Hilšere, Smoljaku + 17 senátorů, myslíte, že jste v Číně, nebo nám vládne ÚV KSSS Leonida Brežněva?

Nespletli jste si dobu? Jakým právem kádrujete a osočujete kandidáty či kandidátky, kteří zastupují lid?

Ty, blbý lide plať a drž ústa, protože Česká televize patří nám, kteří jsme si jí v roce 2000 přisvojili?

Hilšere, Beku, Smoljaku, Lásko, a vy další, nepopletli jste si kontinent či dobu? Myslíte, že lidem zavřete držky, zakroutíte krkem jako bolševici v roce 1948, či zavoláte komunistům do Číny o internacionální pomoc? Nebo snad pozvete soudruhy z Pentagonu, aby pomohli intervenčně jako Brežněv v roce 1968?

Hilšer Gemund
Hilšer Gemund

Vážně jste si nespletli dobu?

Soudruzi senátoři (a to skutečně svým jednáním jste, neboť názvem “demoverze demokracie” to neukryjete), vy nemáte právo  kádrovat, který kandidát je pro koho vhodný a vylučovat jako v době bolševické!

Možná byste nám Hilšere měl vysvětlit, proč jsou mnohé smlouvy začerněné a zda nejste nějak finančně zaháčkován na miliardách, Českou televizí protékající. Proč jinak byste se tak zoufale bál finanční kontroly odbornice, kterou stoprocentně Hana Lipovská je?

A co vy, Smoljaku, netečou k vám do rodiny penízky z veřejnoprávního studia?
Jak to můžeme zjistit – za loajalitu a servilnost?

Smlouva s T zaernno
Smlouva s T zaernno

Vypadají takto smlouvy s Moravcem?

Nezávislá média jsou nezávislá, a už z této výhrůžky dokazujete, že si na Českou televizi osobujete výhradní právo vy, jedna malá, extremistická skupina, jejíž jména se stále opakují! Neuvěřitelná drzost a antidemokratický útok na svobodu slova!

Zde neuvěřitelně drzý dopis i s podpisy kamuflovaný za svobodu slova

OTEVŘENÝ DOPIS

30. ledna 2020, Praha

Vážení členové České biskupské konference,

obracíme se na Vás jako členové Senátu Parlamentu České republiky, kteří se zájmem i znepokojením sledují dění kolem médií veřejné služby. Dne 7. února 2020 proběhne ve Volebním výboru výběr kandidátů pro volbu 6 členů Rady České televize. Překvapilo nás, že ČBK do této volby navrhuje kandidátku, která otevřeně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií.

Úkolem médií veřejné služby je poskytovat veřejnosti mediální obsah nezávisle na politické moci a soukromých obchodních zájmech. Existence a nezávislost těchto médií hraje zásadní roli pro udržování svobody a zachování demokratických principů naší země. Na plnění úkolů a z toho plynoucí nezávislost České televize dohlíží veřejnost prostřednictvím Rady ČT. Členové této Rady by dle nejlepšího vědomí a svědomí měli hájit veřejný zájem kodifikovaný v zákoně o České televizi. Je zřejmé, že osoby, které otevřeně zpochybňují smysl existence médií veřejné služby, případně rovnou připouštějí potřebu jejich zrušení, nemohou v Radě hodnověrně hájit tento veřejný zájem.

V této souvislosti návrh České biskupské konference vyvolává vážné znepokojení a pochybnosti, s jakým cílem orgán reprezentující české katolíky nominoval kandidátku Hanu Lipovskou. Z logiky věci je možné na tuto nominaci pohlížet jako na snahu podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabení demokratické společnosti. Věříme, že katolická církev v České republice tento cíl na rozdíl od své kandidátky nesleduje.

Je-li tomu tak, je žádoucí, abyste se od těchto názorů své kandidátky jasně distancovali a její nominaci do Rady ČT stáhli. V opačném případě se lze důvodně domnívat, že se s názory Hany Lipovské Česká biskupská konference ztotožňuje.

Bylo by žádoucí… Distancujte se… Stáhněte nominaci…Ten úžasný, totalitní slovník! Neuvěřitelná drzost!

S úctou

(tak oni vyhrožují a napíší s úctou?)

Marek Hilšer

Mikuláš Bek

David Smoljak

Zdeněk Papoušek

Václav Láska

Alena Dernerová

Ladislav Kos

Petr Orel

Přemysl Rabas

Miroslav Balatka

Tomáš Goláň

Miroslav Nenutil

Lukáš Wagenknecht

Jiří Dienstbier

Miroslav Adámek

Václav Chaloupek

Jiří Vosecký

Jan Horník

Jan Sobotka

Snad tento výhružný, zločinný dopis jak z dob totality Parlament České republiky nevyslyší a i to bude zkouška demokracie, s jakou se k této drzé výhrůžce postaví.

Bude volit pluralitu a svobodu slova, nebo opět extremistického Moravce a Newsroom 24?

https://bit.ly/37S4YXs

sdílet na