Exkluzivně: Investigace Aeronetu odhalila, že sčítací archy petentů prezidentských kandidátů v ČR ověřuje firma s neprůhlednou vlastnickou strukturou vedoucí do daňového ráje na Kajmanských ostrovech!

Exkluzivně: Investigace Aeronetu odhalila, že sčítací archy petentů prezidentských kandidátů v ČR ověřuje firma s neprůhlednou vlastnickou strukturou vedoucí do daňového ráje na Kajmanských ostrovech! Holdingová struktura firem dokonce figuruje v uniklých dokumentech Paradise Papers! Jana Peterková podala žalobu na ministerstvo vnitra a žádá soud o předběžné opatření a odsunutí konání prezidentských voleb v ČR! Karel Janeček asi bude v šoku až zjistí, že jeho petiční hlasy sčítala firma v holdingovém spletenci s nedohledatelnou vlastnickou strukturou!

Jen několik dnů před volbami prezidenta v ČR vypukl neuvěřitelný skandál, který může vést až k odsunutí termínu voleb v ČR, i když osobně tomu moc nevěřím. Důvod pro takový odsun je ale po naší investigaci nabíledni a jak se ukazuje, nejsme jediní, kdo odhalili, že sčítání petičních archů na podporu prezidentských kandidátů v ČR zabezpečuje subjekt, který doprovází velmi podivné souvislosti.

Občanská aktivistka Jana Peterková před několika dny podala žalobu k soudu s žádostí o předběžné opatření a odsunutí data konání prezidentských voleb v důsledku porušení zákona o výběrových řízeních. Naše redakce zašla ale mnohem dál a zahájili jsme investigaci vlastnické struktury dotčené firmy a nestačili jsme se divit. Česko snese fšecko, toto rčení v tomto případě, jak se sami za chvíli dočtete, platí na více jak 100% a znovu se utvrdíte v tom, že Česká republika prostě není právní stát, je to struktura řízená na 7. prioritě procesů řízení.

Výpis z obchodního rejstříku

Bývalá novinářka a občanská aktivistka Jana Peterková uveřejnila [1] na svém profilu na Facebooku video a informace, které ve videu zazní, vám dají možnost nahlédnout do králičí nory neuvěřitelných a korupcí zavánějících procesů, které okolo sčítání a ověřování petičních archů pro volby prezidenta probíhají již od rok 2012, tedy již od dob vlády Petra Nečase.

Není to tedy problém jenom současné vlády a současného vnitra, je to systémový problém, kdy někdo má zájem na tom, aby ověřování petičních archů, podpisů, nacionálů naproti databázi obyvatel ministerstva vnitra prováděla firma bez výběrových řízení a navíc firma, která nefiguruje jako samostatný subjekt a česká firma s českým vlastnictvím, ale jako dceřiná společnost nadnárodního holdingu. Nejprve si ocitujeme text žaloby, který sepsala Jana Peterková a předala soudu.

Jana Peterková Official

Věc : žádost o předběžné opatření k zastavení volební kampaně a voleb prezidenta v roce 2023 z důvodu nezákonného postupu Ministerstva vnitra při zadávání veřejné zakázky firmě Hewlett – PACKARD s.r.o., která má výhradní smlouvu s Ministerstvem vnitra jako autor ověřování petice pro volbu prezidenta 2017, smlouva číslo 3254366, aniž by byla zveřejněna nová smlouva s výše uvedenou firmou pro volby prezidenta 2023 a okolnosti, jak byla firma Hewlett – Packard Ministerstvem vnitra vybrána.

Již v roce 2012 uzavřelo Ministerstvo vnitra smlouvu s firmou Hewlett Packard o ověřování petice pro volbu prezidenta 2013 bez výběrového řízení, čímž vzniká důvodné podezření, že byla protizákonně vyvedena kontrolní úloha státu v případě voleb hlavy státu České republiky. Navíc petenti – občané ČR neuvedli při podepisování petičních archů jednotlivým kandidátům informovaný souhlas a souhlas v souladu s GDPR s nakládáním s jejich osobními údaji s jejich souhlasem a zásahem státu – subjektem ministerstva vnitra – tak výše uvedené proběhlo bez vědomí a souhlasu jednotlivých petentů.

Odůvodnění:

Dne 30.8.2017 obvinil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS – SO277/2017/532/KSt Ministerstvo vnitra ze spáchání přestupku podle paragrafu 120 odst.1 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ( viz. příloha, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) z důvodu, že obviněný – Ministerstvo vnitra při zadávání veřejné zakázky „Technická podpora a zajištění rozvoje aplikace NS -SIS II v letech 2016 -2018“ na základě výzvy k jednání ze dne 26.1.2016 v jednacím řízení bez uveřejnění a spáchal tím přestupek podle paragrafu 120 odst.1 písm. a) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a neprokázal, že by předmětnou veřejnou zakázku mohl z technických důvodů realizovat pouze vybraný uchazeč – Hewlett- PACKARD s. r.o., IČO 17048851 a důvod spočívající v nutnosti ochrany výhradních práv jmenovaného vybraného uchazeče vytvořil jmenovaný obviněný (Ministerstvo vnitra) v důsledku svého předchozího vědomého postupu při uzavírání smluv týkajících se předmětu plnění výše specifikované veřejné zakázky, tzn. Schengenského informačního systému, přičemž uvedený postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Výpis z obchodního rejstříku zachycuje jediného vlastníka české firmy, který je v Holandsku

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí ( ÚOHS-SO277/2017/VZ -25 377/2017/532/ KSt ) se obviněnému – Česká republika – Ministerstvo vnitra – ukládá pokuta ve výši 1.000 000 korun českých. Závěrem úřadu – ÚOHS, je zjištění, že obviněný – Ministerstvo vnitra – nepostupoval v souladu se zákonem ( příloha rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS – S0277/2017/VZ – 25377/2017/532/KSt) a vzhledem k tomu, že smlouva uzavřená mezi obviněným ministerstvem vnitra a předmětnou firmou HEWLETT – PACKARD s.r.o. byla uzavřena dle zjištění ÚOHS protizákonně a to pro celé období „Technické podpory a zajištění rozvoje aplikace NS – NS II v letech 2016 – 2018 předmětným subjektem a obviněným Ministerstvem vnitra, tedy přesně v období, kdy smluvně uzavřel obviněný – Ministerstvo vnitra – také technickou podporu se stejným subjektem, tedy firmou HEWLETT – PACKARD s.r.o. i pro autorizaci ověření petice pro volbu prezidenta 2017, vzniká důvodné podezření, že i tato smlouva byla uzavřena protizákonně, v rozporu s platnými předpisy o zadávání veřejných zakázek uvedených v rozhodnutí Úřadu pro ochranu výši 1.000 000 korun českých.

Závěrem úřadu – ÚOHS, je zjištění, že obviněný – Ministerstvo vnitra – nepostupoval v souladu se zákonem ( příloha rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS – S0277/2017/VZ – 25377/2017/532/KSt) a vzhledem k tomu, že smlouva uzavřená mezi obviněným ministerstvem vnitra a předmětnou firmou HEWLETT – PACKARD s. r.o. byla uzavřena dle zjištění ÚOHS protizákonně a to pro celé období „Technické podpory a zajištění rozvoje aplikace NS – NS II v letech 2016 – 2018 předmětným subjektem a obviněným Ministerstvem vnitra, tedy přesně v období, kdy smluvně uzavřel obviněný – Ministerstvo vnitra – také technickou podporu se stejným subjektem, tedy firmou HEWLETT – PACKARD s.r. o. i pro autorizaci ověření petice pro volbu prezidenta 2017, vzniká důvodné podezření, že i tato smlouva byla uzavřena protizákonně, v rozporu s platnými předpisy o zadávání veřejných zakázek uvedených v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS – SO277/2017/NZ – 25377/2017/532/KSt, a v rozporu se zákonem o zadávání veřejné zakázky, tedy též v jednacím řízení bez uveřejnění.

Navíc není veřejně dohledatelná smlouva s firmou HEWLETT– PACKARD s.r.o. pro volbu prezidenta 2023, ani veřejně zveřejněn dodatek k smlouvě číslo 3254366 z roku 2017 pro rok 2023, ani způsob výběru firmy HEWLETT – PACKARD s.r.o. pro tuto činnost – autorizaci podpisů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a existuje tak podezření, že smlouva s předmětnou firmou pro aut. ověř, petice pro volbu prezidenta 2023 nebyla také uzavřena v souladu se zákonem o zadávání veřejné zakázky.

Existuje tak důvodné podezření, že podpisy občanů České republiky byly vyřazeny protizákonně z jednotlivých petičních archů z důvodu podezření z nezákonnosti uzavřených smluv mezi předmětnými subjekty obviněnými z nezákonného jednání ÚOHS a byly tak vyřazeni kandidáti, které tito občané podpořili v rozporu se zákonem o zadávání veřejné zakázky, tedy též v jednacím řízení bez uveřejnění. Navíc není veřejně dohledatelná smlouva s firmou HEWLETT– PACKARD s.r.o. pro volbu prezidenta 2023, ani veřejně zveřejněn dodatek k smlouvě číslo 3254366 z roku 2017 pro rok 2023, ani způsob výběru firmy HEWLETT – PACKARD s.r.o. pro tuto činnost – autorizaci podpisů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a existuje tak podezření, že smlouva s předmětnou firmou pro aut. ověř, petice pro volbu prezidenta 2023 nebyla také uzavřena v souladu se zákonem o zadávání veřejné zakázky.

Existuje tak důvodné podezření, že podpisy občanů České republiky byly vyřazeny protizákonně z jednotlivých petičních archů z důvodu podezření z nezákonnosti uzavřených smluv mezi předmětnými subjekty obviněnými z nezákonného jednání ÚOHS a byly tak vyřazeni kandidáti, které tito občané podpořili, též protizákonně. Voleb prezidenta se tak z důvodného podezření z výše uvedených skutečností nemohou účastnit zcela nezákonně ti kandidáti, které podpořili svým údajem občané ČR jejichž podpisy mohli být též nezákonně vyřazeny.

Z prezidentských voleb 2023 tak mohli být proti pravidlům volebního zákona vyřazeni kandidáti. které podpořilo zákonných 50 000 občanů ČR, neboť byl zpochybněn z výše uvedených skutečností způsob jejich vyřazení zcela důvodným nezákonným postupem, jak Ministerstvem vnitra, tak firmou Hewlett Packard. Je tak zcela nepochybně zásadní a je nepochybně naplněn zákonný důvod, volby okamžitě zastavit a zkontrolovat sjednat zákonnosti smluv mezi Ministerstvem vnitra a firmou HEWLETT – PACKARD s.r.o. a systém kontroly i důvod a způsob vyřazení jednotlivých petentů – občanů české republiky. Ti NEVYJÁDŘILI PÍSEMNÝ a INFORMOVANÝ SOUHLAS, aby s jejich osobními údaji nakládala společnost registrovaná v zahraničí – HEWLETT – PACKARD -stejně jako jeví znaky nezákonného jednání přístup zahraniční, registrovaná v Kalifornii, což je také protizákonné, stejně jako její přístup do registru obyvatel České republiky.

Jana Peterková.

Stopy koncových vlastníků firmy, která v ČR sčítá petiční prezidentské archy, končí na Kajmanských ostrovech

Naše redakce zahájila vyšetřování po vlastní ose a objevili jsme daleko hlubší důvody pro znepokojení občanů ČR, než jsou ty, které uvádí paní Peterková. Podívali jsme se proto na vlastnickou strukturu zmíněné firmy HEWLETT – PACKARD s.r.o. registrované v České republice [2], která je českou firmou s českými statutárními orgány, ovšem jediným a 100% majitelem a vlastníkem této firmy žádný Čech není.

Adresy holandské matky

Vlastníkem firmy HEWLETT – PACKARD s.r.o., IČO 17048851, je totiž holandská holdingová společnost Hewlett-Packard The Hague B.V. [3] s registrovaným sídlem na adrese Startbaan 16, Amstelveen, 1187XR Holandsko a s adresou kanceláří vedení firmy na adrese Stroombaan 16, Amstelveen, 1181VX Holandsko. Petiční archy občanů ČR na podporu prezidentských kandidátů v ČR od roku 2012 kontroluje, sčítá a ověřuje firma uvnitř holandského majetkového holdingu. Jenže, tím se teprve dostáváme na počátek králičí nory.

Vlastnická struktura holdingu

Holandská firma Hewlett-Packard The Hague B.V. má totiž v holandském obchodním rejstříku holandské nominanty, tedy statutáry, ale spolumajiteli, resp. akcionáři této firmy jsou další dvě holdingové struktury [4]. Ta první se jmenuje Hewlett-Packard Technology Holdings I a ta druhá Hewlett-Packard Solutions Company. A teď to přijde: Obě dvě holdingové matky, které vlastní holandskou Hewlett-Packard The Hague B.V. , která vlastní českou HEWLETT – PACKARD s.r.o., jsou registrovány v nedohledatelném daňovém ráji na Kajmanských ostrovech, který neposkytuje veřejný přístup k obchodnímu registru. A to není všechno.

Všechny 3 holdingové matky figurují v uniklých dokumentech Paradise Papers [5] amerických investigativní novinářů z ICJ – International Consortium of Investigative Journalists. Je třeba zdůraznit, že samotné uvedení a figurování v Paradise Papers ještě neznamená, že se dotyčné firmy dopustily něčeho nekalého, ale každopádně je divné, že akcionáři a spolumajiteli holandské firmy, jejíž česká dceřinka už od roku 2012 sčítá petiční archy prezidentských kandidátů v ČR, jsou korporace a firmy s adresami v nedohledatelném daňovém ráji na Kajmanských ostrovech.

Karel Janeček se domáhá spravedlnosti, že mu špatně sečetli na vnitru petiční archy, jenže technicky to sčítání zajišťuje firma s vlastníky až někde na Kajmanech

Aeronet je první a vlastně jediný server, který v ČR přichází s tímto odhalením a je nám záhadou, proč tzv. velcí novináři z velkých médií nezjistili tento obrovský bezpečnostní střet zájmů sami a vlastními silami, když v České republice panuje stav, kdy petiční archy prezidentských kandidátů sčítá firma s vlastnickou strukturou vedoucí přes Holandsko až do nedohledatelného daňového ráje na Kajmanských ostrovech a vlastnictví vede dokonce přes firmy figurující ve skandálních dokumentech Paradise Papers.

V tomto ohledu jde o daleko větší skandál, než je nějaké nevypsané výběrové řízení, protože tady už jde veškerá legrace stranou. Je absurdní, když Fialova vláda křičí o ochraně demokracie a Vít Rakušan mluví o tom, že je potřeba blokovat dezinformace, ale přitom samotné vnitro nechává technologickou stránku sčítání a ověřování petičních archů kandidátů na prezidenta na bedrech firmy s nedohledatelnou koncovou vlastnickou strukturou na Kajmanských ostrovech! Chucpe!

Karel Janeček

Karel Janeček, až si přečte tento článek, bude mít zřejmě pocit jako ve zlém a absurdním snu. Právě on jako zakladatel Nadačního fondu proti korupci se stal obětí podivného sčítání svých petičních archů a nebyl připuštěn do volby prezidenta, ale určitě do této chvíle netušil, že firma, která pro Ministerstvo vnitra technicky zajišťuje sčítání těchto archů, je ve skutečnosti firmou na konci řetězce holdingu s nedohledatelným vlastnictvím až na Kajmanských ostrovech.

Panečku, a musí to odhalit teprve až Aeronet, paradoxně ten údajně konspirační, proruský a dezinformační server, který chce vnitro definitivně zablokovat. Osobně nevěřím, že nějaký soud v ČR odsune termín voleb, aby se toto prošetřilo, jak je možné v demokratické zemí, která je prý podle Petra Fialy ve válce, že petiční archy prezidentských kandidátů v ČR sčítá firma s neznámými koncovými vlastníky, jejichž stopy končí až někde v exotickém daňovém ráji. Česko snese fšecko! O tomto obrovském skandálu budeme hovořit exkluzivně v pátek 13. ledna na Svobodném vysílači CS.

-VK-

Šéfredaktor AE News

sdíletj na

4.5 22 hlasy
Ohodnotit příspěvek
73 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
janle57
8. 1. 2023 19:53

Výsledky jakýchkoliv voleb u nás v posledních 30 letech byly a nadále vždy budou
podezřelé,pokud jejich výsledky bude kontrolovat taková firma,její spojení
s říší zla je víc než jasné,proto pravděpodobně pan Bašta nevyhraje,i když
získá největší počet hlasů,doufám,že Tomio Okamura prosadí vícenásobnou kontrolu
této ščítací mafie,jinak k volbám opravdu nemusíme chodit.

Administrátor
P.A.Semi
8. 1. 2023 22:46
Odpovědět  janle57

Výsledky voleb nekontroluje žádná “firma”…

Volební komise složené z občanů-dobrovolníků a obvykle zastoupené z více politických stran se hlídají navzájem…

Když nějak sečou ten svůj okrsek, podepíší protokol a pošlou to Českému Statistickému Ústavu do centrální databáze, kde si to každý může zkontrolovat, že se tam ty čísla nemění a leckdo to kontroluje, třeba i já… Leckteré volební komise si ty čísla za svůj okrsek mohou zkontrolovat přes web a když ČSÚ neví, která komise si to zkontroluje, tak neví, u které by mohl podvádět…
Nikdo si nikdy nestěžoval na ČSÚ, že by ty čísla následně falšoval, nebo o tom nevím…

Tady se spíš manipuluje veřejným míněním z televize a je tu nevhodný systém krajů a 5% hranice na vyloučení malých stran a velká část opozice to pořád není ochotná pochopit…
Takže u nás se hraje fér, ale podle blbých pravidel, kdežto v USA ta svá pravidla sprostě podvádějí, protože jsou netransparentní…

To jen petice kontroluje netransparentně buď firma, nebo ministerští úředníci, kterým také nevěřím!

Na volebním systému je dobré to, že tomu se nemusí věřit, protože ten je ověřený lidmi z ulice, z těch komisí a statistickými aktivisty…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
9. 1. 2023 04:23
Odpovědět  P.A.Semi

V jiném vlákně se pan “pařez” ptal, že prý se to nedá zkontrolovat, protože to nejde všechno naklikat?

Stahují se XML soubory, jde to automatizovat a třeba jednou za hodinu kontrolovat během voleb, jak se ty výsledky postupně mění v jednotlivých městech, nebo jdou stáhnout i jednotlivé okrsky, ale to je větší soubor, což kontroluji jen někdy…

Viz volby.cz , tam se vyberou, které volby, a někde dole tam najdete OpenData (Otevřená data)…

A volební komise si stáhne jednoduše přesně ten svůj XML soubor podle kraje nebo okresu a v něm si najdou svoji řádku…
A když na to starší paní z komise nemá znalosti, tak to může zadat svému synovi nebo vnukovi za úkol, není to těžké pochopit a mohlo by ho to bavit…

Oni to nemusí kontrolovat všichni, stačí namátkou třeba deset nebo sto z republiky, když nevědí, kdo to zkontroluje, nevědí, kde by mohli podvádět…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Buchtík
9. 1. 2023 10:57
Odpovědět  P.A.Semi

Ale on mluvil o něčem úplně jiném. To, co popisujete Vy, tzn. kontrola na úrovni konkrétního volebního okrsku, je jen jedna rovina kontroly voleb a na téhle úrovni nikdo asi ani žádný podvod neočekává právě kvůli tomu, že tam si to opravdu může každá ta volební komise ověřit manuálně.

To, o čem mluvil pan “pařez”, byla kontrola celkového počtu hlasů pro jednotlivé subjekty a jeho procentuálního vyjádření a následného přepočtu na mandáty po ČSÚ, kde nejen pan “pařez” očekává možnou rovinu manipulace.

Když pominu to, že teď už tam žádný odkaz na stažení XML nevidím (koukám na Volbu prezidenta 2018 a náhodný okrsek, viz obrázek), tak abyste mohl aplikovat to, co navrhujete pro dotaz pana “pařeza”, tak byste si ty XML musel stáhnout za všechny volební okrsky skriptem, rozparsovat, nasypat do nějaké db a nad tím udělat statistiku, stejný výpočet, který by měl provádět ČSÚ.

Řešitelné to je, ale třeba ten přepočet na mandáty ani nevím, jestli je někde uvedený přesný vzorec, který se používá. Další věc je to, co zmiňuje pan “janle57” a to jsou hlasy ze zahraničí.

volby.cz-prezident_2018-bruntal.JPG
Administrátor
P.A.Semi
9. 1. 2023 11:21
Odpovědět  Buchtík

Tak jestli si to okrsky zkontrolují, tak celkové součty může kontrolovat každý datový analytik… Bude nás třeba 100 v republice, co to kontrolujeme…

Zejména všechny noviny a televize, které zobrazují průběžné výsledky sčítání, na to mají programátora, který ty konkrétní mezi-výsledky stahuje…

Čímž nemyslím tuhle tabulku pro veřejnost, kterou máte na obrázku, ale XML data a případně i DBF tabulky…
(i když je fakt, že data za jednotlivé okrsky už jsem delší dobu nekontroloval, jen součty za městské obvody a jednotlivé vesnice… to budu muset příště napravit…)

Dole je tam odkaz “Otevřená data” (OpenData, třeba poslanecké volby 2021), tam to najdete, k tomu je potřeba si tam stáhnout číselníky, abyste věděl, že třeba v 2021 byla SPD KSTRANA=4 (číselník psrkl.xml)…

πα½

Clpx166864_crop.jpg
Administrátor
P.A.Semi
9. 1. 2023 11:26
Odpovědět  Buchtík

Jestli máte zájem, mohu vám poslat scripty a nástroje emailem…
Stahování XML programovatelným analogem wget, parsování XML třeba do JSON, součty, statistiky, které číselníky jsou potřeba…
(mám nástroje pro Windows command-line, jestli máte Linux, tak na to nic nemám…)

Čím víc nás to bude kontrolovat, tím lépe…

(stačí říct, email mi sem dávat nemusíte!)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Buchtík
9. 1. 2023 12:33
Odpovědět  P.A.Semi

Aha, to jsem si nevšiml, že je ten odkaz na hlavní stránce jenom.
Jestli mi pošlete, co na to máte, rád se podívám, jak to máte udělané.
Radši bych to teda ale na email na protonmailu – stejný jako jako mám uvedený tady v registraci, jen na doméně protonmail.com, ať to necpete rovnou do chřtánu Lukačovičovi a Söröšovi, nebo komu že on ten Seznam teď vlastně patří a slouží. 🙂 Díky.

Administrátor
P.A.Semi
10. 1. 2023 01:52
Odpovědět  Buchtík

Tak jsem to dal dohromady, a mezitím mě napadlo, že to může zajímat i další:
https://pi-alpha.org/DnVolby.zip
(aktuálně tam je verze DnVolby_230109b.zip)

Je to sada programů a scriptů spíš pro ajťáky, do Windows command-line, nic na klikání myší tam není (nebo s vyjímkou přibaleného textového prohlížeče), a nedělá to žádné obrázky nebo grafy…

Případné dotazy zodpovím emailem, je tam uvedený…

πα½

janle57
9. 1. 2023 10:18
Odpovědět  P.A.Semi

Reaguji tímto jen na článek z Aeronetu,podávat žalobu může jen ten,který má v rukou
důkazy,takže uvidíme,co se týká regulérnosti voleb a zpracování sčítacích archů
Českým statistickým úřadem mějte na paměti,že je to státní úřad,jehož vedení
si dosazuje vláda,která může mít na něj své zadání,je zajímavé,že volební
úspěch TOP 09 v podobě hlasů ze zahraničí nikdo nemohl zkontrolovat, o tom
tahle činnost ČSÚ je,věříte snad jeho údajům o nezaměstnanosti,inflaci
a počtu Ukrajinců u nás,já tedy ne,to jen tak na vysvětlenou.

Administrátor
P.A.Semi
9. 1. 2023 14:05
Odpovědět  P.A.Semi

Mám tu 14 mínus a žádné plus, buďto jste jen nas-raný, nebo jsem to nevysvětlil dobře…?

Ze statistického ústavu se dá stáhnout velká hromada čísel ke každým volbám, kde to je do všech detailů, každý dobrovolník si to může ověřit, když na to má přiměřené zkušenosti, třeba když se ajťák zrovna nudí…
Zadával bych to jako úkol tak na 1.-2. ročníku vejšky Informatiky, ať se studenti naučí zpracovávat velká data…

A protože se to dá transparentně ověřit, tak není nutné slepě věřit nějakému úředníkovi…

Kdo ale ověří Korespondenční hlasy, které někde otevřou a možná férově zadají do systému? Tam bude také volební komise z dobrovolníků, kteří se budou navzájem hlídat?
Nechci žádný systém, kde by jim bylo třeba slepě věřit, protože důvěryhodní nejsou…

Je třeba zajímavé porovnávat, jak se liší volební preference v jednotlivých okresech třeba v závislosti na míře nezaměstnanosti nebo průměrném vzdělání, nebo prostě kde je jaká strana populárnější, a jak se to mění, atd…

A nemyslím, že bych tu byl jediný, kdo se v tom občas vrtá, nedělali tam ty OpenData jen kvůli mně…

To třeba když teď vykroužkovali Piráty, tak se u nich určitě někdo na to vrhnul si to ověřit…

πα½

rusticana
9. 1. 2023 15:08
Odpovědět  P.A.Semi

Volební komise sečte hlasy a pošle do Hr.Kr. V krajské komisi sečtou výsledky vybraných volebních okrsků a pošle “směr Praha”. No a po cestě, nikoliv přes VPN, a pak SIMSALA-BIM a ABRAKA-DABRA centrální komise zjistí, že fšichni v hradeckém kraji volili jednotně Jana von Lucemburského. Komu se to nelíbí tomu PŘEČTOU JEHO PRÁVA!
Děkuji

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ijn
8. 1. 2023 20:00

zvolit Baštu, ten odvolat vládu ČR (uložit spisy a ministry do vazby, některé spolupracující od vazby osvobodit z vazby) a nové volby poslanecké i presidentské

rusticana
9. 1. 2023 15:27
Odpovědět  ijn

Příklad: Prezident odvolává vládu pjotro phyalenki. Poslanci se okamžitě obrátí na Ústavní Soud. No a soud z ústavu bude pět let zkoumat zda je to možné a zvažovat pro a proti. Tradááá
Ale Baš nebo Bab je v dané chvíli pro ČR poslední možnost. Jinak mundůr, kvér a pak UA.

Aleš
8. 1. 2023 20:07

Vláda SPOLU je vládou katastrofy.

Vaska
8. 1. 2023 20:17
Odpovědět  Aleš

trovhu tě poopravím : je to vláda řízené katastrofy.

Rapa
8. 1. 2023 20:17

Znova a znovu,cizáci,cizinci a cizí lumpové všeho druhu nám budou kecat do voleb.Cizáci a cizinci nás taky ročně okrádají o stovky miliard,cizáci a cizinci nám pustoší stát,cizinci,cizáci nás zadlužují,klamou a okrádají,stále ta cizácká hovada.

Pavel K
9. 1. 2023 12:10
Odpovědět  Rapa

Když jsme všichni hovada všech hovad a třicet let si necháváme kálet na hlavy, tak co jiného si zasloužíme. To naše hraní na vlastním písečku a ten druhý ať zhebne socka. Tak to došlo až sem a může být hůře, víme kulové co na nás pečou. Babiše osvobodili a už to jede.

Pavel z Moravy
9. 1. 2023 14:39
Odpovědět  Pavel K

Teď se vracím z obchodu, tady u nás už chtějí 35 Kč za litr mléka. Všechny ty prachy co z nás luxují rozdají banderovcům a jejich příslušníkům, nebo si to rozeberou škůdci sami. Sakra, my jsme ale národ přizdisráčů. Včera jsem tu psal, že si myslím, že do roka krachneme, myslím, že to bude ještě dříve..Tady je ale stádečko ovcí. Sizok má pravdu s těmi 93 % nehloubavých a zbabělých. Zadlužují nás takovým tempem, že budeme rádi když nám zůstanou trencle na ři.ti. Nu tedy dopracovali jsme to. A to jsme byli vyspělý národ a zůstala z něj vykradená kolonie.

Pavel K
9. 1. 2023 15:54
Odpovědět  Pavel z Moravy

Já byl taky po doktorech v okr. nemocnici, tak jsem to vzal útokem ty Hitlermarkety. Základní potraviny, hlavně vitamíny mám rád hrozno, tak jsem se rozšoupnul a koupil 2KG. Můžu si to dovolit zase teď mám už suchej druhý měsíc, tak ušetřím na medvěda. Pavle, když to mají natažený, tak to zkrátka nekoupím a hotovo. Ve špitále jsem se hrnul po krvi že si dám capučíno. Koukám za třicet, tak jsem si řekl ať si ho strčí, že do vydržím domů na lógr. Tak to tedy NE!! Co se týče naší akceschopnosti, tak to jsme na bodu mrazu. Teď jsem vyštrachal na jůtube nějaké povídání z vysílače přes tu odyssee a tam to moderátor jasně říká, jací jsme zbabělci. Doporučuji je to z 8.1. Není to video je to jen černá stránka a bílá písmena, no a samozřejmě audio. Má to dvě a půl hodiny.

Peter 008
9. 1. 2023 16:39
Odpovědět  Pavel K

Zbabělci nejsme. To je iluze. Jen je nutno si uvědomit několik věcí.
Vždy boj o budoucnost vedla mládež. Často sice pak “dostala” rozum”, ale byla to vždy ona. Ve škole, a to u nás ještě není až takové odporné jako dále na “západ”, z nich dělají falešné příznivce “zeleného údělu”, dříve mládež by toto odmítala z principu. Ale mobily a PC aktivity (hry, sociální sítě) z ní udělaly snadný cíl pro klam a mam. Pokud je někdo zvědavý, stačí si vzít “obyčejné” učebnice reklamního marketingu, politický se liší pouze zaměřením a cíly.
Paradoxem je tedy to, že “skutečný nový NEdivný svět” by chtěli ti zkušenější, ti kteří se nenechali opít rohlíkem.
Poměry pro a proti jsou vždy relativně podobné. Stačí si uvědomit, opakuji to stále, že i národních buditelů nebylo až tak moc, jak by se mohlo zdát. A co dokázali, ale ne hned! Pro částečné pochopení lze přečíst třeba cykly románů Vladimíra Neffa, které byly i zpracovány pro televizi.
Zbabělost je když se bojíte o to co jako máte a bojíte se změn, aby jste o to nepřišli. Ve skutečnosti jsou zbabělci na “té” druhé straně.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
10. 1. 2023 09:50
Odpovědět  Peter 008

Nu, je jasné, že to jak se společnost vyvíjí záleží na mladých. Pokud jsou ale vychováváni k neúctě k vlastnímu státu, k antislovanství, tedy ke zbožňování západních hodnot, které jsou absolutně zdeformované, nemůžeme čekat nic jiného než tu je. Moc bych se divil, že současní čtyřicátníci vedou své děti k lásce k vlasti, slušnosti, toleranci a lásce mezi lidmi. A školu raději nezmiňovat. Takže bez změny systému z toho není východisko. Včera jsem zde psal jak jsem za socialismu každý čtvrtek chvátal do prodejny knih, abych si koupil nové knihy a byly to knihy, které mi toho tolik daly. A vycházely knihy jak západních tak východních autorů. A já obyčejný dělnický kluk jsem se měl možnost v pohodě vzdělat. Televize dávala převážně kvalitní věci a samozřejmě jaké prostředí vás formuje, takoví potom jste. I když dobrý člověk může být každý i bez toho co jsem jmenoval. To, že je dnes globál školí, aby byli mladí tupí a neotesanci, to je jiná. Proto to vypadá takto, i když čest výjimkám.
.

ijn
8. 1. 2023 20:45

pokud byli vyřazeni podvodem kandidáti, musí volby presidenta být odloženy, a pokud se nestihne odložení, dokonce anulovány a vyhlásit nové presidentské!!! Poslanecké rovněž, neboť poslanci tolerují protispolečenské rozhodování vlády ČR!!!!!

Gales
9. 1. 2023 08:54
Odpovědět  ijn

Poslance hnát k odpovědnosti sviňským krokem kolem patníků.

Pavel K
9. 1. 2023 12:13
Odpovědět  ijn

ale na to oni taky hrajou, bohužel už je to nějaký pátek zpět, co jsem někde četl, když se ty volby takhle oddálí, nebo zruší, tak pětikolka v PS může zrušit přímou volbu a schválit si to co bylo za Klause a Havla.

Peter 008
9. 1. 2023 16:40
Odpovědět  ijn

Už jst někde ve světě viděl, že by se z tohoto důvodu odložily volby?

Administrátor
P.A.Semi
8. 1. 2023 21:13

Takže další průzkum pro prezidentské volby, tentokrát ve zprávách ČT 8.1.2023 , data jsou z 2.-5.1., tedy ještě před tou dnešní debatou…

Bašta si polepšil – už má 7% místo 3.5% , které měl v prosinci… Blíží se k tomu, co jsem odhadoval “těsně pod 10” …
Statistickou chybu odhadují na 2.6%…
A ovšem – může se to po této debatě a zítřejším soudu ještě dál měnit…

V diskuzi Baštův hlavní argument, že by odvolal vládu, jednoduše vyvrátil Fišer – dali by to okamžitě k Ústavnímu Soudu… Myslíte, že by Rychetský nechal odvolat vládu ?? Bez toho by to neprošlo… Jak dlouho by jim ten soud trval? Dokud by s tím nebyli hotoví, tak by to čekalo…
(Bašta vám dává slib, který chcete slyšet, i když je velmi nereálný…)

Babiš udělal dost chybu, že nepřišel do diskuze, z čehož moderátor udělal, že ČT i diváky pohrdá…

Podle průzkumu do druhého kola to zatím vypadá, že prezident bude Petr Pavel
V jiném průzkumu dnes na Primě měli ale druhé kolo Pavel/Nerudová 50/50 , a tady v ČT jim nesouhlasí procenta do 100… (Schválně tu Nerudovou v ČT trochu schovávají, aby si toho lidé nevšimli a byli falešně uklidnění, že to nehrozí…)

comment image

(že jsou ty rámečky prohnuté je tím, že to je foto z televize z boku a dvakrát rovnané do obdélníku…)

πα½

Buchtík
8. 1. 2023 21:23
Odpovědět  P.A.Semi

Víte, co mi uniká? Když jste katolík, tak co Vám vlastně vadí na kandidátce sudetoněmeckého (katolického) landsmanšaftu Danuši?
A proč jako katolík máte takový zájem na vítězství chazarského žida Babiše?

Administrátor
P.A.Semi
8. 1. 2023 21:55
Odpovědět  Buchtík
  • Inu, když může být žid Putin nejlepším obráncem Pravoslavného křesťanství…
  • Že by byl Babiš žid nevím jistě, někdo to říká, čím to je doložené?
  • Strana KDU je křesťanská asi jako Jidáš… Nejsou pro mě vůbec žádný relevantní argument…
  • A jestli myslíte, že když jsem Katolík (a i Husita), že budu nadržovat dalším (údajným) Katolíkům, i když jsou totálně nespravedliví, tak to je dost omyl…

Inu, nevím…

Mně Babiš kromě Covidu nevadil, zato Petr Pavel mi trochu vadil ale asi bych to snesl, ale pro-sudetská pro-lgbt podvodnice Danusche, lhářka bez svědomí, která by si tam najmenovala Ústavní Soud a způsobila tu morální katastrofu na dekády dopředu, by byla prostě katastrofa…

Podle mě je vždy nutné se snažit o Menší Zlo v konečném důsledku, protože jinak přivádíte Větší Zlo potom…

A jako Šachista myslím dva až tři tahy dopředu… (i když žádný přeborník v šachách nejsem)

Vůběc mě to netěší, jaké máme možnosti, a jaké možnosti nemáme, i když by si je leckdo přál…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
9. 1. 2023 12:11
Odpovědět  P.A.Semi

Pokud bude Babiš prezidentem,tak se žádné kovidové šílenství vyšetřovat u nás nebude. Třebas je to i záměr.

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 07:28
Odpovědět  Gales

Babiš by měl jako Prezident imunitu… Což ale neznamená, že by ty ostatní soudit nemohli… Prymula, Vojtěch, Válek, …

Pro nás ale není příliš důležité se jim zpětně pomstít, ale je důležité se z toho poučit a nezopakovat stejnou chybu ! Jako se nechat podvádět zcela neověřenými názory “Autorit”, jako se nechat bezhlavě očkovat něčím, s čím nemají dost zkušeností, nebo dokonce jsou zkušenosti negativní…

A nenechat se donutit vydíráním – když nás bude “odpíračů” dost, tak nebudou moci dělat takový nátlak… Naopak když je někdo Kolaborant, i třeba tím, že se tomu nátlaku podvolí, tak tím usnadňuje vydírání ostatních – je to nejen hloupé, ale i sobecké a zlé…

A když někde cenzurují dost významnou skupinu Odborníků a Varujících Hlasů, tak si je o to víc snažit poslechnout a zvážit…

A pokud Varující Hlasy a Nesouhlas neslyšíte, tak zpozornět, protože to znamená, že je někdo Umlčel… (protože vždycky je nějaký “Nesouhlas”, někdy ale zbytečný, což ale nepoznáte, když je Ignorujete, třeba proto, že je Cenzura umlčela…)

πα½

Milan ze Zahrady Čech
11. 1. 2023 06:01
Odpovědět  P.A.Semi

Třeba pět tahů dopředu. Ale k čemu vám to je, když se pravidla té šachové hry volně mění během této?

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 07:18

Inu, to je tu součást hry také…

A navíc – když myslíte v šachách dopředu, ale soupeř udělá něco, s čím jste nepočítal, tak je to potřeba znovu přehodnotit a případně změnit strategii, nebo pokračovat – ale po zvážení těch změněných okolností…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
8. 1. 2023 21:44
Odpovědět  P.A.Semi

A k tomu ještě další část průzkumu:
comment image

  • Volební model je, kolik by u nich dostal procent hlasů…
  • Volební potenciál je, jakou má maximální šanci… Součet hlasů ve Volebním potenciálu je víc než 100%, protože když někdo uvede, že zvažuje A nebo B, tak se počítá u obou… Volební potenciál jsou tedy všichni, kteří daného kandidáta zvažují jako jednu z možností…

Bašta tam má “Volební potenciál” 10.5%, tedy kdyby ho volili všichni, kteří to zvažují jako jednu z možností…
A v tomto volebním potenciálu jsou na prvním místě Pavel a Nerudová… Tak doufejme, že se ti nerozhodnutí nepřikloní k Sudeťačce…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
8. 1. 2023 22:05
Odpovědět  P.A.Semi

A na konec diskuze – Středula se ukázal jako naprostý Zrádce, který byl i předtím…
Kandidaturou na Prezidenta zradil Odbory, a tak se jí vzdal a zradil své podporovatele, a doporučil Danushi s pomluváním Babiše a Pavla…

Je to křivák a zrádce, a především kvůli téhle Žábě na Prameni jsme nemohli uspořádat generální stávku proti Fialovi…
Kdyby byl u odborářů dosud šéf férovější Falbr, tak už tu Fiala nevládl…

Odboráři, zvažte, jakého Jidáše a Křiváka si tam hřejete…

(A evidentně to věděl předem, a evidentně to věděla i režie předem…)

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
9. 1. 2023 09:01
Odpovědět  P.A.Semi

Odboráři by měli svého bosse umlátit lopatama.Měli by o křiváka v odborech méně.

Pavel K
9. 1. 2023 12:19
Odpovědět  Gales

Neblbni, tuna MY nejsme schopni takových činů. Jóó, kdyby to za nás takhle někdo udělal, to by bylo panečku paráda a pak bychom dotyčnému byli schopni ještě naložit hezkých pár ran na záda. Jako poděkování. Vším tímto jsem si prošel, tenkrát v 89.

Pavel z Moravy
9. 1. 2023 10:32
Odpovědět  P.A.Semi

To bych vám řekl již před léty, co je Středula zač. S řádným odborovým šéfem by zde již tito škůdci nepůsobili. Odborář ale není jen někdo, kdo vstoupí do odborů a nechá se sebou manipulovat. Musí se také starat o to co se v odborech děje. A vyvodit z toho na vedení důsledky. Když jsem ještě dělal a viděl co se v odborech děje, napsal jsem na odborové vedení, koho vůbec zastupují. Samozřejmě jsem zůstal bez odpovědi, tak jsem tenkrát vystoupil. To, že dají na vánoce lidem pro děcka balíček není odborová činnost. Vždyť Středula je jejich panáček, to měl vidět každý komu zůstalo trochu rozumu v makovici. Ale předpokládám, že lidem je to jedno. Apatie dostoupila vrcholu a je vymalováno. Pokud nedonutíte masy přemýšlet, nic pozitivního se nemůže stát.

Buchtík
9. 1. 2023 12:29
Odpovědět  P.A.Semi

Jsem to dokoukal až teď tu včerejší estrádu a to prohlášení od Středuly mi teda přišlo spíš jako polibek smrti pro Danuši než nějaká podpora, která by jí mohla nějak výrazně pomoct. Vzhledem k tomu, jakou trhnul účast na té “jeho” demošce… Ale třeba se pletu. Jak říkal Švejk, mejlit se může každej, učenej nebo nevzdělanej blbec.

Milan ze Zahrady Čech
11. 1. 2023 06:02
Odpovědět  P.A.Semi

Jsem rád, že s vámi můžu souhlasit.

Jan
9. 1. 2023 08:52
Odpovědět  P.A.Semi

Neverte tem statistikam! Jsou upravene mediemi, ktere ridi globaliste! Jejich kontrola nezavislym organem neexistuje.

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 07:32
Odpovědět  Jan

To je sice pravda, ale na druhou stranu s těmi průzkumy jsou určité zkušenosti…
Mýlí se obvykle o pár procent…
A nechtějí, aby s nimi byla zkušenost, že jsou obvykle úplně vedle…

Tož si počkejte a uvidíme, jak se trefili…
(s tím, že se mezitím mohou věci vyvinout, někdo udělá “botu”, někdo ve finiši zasprintuje?)

πα½

Gales
9. 1. 2023 08:56
Odpovědět  P.A.Semi

Proto chce Zeman odvolat Rychetského a připravuje půdu pro odvolání premiéra.

Pavel z Moravy
9. 1. 2023 14:46
Odpovědět  P.A.Semi

Vyser.me se na průzkumy, tady v této zemi je hotovo. Podívejte se na ten lidský materiál a musí vám z toho být šoufl. Vždyť my si všichni tady strkáme hlavu do oprátky jako pitomci všech pitomců. Jestli národ neprozře, což se nestane, protože většina má v lebeni průvan, tak jsou jakékoliv volby pouhou fraškou. Kur.va národ tleská grázlům co nás ničí. Jak se říká, to nevymyslíš.

Spam vlasta
8. 1. 2023 22:37

A co jste čekali od odborářského bose Středuly co se školí v Aspenu a pacičkuje s loupežníky pětikolky a hrobaři dělného lidu ?

Jaroslav
9. 1. 2023 03:58

Demobolševičtí soudruzi si nenechají vzít možnost k úplnému ovládnutí všeho. Lidi tu nejsou od toho,aby volili a něco změnili.

sergej
9. 1. 2023 07:04

Vrazím to sem celé mým cancem k předvolební taškařici s čt orwell, jupíahéj. 🙂
Dole se Zitko vyjádřil k “tyjátru prezidenských kandidádů, nejenom.

Agrofertr stát jako „fimra demokra dr t“ ukrajinských rodičů, stejného založení čecha jako „poleno institutu zámečku v práglu nepřišel do dodrbaty čt orwell, segregace. Je možná o stupeň víc nóbles, možná kulturním prostředím a zámečkem ve francii & plebs fouňoví a je otázkou vydělení se z davu póvlu? Což tam s přezíravostí ovšem předváděli floutkovstvím přihlášení se k havliádě vexláctvím kromě kandidáta Bašty, který tam nebyl evidentně zástupcem přezíravé elity póvlu neschopných „trhu. Motýle, od kterých se rubeš vydělil ignorací „pávismem klenotu „dvorečku šlechty?, lůzrovosti.

Vstup je prý dlouhý takže dám dokončení.

sergej
9. 1. 2023 07:05
Odpovědět  sergej

Modrbátor se samozřejmě nezdržel ostentativních postojů že mu pan Bašta nemluví stočením na přání toho co chce slyšet na pojetí odpovědí otázek primitivismem geniality vyvlečení se k souvstažnosti zodpovědnosti typu opakem špatně položené otázky ego představ postoje ale hrané nezaujatosti, a jo gól. No sešlo se tam panoptikům suverénů ad panoptikum výkvětů dokonalostí nad nechápavými jejich šaramantností laskavostí, nehodnými jejich rozměrů „edizonů. Aspentůry amerika first – především, zakrývaně v módu koncepcí anonymizovaných vexláků zdrojových kódů koncepcí strojků procesorů, roboti. Selekce fema lágru. gííííí
https://m.facebook.com/zuzanamajerova.cz/videos/%EF%B8%8F-česká-vláda-se-chová-jako-banda-totálních-ignorantů-%EF%B8%8Fposlechněte-si-ekonom

jiří
9. 1. 2023 07:26

comment image

Teuton
9. 1. 2023 08:42

Dost možná se připravuje stejný volební podvod jako v USA, kdy byl za prezidenta”zvolen” Bidet, kterého korespondenčně volily i hřbitovy. Například pan James z Nebrasky, který ovšem z tohoto světa odešel již v roce 1913.

Jan
9. 1. 2023 08:45

Uz jsem tady o tom psal, ze vsechny volby na zapade jsou zmanipulovane. Aby se vlady chranily pred vysetrovanim vysledku, deleguje se scitani hlasu firme, jejiz vedeni sidli v nejake Tramtarii, kde vysetrovani pak uvizne z ruznych duvodu.
Globaliste nestrpi, aby se k moci dostal jiny kandidat, nez ktereho urcili oni a ktery bude vykonavat 100 % jejich agendu. To je treba vedet. U volby prezidenta je falsovani pomerne jednoduche, protoze na scitani se podili maly pocet osob. Pri volbach do zastupitelstvi, snemovny, kongresu v USA je falsovani obtiznejsi. I presto se verejne falsuje, protoze stiznosti jsou zametany pod stul. V USA maji pak jeste pojistku v soudech, ktere toto nove prepocitani vysledku odmitaji, protoze je ovladaji globaliste. U nas to nebude jinak, viz Rychetsky a jeho zmena zakona tesne pred volbami.

Zapad nas zradil v Mnichove, zradil i Polaky. Odjakziva lze a podvadi. Bude nas zrazovat i nadale. Neni a nikdy nebyl nasim pritelem. Ted to priznala Merkelova i Holland jako signatari Minskych dohod. Cilem dohod podle nich nebyla mirova jednani a urovnani konfliktu, ale ziskani casu k napumpovani Ukrajiny zbranemi zapadu k utoku Ukrajiny na Donbas a Krym.

Jan
9. 1. 2023 09:01
Odpovědět  Jan

Je to snaha o zruseni Minskych dohod, protoze zapad je od zacatku nechtel dodrzovat a tedy uzavrel dohody podvodne. Signatari dohody dohody podepsali, ackoliv jejich zamer byl opacny – namisto mirovych jednani pripravovat na Ukrajine valku.

Rapa
9. 1. 2023 12:21
Odpovědět  Jan

Tak,žádná cizí firma,ani firma sídlící v zahraničí Nemá Co Kecat Do Voleb ! Ty zasraná podvodnická zkurwená ODS,TOP hovada, KDU,Stan,Piráti a všechna ta spitomělá politická šmajkuláda i s fašisty všech TV programů v ČR.

Pavel z Moravy
9. 1. 2023 15:09
Odpovědět  Rapa

Vidím příteli, že jste již fest nasr.aný, takových nasra.ných 3 miliony a ti pazouři nestačí ani vzít kramle. Ale, právě že do těch 3 milionů chybí 2 miliony 900 000 tisíc.

Jan
9. 1. 2023 08:49

Zapad se nikdy dobrovolne nevzda dojeni Ceska. Jim k tomu poslouzil lahvon Havel, Polozid a jeho pravdolaskari.

Pedro
9. 1. 2023 18:32
Odpovědět  Jan

Tadesco, to je jako bývalý časák “Hrom”.

Jan
9. 1. 2023 09:10

Americka pocitacova firma HP ma scitat hlasy? Pouze zasterka, bude to CIA, co to ridi.

Pavel z Moravy
9. 1. 2023 10:43

Přátelé neplačte, ale raději se řádně zamyslete nad těmito slovy. Husitský vůdce kněz Prokop Holý si před bitvou u Lipan vzpomněl na slova Mistra Jana.- CO VŠECHNO MŮŽE ZPŮSOBIT ZTRÁTA SVĚTSKÉHO BOHATSTVÍ, KTERÉ NENÍ NIČÍM JINÝM NEŽ LEJNEM.ČECHOVÉ SE PAKTUJÍ SE SVÝMI ÚHLAVNÍMI NEPŘÁTELI A ZA TOTO LEJNO ZAPRODÁVAJÍ SVOJI ČEST A ZEM. A to se píše 15 století, nyní jsme o 6 století dále. Jak se změnili Čechové ? Myslím, že jsou ještě proradnější. Raději si nedělat iluze.

Pijack
9. 1. 2023 11:02

Tvrdím už celé roky, že rozhoduje o našich hlasech jen Ministerstvo vnitra. Tak jako za starých Husákovských časech. MV je nejmocnější organizace v ČR. Své zájmy zahalí oblíbeným heslem – “Můžete si svobodně a demokraticky volit koho chcete, ale jen z takového výběru, který vám povolíme.
Nepohodlné a nevyzpytatelné kandidáty pro jistotu odstraníme. Záminek se najde vždy dostatek.

Rapa
9. 1. 2023 12:48
Odpovědět  Pijack

Ministerstvo vnitra je démon,přisluhovač satanismu. Satan z padesátých let je zase tu ,jmenuje se momentálně Rakušan, EU, a CIA s MMF a nadnárodní sešlosti mimoňů co se prohlásili nedávno za bohy ůsty hnusa Schwaba.

pav-el
9. 1. 2023 12:58

Když já se tak nerad vsázím o cokoliv. Mám pocit, že Nerudová to má v kapse. Geňoš včas odstoupí a přenechá jí preference a je vymalováno! To by bylo, aby ten tunel na ovečky nevyšel!

Jan
9. 1. 2023 17:17
Odpovědět  pav-el

Neni vylouceno, ze lidmi zvoleny kandidat pak odstoupi jako na Slovaci a soupnou tam Caputici 2 nebo zeleneho prolhaneho chameleona z NATO.

Jan
9. 1. 2023 14:11

Zlocinci u moci v Nemecku nechteji pripustit vysetrovani skod ockovanim proti covidu. Je to pry ohrozeni demokracie.
https://www.badatel.net/nemecka-vlada-tvrdi-ze-vysetrovanie-covidovych-vakcin-by-bolo-nebezpecne-pre-demokraciu/
Vysetreni vyhozeni potrubi NS 1 a 2 ne do vzduchu, ale ve morske vode je odmitano stejne jako nebezpeci pro demokracii. Verejnost se o tom nesmi dozvedet, ackoliv NS-1 je ve vlastnictvi Nemecka a NS-2 z poloviny.
Vysetrovani zlocinu je tedy nebezpecne pro demokracii, t.j. demokracii v jejich pojeti a to znamena, ze zijeme v diktature! Demokracie ma byt vladou lidu a ten se nesmi dozvedet o zlocinech mocipanu, kteri jim vladnou!

Peter 008
9. 1. 2023 16:56
Odpovědět  Jan

Je vůbec “div” že “demokracie” pak ještě žije 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 Ohrožená ze všech stran.

a7aea004d5d.jpg
skeptik
9. 1. 2023 18:36
Odpovědět  Peter 008

Jak může fungovat v kapitalismu demokracie, když platí že:
1.kdo má peníze má moc
2.kdo má moc má peníze

a navíc když demokracii porušují politici, vláda.

Žijeme v kolektivním Západním fašismu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jan
9. 1. 2023 14:17

Po letech lynchu Babise justici byl osvobozen od obzaloby. Co to znamena? Byl vzat globalisty na milost? Babis byl prece hned po zvoleni premierem v CIA stredisku v Langley.
Propagoval u nas ockovani a vymyslel odmeny pro mladez, kdyz se necha ockovat. Je to zlocinec.

Pavel z Moravy
9. 1. 2023 15:04
Odpovědět  Jan

To, že ho najednou osvobodili pár dní před volbami asi znamená, že bude nyní papežštější než papež ve vztahu k Bruselu a globalistům. Kurňa, tak takovou hru co zde s ovcemi sehrávají, klobouk dolů. Víte, mně nese.rou ani tak staroši, kteří volí Babiše, protože ti tlemí na tu propagandu v TV a na ty nehorázné lži, protože většina o internetu neví, ti jsou pouze v zajetí TV. Mně vadí ti mlaďoši, těm kterým je do 50 let a kteří jsou ve většině tak vytunění. Prostě zlatíčka nám vrací péči, kterou jsme jim věnovali. Nejsou to všichni, ale je to většina. A to stačí na to, abychom byli jako vlast v likvidaci.

Milan ze Zahrady Čech
10. 1. 2023 02:09
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ty volby by měli bejt koncem dubna. To už by se možná i sem tam nějakýmu tomu mlaďasovi/sce rozbřesklo. A sem tam nějakej babce by už jenerál přestal připadat tak fešnej. Dědci ne, ti jsou většinově pasé. Z mladýho bl-bce vyroste jenom starej ještě vědší bl-bec.

Veny232
10. 1. 2023 07:43

Nic divného v tomhle mafiánově…tak to zase naházejte Babišovy ovce….záruka že se nic nezmění…jedinej Bašta odvolá tuhle nacistickou vládu…s mandátem 50%+ voličů….a můžou se vztekat jak chtějí…50%+ voličů je zákon…pokud ho dosadíme nic s tím neudělaj.

Pavel z Moravy
10. 1. 2023 10:02
Odpovědět  Veny232

Veny, myslíte to dobře, ale kde chcete ty voliče najít. Mám čím dál větší pocit, že ta většina si v tom, že je zotročena libuje. Jinak se to totiž nedá vysvětlit. Jak říká ten v okovech, proč ten soused není také v okovech, místo toho aby se ptal, proč on je svobodný a já ne. Tyto současné technologie měly tyto mladé připravit k zotročení. To se jim povedlo. Nechtěl bych žít ve společnosti, kterou jim chystají. Nu, kdo chce kam, pomozme mu tam. Jsem rád, že to nebudu muset prožívat.

Administrátor
P.A.Semi
11. 1. 2023 07:37
Odpovědět  Veny232

Že by Bašta odvolával vládu kvůli 50% voličů je jenom váš vlhký sen
Sám řekl, že když bude 70% protestujících…

To kdyby bylo, tak je sundáme nehledě na Prezidenta, byla by Stávka a bylo by Hotovo – v lepším případě… V horším případě Ústava, Listina práv článek 23…

»Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.«

Což ale neznamená, že si třeba 10% nesouhlasících občanů (tedy Milion) bude něco vynucovat…! To známe z Majdanu, kam to pak vede…

πα½

Daniel
11. 1. 2023 09:00

On už to zmínil i pan Březina. Tak asi na tom něco bude.