Česko přijme 40,000 migrantů z Ukrajiny,

rozhodla o tom česká vláda na základě podnětu zahraničních montoven v ČR, které nechtějí českým dělníkům navyšovat mzdy, ty by se prý začaly pomalu blížit těm německým! Pod tímto skandálním rozhodnutím je podepsaný Tomáš Petříček, kvůli vydávání pracovních víz dojde k navýšení počtu pracovníků na českých konzulátech na Ukrajině! Příliv laciné pracovní síly do ČR prohloubí už tak přemrštěné ceny na trhu s nájemním bydlením!
Český ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček v pondělí po jednání vlády šokoval desítky tisíc zaměstnanců v montovnách po celé republice. Vláda totiž prý schválila návrh [ 1 ] jeho resortu na vydání 40,000 pracovních a pobytových víz pro občany Ukrajiny, protože průmyslové podniky v České republice prý postrádají desítky tisíc pracovníků. S tím ovšem ostře nesouhlasí odborové organizace, které problém vidí v tom, že zejména zahraniční majitelé montoven v ČR nechtějí českým zaměstnancům nabídnout komparativně vyšší mzdy, které by odpovídaly životním nákladům občanů v ČR, jenž jsou po 30 letech od roku 1989 již zcela srovnatelné se západem. Co ovšem po 30 letech srovnáno není ani omylem, to jsou mzdy v ČR. Ty jsou dosud jen třetinové, resp. až čtvrtinové ve srovnání se západními zeměmi.
Tomáš Petříček, ministr zahraničí ČR.
A teď si raději sedněte, ať to s vámi nepraští. Česká vláda chce těmto 40,000 gastarbeiterů z Ukrajiny garantovat 1,2-násobek tzv. zaručené mzdy. Pokud jste ještě neslyšeli tento termín a nevíte, co je to zaručená mzda, tak vám to rádi vysvětlíme. Zaručená mzda je vyšší mzda, než je mzda minimální, a je vyplácena v celkem v 8 různých stupních [ 2 ] podle odpovědnosti a náročnosti vybraným skupinám zaměstnancům. Problém je v tom, že zaručená mzda je v rámci daných profesí a skupin jen o něco málo vyšší, než je profesní minimum v daném oboru. Namísto pořádného zvýšení mezd českým pracovníkům v oborech se tak do ČR raději natahají migranti z Ukrajiny a dá se jim 1,2-násobek minima v daném profesním oboru.
Příští rok Česko přijme kvótu 40,000 migrantů… ale ne z Afriky, nýbrž z Ukrajiny!
Na návrh ministerstva zahraničí bude česká vláda těmto 40,000 migrantů z Ukrajiny poskytovat víza, pokud zaměstnavatelé Ukrajincům zajistí mzdu ve výši 1,2-násobku mzdy zaručené. Jinými slovy, zahraniční montovny v ČR, které neodvádí obvykle na daních ani korunu, vyhodí z pracovních pozic české agenturní pracovníky, kteří řvou, že chtějí srovnat mzdy se západem a nahradí je Ukrajinci, kteří budou brát směšný 1,2-násobek zaručené mzdy, než kolik předtím bral český pracovník.
Zatímco montovna bude Ukrajincům platit de facto oborovou minimální mzdu, český pracovník skončí, protože 1,2-násobek zaručené mzdy v oboru jej dávno už neuspokojí. Přitom v České republice pracovalo podle statistických údajů ke konci loňského roku už 121,000 Ukrajinců, což je pětina všech zahraničních pracovníků v ČR. Navýšení tohoto čísla v příštích 12 měsících o 40,000 pracovníků znamená, že v ČR již bude pracovat přes 160,000 gastarbeiterů z Ukrajiny a důrazně upozorňuji všechny naivky, že už se dávno a dávno nejedná jen o práce na stavbách.
Reklama na zvracení.
Čím dál tím více se jedná o pracovní pozice v montovnách, ve fabrikách, na výrobních linkách, dále rovněž v sektoru pohostinství, v barech, v restauracích, ve službách obecně. Tam všude by mohli pracovat čeští občané, ale nepracují. A proč? Protože mzdy jsou natolik nízké, že neposkytnou českému občanovi s českými životními náklady, které jsou plně srovnatelné s německými náklady, uspokojení životních potřeb. Mzdy jsou zkrátka i po 30 letech v těchto profesích na nějakých 20% toho, co se bere na západě a jmenovitě v Německu. Tato situace je neudržitelná pro české občany. Ovšem je udržitelná pro zahraniční montovny, za pomoci české vlády a ministerstva zahraničí. Když ministerstvo Tomáše Petříčka nasune do ČR levnou pracovní sílu, tak to zkrátka bude mít katastrofální dopad na mzdy českých zaměstnanců.
Zaměstnavatelé si budou moci koupit Ukrajince za 1,2-násobek minimální oborové mzdy, český dělník s požadavkem na odpovídající mzdu v ČR skončí na dlažbě
Nikdo ze zaměstnavatelů nebude nucen zvyšovat mzdy, prostě vyhodí české dělníky, kteří řvou, že chtějí odpovídající platy vzhledem k životním nákladům a cenám v ČR a nahradí je lacinější pracovní silou z Ukrajiny. Ale co je nejhorší, samotná česká vláda bude těmto migrantům a montovnám garantovat pracovní pobyty pro Ukrajince prostě výměnou za 1,2-násobek jejich zaručených mezd , které jim zaměstnavatelé budou vyplácet. Jedná se tak o řízenou genocidu české rodiny, naprostou sociální likvidaci dělnických profesí, protože vláda tímto dala signál, že je ochotna pomáhat v zaměstnávání cizincům, ale nikoliv českým občanům.
Ukrajinští dělníci.
Hospodářská komora ČR ale dokonce kritizuje i ten 1,2-násobek pro Ukrajince, že prý by to zaměstnavatele moc zatížilo a znevýhodnilo by to české dělníky, kteří by brali méně než Ukrajinci. Tím Hospodářská komora de facto na plnou hubu přiznala, že Čechům se dnes v montovnách platí minimálka. To je chucpe! Doufám, že už chápete, proč česká vláda tiskne každý a každý rok desítky tisíc pobytových víz, karet, formulářů a tiskopisů pro migranty , protože tyto dokumenty jsou určeny jak pro migranty z arabských zemí jako je Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, ale jsou určeny i pro desítky tisíc gastarbeiterů z Ukrajiny, jejichž země byla rozvrácena Majdanem na přelomu let 2013 / 2014 a dnešním výsledkem je doslova exodus Ukrajinců na západ.
Montovny nechtějí srovnávat mzdy se západem, a tak zatlačily na vládu v Praze, aby souhlasila s kvótami na import migrantů z Ukrajiny, kterým se bude platit oborová minimálka pod krycím označením “zaručená mzda”
Český dělník teď uvidí na vlastní oči, jak jeho místo obsazuje Ukrajinec, který nikdy nedostane tolik peněz, kolik by na dané pozici potřeboval Čech. Pro zahraniční montovnu je to obrovská výhra. Montovna může Ukrajincům klidně platit minimální mzdy plus nějaký sprostý 1,2-násobek oborového minimálu, Čechům už to ale není v poslední době recht , protože i montovny čelily tlaku na zvyšování mezd v posledních letech. Takže, Ukrajincům budou platit minimálku jako kdysi za starých dobrých časů platily montovny Čechům, ale česká vláda to zdůvodní nedostatkem pracovních sil v ČR. No ty vole, Česko zvrací fšecko!
Práce v montovně.
Když jsem si článek v pondělí přečetl na mainstreamu, tak jsem si myslel, že se jedná o velice nepovedený a opožděný aprílový článek, ale ono ne. Je to rozhodnutí vlády, které bylo přijato a je myšleno naprosto vážně, na základě podnětu Petříčkova resortu ministerstva zahraničí. Lobbing zahraničních montoven v ČR zjevně udělal své, protože takto brutální a nestoudné nasunování laciné pracovní síly do ČR a dokonce s podporou od české vlády, to je prostě neuvěřitelné urychlení protinárodních a anti-sociálních procesů v ČR. Protože zdaleka nejde jenom o to, že laciná ukrajinská pracovní síla začne vytlačovat z pracovních pozic české ženy a muže. Jde totiž i o strategickou otázku ceny bytů, nájmů a bydlení.
Migrační kvóty pro Ukrajinu prohloubí bytovou, realitní a nájemní krizi v ČR, varují realitní kanceláře
Pokud se do ČR nasunou další desítky tisíc migrantů z Ukrajiny, kde myslíte, že asi tak budou bydlet? Pod mosty? Ne, budou bydlet v ubytovnách. Jenže, ty už jsou plně obsazené. Takže, co se stane? Ubytovny zvednou ceny, vyhodí současné české dělníky a ubytují Ukrajince. Jenže, to nebude stačit. Takže se budou hledat byty, které budou moci být použity jako nájemní bydlení.
A protože bytů je nedostatek, zvednou se ceny nájmů. Je to naprosto jednoduchá rovnice, která se automaticky vyvažuje na trhu. Vyšší poptávka po bydlení zvýší ceny bydlení. Ve chvíli, kdy vláda začne politiku podpory pro zahraniční pracovní sílu, je to cesta do pekel pro české rodiny, české mámy a táty. A je to stejný proces, který se objevuje všude v západní Evropě. Pracovní místa na nižších pozicích přebírají migranti.
Stavební práce a pracovní síla ze zahraničí.
Rozhlédněte se okolo sebe. V supermarketech a nákupních centrech najednou potkáváte více a více černochů, muslimů, celých arabských rodin, Afričanů a už dávno nejde jenom o města jako jsou Praha nebo Brno, kde byste si mohli myslet, že jde o turisty. Kdepak, vidíte cizince už i v malých městech, ve všech regionech, v městech do 5 tisíc obyvatel, tzn. v malých regionálních městech, a to už nejsou turistů, zejména ne ve chvíli, kdy muslimka před sebou tlačí sporťák s malým dítětem a další 4 děti jsou okolo ní a jdou na nákup do Kauflandu.
To nejsou uprchlíci, to jsou vízoví migranti s papíry, s dokumenty, s pobytovými povoleními. A problém je v tom, že muslimů a černochů si všimnete, ale Ukrajince od Čecha podle pohledu nerozeznáte. Už proto chápete, proč na Aeronetu varujeme před falešnými politiky, kteří se zaštiťují tzv. odporem proti “nelegální” migraci? Protože jak sami právě vidíte, o nelegální migraci už dávno nejde! Vlast, kulturní identitu a už dokonce i byty a pracovní místa nám unáší legální migranti, s pobytovými a pracovními vízy, s požehnáním od české vlády.
-VK-
Šéfredaktor AE News

zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-pracovnici-kvota-40-tisic-rocne.A190603_183212_domaci_kop

Sílící migrace z Ukrajiny má pro nás ekonomický a bezpečnostní problém

Pro nás  je  nejnebezpečnější migrace z Ukrajiny. Podobně jako  válka na Balkáně, občanská válka na Ukrajině, otevírá cestu do Evropy zločineckým strukturám z  Ukrajiny.

Problémy spojené se sílící migrací jsou ekonomický a bezpečnostní. Migranti přicházejí bez prostředků. V lepším případě za někým z širší rodiny nebo ze svých známých z jejich domácího města či vesnice.
Chtějí se mít lépe, ale představují od začátku sociálně – ekonomickou zátěž. Tito lidé jsou také vystaveni ekonomickému vydírání.
Z některých se stávají neviditelní otroci pracující za naprosté minimum pro mafiánské skupiny v rámci své národní komunity v zemích EU. Představují proto tikající bombu frustrace.

Bezpečnostní riziko
Mezi migranty ze zemí, kde se bojuje, což je dnes především Libye, Sýrie, Irák, oblast Pákistánu a Afghánistánu, ale také Ukrajina, se přesouvají do západní Evropy utajeně extremisté a členové mafiánských skupin. Není v silách policie, ale ani bezpečnostních služeb, rozlišit ve většině případů, kdo do Evropy přichází.

Kosovské varování
Policejní psycholog Josef Kovářík vzpomíná na devadesátá léta. Jugoslávský konflikt, a potom především boje v Kosovu,
vytvořily ideální záminku pro rozprostření balkánských mafiánských skupin po Evropě. V rámci utečeneckých vln se pohodlně usídlily kdekoliv v Evropě, aniž by vzbudily pozornost. V tom okamžiku to byli chudáci utečenci.

„Nejagresivnější vlna tzv. zabydlování balkánských zločineckých skupin již pominula. Teď se snaží být nenápadnými podnikateli. Jen část zůstává snáze identifikovatelná v rámci převážně pašeráckých drogových skupin. Balkánské skupiny jsou dnes spíše defenzivní, protože se v pašování a výrobě drog prosazují ve středoevropském prostoru velmi intenzivně vietnamské pašerácko – obchodnické sítě,“ dodal Kovářík.Na hranicích s Evropou je odhadem zhruba 25 milionů uprchlíků, což je největší počet od druhé světové války. „Migrace je něco, s čím si Evropa neví rady,“ přiznal v médiích státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Dříve evropské země zaznamenávaly několik tisíc utečenců ročně, dnes je to několik tisíc týdně.

Nebezpečí
Znamená to nebezpečí ztráty dosavadní identity evropských států. Sílící migrace ze zemí mimo Schengenský prostor jenom posílí šedou zónu pracovních otroků, migrantů bez práce a nezákonně jednajících skupin.

Politolog Zbořil a senátor  Doubrava se shodují, že pro nás  je  nejnebezpečnější migrace z Ukrajiny. Podobně jako  válka na Balkáně, občanská válka na Ukrajině, otevírá cestu do Evropy zločineckým strukturám z  Ukrajiny.

(zdeněkzbořil,ucho24.cz,foto:mp


sdíletj na

6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
6. 6. 2019 00:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Fakt dělají všechno pro to jak nás zlikvidovat. Zatím tento krok – nalifrovat sem “zachránce” české ekonomiky, kritizuje jenom SPD.

Editor
6. 6. 2019 20:19
Odpovědět  josh-xy

Petříček je trága,… vlastně všichni naši ministři MZ byl propadák, ale tohle? to fakt nemá obdoby. Doufám!!! že tímhle šaškem jsme už dosáhli absolutního dna… i když bažina možná žádné dno nemá.
Proč tvůj komentář čeká na schválení?

Editor
6. 6. 2019 20:55
Odpovědět  josh-xy

Dobrej “skok”. Booože, a ty komentáře k tomu… “na Letnou a ať naděje zlátne”.. chi, chi,…
Hele:)) tak mi tak blesklo hlavou… víš jak jsou množírny psů, tak zrovna tak jsou množírny těhle různých nul katapultovaných do vrcholné politiky.
Každýho to musí přece zarazit,… nikdo, pro veřejnost úplně neznámá osoba, se během rekordního času stane … třeba prezidentkou Slovenska, tady u nás sorosovo MiMi, před několika týdny jsme ani nevěděli, že nějaký Minář vůbec existuje… dobrá PR, silné tlaky, ještě silnější propagace v médiích a óóóbr financování zájmovými skupinami… evidentně dokáže divy. A to všechno, jen tak,…. samo sebou.