Evropané, hrozí vám osud ztracené civilizace,..

Arménský historik varuje. Jakmile na Blízkém Východě začala čím dál bezohledněji expandovat organizace, která si říká Islámský stát, bylo mi jasné, že se budu muset se čtenáři Deníku podělit o pohled na to, jak velké nebezpečí to může znamenat pro nás. Rozhodl jsem se proto oslovit člověka, který se narodil na samé hranici třeskutých konfliktů islámské a křesťanské kultury, v Náhorním Karabachu. Národností je Armén, ale už 25 let žije s manželkou a dcerou na Slovácku v Horním Němčí, na úpatí Bílých Karpat, kam se oženil.

Je jím Ašot Arakeljan, historik, malíř a výtvarník, jehož znám už
bezmála deset roků, jako člověka pevných morálních zásad, vybaveného
dobrými znalostmi světových dějin. Vystudoval totiž fakultu historie
Pedagogického institutu v Jerevanu, kde po ukončení studia působil jako
vedoucí kabinetu a profesor historie Arménie. Je tedy člověkem jako
stvořeným pro debatu o střetu islámského a křesťanského světa.
Odborníkem, který může leccos prozradit o ohrožení základů, na kterých
stojí naše evropská civilizace.

Vzpomínám si, že jsme častokrát ve tvém ateliéru i na
výstavách obrazů zabrousili při debatách do minulosti. Vybavuješ si
v období svého mládí nějaké konflikty s Ázerbájdžánci?

Je nutné vědět, že Náhorní Karabach byl v letech 1920–1989 začleněný

k Ázerbájdžánu. Celkem 
88 procent obyvatel Karabachu bylo Arménů.
I když na jeho území existovalo více než sto kostelů, nefungoval ani
jeden. Ve školách bylo zakázáno učit historii Arménie, televizní a
rozhlasové vysílání v arménštině bylo do roku 1982 dovoleno jen dvakrát
za týden, a to pouhou jednu hodinu. 
V tomto období režimu „bratrství“
sovětských národů a jejich fiktivního přátelství docházelo k občasným
incidentům.

Začátkem 90. let minulého století ale nakonec propukla válka
o Náhorní Karabach. Arméni v ní Ázerbájdžánce porazili a od roku
1994 území 
o rozloze 4 400 kilometrů čtverečních okupují…

Arméni Náhorní Karabach neokupují, jen vrátili zpět historickou
spravedlnost. V letech 1989–1994 došlo k otevřené válce. Byla to
národně-osvoboditelská válka. Celý arménský lid povstal, přišly stovky
Arménů ze zahraničí. Téměř každá druhá rodina ztratila svého syna.
Arméni ztratili v této válce 5 500 vojáků, Ázerbájdžánci 32 –
35 000. Proti Arménům bojovali také bojovníci z islámských zemí na
1 500 mudžahedů a také Šamil Basajev se svými 300 válečníky. Nakonec
utrpěli ostudnou porážku a utekli zpátky do Ázerbájd-žánu. V roce
1994 ázerbájd-žánská armáda, čítající v té době kolem 80 000 vojáků,
svoji porážku přiznala.

Co tě znám, jsi vytrvalým kritikem migrační politiky Evropské
unie v souvislosti s její otevřenou náručí vůči lidem 
z islámských
zemí a různých koutů světa. Tvrdíš, že posilováním imigrantských etnik
dochází k postupnému ohrožování naší kultury stojící na křesťanských
základech. Je tato hrozba opravdu tak vážná?

Migrační politika europoslanců selhala. I když vinu hledáme jinde,
musíme přiznat, že hlavní vinu má EU se svými „zvláštními“ zákony. Každý
cizinec dobře ví, že za stejné přestupky ve své zemi dostane
několika-násobně vyšší trest, a proto se doma chová slušně. V zemích EU
si však dovoluje téměř všechno. Čtenáři by se měli zamyslet nad
následujícími údaji statistických úřadů. V období kolem roku 1960 žilo
v Evropě čtyři až šest milionů muslimů a ze 120 obyvatel byl jeden
muslim. Teď jich žije v EU oficiálně 52 milionů a 10 – 15 milionů bez
statusu. To znamená, že z osmi obyvatel EU je jeden muslim. V roce 
2050
– 60 už ale bude žít v EU sto milionů muslimů. V roce 2500 bude mít EU
miliardu obyvatel, ale z dnešních 550 milionů křesťanů zůstane 100 –
120 milionů. A když přijmou do EU Turecko, najednou ze čtyř jeho
obyvatel bude jeden muslim. Dnes 
v Belgii, Holandsku a Bulharsku tvoří
25 procent obyvatel muslimové. Padesát procent tam narozených dětí už je
muslimských. 
V Lucembursku 45 – 50 procent obyvatel tvoří muslimové.
A když vezmeme porodnost v EU, tak na každou ženu připadá 1,5 dítěte,
zatímco u muslimů je to čtyři až šest dětí. Měli bychom pochopit, že
v blízké budoucnosti se Evropa stane muslimskou. Na Eiffelovce bude
viset islámská vlajka. Do roku 2500 budou v Evropě jako křesťanské země
jenom Polsko, Maďarsko a Itálie. Pokud bude porodnost v ČR stejná jako
nyní, 1,35 dítěte na jednu ženu, umře poslední Čech nebo Češka do roku
2500. V roce 1960 bylo v České republice 15 – 17 procent důchodců.

V roce 2010 už to bylo 20 – 22 procent, v roce 2050 – 2060 by to mělo
být 24 – 26 procent. Dnes tvoří důchodci 
kolem 22 procent obyvatel ČR.
100 – 120 000 Češek má za manžela cizince a pro většinu přistěhovalců je
manželství nejkratší cestou do EU. Podle ČSÚ je v ČR 50 procent
obyvatel rozvedených a 18 – 35 procent žen v ČR i EU nemůže mít děti.

Pocity strachu a nejistoty rozdmýchávají v Evropě
teroristické útoky, ke kterým se hlásí radikální islámistická hnutí.
Vyznavačů islámu, kteří s nimi nesouhlasí, je však daleko víc. Proč by
si křesťané měli myslet, že islám je vyznání vybízející k vraždění
jinověrců, když se korán a umírněná většina vyznavačů Alláha zahalují
mírumilovností?

Když někdo řekne slovo mírumilovnost, chápu to tak, že nečetl korán.
Bible je slabá, láme naši vnitřní hrdost, ale Korán muslimům dodává
sílu. Křesťané jsou pro ně nevěřící – gjavurové. A nejenom nevěřícími,
ale lidmi, pro něž není nic svaté a morální. Islám neuznává jiná
náboženství. V koráně je napsáno: Vy, kteří věříte, neberte si Židy a
křesťany za přátele, neboť oni jsou si přáteli jeden druhému. Kdokoliv
z Vás se s nimi přátelí, stane se jedním 
z nich a Bůh věru nepovede lid
nespravedlivý.“ Korán, CXII, sura 56/51,

Bude opravdu stačit, pokud se muslimové ve veřejném životě
v zemích křesťanských kultur a základů budou muset přizpůsobovat nám,
našim zákonům a naší kultuře, ne my jim? Nepropásli jsme čas, kdy takový
přístup ještě měl smysl a šanci?

Plán některých europolitiků v Bruselu integrovat muslimy do
společnosti EU selhal. Otočil se jako bumerang proti Evropanům.
Muslimové mají natolik silné tradice a zákony islámu, že se nikdy
nebudou přizpůsobovat jiným zákonům. Každý rok v EU kolem 
150 –
170 000 křesťanů přejde na islám, hlavně kvůli smíšeným manželstvím.

Publicista a spisovatel Benjamin Kuras řekl před několika dny
na ČT 24 k teroristickým útokům radikálních islamistů, že nyní už ve
válce jsme a ozbrojená obrana je nutná. Že je třeba nastolit jasné
zákony, pro všechny stejné, a pokud jde o islám, zmínil nutnost
prohlásit za totalitní ideologii a na evropské půdě zakázat jeho zákony
šaría (islámské náboženské právo) a džihád (na Západě chápaný jako svatá
válka proti nevěřícím – tj. nemuslimům). Co si o tom myslíš?

EU by měla mít přesné zákony pro všechny imigranty. Sami sem
přicházejí, takže by měli přijmout naše podmínky, tedy jazyk, školy,
křesťanství. V opačném případě ať se vrátí zpět do svých zemí. Ale
skutečnost je taková, že oni u nás své školy otevírají, staví mešity
i různá zařízení. Po určité době se postaví na nohy a budou se dožadovat
nezávislosti. Tak tomu bylo i v Arméni, Byzancii, Kypru, Albánii,
v Kosově, a to ještě není konec, jenom začátek.

Svou odvahu karikovat Proroka Mohameda zaplatila životem řada
lidí. Salman Rushdie si za svůj román Satanské verše vysloužil od
ájatolláha Chomejního v roce 1988 fatvu, tedy trest smrti. To jsou
způsoby chování hlubokého středověku. Objevují-li se vážně míněné ve
třetím tisíciletí, neznamená to svým způsobem návrat o mnoho staletí
zpátky?

Bohužel tuto otázku mnozí Evropané nechápou přesně, proto platí svými
životy. Demokracie neznamená anarchii, aby každý psal nebo říkal, co
chce. Slovo demokracie je staré řecké slovo a znamená „demos“ – národ a
„kratos“ – milovat, miluju. A to znamená, že si musíš vážit toho, kdo
stojí před tebou a neurážet jeho zákony. V Koráně je napsáno: „Kdo uráží
Proroka, pro toho je připraven trest bolestný.“ (Korán, CXI, sura 9,
Pokání 41).

Podle arabisty a orientalisty Bronislava Ostřanského
z Orientalistického ústavu AV ČR zákaz zobrazovat Proroka nevyplývá
z koránu, ale z tradice. A tento zákaz byl formulován v době, kdy se
muslimové obávali modloslužebnictví. Jak tedy vnímat to, že islamisty,
kteří páchají ve světě atentáty anebo se odjíždějí nechat naverbovat do
armády Islámského státu, jsou velmi často vzdělaní mladí Arabové či
inteligentní potomci přistěhovalců na Západ?

Zatím co pro nás jsou takoví lidé fanatiky, pro Araby jsou hrdinskými patrioty.

Nedávno jsi v jednom z rozhovorů řekl, že Arménie je jediný
stát na světě, kde dnes žijí pouze křesťané. Muslimové byli ze země pod
posvátnou horou Ararat vyhnáni v karabašské válce začátkem devadesátých
let 20. století. Jaké řešení doutnajícího konfliktu kultur bys doporučil
evropským státům? Mohli by si 
vzít nějaký příklad od Arménie?

V 16. – 17. století Španělé vyhnali Araby z Evropy zpět. Ti, kteří zůstali, přijali křesťanství. V letech 1989 až 1994 Ázerbájdžánci vyhnali z Ázerbájdžánu 500 tisíc Arménů a Arméni vyhnali z Arménie 350 tisíc Ázerbáj-džánců. Nyní je Arménie jedinou křesťanskou zemí, kde nežije ani jeden muslim a 97 procent jejích obyvatel je Arménů. Evropu čeká velmi složitá situace. Měla by udělat to, co Arménie, Španělsko, nebo nutit imigranty, aby se přizpůsobili zdejší kultuře, případně k přijetí křesťanství. Jinak si myslím, že třetí světová válka začne mezi křesťany a muslimy do padesáti let a bude několikrát horší než ta předchozí. Jinak se v budoucnosti Evropa stane muslimskou zemí a křesťané zůstanou v historii jako ztracená civilizace. Potomci původních Evropanů se pak za vás, za své předky, budou stydět, zatím není pozdě, myslete na to.

(Zdroje všech dat použil Ašot Arakeljan z ČSÚ, EU, OSN) Převzato z http://www.mikan.cz

k tématu: O koncích civilizací a současném generačním konfliktu-Petr Hampl https://www.pokec24.cz/videa/

Ohodnotit příspěvek (5 / 1)
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Ohodnotit příspěvek :
     

Do kamene tesat!

Jo, dobrý článek. Jenom pochybuji, že muslimská komunita na západě je ještě schopná nějaké integrace, že by se ještě mohli přizpůsobit. Nechtějí a jelikož se jim ve všem ustupuje, tak ani nemusí. Budou to muslimské země.

No, nevím nevím, jestli nemáš průser 🙂 Cituji: “ Elfové pracují s otevřenými zdroji. „Především vyhledávají na internetu, spojují si vazby, které jsou schopni získat jak ze sociálních sítí, z toho, co na sebe lidé sami řeknou, a srovnávají to s tím, co je veřejně dostupné. Takže když vezmeme konkrétní případ ženy, která podle nich v Čechách razí ruský pohled na výklad různých událostí, tak její informace z jejího facebookového profilu dávají zkrátka do kontextu s tím, co se děje v Německu.Jak funguje AFD a jaké informace máme o financování AFD.“ Konec citátu. Dneska na seznamu.

Tak jsem se na to koukla a kdyby to nebylo tak ubohý, tak mi tečou smíchy slzy ještě teď. Šmírovat lidi, kteří se svými názory netají, veřejně je prezentují i pod svým jménem a vydávat to za druh analytické práce, fakt groteska novodobých udavačů.
Jenom škoda, že neřekli kolik té paní co razí ruský pohled za to Rusové platí, aby to mělo ty správné grády😄
Jo a netušila jsem, že AFD je nějaký tajný zakázaný spolek. Je hezké, že JE PODEZŘENÍ, že AFD financuje Rusko.

Já jsem si tak lehce vzpoměl na to, jak 1989 napsali v Rudém právu, jak zrzavý opilec Letiště položil před zraky nesouhlasící veřejnosti květiny, čímž způsobil srocení a dopravní kalamitu. Ovšem tohle je snad ještě blbější formulace. Zamlada jsem si říkával, že větší idioti než Jambor a Brož snad neexistují, ale proti těm současným byli ještě výkvět inteligence. Jo a jinak, ty lidovci, to jsou zoufalci a trucující Jurečka, to je debil srovnatelný s Bartoškem a to je ještě větší hovado než Laudát.

Hele, nevím, nevím, aby ses se mnou nekompromitoval😂 elfové nikdy nespí!!! chi, chi
To máš pravdu, tohle co se děje je naprostá ubohost…. kdo nejde s námi jde proti nám. A vlastně i u té AFD, je jejich jediným argumentem… proti imigrační. Takže oni všichni, z logiky věci jsou pro masovou migraci. Takže protinárodní a takový nám chtějí něco kázat?
Tak to já rovnou přiznávám, že jsem také proti imigrační a ani k tomu nemusím razit proruský pohled. Budu muset napsat něco echt ruského.😂

Já už jsem dávno zkompromitovanej a je mi to ale fakt ganz wurst!

tak to jsme dva, hele s tou němčinou… to je jasná vazba na AFD…. přeci! Asi takové mají mozkové pochody.
Kdy se stěhuješ?

až se trochu oteplí, abych nemusel tolik topit. A to si představ, že mám ještě maturitu z ruštiny a zkoušku z ní na vysoký na chemii a na filosofii.

Kdo myslíš, že bude slovenským prezidentem? Zrovna jsem si to pustila. Učast prý nízká. Pokud nešli voliči Kotleby a Harabina, tak to má favoritka čété, knížete a pražské kavárny v kapse.

asi ta čůza, opakuji už po několikáté. Slováci to obecně mají v palici srovnané podivně a nepochopitelně.

Já vím, žes to už několikrát říkal, jenom pořád doufám, že to tak nebude, je mi jich líto. Šefčovič je sice europolitik, ale alespoň malý záblesk pronárodní politiky u něj je. Čůza je jak ten robot Sofinka, papouškuje naučený text.
Musím jít ze psem, dneska mě nenávidí, protože jsem ji vykoupala, kouká na mě celý den jak na vraha.
Teď přišla, asi už na to příkoří zapomněla😄

oni jsou oba na prd.

v ČT už uchcávají blahem

No aby ne,… Slováci vybrali podle jejich gusta. To jenom Češi jsou pro čété velkým zklamáním. Kampak asi bude mířit její první návštěva? Uvidíme přerušení tradice této slušné prezidentky, bojující za slušné Slovensko.

škoda, že tam není vidět, jestli mu venku nepřerovnali chrup a pěšinku!

Auuu, no potěš koště, ten starosta je na pěst…. tak je neprovokujte… debil.
V tom Německu to nedopadne dobře.
No, myslím, že i bez ruských financí AFD raketově poroste.

Jsem ti hrábnul do článečku, schválně, jestli to najdeš. A jinak, zejtra dopoledne v Praze uprostřed Vltavy bude slavné výročí 😛 Největší den všech Beranů

Ahoj Beránku:)) si upadl, co mám hledat? když ani nevím jaký článeček máš na mysli😋

u Ivana

Nezlob,… je to dlouhý, nechce se mi to teď po slovíčku studovat.

místo oplocování jsem tam dal správný výraz pro to konkrétní dění v Anglii, ohrazování. To si pamatuju přesně, náš pan profesor na gymplu na tom rajtoval. A proč bych neměl zlobit, to je ta správná zábava. Stejně sem píšeš, abys někoho pozlobila.

chi, chi,… proč myslíš, že chci někomu zvednout tlak?
No vidíš, a já vždycky četla o oplocení. A to si po mně chtěl, abych našla JEDNO slovíčko??? Tyrane😡

sem to hledal, je to všude jako ohrazování, stejně jako se házení z okna říká defenestrace.

už jsem se podívala, je to jak říkáš. Ale fakt jsem o tom dřív četla jako o oplocení. Anebo možná?? se mi to oplocení víc líbilo, ohrazování je takové mnohovýznamné😋

to jsme říkali s kamarádem, když nám připadlo, že se někdo chová nepřístojně, aby se choval oploceně 😛

důrazně se ohrazuji😋
Taky ještě nespíš? ten posun času, to je hodin a pro mě je furt jenom po dvanáctý. Ale budu muset jít spát, ráno vstát, to bude boj.