Gender už pro půlroční mimina

Toto děsivé představení bohužel není sci-fi. Právě v reálu začíná. Gender už pro půlroční mimina. Maláčová na to má příručku. Devastují tihle šílenci celou generaci? Multikulti hračky a zvrhlé pohádky.

ĽUBICA CYPRIANOVÁ listuje v příručce pro mikrojesle, která je plná zvrácené gender ideologie, jíž chce ministryně Maláčová cpát dětem již půlročním miminům, aby je zkazila hned od počátku

Boj o nepřijetí Istanbulské úmluvy stále neutichá. Před pár dny jsme byli svědky toho, jak se bruselští “liberální” politici snažili znovu vnutit sousedům Slovákům přijetí tohoto dokumentu.
A to přesto, že ho ve slovenském parlamentu zamítli ústavní většinou.

Jak již bylo mnohokrát řečeno, problém Istanbulské úmluvy není v tom, že se snaží bojovat proti násilí na ženách. Ostatně všechny formy násilí uvedené v úmluvě jsou v civilizovaných zemích již dávno trestnými činy. Problém této úmluvy je v tom, že žena v něm není definována biologicky, ale genderově – jako společensky vytvořená role.

Příručka

V roce 2017 vznikl v České republice v rámci operačního programu Zaměstnanost (fond EU) materiál nazvaný Plán péče a výchovy v mikrojeslích, který se stal oficiální součástí příručky, kterou Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí nedávno vyvěsilo na webu jako manuál na zřizování mikrojeslí.

Tato příručka z roku 2019 s názvem Péče o děti v mikrojeslích, kterou ministerstvo vyvěsilo na webu, má slou-
žit jako manuál ke zřizování mikrojeslí, ve kterých se starají o nejmenší děti ve věku již od 6 měsíců – do 4 let.

Ministryně Maláčová oficiálně o jeslích mluví jako o prostředku dostupného hlídání dětí, aby se ženy mohly co nejdříve po rodičovské dovolené vrátit do práce, pokud to potřebují. Metodika výchovy ale už zdaleka není jen o hlídání, ale o jasném formování dítěte, které vychází z ideologicky rodového podhoubí – z gender ideologie.

V příručce v části Etické principy si můžeme přečíst: Děti jsou vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi, s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách. 

 • Neříkáme, že nějaká hračka či aktivita je jen pro chlapce, nějaká pro dívky.
  Pokud je potřeba děti rozdělit, mělo by to být z funkčního důvodu, nikoli jen podle pohlaví či věku (takové rozdělování vytváří hranice mezi dětmi tam, kde přirozeně nejsou, a utvrzuje děti ve ste-
  reotypním vnímání, že dívky a chlapci se na něco hodí víc jen na základě jejich pohlaví). Každé dítě je jedinečné a mělo by s ním být zacházeno na základě jeho osobnosti, schopností a dovedností.
 • Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí mezi muže a ženy, zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají.
  Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví (např. uspořádáme závody v posílání autíček pro všechny, každé dítě si vybere autíčko, pojmenuje ho, a s ním pak soutěží; každé dítě si vezme s sebou na hřiště panenku a bude jí dělat maminku/tatínka, připraví oblečení, jídlo, bude je vozit v kočárku). 
 • Pokud je to možné, vybíráme hračky, např. panenky, i jiné než světlé barvy pleti atd.
 • Při čtení pohádek vybíráme, mimo klasických českých nebo evropských, i pohádky z jiných kulturních okruhů. Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen (v seznamu literatury uvádíme několik příkladů na genderově a environmentálně citlivou literaturu pro děti).
 • Pokud se ve skupině vyskytuje dítě, které je něčím pro ostatní výrazné (jiné etnikum, jiný jazyk, zdravotní postižení…), použijeme tuto odlišnost pro obohacení celé skupiny, s dětmi si povídá-
  me o tom, že svět je velmi různorodý a to jej dělá krásný. Tuto situaci lze využít pro seznámení dětí s různými tradicemi a zvyky, které se liší v jednotlivých kulturách. Necháme děti vyprávět o tom, jak probíhají přípravy na různé svátky u nich doma.“

V části Metody práce s dětmi se dozvíme:

 • vliv literatury a umění

Cíleně vybíráme vhodné knihy a písničky s různorodým zaměřením, zařazujeme jak klasické české pohádky, tak moderní (např. i pohádky, které nabourávají genderové stereotypy a rozšiřují jeho kulturní obzor).

 • vliv jazyka a komunikace

Děti jsou velmi vnímavé a pečující osoba je pro ně po dobu jejich pobytu v mikrojeslích vzorem.

Proto je nutné, aby chování i způsob vyjadřování pečujícího, kopírovalo etické principy, na kterých stojí dané zařízení. Člověk má tendenci mimoděk sklouzávat ke stereotypnímu chování a s tím souvisejícímu vyjadřování.

Je třeba si při kontaktu s dětmi dávat pozor, vyvarovat se vět typu:
„Takhle se správný kluk nechová/chová.“,
“Tohle je přece pro holky!“.

Při aktivitách typu „povolání“ pracovat s oběma rody (např. na kartičkách s obrázky mít i genderově netradiční povolání, pojmenovávat profesi oběma rody, ptát se nestereotypně).“

Přirozenost

Rozdělení na mužské a ženské působení můžeme pozorovat v celé přírodě. Samozřejmě, nejhmotnějším důkazem této rozdílnosti u člověka je rozdíl v našich fyzických tělech a s tím souvisejících funkcích při roz-
množování. Že se někdy najdou jednotlivci, kteří přesně do tohoto obecného tradičního schématu nezapa-
dají, to ještě nemůže být důvod, abychom celou společnost začali přesvědčovat, že základní princip je jiný.

Pravá ženskost a mužnost jsou ušlechtilé vlastnosti a jejich rozvíjení je důležité. S pravou ženskostí určitě souvisejí vlastnosti jako něžnost, jemnost, půvab, vnitřní čistota a s pravou mužmostí zase například snaha ochraňovat pravou ženskost, odvaha, fyzická síla, bojovnost.

Pokud se již v takovém útlém věku (6 měsíců až 4 roky) budou všechny děti vychovávat v souladu s gender ideologií, tak to bude mít devastující vliv na jejich nejzákladnější životní jistoty, přirozenou identitu, a při-
nese to s sebou tragické psychické následky v příštím životě celé generace našich potomků.

Toto děsivé představení bohužel není sci-fi. Právě v reálu začíná.

Zdroj.
https://www.euportal.cz/Articles/22121-toto-desive-predstaveni-bohuzel-neni-sci-fi-prave-v-realu-zacina-gender-uz-pro-pulrocni-mimina-malacova-na-to-ma-prirucku-devastuji-tihle-silenci-celou-generaci-multikulti-hracky-a-zvrhle-pohadky.aspx

sdílet na