzajúcich bodov.

Podstatné TERAZ nie je to kam tie zdroje skutočne odchádzajú, ale to, že tí, ktorí tieto hodnoty vytvárajú nevidia adekvátnu protihodnotu.

Staník
30. 12. 2023 19:32
Odpovědět  karči

Přečtěte si něco od Zecharii Sintchina. Na leccos z toho, co se ptáte, tam naleznete odpovědi.

Pavel
30. 12. 2023 20:58
Odpovědět  Putinovec

Fašismus v KoZa již jede na plné obrátky, v tom máte pravdu. A my jen tupě čumíme a držíme huby! Úpadek s ubohost dnešního světa po rozpadu socialistického bloku nádherně zobrazuje OSN! Izrael denně zabíjí tisíce civilistů v Gaze a OSN svolává zasedání kvůli Ruskému bombardování “Ukrů” jako odpověď na zničení výsadkové lodě Novočerkaz. Ti zlí Rusové odpálili asi 150 různých raket na vojenské cíle po celé Ukrajině a o život přišlo 26 civilistů a 150 bylo zraněno.( mimochodem většinou díky PVO “Ukrů”) Od 7.října do dneška v Gaze Izraelci pozabíjeli stonásobné více dětí než zemřelo na Ukrajině od začátku SVO. Ale židé jsou nedotknutelní, v našich mediích ani jedna fotka či video zavražděných Palestinců v Gaze.Ani jeden hlas od našich politiků odsuzují genocidu v Gaze! Pokud by existoval bůh a byl spravedlivý, mohl by se na toto dívat?!

x-13
30. 12. 2023 15:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Omlouvám se za vsuvku, ale Babišova kobyla se chystá domů, blíž ke svému oligarchovi. Jak moc musí být člověk…., aby volil jedny … co jsou tam teď za stejné….z chléva od Babiše
https://www.novinky.cz/diskuze/domaci-jourova-vsichni-chteji-do-eu-nikdo-nechce-ven-40455690

Pravdomluvny
30. 12. 2023 15:18
Odpovědět  x-13

Ta měla za Štiřín sedět……v bání o slzách a potu, doteď!!!!

Administrátor
P.A.Semi
30. 12. 2023 15:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Bohužel psát pravdu o druhé světové válce obecně, nebo o pracovním táboru Osvětim konkrétně, tu dodnes není legální, takže ani nelze opravovat chyby a nepřesnosti, které autor článku převzal z obecného obrazu lží o té době…

Shoah, slovo, které Židé používají místo výrazu Holocaust, doslova znamená Faleš a Podvod, je odvozené ze slova, které je třeba v desateru ve větě: nevydáš falešné svědectví proti bližnímu svému…

πα½

Pravdomluvny
30. 12. 2023 16:37
Odpovědět  P.A.Semi

Muha@@@@di mají Intifádu a “”””právo “””””Šaríja 👎
Můj názor.

Janaz
31. 12. 2023 07:40
Odpovědět  Pravdomluvny

A ty máš prázdno v lebeni.

Honzas
30. 12. 2023 16:36
Ohodnotit příspěvek :
     

No já tedy nevím ale všeho moc škodí. Moc Ukrajinců, moc Židů, moc mohamedánů… ale kdybych si měl vybrat souseda Tak si v každém případě radši vyberu Žida. S palestincema jsem měl možnost se seznámit v Rakousku. Podle mého je to verbeš. A Ukrajinců už je u nás taky přes míru.

Pravdomluvny
30. 12. 2023 16:59
Odpovědět  Honzas

Klaním se moudrým lidem se svým vlastním názorem……👍
Ať už se shodujeme nebo ne.
A tady to díky skutečné demokracii je o debatě,ne jako Seznam.
Díky všem příznivcům a odpůrcům👏

Janaz
31. 12. 2023 07:43
Odpovědět  Honzas

Ďalši s kognitívnou poruchou. V článku ti nikto nevnucuje suseda, ide o to, aby ani židom, ani muslimom a ani nikomu inému nevnucovali to, čo nechcú. A akosi si vynechal, že najprv vnútili Palestíncom “susedov”, o ktorých nestáli a ktorí tam nemali čo hľadať, že? A nielenže vnútili, ale ich tí “susedia” aj okradli a okrádajú doteraz.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Kelly
30. 12. 2023 19:58
Ohodnotit příspěvek :
     

ve čtvrtek 4.1.2024 od 14,00 hod. do 15,00 hod. bude demonstrace před velvyslanectvím USA v Praze proti zasahování do vnitřních záležitostí Srbska “RUCE PRYČ OD SRBSKA”. Účast kohokoliv bude vítána.

ModrýKlokan
30. 12. 2023 20:11
Ohodnotit příspěvek :
     

To jsou zase americký lži a žvásty o Srebrenici. Tam především bosenští muslimáci vyvražďovali srbský vesnice.

Pavel
30. 12. 2023 22:28
Odpovědět  ModrýKlokan

Aby jich bylo dost tech islamskych fanatiku na srby tak pritahli z blizkyho vychodu na posilu vyzbrojeny jednotky islamskych teroristu. Aby tu valku rozpoutali ..
MIlosevic zahajil obranu Jugoslavie a byl za to souzenej spolecne s dalsima..

Pravdomluvny
31. 12. 2023 06:31
Odpovědět  Pavel

S muha@@@@dy se nejedná, ať táhnou zpátky do svého středověku a necpou se do Evropy !

Jaris
31. 12. 2023 10:24
Odpovědět  Pravdomluvny

Tak at zapad prestane valcit, provokovat a KRAST na Blizkem vychode. Vy byste take zdrhal, kdyby vam padaly na hlavu bomby a nemel byste se kam schovat. Muslimske zeme berou mohamedany, ale jen v urcitem poctu. Evropa je bere z toho duvodu, protoze ma z toho kseft.

Staník
31. 12. 2023 10:26
Odpovědět  Pavel

Západ si nemohl dovolit mít v Evropě velkou zemi, jako byla Jugoslávie. Přinutit fašistické Chorvaty a bosenské muslimy, doplněné muslimskými bojovníky, především z Íránu, nebyl velký problém. Ano, Srbové a Miloševič bránili Jugoslávii a potom Srbsko. Stejný scénář použit i proti Rusku, jenže tady KoZa narazila…

Jiří
30. 12. 2023 21:16
Ohodnotit příspěvek :
     

Izrael se stal úspěšnou nacistickou republikou a pokud USA ztratí tvář na Ulrajině ,tak i Izrael zažije “přátelský”závan okolních zemí.

Jaro Jaroslav
31. 12. 2023 02:03
Ohodnotit příspěvek :
     

Začali vlastnú skazu, do 10 rokov budú presťahovany na Okrájanú a Krym, alebo vyhubeni…