nezařazené

Dvě nejdůležitější slova, která zazněla na sobotní demonstraci, jsou 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮́𝗹𝗻𝗶́ 𝘀𝘁𝗮́𝘃𝗸𝗮.

ze sítí:

Dvě nejdůležitější slova, která zazněla na sobotní demonstraci, jsou 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮́𝗹𝗻𝗶́ 𝘀𝘁𝗮́𝘃𝗸𝗮.

Věcně vzato, znamenají tato dvě slova především dosažení společenského konsensu. Stavu, kdy se jednotlivé proudy společnosti shodnou na faktu, že vláda, vzešlá z regulérních voleb v roce 2021 porušila většinu předvolebních slibů a svou diletantskou, nebezpečnou politikou vede zemi ke zkáze.

Generální stávka je vyjádřením stavu, kdy se 𝘃𝗲̌𝘁𝘀̌𝗶𝗻𝗮 𝗼𝗯𝗰̌𝗮𝗻𝘂̊ 𝘃 𝘇𝗲𝗺𝗶 odmítá dál podřizovat chybným rozhodnutím vlády a dává jednoznačně najevo, že nehodlá dál strpět jak porušení předvolebních slibů, tak nebezpečnou politiku, vedoucí k ničení prostředí a společnosti.

Postup kroků je evidentní. Generální stávka. Demise vlády. Nový plán pro Česko. Nové volby.

Problém je, že většinová společnost v tuto chvíli podobné myšlenky ještě odmítá.

Klíčem je především fakt, že opozice stále představuje společenskou podporou menší část společnosti.

Faktem je, že vláda, která se vehementně, za cenu lží, podrazů a planých slibů prodrala k moci, v danou chvíli ovládá Parlament a Senát. Její kandidát, generál NATO, Petr Pavel, se stal prezidentem. Vládě přizvukují mainstreamová, veřejnoprávní i komerční média. Na své straně má i Ústavní soud v osobě Pavla Rychetského. A především má podporu podstatné části veřejnosti.

Nedávné vítězství generála Pavla v prezidentských volbách je toho jasným dokladem.

Nezáleží na tom, že volební vítězství je spíše výsledkem soustředěné a dlouhodobé palby médií na hlavního prezidentského protikandidáta, Andreje Babiše.

Nezáleží ani na tom, že média ve svém tažení proti opozici systematicky ničí opoziční proudy a poskytují tak Fialově vládě podporu, kterou si nezaslouží. Ani v nejmenším. Je to dlouholetý problém. Jehož podstatou je prostý fakt, že většina novinářů a médií si ztotožňuje současnou politickou garnituru s ideály demokracie. Přestože to není pravda.

Pro současnou vládu je demokracie jen fíkovým listem. Vláda používá pojem a instituty demokracie pouze jako razící štít pro své agendy a sebeprosazování. Je to špinavý trik. Machiavelistický mechanismus, jehož cílem je uchopení moci, vytvoření mocenské převahy a následné prosazování pohodlné politiky, poplatné západním zájmům. Výměnou za zpětnou podporu z týchž center evropské a globální moci.

Budování vlastního státu, vytváření hodnot, ekonomických, demokratických, zemi posilujících, či národohospodářských této vládě je (a vždy i bylo) až druhotným programem. Ke kterému neochotně přistupuje teprve na nátlak veřejnosti či opozice.

Každodenní realita, přešlapy proti demokratickým principům a hodnotám usvědčují tuto politickou garnituru ze zneužívání demokracie. Pokusy o omezování opozice, politické procesy, ostrakizace politické konkurence, špinavé lhaní, vládní neúspěchy a jejich relativizaci vidíme prakticky denně. Nemluvě o propojení s kriminálními skupinami.

Ale rozhodující část veřejnosti se o to nezajímá. Nebo tomu jednoduše, zatím, nevěří.

Nezáleží dokonce ani na tom, že většina občanů v tomto státě prostě ví jen polovinu pravdy.

Tu, kterou mají vidět a vědět.

Je to problém opozice. Opozice má být natolik silná a schopná, že tento neblahý stav dokáže postupnými kroky zvrátit.

Nezáleží také na tom, že opozice nemá v ruce příslušné nástroje. Nemá vlastní silná média, která by umožnila šířit pravdu o podstatných soudobých jevech a problémech. Vysvětlovat, jak se ve skutečnosti věci mají. Musí si je vytvořit. Musí být schopna dokázat zajistit jejich financování a provoz.

Opozice, autoři, nezávislí ekonomové, odborníci, nezávislá média či organizace nemají potřebné finance. Natož rozsáhlou podporu, jakou mají k dispozici apologetové této vlády. Podporu západních institucí, vlivových agentur, futrujících rozpočty mimovládek, neziskovek a redakcí granty. Stamilionovou fundaci, například.. přímo novinářům. Jak jinak, než z veřejných prostředků..

Opozice, parlamentní i mimoparlamentní má sice podporu značné části veřejnosti. Ale zatím nedokáže vnášet celospolečenská témata a získat si, pravdou, objektivním přístupem, režimem padni komu padni na svou stranu většinovou veřejnost.

O tom, co je „pravda“ rozhodují provládní média.

𝗖̌𝗲𝘀𝗸𝗼 𝗺𝗲𝘇𝗶 𝗱𝗲𝘀𝗲𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗷𝗹𝗲𝗽𝘀̌𝗶́𝗺𝗶 𝘇𝗲𝗺𝗲̌𝗺𝗶 𝘀𝘃𝗲̌𝘁𝗮

Opozice musí přijít s jasnou a srozumitelnou vizí, jak dál. Musí dokázat vytvořit nový plán pro Česko, smysluplný, inspirativní projekt řízení a vedení státu, projekt politické i ekonomické obnovy státu a změny postavení Česka z role subalterní ekonomické i politické kolonie.

Opozice musí definovat dlouhodobé, srozumitelné a funkční praktiky rozumné, inteligentní správy státu, s nimiž budou souhlasit majority.

Teprve potom může opozice doufat v to, že se na její stranu přidá většinová společnost.

Česko potřebuje plán obnovy. Potřebujeme plán, jak se poprvé v polistopadové historii Česka umožní vydat se jinou cestou. Cestou obnovy, k moderní, sebevědomé zemi s průmyslovou tradicí, která dokáže svou tradici přetavit v nové postavení na mapě.

Česko má na to, být jednou z deseti nejlepších zemí na světě.

Dílnou Evropy. Moderní, špičkovou průmyslovou a technologickou základnou, v níž se potkává jak globální západní kapitál a technologie s kapitálem, instituty a nástroji obchodní, kulturní a společenské výměny Asie, Blízkého východu, Afriky. Tedy, se zeměmi BRICS.

Česko se musí stát vzorovou demokratickou zemí se stabilním, právním, sociálním, ekonomickým a etickým prostředím, ve kterém je radost podnikat, žít a tvořit.

Potřebujeme novou, moderní politiku, která respektuje vznikající multipolární ekonomický a politický řád světa. Potřebujeme politiku založenou na win-win výměně se všemi zeměmi světa.

Politiku, která je ale zároveň založena na korektním, ale nekompromisním hájením domácích zájmů.

Česko by mělo být zároveň, spolu s Polskem, Maďarskem, Slovenskem, Rakouskem, Slovinskem a dalšími státy, Srbskem, Rumunskem, Bulharskem, či pobaltskými státy, tahounem změn ve střední a východní Evropě. Nejsme subalterními koloniemi.

Naše národní tradice jsou tisícileté. Naše státy mají delší historii než Amerika. Západní atlantické a evropské velmoci se musí naučit přihlížet k našim zkušenostem, potřebám a vidění světa. Nepotřebujeme další poručníkování západu. Děkujeme za zkušenosti, ale jdeme dál.

Potřebujeme vyvážený, vzájemně plně respektující stav ve vzájemných vztazích, opřený o demokratické tradice.

K tomu ale budeme potřebovat politiky a vlády, které takového postoje budou vůbec schopny. Reprezentace, uvyklé podřízenému postoji vůči Západu můžeme s poděkováním propustit.

Je čas vykročit k nové úrovni vztahů.

Výsledkem bude geneze vztahů, která umožní rozvoj Evropy od Gibraltaru po Ural. Výsledkem bude mír na kontinentu.

Výchozí podmínka, vedoucí k prosperitě kontinentu. Postupnému slaďování a harmonizaci práva, demokracie v rámci celé Evropy. Na jehož konci bude prosperující a vzájemně silně ekonomicky provázaný kontinent, žijící v klidu a míru. Respektující přirozený vývoj v jednotlivých zemích.

𝗣𝗿̌𝗲𝗷𝗶́𝘁 𝗸 𝗷𝗶𝗻𝗲́ 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘇𝗶

Generální stávka, protesty jsou signálem nespokojenosti. To ale nestačí.

Musíme přejít k jiné dimenzi.

Změna v postojích veřejnosti a jednoznačný příklon k vizi Česka jako moderní země, schopné nést odpovědnost za vlastní vývoj je během na delší trať. Tento trend vznikne teprve tehdy, když opozice najde smysluplný plán. S nímž budou souhlasit většiny.

Volby nejsou o volebním vítězství.

Volby mají být vnímány jako potvrzení souhlasu veřejnosti s plánem a způsobem provádění ekonomických i politických změn v zemi. Který bude poté i naplněn.

Nepotřebujeme další plané sliby. Potřebujeme funkční stát.

Bude to složité. Bude to trvat nejméně 15 let. V tuto chvíli se teprve formují skupiny a lidé, kteří uvažují o několik kroků dál. Existuje jen velmi úzká skupina lidí, která vidí do budoucnosti. A která je ale zároveň v obtížném postavení.

Nemá na své straně prakticky nic. Jen, vládní přešlapy a oprávněnou kritiku.

To je málo.

𝗟𝗶𝗱𝗲́ 𝗿𝗼𝘇𝘂𝗺𝘂 & 𝗟𝗶𝗱𝗲́ 𝘀𝗿𝗱𝗰𝗲

Začneme tím, že se začneme scházet. Tvořit. Organizovat. Potkávat se.

Jak lidé, kteří ve svém vidění upřednostňují racionální stanoviska, data, fakta, ekonomické, vědní a společenské dovednosti. Kteří vnímají ekonomiku jako základ všeho. Lidé rozumu.

Tak lidé, kteří vnímají společnost, ekonomiku i politiku prizmatem humanity, solidarity, vzájemnosti, kultury. Lidské a společenské podpory. Kteří vnímají člověka, život, jako nejvyšší hodnotu a dar. Lidé srdce.

Lidé rozumu a Lidé srdce.

Musíme se spojit. Najít cestu.

sdílet na

55 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pijack
13. 3. 2023 11:14
Ohodnotit příspěvek :
     

Generální stávky se rád zúčastním. Také je nutné zaútočit na ČT a Český rozhlas a legitimně je zlikvidovat. Ty dvě organizace jsou opěrným sloupem současného režimu. Z jejich strany se generuje pro České obyvatelstvo největší nebezpečí. Je to mediální zlo a deformuje posluchačům myšlení. Výsledkem jsou fanatické houfy milionkářů, kteří už přestaly myslet a nevědí co činí. Ty dvě ideologické vysílačky se musí reorganizovat do jiného modelu. Zatím jedou podle stejné šablony, jakou používal Husákův režim… jen v jiném kabátě.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
All
13. 3. 2023 11:26
Odpovědět  Pijack

Těžko se budou rozhodovat ti,co si vzali půjčky a spadli tak do dluhových pastí,ale jestli Gen.stávka zafunguje,budou se nakonec ůčastnit taky,protože co by jinak dělali,když kolegové nebudou dělat a jakou náhradní práci rychle dostanou ten den ? GS je nezbytný manévr na zloduchy co nás denodenně okrádají,fašizují a ničí vše,co u nás zbylo=vlastní lidi,děti,rodiny.

Pijack
13. 3. 2023 11:41
Odpovědět  All

No, až jim docvakne při pohledu na padající Burzy v USA a po celém světě, tak budou za GS vděční, protože půjdou do chudoby a toho se bojí všichni. Náš svět stojí před krizí a není těžké si zopakovat hypotéční krizi v USA v roce 2008. Tehdy šli na ulici bydlet skoro všichni, kterým dal Clinton hypotéky skrze bank, které pak zbankrotovaly. Nečeká nás nic hezkého.

ijn
13. 3. 2023 12:18
Odpovědět  Pijack

konflikt se dále už protahovat nebude a konec kolektivního Západu bude bolet i nás všechny v Evropě,…!!! Bez bolesti procitnout nelze,….někdo prostě padne!!!!!!!!!

Pavel K
13. 3. 2023 14:24
Odpovědět  ijn

👍 👍 👍 👍

Helena
13. 3. 2023 13:44
Odpovědět  Pijack

Tentokrát mají usácké banky potíž v tom, že všichni střadatelé začali vybírat svoji hotovost z bank. Přemýšlejte – kdy byste sáhl k takovému kroku – co se tam mezi lidmi asi děje? Když už víte, že vše jde do pr.ele, jistě byste zvažoval všechny možnosti. Američané už musí být zoufalí a vyděšení, když sáhli k takovému kroku. Ročildi a jejich kámoši by mohli o hodně přijít. Panika zachvátila i je. Vida, nakonec to podráždění Yeloustounu a riskování zničení naší modré planety ani nebude třeba.

Boomer
13. 3. 2023 15:22
Odpovědět  Helena

..run na banky je společensky nesmírně riskantní situace, představte si, že k němu dojde v tak malé zemi, jako jsme my. Banky během krátkého okamžiku ztratí likviditu, žádná banka není schopna okamžitě vyplatit všechny vklady.
Jak může v takové situaci reagovat stát? Jedině regulací/pozastavením výplaty vkladů.
Jak v takové napjaté situaci může reagovat občan?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
13. 3. 2023 19:13
Odpovědět  Boomer

Přijde na to, z jaké podmnožiny občan.
Ona totiž ta podmnožina občanů, z viny státu majitelů věčného howna, které nějaké vklady mohou být u pr-dele, neb žije dle tři dekády prosazovaného ekonomického modelu ruka-huba a jestli mě budeš sr-át, tak ruka-ruka-huba, není nikterak malá.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
orinoko
13. 3. 2023 11:59
Odpovědět  Pijack

Petidemolice hodlá privatizovat. No jasně, proč ne!? A hned se může začít českou jejich TV kraksnou. Oddělit archív, a tu kafkarnu prodat sakum prdum třeba Arabům…. A la a la a la … Mustafa Ibrahim, má žena prchá s ním…
Český rozkaz…. pardon rozhlas… trapně jsem se spletl při pohledu do dětské MateriDOUSKY, kde jsem zahlédl dvouhlavňové tanky… tak ten samozřejmě vyhnat do soukroma rovněž. Obě socikovske bandy by prosly výraznou odtucnovaci kurou a mohly by velebit sametový kapik jako obzvlášť výkonný glasspapir.

Albi
13. 3. 2023 16:33
Odpovědět  orinoko

Pětidemolice hodlá privatizovat? Co – proboha? Všechno už je zprivatizováno, co není, o to nikdo nemá zájem a je odsouzeno ke zničení.
Naše (drobné) peníze v bankách? Dávno nám nepatří, dostane je postupně Ukrajina. Už je fialový lidojed slíbil a písemně slib potvrdil.

jiří
14. 3. 2023 08:23
Odpovědět  Albi

Ještě tu jsou státní, městské, obecní stavby, pozemky a lesy, dálnice a silnice, ČEZ, Budvar. To by určitě nějaké miliardičky hodilo.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Helena
13. 3. 2023 11:59
Odpovědět  Pijack

Jakmile tu přestane vládnout a platit méédia americká ambasáda a ten Pávkovo přítel po boku, tak se brzy lžiČT rozpadne, lidi je vyženou a tentokrát policajti půjdou s námi, protože USA jdou do pr.ele mnohem rychleji než my, čím hůř v USA a Anglii, tím líp pro Evropu.

ijn
13. 3. 2023 12:35
Odpovědět  Helena

průser kolektivního Západu je způsoben otálením s doplacením reparací pro ČR ve výši 42 000 mld. Kč a vnuci (nacistů) dorostli,….to je velmi nebezpečné,….nic jiného v hlavách primitivové nemají….!!!!

13. 3. 2023 19:20
Odpovědět  Helena

Policajti půjdou s námi až tehdy, až to pro ně bude výhodné, protože čí chleba žerou, toho píseň pějou. Dříve ne.
Jinak by šli s námi už v době covidfašismu, kdy na ně vyvalili povinné očkování a zákroky proti neorouškovaným.

Pavel K
13. 3. 2023 14:22
Odpovědět  Pijack

Tam je to klubko zmijí a jako bonus sršní hnízdo. 👎👎👎☠☠☠

Albi
13. 3. 2023 16:49
Odpovědět  Pijack

Pijacku, omlouvám se, že odbíhámn od tématu, ale musím všem něco sdělit – pak už se budu přísně držet tématu. Je to jen marginální maličkost, ale:

LEKLI se!!! Přece jen se lekli!

Ta fotka, kde “pod Václavovým koněm” je banderovský prapor Azovců zmizela a je nahrazena záběrem na tlupu těžkooděnců, lovících dezoláty na schodišti Muzea! Urá – jen tak dál.
Chtěla odkázat v diskuzi na jiném webu. od dopoledne ho hledám na internetu – fotek halda, ale nikde nic – až dnes tady. (A to jsem musela projít všrchny diskuze s datem 13. 3., protože jsem si stoprocentně jistá, že v tom odkazovaném článku byl! – s tím azováckým hadrem. !!!!! )

13. 3. 2023 19:27
Odpovědět  Albi

“…od dopoledne ho hledám na internetu – fotek halda, ale nikde nic – až dnes tady.”

Nojo, ale kde tady?!

PENNYS
13. 3. 2023 11:19
Ohodnotit příspěvek :
     

𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮́𝗹𝗻𝗶́ 𝘀𝘁𝗮́𝘃𝗸𝗮-by musela trvat minimálně 14 dní!!!! aby to hnulo s demoliční vladou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jinak naši milovaní politici, jsou zplachovací, s kachními žaludky, na občany z vysoka SE-rou!

Helena
13. 3. 2023 11:46
Odpovědět  PENNYS

Máte pravdu! Je ale třeba poděkovat lidem, kteří v sobotu přišli. Je důležité, aby lidé viděli, jaká masa lidí je stejného smýšlení. To byly desetitisíce, ne tisíce. Po Velikonocích repete. Tihle hajzlíci, dosazení amíckou ambasádou do “vlády” se tam budou držet zuby nehty. Může nám pomoci to, co se děje v USA. Krachy jejich bank a vnitřní problémy USA jsou dobrou zprávou pro mír na celém světě. Jestli zkrachuje alespoň polovina am. bank a v Anglii pidlooký Ind udělá konec koloniální velmoci, mír na Ukrajině bude zaručen. Čím dřív ti zločinci zkrachují a nejspíš dostanou na čumák od obyčejných američanů, tím dřív budou mít svých starostí dost, CIA rozpráší a na války nebudou mít myšlenky. Jejich slouhové jako Pyjala nebo Rakušan budou bez kapesného od svých pasáků, ti budou mít jiné starosti. A jakmile nebude ta vládní svoloč mít amíky za pr.elí, skončí velmi špatně.

All
13. 3. 2023 11:51
Odpovědět  PENNYS

Čím déle,tím lépe.Řekl jsem synovi,že jej podpořím jídlem a vším potřebným,pokud bude v Ge.stávce a že stávkokazům nic nedám ,ti ať se jdou třeba pást, tak uvidím co se vyvrbí.

All
13. 3. 2023 12:02
Odpovědět  All

Vzpoměl jsem si,proč se bojovníkům za lepší život říkalo mimo jiné ,,Proletáři” .To slovo pochází z latiny a značí ,,proles=děti,, Pro lepší život našich dětí,za vlast,rodinu,pro budoucnost,vývoj.

Teuton
13. 3. 2023 11:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Furt a pořád se tak nějak nedovedu vyrovnat s tím, že česká policie bije a mlátí české občany, kteří na českém národním symbolu, Národním muzeu v Praze, chtějí nahradit ukrajinskou vlajku vlajkou českou. To jako fakt ? Fialova vláda si říká o totální vzpouru a výzvy k dubnovému blokování vládních úřadů jsou zcela na místě. Už je toho prostě moc.

All
13. 3. 2023 12:16
Odpovědět  Teuton

Dělají to taky pro peníze,zejména ti starší co si lenoší v křeslech,u korýtek,hodují,občas se opíjejí jak DÁNOVÉ A DĚLAJÍ JEN OSTUDU A PRŮSERY, ti obyčejní pěšáci pak i z vygumovanosti,neznalosti,jejich neurony v mozku zatvrdly a nepřemýšlí,plní rozkazy jako roboti od těch hodujících. Pošpinit naši národní vlajku a nahradit ji fašizací a neonacismem není jen urážka.Je to ztráta svobody a cti. Stratit čest,je prodat se peklu a nezbývá nic jiného,než bojovat.

orinoko
13. 3. 2023 12:34
Odpovědět  All

Je spousta policajtů, kteří už mají jasno od doby hysterických covid lockdownu. Ale ti jsou nejníže. Samozřejmě namíchaní s uchyly, pro které střelba do lidí je zajímavým safari.
Pokud vím, tak Policie České republiky má výrazný nedostatek základního personálu. Ale komu by se chtělo mezi uchyly, korupční struktury a v budoucnu i do většiny představující termo boys?

All
13. 3. 2023 12:39
Odpovědět  All

Jednou mi starý hajný u nás vyprávěl,že se mu chytila do pasti maličká lasička,byla v ní celou noc a druhý den ji našel už mrtvou.Řekl mi,že to zvířátko tak miluje svobodu,že když se chytí do pasti,umírá a na druhý den zemře.A my ? CHytili jsme se do pasti a ještě se navíc necháme mlátit. Kam vůbec patříme a co jsme tady zač..

orinoko
13. 3. 2023 14:22
Odpovědět  All

Odvěká filosofická otázka… Kdo jsem, odkud jdu a kam mířím?
V jurské Kakánii je to vcelku jednoduché. Žádná dvojduchost…

Kdo jsem? Konzumní prasátko ovládané pomyslnými slevami!

Odkud jdu? Z Lidlu!!

Kam mířím? Do Kauflandu!

Markýza
13. 3. 2023 19:59
Odpovědět  All

Hobiti, to jsme. Bitva v Helmově žlebu se bojuje jinde. My budem jednou házet Jeden prsten do ohně.

Velitel
13. 3. 2023 13:24
Ohodnotit příspěvek :
     

O jaké opozici pán hovoří? Je to jako při volbě prezidenta, kdy vlastně o žádnou volbu nešlo at jste se stavěli na hlavu, bylo jasné, že vyhraje ta nejhorší komunistická verbež jaká se kdy v tomto státě narodila, bezpáteřní prospechř a agent StB lišili se v podstatě jen krycími jmeny Pávek a Bureš
.

All
13. 3. 2023 13:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Pohněme si,není čas ! ( Jak může zkrachovat velká USA banka jako nyní Silicon Valley Bank v Kalifornii? Kvůli podvodným machinacím ..Bankéři tam ztrácejí stovky miliard dolarů.Aktiva banky se prodaly,aby získali hotovost a vkladatelé si prachy rychle vybrali.Bum. Je to začátek nové finanční krize ? ) Rusko to vyhmátlo,neexistuje totiž už žádné propojení mezi USA trhem a ruskou ekonomikou. Bum . A co my tady ? Jdeme ke dnu s předstihem,dokonce platíme i za ukry dluhy Kyjevu. UF ! Je mi nějak blbě a něco cítím ve vzduchu. Nemáme vůbec čas,ani minutu. Ten mají jen debilizátoři v naší podivné tajtrlické vládě.

Pavel z Moravy
13. 3. 2023 14:19
Odpovědět  All

Škůdcům zemským je hej, ti jsou již zabezpečeni a myslím si, že proti vzpourám jsou již zajištěni, neboť i oni vědí, že musí padnout. Vlast mají u zádele a kdo je bude chytat v nějakých bohatých oblastech? Ještě se nám mohou pokusit vzít všechny naše nastřádané peníze ať už jakýmkoliv manévrem. Totálně nás totiž zadlužili a už nemají kde brát, jen to naše. Nerad to říkám, ale tady nebude k žití. Je možné, že se dočkáme i scénáře Argentiny, Řecka nebo Islandu. Ten by byl asi nejlepší, ale ten by nám globální plutokrat nedovolil realizovat. Ne, pokud budeme ve vězení národů.

Pavel z Moravy
13. 3. 2023 14:02
Ohodnotit příspěvek :
     

To je vše pěkné, naprostý souhlas. Jen mi k tomu chybí ta nadšená mladá generace. Prozatím jim vyhovuje pracovat v nadnárodních společnostech a pak si užívat. A třeba internetoví prodejci se svými lukrativními zisky- chtěli by třeba manuálně pracovat? To vše je o výchově od dětství a nezapomeňte že tady se třiatřicet let pouze bouralo. Myslíte, že těm mladým leží na srdci silná, prospívající a sebevědomá vlast, nebo spíše zisk a pohodlíčko? Tato změna není na 15 let, ta je nejméně na jednu generaci.

Helena
13. 3. 2023 14:14
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nebojte, s menšími a menšími dotacemi od babiček a dědečků, rodičů, se bude zvětšovat a zvětšovat nadšení mladé generace pro jakžtakž spravedlivou společnost. To si pište.
Jinak internetoví prodejci zkrachují skoro všichni – až mladým vyschnou dotace od staroušků, už jim na to jednoduše nezbude. Sami jsme se přesvědčili u našich skoropubertálních dětí, že jejich vydělané penízky mají úplně jinak rády, než ty darované. Jak se říká, všechno zlé, je pro něco dobré.

Pavel z Moravy
13. 3. 2023 16:52
Odpovědět  Helena

My samozřejmě nevíme, co všechno se může v blízké budoucnosti stát, někdy stačí nějaká bezvýznamná maličkost, která rozjede proces, který nikdo nezastaví. Mám pocit, že z toho vůbec nevyjdeme dobře, ale ani nedoufat, to už by tu člověk ani nemusel být. Zkusíme bojovat, něco změnit, co jiného se dá dělat. Všechno prostě jde po spirále. Jakmile společnost zpohodlní, přestane se vzdělávat a myslet, asi to vždy takhle dopadne. Tento úpadek mohl běžný myslící člověk předvídat. Jenže nikdy ho snad ještě nikdo nedokázal zastavit. Tak to prostě je v našem genomu asi nastaveno. To ale pouze hádám. Ale pořád se mi líbí to ruské povídání. Spojí li se špatní lidé a utvoří sílu, musí se spojit čestní lidé a utvořit také sílu. Vždyť je to přece tak prosté.

Keller
13. 3. 2023 14:10
Ohodnotit příspěvek :
     

Já současnou vládu považuji za nejhorší vládu od listopadu 1989 a doufám, že se ji podaří svrhnout co nejdříve. Jenže, co potom? Máme k této vládě alternativu? Jediný politický subjekt, který je schopný vládnout je ANO. Otázka zní: “S kým bude vládnout?” Odpověď neznám.

Helena
13. 3. 2023 14:32
Odpovědět  Keller

Ano je ODS odnož v bleděmodrém, Babiš je stejný hajzl jako Fiala-mají stejného pasáka. Až to tady krachne vynoří se někdo úplně jiný-to si buďte jist. Až přijdeme o všechno, a to přijdeme, bude tu úplně jiná situace.

Keller
13. 3. 2023 15:04
Odpovědět  Helena

Protože v současné době nemáme alternativu, tak po pádu vlády vznikne nový subjekt, který se vlády ujme za nadšeného jásotu celého národa. A jaký bude výsledek? Příkladem je převzetí moci Občanským fórem po listopadu 89. Dnešní situace je přímým důsledkem tohoto spontánního předání moci. Protože levicové strany byli úhlavním nepřítelem demokracie, tak volby po rozpadu OF vyhrály pravicové strany. A přesně takto to dopadne i s nějakou novou politickou platformou, do které se okamžitě přesunou političtí turisti, aby tam profitovali a dál společnosti škodili. ANO jsem nevolil a ani volit nebudu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
13. 3. 2023 15:13
Odpovědět  Keller

..klasický model cirkulace elit, který má ovšem jeden důležitý prvek.. vztah mezi nově nastupující elitou a ovládanou skupinou zůstává stále stejný!!!

Helena
13. 3. 2023 15:13
Odpovědět  Keller

99% politických turistů známe. Ale myslím, že tu bude úplně jiná situace.

Boomer
13. 3. 2023 15:31
Odpovědět  Helena

..a v čem bude jiná?

Albi
13. 3. 2023 18:27
Odpovědět  Boomer

Bude horší.
I kdyby vládl spravedlivý král Miroslav z pohádky o pyšné princezně, zdědí obří státní dluh, který už dnes obnáší téněř 3 BILIONY Kr a král Miroslav se ještě ani nenarodil, pokud se vůbec někdy narodí.

Boomer
13. 3. 2023 18:44
Odpovědět  Albi

.. inu, proč ne. Ale stejně bych rád znal názor nicku Helena..

Pavel K
14. 3. 2023 08:53
Odpovědět  Boomer

Tak něco by se udělat mušelo, jinak se můžeme na všechno 💩 a nazdar osude.

katango
13. 3. 2023 15:03
Odpovědět  Keller

Kdyby jenom od listopadu 1989! To bychom na tom byli ještě dobře.

Keller
13. 3. 2023 16:07
Odpovědět  katango

Vážený pane, podívejte se v jakém stavu předali komunisti republiku – byla bez dluhů, byli jsme potravinově soběstační, průmyslové výrobky se vyvážely do celého světa, atd. Nechci ten režim obhajovat, ale taková je skutečnost.

Albi
13. 3. 2023 18:29
Odpovědět  Keller

Je to tak. Nejen bez dluhů, ale dokonce jsme prý měli i nějaké pohledávky po světě.
Ale dnes se hodí každá výmluva.

Keller
13. 3. 2023 18:56
Odpovědět  Albi

Máte pravdu. ČSSR měla celou řadu finančních pohledávek, které nebyly splacené – jako příklady lze uvést dva největší dlužníky – Sovětský svaz a Libye.

Gales
14. 3. 2023 09:57
Odpovědět  Keller

Rusko dluhy splatilo ale přes nějakou společnost a prachy někam někdo šikovně odklonil.Takže stát utřel lusku.

katango
13. 3. 2023 21:39
Odpovědět  Keller

Vždyť píšu, že současná vláda je horší než to, co tu bylo dřív. Nejsme ve při.

Velitel
13. 3. 2023 14:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Podívejte se na PS, 108 vládní blok ukrajinského premiéra Fialenka, ktrý jako jeden soudruh stoji neochvějně za ukrajinským praprem a buzer vlajkou protože jsou věrnými soudurhy poslouchajícími příkazy IV. EU říše a to až do hořkého konce. ANO 71, to jsou naprosto stejní mopslici oddaní EU jako ta první banda, protože soudruh agent Bureš je největěí příjemce EU dotací v ČR a dokonce třetí největší v celé IV. EU říši.To je asi tak autentická opozice jak tvrdit, že Herman Georing vedl protinacisticky odboj proti Hitlerovi a zároveň jeho Herman Georing Werke podporovala válečné usilí III. říše. Chcete to v reálu, u nás ve městě na radnici vládne ANO s ODS a na radnici neochvějnš visí hadr od kravína a nechtěji ho za žádnou cenu sundat.
20 poslanců SPD laviruje mezi podporou a nepodporou viz Bašta a jeho některá hlasování, kdy zcela nesmyslně hlasuje pro vstup Finska do NATO a Finská premiérka pak chodí na pohřby ukrajiských nacistů.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
RASputin
13. 3. 2023 16:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Bankovni lobby zajistili ze vyplaty nejsou v hotovosti, prichazejici digitalizace zajisti ze nebude existovat seda ekonomika, mozna jen vymenna (tovar za tovar)
Ceska republika s.r.o. vlastnena Rothchildem musi zkrachovat, aby se system zmenil

Nadia369
13. 3. 2023 16:57
Ohodnotit příspěvek :
     

V americe uz padla treti banka. To znamena ze byla zahajena dalsi psychologicka operace. Lidi zahaji “run na banky”, banky se polozi a lidem se obratem nabidne digitalni financni system, ktery je de facto uvezni a zotroci.Jinak co se tyka clanku,naprosty souhlas.To je to, co uz tu dlouho pisu.Pridavam se, kdybych mela jen roznaset letaky.

jiří
13. 3. 2023 19:53
Odpovědět  Nadia369

MAP o bankovní krizi v Americe:
https://www.michalapetr.com/2023/03/

Frank
13. 3. 2023 17:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak je jasné, že kdejaký pitomec, který podporuje vládní sebranku musí rýt rypákem v zemi, aby pochopil.

luboš
14. 3. 2023 01:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Nevím který vůl to psal ale toto:  A především má podporu podstatné části veřejnosti. To neuřídil. Asi se mu to zdálo.

Administrátor
P.A.Semi
15. 3. 2023 00:32
Odpovědět  luboš

To spíš vám se zdá, že s tou vládou “všichni” nesouhlasí, protože se ozvalo 1% na Václaváku a další třeba i 2-3% jim přizvukovaly přes Internet ? (Nebo i 10% ?)
Zatímco velká část majoritní společnosti přetéká nenávistí k demonstracím a ne k vládě…
Bohužel je zřejmě nyní ta jejich Nenávist i Lži a Propaganda mnohem silnější, než naše Pravda a Nenávist k této vládě…

A podle toho, že tu (prozatím) vítězí ta silnější Nenávist, to tu vypadá a ještě bude…
Až dokud nebudou jejich Lži, které to živí, poraženy…

πα½