Docela brutální nářez

Ján Čarnogurský: Porovnanie zmluvy Slovenska s
nacistickým Nemeckom a s USA

Bratislava 15. apríla 2019

Na verejnosť
prenikol návrh zmluvy medzi Slovenskom a Spojenými štátmi o dočasnom
pobyte amerických vojsk na slovenskom území. Dočasne pobývajúcich vojsk sme
mali u nás dosť. Americká trúba Denník N síce píše, že to je už prekonaný
prvotný návrh, ale v podstatnom ho Američania určite nechcú zmeniť

Porovnajme
tento návrh s „Ochrannou zmluvou“, ktorú uzavrel Slovenský štát
s nacistickým Nemeckom. Zmluvu podpísal 18. marca 1939 teda štyri dni po
svojom vzniku. V článku 2 Zmluvy sa píše, že nemecká armáda má právo
v pásme po východný okraj Malých Karpát, Bielych Karpát a Javorníkov
zriaďovať vojenské objekty a držať ich obsadené silou, ktorú pokladá za
potrebnú.

Mimochodom,
do tohto pásma spadá letisko Kuchyňa, teraz zaujímavé pre Američanov. Slovenská
vláda sa zaviazala, aby pre také stavby poskytla zem a pôdu. Nemeckí
vojaci a nemecké dodávky mali právo na bezcolné vybavenie. Vo vymedzenej
oblasti vykonávala vojenské výsostné práva nemecká armáda a Nemci tam
pôsobiaci podliehali nemeckému súdnictvu.

Porovnajme
ako je to teraz s Američanmi

Podľa článku
1 návrhu zmluvy (ďalej len Zmluva), táto dopĺňa podmienky stanovené
v iných dokumentoch NATO pre prítomnosť Ozbrojených síl USA na území
Slovenskej republiky. Čiže to isté ako zmluva s Nemeckom, ale na väčšom
území.

Podľa čl.
III. vojaci USA môžu objekty nerušene využívať za účelom – okrem iného –
rozmiestnenia a nasadenia ozbrojených síl a materiálu, pohotovostných
operácií vrátane aktivít uskutočňovaných v rámci NATO. Vstup do objektov
kontrolujú Američania. Slovensko umožní „dočasný“ prístup a využitie
verejných aj súkromných pozemkov mimo dohodnutých objektov.

Američania
budú všetko užívať bezplatne. Náklady na výstavbu budú znášať strany proporčne.
Podľa tohto článku by Slovensko stratilo akúkoľvek právomoc nad svojim územím.
Američania by mohli uskladňovať u nás aj jadrové zbrane, samozrejme
používať ich, čiže strieľať od nás na Rusko. Pod pohotovostnými operáciami sa
môže rozumieť akýkoľvek pohyb americkej armády po Slovensku (aj iných
krajinách).

Podľa článku
IV. Američania môžu umiestňovať materiál aj mimo objektov podľa zmluvy.
O materiály Slovensko iba informujú. Materiál môžu používať podľa
vlastného uváženia. Na materiál nie je žiadne obmedzenie čiže môžu to byť aj
jadrové zbrane alebo rakety každého doletu a môžu ho uskladňovať po celom
Slovensku.

Podľa článku
VI. Slovenská republika nesie primárnu zodpovednosť za bezpečnosť Američanov
a užívaných objektov.

Podľa čl.
VII. Američania a ich rodinní príslušníci budú mať voľný (bezvízový) vstup
na územie Slovenska, budú vyňatí z kontroly cudzincov.

Podľa čl.
XI. lietadlá, plavidlá a motorové vozidlá použité pre armádu USA môžu
voľne vstupovať, odchádzať a pohybovať sa na celom území Slovenska. Bez
súhlasu USA nemožno na ne vstúpiť a nemožno ich kontrolovať. Lietadlá môžu
lietať nad celým Slovenskom, pristávať a vzlietať, čerpať pohonné hmoty vo
vzduchu.

Podľa čl.
XII. sa Slovensko vzdáva trestnoprávnej právomoci nad americkými vojakmi na
našom území. V závažných prípadoch  si môže takú právomoc opäť
nárokovať, ale či bude taký vojak ešte na území Slovenska, nevedno. Potvrdenie
vojenských orgánov USA, že k trestnému činu došlo pri výkone služobných
povinností bude konečným dôkazom pre slovenské orgány.

Podľa čl.
XIV. Američania môžu zriadiť vojenskú políciu a môžu ju nasadiť aj
v obciach, susediacich s americkými vojenskými objektmi.

Podľa čl.
XV. Americkí vojaci, ich rodinní príslušníci a zamestnanci americkej
armády sú vyňatí aj z civilnej právomoci slovenských orgánov. Nevzťahujú
sa na nich slovenské predpisy o občianskoprávnej zodpovednosti za škodu.
Konečným dôkazom, že konali v rámci svojich povinností voči americkej
armáde je potvrdenie americkej armády.

Podľa čl.
XVI., XVII. vojaci USA a ich rodinní príslušníci neplatia na Slovensku
žiadne dane. Materiál nakúpený pre armádu USA je oslobodený od všetkých daní.
Stačí potvrdenie americkej armády.

Podľa čl.
XXIV. slovenskí zamestnanci americkej armády nemajú právo na štrajk.

Podľa čl.
XXVI. slovenskí zmluvní dodávatelia budú vyňatí spod zákonov SR. Neplatia dane.

Zo Zmluvy je
jasné, že viac obmedzuje zvrchovanosť Slovenska než Ochranná zmluva
s nacistickým Nemeckom. Vzťahuje sa tiež na väčšie územie, na celé
Slovensko. Ak ju Slovensko podpíše, nepochybne sa stane cieľom ruských rakiet.
Ak ju Slovensko podpíše, Američanov od nás dostane len násilie, ktorého sa
staneme aj my obeťou. Ale tí, ktorí ju podpíšu, ponesú zodpovednosť ako tí,
ktorí podpísali v marci 1939 Ochrannú zmluvu.   

Ján
Čarnogurský

Ohodnotit příspěvek (5 / 2)
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Ohodnotit příspěvek :
     

Ahoj:)) to není docela nářez, ale dost brutální nářez. takový podmínky…. no neber to. Samé výhody, zadarmiko. Bože, ještě to do baráku. No někam je vrtnout musí po tom fiasku na BV a v Afgh. a tady po amerických gerojích nikdo nebude střílet jako v tom Afghánistánu. Jenom mi nějak uniká co z toho budou mít Slováci, celkem by mě zajímalo kolik Slováků tuhle okupaci podporuje. Tuhle uniklou „novinku“ jsem už četla před pár dny, vždycky jsem měla za to že blbější než Poláci, Pobaltský ratlíci a Rumuni, kteří jsou bez konkurence ve skákání šipek do americké zadnice, už nikdo… Číst vice »

Ohodnotit příspěvek :
     

To, to snad né…Je fak, že oni jsou jak plášť,….ale