blognezařazené

Česko selhává. Blahobyt? Je to jinak. Analytik Štefec o posledních 30 letech

28.10.2020 17:08

Vojenský analytik Jaroslav Štefec na Facebooku uznal, že by nikdy nevěřil, že dojde k zániků států jako institucí, tak jak to popisoval Karl Marx. „Se zánikem státu bohužel zaniká i jakákoliv ochrana nás, lidí, kteří na jeho území žijeme a dnes si už jen ze setrvačnosti říkáme ‚občané‘. Neřízený geografický útvar, rovněž jen ze setrvačnosti nazývaný českým státem, selhává všude, kam se podíváte,“ poukázal. Lépe prý již nebude.

Bývalý zaměstnanec Ministerstva obrany Jaroslav Štefec si myslí, že ho nikdy nenapadlo, že by se mohl dožít naplnění Marxovy ideje zániků států jako institucí. K tomu mělo prý dojít poté, až komunismus zvítězí, jelikož instituce států nebudou občanských práv a povinností znalí občané potřebovat.

„Celkem úspěšně jsme se vítězství této myšlenky dokázali bránit v poválečných letech, kdy u nás 40 let fungoval socialistický stát. Nebyl rozhodně dokonalý, ale fungoval dobře, rozumně se staral o občany, vytvářel reálné a hmatatelné hodnoty, ale – nějak odmítal zaniknout. Chyběla mu ta pravá pravda a láska,“ poznamenal na Facebooku

Údajné vítězství neomarxismu v roce 1989 nás mělo přivést na správnou trajektorii vedoucí k zániku státu. Následujících třicet let od roku 1989 tomu mělo dodat správný rozměr. Štefec si myslí, že během těch třiceti let došlo k destrukci, likvidaci a výprodeji všeho, co se v naší zemi vybudovalo ne během čtyřiceti let, ale dokonce během celých staletí existence Čechů jako národa. To mělo podle něj vést k faktické likvidaci i minimální české státnosti.

„Současné události jsou jednoznačným důkazem, že ČR jako stát de facto přestala existovat. Se zánikem státu bohužel zaniká i jakákoliv ochrana nás, lidí, kteří na jeho území žijeme a dnes si už jen ze setrvačnosti říkáme ‚občané‘. Neřízený geografický útvar, rovněž jen ze setrvačnosti nazývaný českým státem, selhává všude, kam se podíváte. V oblasti sociální, ekonomické i bezpečnostní. Rostoucí hrozby jako by nikdo nevnímal. Titanik jde ke dnu, ale orchestr stále hraje a na palubě se tančí.

Bohužel, spíše než líbivý valčík zkušených tanečníků je to „danse macabre“, tanec smrti, provozovaný podivnými figurami předstírajícími znalost toho, co se vlastně děje. Pandemie covidu-19, celosvětově nabírající sice tušené, ale růžovým hadrem mediálních manipulací zastírané neskutečně smrtící obrátky, stále militantnější Turecko likvidující beztrestně Arménii, chystající se na Řecko a povzbuzující v Evropě radikální muslimy ke vzpouře za vítězství islámu, jako supernova explodující USA, směřující neodvratně k občanské válce…,“ poukazuje analytik.

Prý je toho skoro moc, ale nikoho to už nezajímá. Nezajímá to podle něj i instituce k tomu určené, jako například českou vládu, český Parlament či české zpravodajské služby. Prý to vypadá tak, jako by jediným zájmem vládnoucích elit bylo urvat co největší kus z toho, co tady po uplynulých třiceti letech údajného řádění zbylo. Prý i dnes se má demonstrovat v českých ulicích. Sice on sám netuší proti čemu, jelikož názvy demonstrací měly již dávno ztratit jakoukoliv souvislost s jejich obsahem, ale prý to nebude za to, co nyní nejvíce potřebujeme, čímž má být fungující vláda, která si stojí za svými rozhodnutími či za fungující veřejnoprávní média, která by šířila pravdivé a věcné informace. Dále bychom prý potřebovali opozici, jež nebude pořádat oslavné stoly na Karlově mostě a bude ochotna se postavit za rozumná opatření vlády.

„Především odpovědnost nás, lidí, jak vůči sobě, tak vůči svým bližním. Ještě nedávno jsem býval optimista, který končil své úvahy slovy ‚Buďte klidní, po válce bude líp‘. Dnes už je mi jasné, že nebude. Bůh ochraňuj tuto zemi a její lid,“ uzavřel Štefec pesimisticky svůj příspěvek.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785779978659627&id=100016828963330
https://bit.ly/3jGS03M


sdílet na