Holky,… můžete se těšit

Holky, můžete se těšit, aneb nestoudný výrok V. Žilkové

Veronika Žilková:

„Není to sexuální agrese, ale silný pud přírody. I mnoho evropských žen časem svůj pud určitě bude dobrovolně směrovat k novým samcům. Je třeba zavést ve školách multikulturní výchovu jako samostatný předmět!“

Jen Bůh ví, co vede paní Žilkovou k takovým úvahám, názorům a  konstatováním.
Zda je to důsledek vědomí angažovanosti manžela ve vysoké politice, který oddán jistým vyšším principům nikoli mravním, ale politicky proevropsky multikulturním, nebo to jen provokativní proklamace, která má paní Žilkovou poněkud zviditelnit. Těmito, do značné míry nepřijatelnými větami totiž nepochybně provokuje českou občanskou veřejnost, která zásadně nesouhlasí s eurounijní multikulturní politikou, která se zabývá otázkami a problematikou dalšího, perspektivního přijímání imigrantů v ČR a zemích EU. 

Nicméně, z hlediska známých,  pravdoláskařských výkřiků z řad pražské kavárny o rozdělování naší společnosti, které se dává za vinu prezidentu M. Zemanovi, je paní Žilková živým důkazem, kdo vlastně společnost rozděluje.

Pokud bychom dali na misky vah názory veřejnosti na imigraci, přijímání uprchlíků a názory spolu s naprosto nepřijatelným požadavkem na zavedení multikulturní výchovy ve školách paní Žilkové,  nepochybně by paní herečka a zastupitelka Žilková pohořela jak papírový čert.

To na straně jedné, pokud jde o všeobecnou multikulturní (imigrantskou) problematiku. Je tu však něco, nad čím lze zapochybovat o soudnosti a psychickém zdraví paní Žilkové.

Je celkem pochopitelné, že nemá-li člověk osobní (negativní) zkušenosti a všech pět „P“ pohromadě, může jen stěží posuzovat některé situace, zvláště pak ty, které se staly jiným. Skutečnost, kdy člověk hodlá veřejně vyjádřit svůj názor, měl by si být vědom, zda nejde hlavou proti zdi , zda to jeho (jejímu) egu přinese něco pozitivního, nebo jen ostudu.

Vyjádření paní Žilkové o tom, že zvěrstva muslimských, potažmo islámských imigrantů, spáchaných
na ženách (přepadávání, pokusy a dokonané znásilnění apod.) není podle paní Žilkové „sexuální agrese“,
ale přirozený „silný pud přírody“, není u ní psychické vyšinutí mysli, ale spíše důsledek jejího snažení
o zviditelnění se a veřejnou angažovanost, které vyústily v naprostou debilizaci jejího kritického myšlení. 

 Zda ji k této úvaze či názoru vedly vlastní zkušenosti „samice“, alias „ramlice“, nebo zase jen názor, který jde
v proudu manželovy euiroujijní politiky je otázka, každopádně to svědčí o tom, že o čistotu vlastní, tedy české, resp. slovanské rasy velkým zájmem neoplývá, stejně jako o charakteru islámu, Koránu, zákonu Šaríje atd., toho mnoho neví (zda vůbec).

Asi je jí ukradené utrpení evropských (ale i jiných) žen a dívek, které byly díky „silnému pudu přírody“, lépe řečeno zvlčilosti muslimských imigrantů poctěni jejich „milým zacházením“, asi ji nezajímají osudy muslims-
kých žen, které jsou bity, mučeny nebo ukamenovávány za živa, jako matce je jí naprosto lhostejné, jakým ponižováním  a utrpením musí projít malé děvčátka (obřízky), když veřejně proklamuje, že „mnoho evropských žen časem svůj pud určitě bude dobrovolně směrovat k novým samcům“.

Není proto od věci paní Žilkové připomenout, že to nejsou či nebudou jen nadržení samci, ale hlavně islamisté se svými náboženskými (zlo)zvyky, zákony, násilnostmi, bezohledností a teroristickými tendencemi.
Paní Žilková by jistě velmi rychle změnila názor, kdyby se její dcery Kordulky třeba „časem ujal“ nějaký milý islamista, coby „silný pud přírody“!   

Paní Žilková jistě nemá nízké IQ, nicméně by se měla nad svým výrokem vážně zamyslet, protože její výrok je opravdu na hraně morální únosnosti. Má-li jen trochu cti a svědomí, měla by se také za svá značně irelevantní slova omluvit, protože jsou to slova, která mohou bolet ženy a dívky, které se ocitly v  „milém“ násilnickém sevření muslimských samců, vedených „silným pudem přírody“!.

Také jsou to slova, která mj. podporují migraci, islám, násilí, zločinnost, případně teror v Evropě!

Apropó, kdyby si snad některá z našich žen před paní Žilkovou uplivla, pak zcela poprávu.
Lidé s vyšinutým myšlením a názory totiž patří do ….

Jiří  Baťa
http://www.rukojmi.cz/clanky/9042-holky-muzete-se-tesit-aneb-nestoudny-vyrok-v-zilkove

sdílet na