Ekonomický bypass a sex

Slovo bypass (angl.) znamená obejití, vyhnutí se, přemostění, obchvat aj. Používá se k označení uměle vytvořené cévní spojky, nejčastěji na tepnách zásobujících srdce při ischemické chorobě srdeční.
Tato nemoc je příčinou takřka třetiny úmrtí v „našem“ státě. Její příčinou je nedostatečné prokrvení srdce.

Pravé příčiny nedostatečného prokrvení srdce jsou však hlubší, a nikde se neuvádí.  Mohl by se tím snížit ekonomický růst našeho nezřízeného blahobytu. Příčinou medicínského bypassu je totiž bypass ekonomický. A navíc, nějaká srdečná sentimentální romantika do pragmatické ekonomiky rozhodně nepatří!
Srdce zásadně prokrvujeme jiným způsobem.

Ekonomický bypass je běžné hospodářské opatření, zejména u průmyslových velkochovů lidí a zvířat, ale i při průmyslovém pěstování monokultur rostlin. Vyskytuje se však v menší míře i u volně žijících druhů, kteří průmyslové výrobě nepodléhají.

Ekonomický bypass spočívá v poměrně velmi jednoduchém triku, ale živí tvorové zapřažení do jeho jha si jej obvykle neuvědomují. Nedovoluje jim to prožívaná stressová krize, kterou způsobuje ekonomický bypass a hlavně odborníci, kteří jej záměrně vytvářejí a hospodářsky využívají.

Bypass je opatření, které se běžně využívá pod jinými názvy, například v elektrotechnice. Bez oddělení pólů bychom neměli napětí, a bez jejich zapojení vedlejšího obvodu bychom toto napětí nemohli využívat.
Hodí se například k pohonu domácích elektrospotřebičů, zejména televize.
Pracují v ní samí dobří lidé, věhlasní odborníci, kteří vám říkají, co si máte myslet a co máte dělat.
Podobně jako pracujeme s elektrickým napětím, tak pracujeme i napětím lidským.
Bez lidského mezičlánku by nešlo exploatovat, devastovat a likvidovat přírodu.

Například v rodině, základu to státu, a hlavně ekonomiky jeho vlastníků, je občan také jenom obyčejnou baterií, která žije v domácnosti s jinou baterií, kterou nazývá svojí manželkou, a přitom jsou oba manželé jenom obyčejnými lidskými spotřebiči, které jako vybité baterky zírají a svítí vstříc světlým zítřkům, které však nikdy nenadcházejí.

Podstata Vesmíru je ekonomická, čili energetická. Hmota je energií, včetně té lidské.
A jde jenom o to, jak tuto sílu z humanoidní masy uvolnit, ovládnout a využívat k svému prospěchu.
K tomu potřebujete nejen všeobecnou nesnášenlivost všech jedinců (lidí) mezi sebou, ale i nesnášenlivost každého jedince duševně a tělesně sama vůči sobě. A také potřebujete především vhodný systém bypassů, který by vám umožňoval napětí všeobecné nenávisti láskyplně využívat.

Nenávist a láska, touha po sloučení napětí mezi mužem a ženou, se nesmí spojovat přímo pářením mezi těmito pohlavně protikladnými subjekty, ale nepřímo přes složitý hospodářský systém čertova mlýnu, který takto muž se ženou pohání. Zatímco dva se perou, ten třetí (čert) se směje nad rostoucími křivkami ekonomického růstu. Díky nim si zakoupí lásky plné hrdlo nebo zadek.

Každý parazit, hospodář, hospodin či ekonom se snaží udržovat svého oklamaného hostitele v napůl omámeném stavu. Kontroluje jeho životní prostor, výživu, růst, rozmnožování a produkci.
Aby byla produkce co největší, snaží se svého živitele všemožně pohlavně dráždit.
Lidi navíc dráždíme díky jejich rozumové vyspělosti i „hlavně“, tedy v hlavě (duševně).
Hlava a pohlaví tvoří dva protipóly lidských organických monočlánků, které lze libovolně zapojovat za sebou nebo do série v různě komplikovaných a kombinovaných sociálních a ekonomických sítích a systémech.

Podívejte se, milí muži, na krásné ženy, a milé ženy, na krásné výrobky, a jeďte a jděte pracovat a nakupovat. Pokud budete večer z toho tak unaveni, že budete mít k prasknutí hlavu, nikoliv pohlaví, vezměte si výborné prášky MUDr. Drna na bolení hlavy a na impotenci. Dostanou vás zaručeně rychle pod drn.

Užívejte si radostí života!
V poměru 1:10.000.000 libých k nelibým. Sněte, věřte, doufejte!
Myslete pozitivně! Buďte nezdolní optimisté! Ať se z vás co nejdříve stanou vyčerpaní a bezmocí ležáci,
ze kterých lze až do jejich nešťastného skonu ještě navíc vylisovat velmi slušné peníze.
Komu by nad tím neskanula slza radosti, vydávaná za lítost, že nám tak rychle stárne populace?
Třeba ji nějak oživíme transfúzí pomocí přilití nové cizokrajné krve…… A potom, z rozložené biomasy ekologicky vyrobíme přece výhřevný bioplyn.

Vesmír je napětí, které má svůj vznik, trvání i zánik.
Aktivní spolupráce na jeho rychlém zániku je bezesporu velice bohulibou činností, nesporně trpícímu bohu libou……. A proto, nadechněte se z plných plic, a hurá do toho!

http://outsidermedia.cz/ekonomicky-bypass-a-sex/

sdíletj na