Demoška bez odpovědnosti a bez budoucnosti

KOMENTÁŘ JANA SCHNEIDERA: Demoška bez odpovědnosti a bez budoucnosti

Nedávno jsem na téma současných demonstrací na tomto webu napsal, že jediným společným jmenovatelem těchto demonstrací je hromosvodné využití všemožných frustrací obyvatel s cílem vyvolat mocné veřejné hnutí, které je ale ve výsledku tak neurčité, že se jím dá manipulativně podpořit téměř cokoliv.

Moje slova potvrdil ten nejpovolanější, svolavatel zmíněných demonstrací, zběhlý student Mikuláš Minář,
v rozhovoru pro Právo (24. 6. 2019):

„Naše síla spočívá v tom, že dokážeme spojovat různé lidi s různými názory. Tyto lidi spojuje obrana kvalitní a zdravé demokracie. Kdybychom se stali politickou stranou, začali se vymezovat na pravolevé ose, začali bychom mít KONKRÉTNÍ NÁZORY, tak dvě třetiny lidí by nám řekly ’nezlobte se, už za nás nemůžete mluvit‘. Ptali jsme se i našich signatářů a ukázalo se, že to vidí jako my. Jen sedm procent lidí si myslí, že bychom se měli stát politickou stranou.“

A Minářova osobní role?

„Má role je teď zůstat lídrem občanského nadstranického hnutí.
To je má odpovědnost, to je můj díl práce.“

Nic konkrétního, hlavně žádnou odpovědnost, pouze zpovzdálí přikládat pod kotlem…

Žádný pozitivní program! Kdyby to napsal někdo z těch, kteří se stavějí k demonstracím kriticky, určitě by to jejich obhájci zpochybnili. Ale to tvrdé přiznání, že demonstranty nespojuje nic konkrétně pozitivního, pouze negativní emoce, vyslovil sám svolavatel demonstrací.

Sám bych se neodvážil jít ve svém odhadu až tak daleko. Můžeme tedy oprávněně konstatovat, že nedávné (ale i plánované) demonstrace jsou tedy skutečně jen sletem lidí z nejrůznějších důvodů rozhořčených, jak spravedlivě, tak i jenom frustrovaných, ale také lidí zamindrákovaných nebo jen prostě zlostných, kteří nemají kromě negativních pocitů a přání mnoho společného.

Jediným smyslem demonstrací je vyvolat velké napětí, aby bylo využitelné způsobem a směrem, který zcela vědomě není dopředu oznámen, což velmi pravděpodobně přinese mnoha demonstrantům velké a nepří-
jemné překvapení, až kocovinu.

Chystané manipulativní přisátí se k demonstracím již naznačil lídr ODS Petr Fiala, který zcela nestydatě
v televizi prohlásil, že demonstrace jsou důkazem toho, že VĚTŠINA národa je nespokojena.

Trochu vtipněji se k demonstracím přisál i Tomio Okamura, který dovodil, že demonstrace jsou důkazem touhy lidí po systémových změnách ve smyslu přímé demokracie.

Jakou odpověď demonstrantům, Fialovi i Okamurovi by dal G. K. Chesterton? Cituji:

„Demokracie a vláda davu se vylučují, neboť demokracie je závislá na existenci občana. Dav je tisíc hlav, mezi nimiž se nenachází ani jeden občan.“

https://prima.iprima.cz/komentare/komentar-jana-schneidera-demoska-bez-odpovednosti-a-bez-budoucnosti

sdílet na