EU zavádí černý rasismus

Usnesení Evropského parlamentu činí z afrických migrantů privilego-
vanou třídu ve vztahu k domorodým Evropanům.

Zatímco na Západě probíhá hysterická a podvodná kampaň v obvinění Ruska ze všech smrtelných hříchů,
v neposlední řadě z porušování práv všech druhů „menšin“, tak „standardní demokratická“ Evropská unie
stále více porušuje práva většiny, skládající se z původních evropských národů.

Usnesení Evropského parlamentu staví práva migrantů mnohem výš než práva původních Evropanů.

Dokument ZDE:
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0212_CS.html

Toto usnesení evropských poslanců se nazývá:

„Usnesení Evropského parlamentu o základních právech lidí afrického původu v Evropě.“ 

Samotný název vyvolává mnoho otázek. V Evropské unii mají všichni občané všech ras a národností stejná práva. Proč se najednou zaměřili na práva černochů na Negroidní rasu, (toto slovo ve skutečnosti není hanlivé, vědecky označuje černošskou rasu a původ, stejně jako slovo „Mongoloidní rasa“ nebo „Europoidní, bílá či Kavkazoidní rasa“ není urážlivé).

Toto usnesení nejprve říká mnoho správných slov o minulých nespravedlnostech způsobených Afričanům, zejména pokud jde o obchod s otroky. A člověk s tím nemůže nesouhlasit. Obchodování s lidmi bylo v evropských dějinách skutečně černou skvrnou. Díky bohu, slovanské země se této hanby nezúčastnily.

Naštěstí tato epocha už dávno skončila. Poslanci však ve své deklaraci tvrdí, že obchod s otroky a rasová diskriminace pokračují například tím:

„Menšiny v Evropě pocházející ze subsaharské Afriky jsou obzvláště zranitelné vůči rasismu a diskriminaci
ve všech oblastech života …

… Děti afrického původu v členských státech EU dostávají nižší známky než jejich bílí spolužáci.

… Dospělí a děti afrického původu jsou stále více zranitelní vůči policejnímu zadržení …

… Lidé afrického původu v Evropě čelí diskriminaci na trhu s bydlením …

… mnozí z nich čelí diskriminaci na trhu práce. ““

Skutečný obraz je zcela odlišný:
většina černochů, kteří přišli do Evropské unie, nejde do práce, ale žije z bohatých evropských výhod a z příjmů z trestné činnosti, a proto jsou na trhu práce méně zastoupeni, proto je také i jejich bydlení horší než průměr.

Jeden poslanec Bundestagu prohlásil, že pouze 12% migrantů, kteří přicházejí do Německa, má v úmyslu začít pracovat a mít v úmyslu ještě neznamená začít …

A nelze říci, že taková lenost je způsobena pouze africkou zaostalostí a tradicemi: ….. zástupci EU je tlačí
k nečinnosti, mají možnost nedělat nic a získat značné výhody, dokonce i bezplatné bydlení a další výhody.

Nelegální masová migrace by měla být zastavena již z lítosti k samotným Afričanům, kteří se odloučí od své rodné země a svých rodin a vydají se na cestu sociálního parazitismu a zločinu, i když by mohli vést normální život doma.

Ale pak evropští poslanci lhostejně lžou dál:

“… Politici afrického původu i nadále čelí ostudným útokům ve veřejné sféře, a to jak na národní, tak na evropské úrovni.”

Ale všechno je přesně naopak. Jsou to domorodí evropští politici, kteří jsou utlačováni, a pokud se odvažují domáhat práv evropských národů, chránit své země před arogantními “příchozími”, čeká je pronásledování médií, musí čelit i soudním obviněním za „rasismus“, přestože chrání svou zemi před nechtěnými migranty. 

Ale černoši a ostatní migranti mají doslova všechno.

Policie se vzdává a nezasahuje u černých vzbouřenců, protože jejich právníci a liberální média mohou okamžitě obvinit policii z „rasismu“ a nepřiměřeného násilí a pak nejen ztratí práci, ale mohou jít i do vězení. Obecně se jich bojí dotknout.

Straší Evropu hrůzami neexistujícího útlaku „nešťastných afroevropanů“, kteří údajně obrovským způsobem přispěli k evropské civilizaci, poslanci pokračují v praktických opatřeních na podporu černých migrantů, které lze jen stěží nazvat čímkoli jiným, než utvrzení o sociální nerovnosti, šíření černého rasismu a ponížení domorodých obyvatel Evropské unie:

„… Vypracovat v rámci EU národní strategie sociálního začleňování a integrace lidí afrického původu … 

… Vypracovat národní protirasistické strategie, které zohlední rozdíly v situaci lidí afrického původu ve srovnání se zbytkem populace v oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, zdraví, zaměstnanost, policie, sociální služby, soudní a politická účast a zastoupení.

… požaduje zvýšenou finanční podporu místních organizací na evropské, vnitrostátní a místní úrovni.

… vyzývá Komisi, aby se ve svých probíhajících programech FINANCE pro nadcházející víceleté období zaměřila na lidi afrického původu … “

A existuje mnohem více podobných výzev. Pokud toto vše převedete z liberálního jazyka do lidského jazyka, vyžaduje Evropský parlament, aby lidé afrického původu ve srovnání s domorodým obyvatelstvem Evropy byli upřednostňováni doslova ve všem: od práce a vzdělávání po politickou činnost.

To vše se děje na základě historie jejich útlaku v minulosti a imaginárního – v současnosti. 

V tomto případě, na základě stejné logiky by však Evropané měli platit účty také Rusům. Invaze Švédů, Francouzů, Němců a mnoha dalších Evropanů přinesly ruskému národu mnohem více utrpení než černochům, a není to tak dávno. 

Hitlerovy hordy teprve nedávno zničily 28 milionů lidí v ruské zemi. Evropský parlament však v této věci nepřijímá žádná rozhodnutí, nepotřebuje zařadit dostatečně velkou ruskou diasporu mezi priority EU v oblasti studia, práce a politiky.

Věc je taková, že ruská diaspora se nestane poslušným nástrojem v rukou kosmopolitní oligarchie Evropské unie, ale profesionální „afričtí Evropané“ se již stali. 

Pod rouškou tolerance se skrývá zuřivá xenofobie evropských představitelů, kteří používají stejný „nenávistný jazyk“ k Rusům a Rusku, který tak horlivě zakazují používat proti Afričanům.

Takové rasistické usnesení Evropského parlamentu samozřejmě ještě není závazným zákonem. Jedná se však o velmi vážné doporučení pro kroky výkonných orgánů zemí EU v tomto směru.

Kromě toho se toto usnesení bohužel s největší pravděpodobností stane základem příslušných rozhodnutí Evropské komise a Rady Evropy, jakož i základem pro nové zákony Evropského parlamentu, jejichž cílem je skutečně potlačovat evropskou většinu – migranty, kteří jsou jí cizí.

https://ren.tv/blog/igor-druz/629371-v-evrosoiuze-vvodiat-chernyi-rasizm

sdíletj na