Čeští elfové se znovu přihlásili

napsal Leo K.

Čeští elfové pro Seznam. Takto nazvaný článek však elfům moc dobrou reklamu neudělal. Začíná:

Lživé e-maily zaplavují schránky českých seniorů. A přibývá jich před evropskými volbami. Zprávy jsou proti unijní spolupráci, proti NATO a podporují ruské vidění světa. Často jsou i extremistické a se spoustou urážek vůči – jak sami říkají – pravdoláskařům. Tvrdí to lovci dezinformátorů, kteří si říkají čeští elfové a jejichž aktuální analýzu má Seznam exkluzivně k dispozici.

Domnívám se že jde o troufalé, ne-li nehorázné tvrzení. Že do schránek míří často nevyžádané emaily, není žádná novinka. Troufám si říct, že v mé schránce zakotví snad 1 – 2 do měsíce, ostatní skončí ve spamovém koši. Neříkejte nám seniorům – co máme celoživotní zkušenosti – co je lživé. Nejsme malé děti a dokážeme většinu lží odhalit sami. Co to znamená, že zprávy jsou proti unijní spolupráci? Za takto vágně určeným „provinění“ může být nesouhlas V4 s kvótami, stejně jako nesouhlas s novelou autorského práva.
To jsou, podle vás, také fake news nebo dezinformace?


/V čitelné  verzi  je  ten blaf k vidění zde. Pozn.vlk/

Zeptal bych se a docela vážně trvám na odpovědi, co je na nesouhlasu s našim členstvím v NATO špatně.

Pokud vím, politická reprezentace se nás na názor neptala a obě komory parlamentu schválily přistoupení ČR do NATO během dubna 1998. Musím po pravdě přiznat, že americká administrativa verbální slib Gorbačovovi držela a povolila teprve v dubnu 1993, když se prezident Clinton ve Washingtonu poprvé osobně setkal s prezidenty Havlem, Walesou a Gönczem.

Ti dokonale využili příležitosti a Clintonovi předestřeli plnou škálu důvodů, proč jejich země hodlají o alianční členství usilovat. Americkému prezidentovi vysvětlili, že střední Evropa se hodnotově a historicky cítí být součástí Západu, ale nachází se v politickém a bezpečnostním vakuu.
Její demokratické systémy jsou křehké a potřebují západní podporu.Členství potvrdí nejen politickou reorientaci středoevropských zemí, ale i transformaci jejich politické a kulturní identity.

Středoevropané sice nečelí bezprostřednímu ohrožení, ale jejich geopolitická neukotvenost může hrozby přivolat. Myslím, že 24. březen 1999, kdy NATO zahájilo nelegální jedenáctitýdenní leteckou operaci Spojenecká síla (Allied Force) proti Svazové republice Jugoslávie českými politiky otřáslo, takže vznikly evergreeny jako „…bombardování, které sledovalo výhradně humanitární cíle…“ 

Ale vraťme se k elfům a jejich „zprávě“:

Žádný televizní kanál Tian Wei neexistuje,“ pokračuje devítistránková elfí zpráva, když rozebírá jeden z 95 textů, který v březnu zachytila v síti řetězových e-mailů. Ten tvrdí, že údajný čínský kanál odvysílal rozhovor
s předsedou Ligy arabských států, ve kterém Aboul Gheit například „doporučil západním činitelům zkušenost – na vlastní kůži si požádat o azyl v Dohze, Kataru či Saúdské Arábii.
A oni by se probrali!, konstatoval předseda Arabské ligy Gheit.
Z tohoto pohledu se jeví prakticky všichni arabští uprchlíci migrující do Evropy ekonomickými, protože v případě jejich skutečné nouze by mohli imigrovat i do zemí teritoriálně a kulturně bližších, které k pomoci nakonec i zavazuje jeden z pěti základních pilířů islámu.”
Čeští elfové rozhovor dohledali. Nic z uvedeného v něm ale nenašli.

Hejno gramatických chyb nechávám bez povšimnutí /což je komické, protože  mluvčí  elfů Kartouz je prý původně češtinář  – pozn. vlk/, ty jdou na účet Seznamu. Co ale nechápu, je proč „elfové“ stále podceňují seniory. Jsem osmdesátiletý dědek, tedy podle obvyklých měřítek senior a všechno jsem dohledal a také našel.

Mohu tedy slovy prezidenta plným právem říct:

 „Jací elfové? Čučkaři to jsou.“

A každý z vás může sporný rozhovor dohledat také a zjistí, že šlo pouze o chybný překlad, protože bývalá americká korespondentka paní Tian Wei má nyní vlastní pořad „World Insight with Tian Wei“ v CGTN, což je zpravodajská televizní stanice státní společnosti China Central Television vysílající 24 hodin denně v anglickém jazyce. Program se skládá ze zpravodajství, publicistiky, komentářů a diskuzí. A program World Insight with Tian Wei (Pohled do světa s Tian Wei) je jeden z diskusních pořadů. Čili přeložil-li někdo World Insight with Tian Wei jako televizní kanál Tian Wei, jde sice o matoucí překlad, ale vůbec se tím nemění význam slov Aboula Gheita; ….. ten zpochybňovaný rozhovor je zde.!!!!!!!!!!!!!

A podobný postup je čím dál častější. Textů přibývá, témata zůstávají. Dezinformace míří nejčastěji proti uprchlíkům, islámu, evropské politice a Evropské unii, domácí politice nebo neziskovým organizacím. Z osobností jsou to Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek, Tomáš Halík, Zdeněk Bakala, Zdeněk Svěrák nebo Emma Smetana.

„Dezinformace míří nejčastěji proti uprchlíkům…“ Autorem článku je Zuzana Černá, vyslýchaným je Bohumil Kartous. Nevím komu z nich připsat slovo uprchlíci, ale chtěl by mi někdo z nich vysvětlit před čím prchají? Pokud to není před zákonem, tak použití slova uprchlíci místo správného a neutrálního slova migranti, zavání citovým vydíráním.

Nemluvě o takové  drobnosti, že  když  EU na sílu rozhodla  o přerozdělení  asi 162 000 migrantů z Řecka  a Itálie, nakonec  jich VŠECHNY členské státy  EU  dohromady převzali jen asi 1/5 dohodnutého počtu a Donald  Tusk konstatoval,  že šlo o všechny osoby, které měly na zařazení do mechanismu nárok!!!
Což znamená, čtyři z pěti uprchlíků byli ti co kritéria pro udělení azylu nenaplnili!

Ze  stejného zdroje, ke  stejnému problému je třeba ocitovat i Junckera:

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v pátek před novináři upozornil, že počet přesunutých osob je nízký, představuje však přes 90 procent všech, kdo na relokaci měli nárok.

Opravdu jde při takovém negativním skóre mluvit o dezinformaci proti uprchlíkům?

Pokud je mi známo, politici se nejen na národní platformě, ale i na evropské, shodli, že efektivní cestou,
která může omezit migraci na snesitelnou míru je pomoc potenciálním migrantům v jejich vlasti a ta pomoc se
z největší části skládá z ochoty EU, otevřít se jejich zboží.

I bůh v Bibli věděl, že má li si člověk života vážit, musí ho odpracovat:

„…kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží
a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat.
Prach jsi a v prach se navrátíš.

Krást migrujícím etnikům děti a převychovávat (Šojdrismus) známe i z naší, ne zase tak vzdálené historie. Leckteré z germanizovaných Lidických dětí se už nikdy nepodařilo dohledat.

To vážně chceme?

Označit jmenované osoby šmahem za OSOBNOSTI by si nedovolil ani nejznámější sedmilhář baron Münchhausen, kdyby ještě žil. Tedy pokud máme ještě trochu v úctě český jazyk a nepovažujeme za osobnost kdejakého lumpa.

sdílet na