Historici našli strašná proroctví Rasputina pro rok 2021

Grigorij Rasputin, rodinný přítel posledního ruského cara Mikuláše II., si dělal poznámky, ve kterých odborníci našli strašná proroctví. Vzhledem k tomu, že Rasputin své poznámky nedatoval, nelze s jistotou říci, do kterého období jeho proroctví patří.

Odborníci se však přiklánějí k názoru, že informace nalezené v denících se mohou týkat roku 2021.

Přítel carské rodiny například napsal, že v budoucnu zmizí láska a lidé budou stát na okraji propasti kvůli ztrátě hodnot a víry v Boha. Zápisky opakovaně zmiňují tři hady vyslané zničit celou lidskou rasu.

„Lidstvo bude rozdrceno kroky šílenců, neznalý bude diktovat zákony moudrému a lidé budou věřit v ty u moci,“ říká proroctví.

Odborníci v těchto záznamech Rasputina našli náznak třetí světové války, která se bude odehrávat mezi Západem a Východem. Podle proroctví západní car zotročí lidi nespočetným bohatstvím, zatímco východní vladyka pokoří chudobu.

https://bit.ly/3mku2hH

sdíletj na