Evropa – země zaslíbená

Současný rozvoj lidské civilizace se dostal do bodu, který způsobil systémovou celosvětovou krizi vedoucí
ke katastrofě. Současně, obrovské množství obyvatel na planetě, zejména na jihu, nemá žádnou budoucnost. Neexistuje žádný místní či celosvětový rozvojový projekt, který by umožnil stovkám milionů, miliardám lidí mít budoucnost, naději na jasné zítřky. Tito lidé jsou prostě nadbyteční, jsou potřební jenom sobě.

Faktem je, že na planetě Zemi v průběhu celé historie lidstva, která je nám známa, se všemi vnějšími různorodostmi kultur, civilizačními projekty, vždy existovaly dva návrhy, cesty, matrice – koncepce lidského vývoje. Boj o univerzální dobro a zlo, stvoření a zkázu. V křesťanství – to je opozice Boha a ďábla (Satan).

Spravedlivý morální koncept je plán života lidí v souladu se zákony vesmíru, přírody a božské mysli. 
Tomu učili všichni Velcí učitelé – Rama, Krišnu, Budha, Ježíš, a mnoho dalších.
To je morální koncept dobré vůle, života podle svědomí, pravdy a spravedlnosti.

Druhý plán, globální plán pro lidstvo je nespravedlivý, nemravný, zlověstný koncept.
Temný, satanský koncept proti Vesmírné prozřetelnosti.
V jeho rámci jsou lidé inteligentní zvířata, dravci a paraziti, každý žije v rámci bestiálního egoismu:
“každý sám za sebe”, “ber od života vše”, “člověk člověku vlkem” a tak dále.

Přičemž uprostřed dravců jsou „superdravci“, kteří využívají množství lidí pro svou osobní potřebu, a pro korporátní cíle. To je “Elita”, “vybraní”, “pánové-otrokáři”, kteří vedli proces globalizace, vytvoření nového světového řádu – globální otrokářskou civilizaci.

Položili základ západního projektu, který se nakonec stal globálním a převládl na celé planetě. 
Tito dravci zotročili tvůrce –  a byli vůdčí silou v otrokářských státech starověkého světa – Egypt, Babylon, Akkada, v antickém Řecku a Římě. Tento model se stal základem pro západní projekt rozvoje, západní matrici.
Parazitická degradace, otrokářský systém. 
Ze starého Říma a Říma katolického, byl tento model předán vládcům Londýna a Washingtonu.
Kapitalismus je ve své podstatě nejvyšší vývoj toho světa otrokářů a otroků.

Osnovou západní matrice  je parazitismus na produktivních, tvůrčích silách, když hrstka “vybraných”
si přivlastňuje většinu práce celé společnosti. 
Tento model může existovat pouze neustálým rozšiřováním “životního prostoru”. 
Západní civilizace, stejně jako upíři-vampýři, potřebuje neustále čerstvou krev, zdroje, energii. 
Když jsou porobené země a zdroje vyčerpány, jsou zapotřebí nová území pro rabování. Odsud to neustálé rozšiřování Říma, katolicismu, a poté i protestantského světa, všech těch “křížových výprav” na západní Slovany, na Slovanskou Rus, na Blízký východ.
….. A pak útok západního dravce přes oceány – do Ameriky, Afriky, Indii a Indočíny.

V SSSR – Rusku vznikla super idea. Člověk se stal klíčovým zdrojem rozvoje.
Proto, taková pozornost v SSSR na vzdělání, vědu a kulturu. Země a planeta nepotřebovala otroky a maso
pro kanony, ale učitele, lékaře, inženýry, návrháře, vědce, spisovatele, kosmonauty.

Západní svět, systém kapitalismu, byl ohrožen smrtí. A tak Vládci Západu zahájili světové války – v pořadí – Druhou a Třetí světovou válku. První z nich SSSR přežil a získal skvělé vítězství.
Třetí světová „studená válka“ byla prohrána. Vládci Západu byli schopni vyhrát v ideologické, informační válce, prolomit, přeprogramovat a oklamat část sovětské elity.

Sovětská elita, po likvidaci Stalina, kterou zastupoval Chruščov a Brežněv, se odmítla dále rozvíjet, směřovat
do budoucnosti. Preferovala se vrátit do starého, známého světa, hledat způsoby dohody se Západem, společný vývoj dvou světů (socialistického a kapitalistického). 

Andropov šel dál – rozhodl se opustit myšlenku nezávislého rozvoje, udělat Rusko součástí Západu. Integrovat Rusko do Západu, a udělat z něj plnoprávní část, část rozvinutého jádra západní civilizace.

Pod Gorbačovem se plán modernizace a konvergence vymanil z kontroly a všechno skončilo katastrofou sovětské civilizace. Globální elita ustanovila svou kontrolu nad ruskou civilizací, čímž se tato stala kulturní
a ekonomickou periférií, polokolonií Západu a Východu.

Tímto způsobem, na planetě získal navrch západní projekt, stal se základem globalizace. 
Globální mafie prakticky dokončila proces koncentrace řízení produktivních sil lidstva. 
Získáním ohromné moci nad planetou a lidstvem, západní projekt, kapitalismus vše namířil ke “hranicím růstu” – pokud jde o zdroje, ekologii a dluhovou “bublinu” založenou na petrodolarovém systému. 

Odsud pochází degradace celého lidstva, vymírání bílé rasy, krize kapitalismu, finanční a ekonomická krize, krize Spojených států, krize zemí Evropy, Ruska, Japonska, celé planety.

Chyby v globálním řízení a zběsilá kultura, zrozená z chybné koncepce rozvoje, jehož podstata je ve sloganu – “ber od života vše”, “žijeme jen jednou”, – přivedla celé lidstvo na pokraj katastrofy, hrozbě smrti, zániku
a vymírání, eventuálně úplné degradaci přeživších zbytků lidstva. 

Globální mafie, která si uvědomila plný rozsah hrozby, se rozhodla udělat “reset matrice”. ….. Snížit spotřebu zdrojů a energie na účet radikálního snížení počtu obyvatel na planetě. 
A pro zbytek populace planety snížit spotřebu, při zachování nadměrné spotřeby pro “elitu”. 
V tomto scénáři je nadbytečná většina lidstva, včetně národů evropské a ruské civilizace.

Obrovské množství obyvatel v Eurasii, Africe a Americe tedy nemá žádnou budoucnost. 
Neexistuje žádný místní nebo globální rozvojový projekt, v němž by tito lidé byli potřební.

Velké války s obrovskými milionovými armádami jsou minulostí, éra válek, které predikovali ve filmech jako například “Terminátor”, se blíží – boj bezpilotními přístroji bojujícími na zemi, ve vzduchu a na moři.
Řídí je několik operátorů. 
Nezbytní jsou specialisté  – speciální síly, letecké síly, vesmírné síly, loďstva, raketové síly, kybernetické jednotky,…. to znamená miliony vojáků, ztrácí svou důležitost “masa pro kanóny”. 
Brzy v podmínkách přechodu na novou technologickou strukturu, automatizaci a robotizaci výroby nebudou potřebné ani miliony pracovníků. Tento proces již získává dynamiku.

V rámci západního projektu (který se stal globálním) “zbytečné” lidi odsoudili k fyzickému zničení. 
Sovětský projekt globalizace zničili. Také zničili regionální africký projekt M. Kaddáfího – založeném na socialismu a islámu. Západ ho zničil pomocí nižší silové priority.
Čínská civilizace ve spojení s částí světové elity propaguje svůj globální projekt “Nová hedvábná cesta”
na základě “čínské továrny” a zlaté měny. Je to však pouze ekonomická priorita.
Čínský drak nemá velkou ideu, sílu ducha, která může inspirovat, inspirovat lidstvo. “Generátor idejí”, v tomto případě i pro Čínu, je na severu. Ukazuje se, že západní otroctví, je nahrazováno čínským.

V důsledku toho jsou miliardy lidí na planetě nadbytečné. Jsou nepotřební. 
To je patrné zvláště na jihu – v chudých zemích islámského světa, Černé Afriky, Jižní Asie a Latinské Ameriky. 
V tomto případě vítězství západní, kapitalistické, spotřebitelské společnosti na planetě vede ke zrychlené smrti lidstva. V podstatě jde o společnost vyhlazování a sebezničení. 

Lidé spotřebovávají stále více a chtějí spotřebovat ještě více, podle západních, amerických standardů. 
A prostředků je méně. 
Zároveň je kultura kulhavá, spotřebitelská – “po nás potopa”. 
Odtud – rozsáhlé odlesňování po celé planetě, rychlé ničení veškerého života, znečištění půdy, řek a jezer, světových oceánů. V rámci spotřebitelského modelu se lidé chovají jako paraziti, viry, zabíjejí biosféru, Zemi. Řada vážných příznaků naznačuje příchod globální katastrofy.

A obyvatelé Jihu, kteří chtějí konzumovat stejně jako ve vyspělých zemích globálního severu, přičemž ničí své ekologické místo (ničení lesů, znečištění půdy a vody), začínají novou velkou migraci. 
Tento jev má několik základních důvodů. 

Za prvé – politika bezdětnosti, “kontrola porodnosti”, dosud zasáhla hlavně  rozvinutý sever. Bílá rasa vymírá, stejně jako Japonci a některé jiné národy. Na jihu se nadále čile rozmnožují. A na Jihu je Přeplněnost.
Miliony, desítky milionů lidí hledají své místo pod slunce

Za druhé – globalizace vedla k tomu, že s pomocí televize a internetu chudí a znevýhodnění obyvatelé Jihu uviděli zářivý, bohatý, dobře krmený a krásný svět na severu (Západu). Dokonce i žebráky tam krmí, ohřívají, ošetřují. Tam i nepracující a parazité získávají dobré výhody a sociální bydlení.
Tam, kde jsou tresty za zločiny nevýznamné, a život ve vězeních je lepší než život ve slumech na jihu (pravidelné jídlo, lékařská péče, přístřeší, nějaká zábava atd.).
A tak “noví barbaři” se všemi silami snaží dostat do “ráje”.

Za třetí – rozvoj komunikací vedl k tomu, že možnost migrace z jihu na sever byl značně ulehčen.
Letouny, lodě, vlaky, dálnice provázaly planetu do jednoho klubka.
Afričané, Arabové, Asiaté se „svojí pravdou“ nebo podvodem, pokoušejí proniknout do země zaslíbené. 

Západ se snaží (někdy na oko, někdy upřímně) izolovat od chudého jihu stěnami a bariérami. 
První, kdo pochopil toto nebezpečí je Izrael, židovský stát je dlouho oplocený od chudého arabského světa
a rok od roku posiluje bariéry. 
Stejným směrem pracují v USA. Tam, ještě před Trumpem začali stavět bariéry na hranicích s Mexikem, oddělili Spojené státy od chudého Latinsko-amerického jihu. 
Trump pokračuje pouze v politice jeho předchůdců, ale ostřeji, upřímněji, nic neskrývá. 
V Evropě, během posledních vln migrace – během “arabského jara” a otevření Blízkovýchodního frontu, 
se také začali pokoušet stavět bariéry a zdi. Ve Španělsku, Řecku, Maďarsku, Bulharsku. 
Turecko začalo stavět stěnu na hranici se Sýrií.

Za čtvrté – liberální politika, politika multikulturalismu, tolerance. Stejně jako potřeba nízko kvalifikované práce. Již v 20. století Západ otevřel své hranice lidem z Jihu, aby vyřešil své ekonomické problémy.
Byla potřebná levná otrocká síla. Doposud liberálové trvají na tom, že Evropa, Rusko a Spojené státy potřebují miliony migrantů na málo prestižní a špinavou práci. Nahradit vymírající a stárnoucí domácí obyvatelstvo. 
To umožnilo migrantům vytvořit silné komunity ve Francii, Anglii, Německu a dalších zemích. Imigranti přepravovali své rodiny a příbuzné…… A po vydlážděné cestě se vydali na pochod i ostatní.

Nyní Evropané s hrůzou vidí, že jsou nahrazováni životaschopnými a energičtějšími “novými barbary”,
kteří se nechtějí asimilovat, naopak zavádějí vlastní pravidla v “evropském klášteře”.

Za páté – na planetě začala nová světová válka – čtvrtá.
Jedna po druhé se na jihu zhroutily dříve poměrně stabilní země, jako je Irák, Libye a Sýrie, které samy o sobě představovaly překážku migračních vln z chudších států jihu. Do chaosu vrhli Jemen.
Blízký východ se stal bojištěm. Milióny lidí zemřely, z dalších milionů se stali uprchlíci.
Země jsou zničeny, nemohou se uživit, zajistit práci, bydlení. Lidé hledají spásu. Snaží se za každou cenu dosáhnout klidných oblastí. A situace se zhoršuje. Zejména stále existuje hrozba úplného zničení Egypta a Íránu, chaos se blíží k Turecku a Saúdské Arábii.

Dalším krokem je otevření “středoasijského frontu” – válka jde do bývalých středoasijských republik SSSR. 
To znamená, že v případě uskutečnění tohoto scénáře, další miliony uprchlíků zaplaví Evropu a Rusko.

https://topwar.ru/154445-pochemu-belaja-rasa-obrechena-na-vymiranie.html

sdílet na

2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Administrátor
26. 2. 2019 08:54
Ohodnotit příspěvek :
     

Super článek…….Za druhé – globalizace vedla k tomu, že s pomocí televize a internetu chudí a znevýhodnění obyvatelé Jihu uviděli zářivý, bohatý, dobře krmený a krásný svět na severu (Západu). Dokonce i žebráky tam krmí, ohřívají, ošetřují. Tam i nepracující a parazité získávají dobré výhody a sociální bydlení.
Tam, kde jsou tresty za zločiny nevýznamné, a život ve vězeních je lepší než život ve slumech na jihu (pravidelné jídlo, lékařská péče, přístřeší, nějaká zábava atd.).
A tak „noví barbaři“ se všemi silami snaží dostat do „ráje“…………………….